Zeevisserij

Opnieuw minder omzet in Belgische zeevisserij

Landbouw & Visserij
Opnieuw minder omzet in Belgische zeevisserij

In 2019 voerden Belgische vaartuigen 13.659 ton vis aan die werd verkocht in Belgische havens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De aanvoer daalde met 7,5% tegenover 2018. Dat is iets minder dan de daling in 2018 (-11,3% tegenover het jaar 2017). De aanvoer was in 2019 goed voor een omzet van 59,1 miljoen euro. Die omzet daalde met 5,5%, maar de daling bleef relatief beperkt door de iets hogere gemiddelde prijs van 4,3 euro/kg (+2,1%).

Oostende kende een daling, Zeebrugge een status quo

De haven van Oostende tekende lichte verliescijfers op. Het aandeel van Oostende, volgens hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis, daalde naar 39% in 2019 tegenover 40,7% in 2018. Het aandeel van Zeebrugge bleef nagenoeg gelijk met 58,2%, terwijl dat van Nieuwpoort een lichte stijging kent (van 2,3% in 2018 naar 2,8% in 2019).

Tong en schol voorop, goed jaar voor de rog

Tong bleef het paradepaardje van de Belgische zeevisserij. Een stijging in aanvoer (+11,8%) leverde de vis een omzetaandeel van 43,8% op. Op de tweede plaats volgde de schol, met een aandeel van 14,5%, ondanks een daling in aanvoer (-20,2%). De twee vissen samen vertegenwoordigden meer dan de helft van de gerealiseerde omzet in de Belgische zeevisserij.

2019 bleek een goed jaar te zijn voor de vangst van rog. De aanvoer kende maar liefst een stijging met 22,7%. De prijs van rog is vorig jaar met 13,6% gedaald ten opzichte van 2018.

In 2019 was er terug een daling in aanvoer van garnalen (-38,7%) en een beperkte prijsdaling (-7,9%). 2018 was nog een uitzonderlijk jaar geweest voor de vangst van garnalen met een stijging in aanvoer van maar liefst 143% en een prijsdaling van 48,6%.

Tabel 1
Content

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 tov 2018
Hoeveelheid verkochte vis (in ton) 17.469 18.786 15.548 19.284 18.158 16.635 16.648 14.766 13.659 -7,5%
Waarde van de verkochte vis (in mln EUR) 62,5 77,9 64,8 68,1 67,4 65,0 67,2 62,6 59,1 -5,6%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 2
Content
Verhandelde hoeveelheid (in ton) 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 tov 2018
Kabeljauw 1.697 1.589 588 1.104 1.068 440 478 429 353 -17,7%
Wijting 424 298 237 262 252 279 178 195 165 -15,4%
Schol 4.929 4.123 3.835 6.783 5.842 5.345 5.417 4.548 3.630 -20,2%
Tong 3.488 3.854 3.419 3.214 2.734 2.197 1.955 1.825 2.041 +11,8%
Tarbot 284 297 272 344 360 401 436 316 267 -15,5%
Tongschar 640 1.040 532 1.014 706 501 524 489 448 -8,4%
Rog 1.114 1.810 1.253 1.008 1.205 1.005 1.023 1.022 1.254 +22,7%
Garnaal 325 436 611 528 325 444 342 830 509 -38,7%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 3
Content
Gemiddelde prijs in EUR/kg 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 tov 2018
Kabeljauw 2,6 2,6 3,3 2,5 2,7 3,2 3,0 2,7 3,2 +18,5%
Wijting 1,0 1,1 0,9 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 +9,1%
Schol 1,7 1,9 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,4 2,4 +0,0%
Tong 8,3 10,1 10,5 9,5 10,4 11,4 11,5 12,1 12,7 +5,0%
Tarbot 9,6 11,6 11,0 11,0 10,3 9,5 9,8 11,2 11,5 +2,7%
Tongschar 4,2 4,0 4,4 4,3 5,7 5,2 5,2 4,9 3,9 -20,4%
Rog 1,9 1,7 2,2 2,2 2,1 2,4 2,4 2,2 1,9 -13,6%
Garnaal 4,4 3,0 2,5 3,8 5,0 7,1 7,4 3,8 3,5 -7,9%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.

Doel en korte beschrijving

Hoeveelheid en waarde van de vis in België aangevoerd en verhandeld. Verdeling volgens de aanvoerhavens en de vissoorten.

Populatie

Alle zeevisserijboten

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Totale hoeveelheid kg : Hoeveelheid vis aangevoerd en verhandeld

Totale waarde EUR : Waarde van de aangevoerde en verhandelde vis

Metadata