Zeevisserij

Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen

Landbouw & Visserij
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen

In 2022 werd 13.217 ton vis verkocht in Belgische haven, tegenover 11.901 ton in 2021. Dat is een stijging van 11,1%, zo blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Deze aanvoer door Belgische vaartuigen was goed voor een omzet van 79,5 miljoen euro of een stijging met 30,7% tegenover de 60,8 miljoen euro in 2021. De hogere omzet is een direct gevolg van de hogere gemiddelde prijs van € 6,0 per kg. Dat is een stijging met 17,7% tegenover 2021.

De Belgische zeevisserij zet zijn herstel van 2021 dus verder na een sterk afwijkend 2020. In dat jaar werden als gevolg van de COVID-19-crisis zowel de export als de afzet naar lokale markten en horeca sterk verstoord. Sindsdien stellen we vast dat de Belgische vaartuigen opnieuw meer vis aanbieden in de Belgische havens en minder in het buitenland aanlanden. Voor een deel is dat te wijten aan lagere quota in andere Europese havens, zoals het lagere quotum voor kabeljauw in Denemarken.

Daarnaast zijn vooral de stijgende kosten en de gestegen voedselprijzen de oorzaak van de betere prijzen.

Havens van Zeebrugge en Oostende goed voor 97% van de aanvoer

De hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis blijft het grootst in de haven van Zeebrugge, met 50,6% van alle vis. Het aandeel van de haven van Oostende steeg van 41,9% naar 46,8%. De haven van Nieuwpoort heeft een beperkt aandeel van 2,6%.

Topaanvoer van garnalen

In 2022 was er een topaanvoer van garnalen met 855 ton, of een stijging met 136,2%, met nagenoeg behoud van prijs (€ 5,4 per kg).

Tong is de voornaamste doelsoort in de Belgische visserijsector. De Belgische veilingen konden ondanks de iets verminderde aanvoer van tong (-2,5%) toch een goede markt realiseren met veel potentiële kopers. Tong kende een prijsstijging met 32,2%. De vis blijft zo goed voor de helft van de gerealiseerde omzet in de Belgische zeevisserij.

Schol, jarenlang de tweede beste leerling van de klas wordt zowel in hoeveelheid als waarde teruggedrongen door inktvis. De aanvoer aan inktvis van maar liefst 2033,5 ton, kende een uitzonderlijke toename met 103,8% Ook voor de omzet is de inktvis de tweede belangrijkste vissoort in België, met een gemiddelde prijs van 4,1€/kg .

Er zijn meerdere verklaringen voor de stijging van deze aanvoer : ten eerste is inktvis veel makkelijker te vangen in onze wateren dan in het verleden, omdat deze soort meer voorkomt in de wateren die door de Belgische visserijsector worden bevist. Ten tweede is er ook een markt aan een relatief vrij gunstige prijs, wat maakt dat inktvis voor enkele vaartuigen een seizoensgebonden doelsoort geworden is. En ten derde: de inktvis is niet aan visquota onderworpen.

Voor schol viel de aanvoer in 2022 terug met maar liefst 21,5%. De betere prijs (+25.0%) zorgde bij deze vis voor het behoud van de omzet.

De aanvoer van rog herstelde zich met 20,5%, maar de prijs herstelde zich naar € 2,5 per kg.

Tabel 1
Content

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2022 tov 2021
Hoeveelheid verkochte vis (in ton) 17.469 18.786 15.548 18.158 14.766 13.659 12.588 11.901 13.217 +11,1%
Waarde van de verkochte vis (in mln EUR) 62,5 77,9 64,8 67,4 62,6 59,1 56,4 60,8 79,5 +30,8%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 2
Content
Verhandelde hoeveelheid (in ton) 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2022 tov 2021
Kabeljauw 1.697 1.589 588 1.068 429 353 264 220 82 -62,7%
Wijting 424 298 237 252 195 165 198 179 152 -15,1%
Schol 4.929 4.123 3.835 5.842 4.548 3.630 2.162 2.005 1.574 -21,5%
Tong 3.488 3.854 3.419 2.734 1.825 2.041 2.399 2.318 2.261 -2,5%
Tarbot 284 297 272 360 316 267 242 220 178 -19,1%
Tongschar 640 1.040 532 706 489 448 348 381 319 -16,3%
Rog 1.114 1.810 1.253 1.205 1.022 1.254 1.395 1.157 1.394 +20,5%
Garnaal 325 436 611 325 830 509 312 362 855 +136,2%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 3
Content
Gemiddelde prijs in EUR/kg 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2022 tov 2021
Kabeljauw 2,6 2,6 3,3 2,7 2,7 3,2 2,9 3,4 4,0 +15,7%
Wijting 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,3 +28,2%
Schol 1,7 1,9 1,2 1,5 2,4 2,4 2,2 2,4 3,0 +27,7%
Tong 8,3 10,1 10,5 10,4 12,1 12,7 11,8 13,2 17,4 +32,2%
Tarbot 9,6 11,6 11,0 10,3 11,2 11,5 10,2 13,2 16,3 +22,7%
Tongschar 4,2 4,0 4,4 5,7 4,9 3,9 3,7 3,7 4,5 +20,4%
Rog 1,9 1,7 2,2 2,1 2,2 1,9 1,8 2,6 2,5 -3,9%
Garnaal 4,4 3,0 2,5 5,0 3,8 3,5 5,2 5,3 5,4 +1,9%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.

Doel en korte beschrijving

Hoeveelheid en waarde van de vis in België aangevoerd en verhandeld. Verdeling volgens de aanvoerhavens en de vissoorten.

Populatie

Alle zeevisserijboten

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Totale hoeveelheid kg : Hoeveelheid vis aangevoerd en verhandeld

Totale waarde EUR : Waarde van de aangevoerde en verhandelde vis

Metadata