Zeevisserij

Zeevisserij: daling aanvoer en omzet in 2023

Landbouw & Visserij
Zeevisserij: daling aanvoer en omzet in 2023

In 2023 werd 12.302 ton vis verkocht in Belgische haven, tegenover 13.217 ton in 2022. Dat is een daling van 6,9%, zo blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Deze aanvoer door Belgische vaartuigen was goed voor een omzet van 75 miljoen euro of een daling van 5,6% tegenover de 79,5 miljoen euro in 2022. Daaruit blijkt dat de daling van de aanvoer gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de stijging van 1,4% van de gemiddelde prijs per kilo. Deze bedroeg €6,1 in 2023 en €6,0 in 2022.

Zeebrugge is goed voor 54% van de aanvoer in België

De hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis in België blijft het grootst in de haven van Zeebrugge, met 54,4% van alle vis. Het aandeel van de haven van Oostende bedraagt 43,9%, de haven van Nieuwpoort heeft een beperkt aandeel van 1,7%.

Echter, niet alle vis die door Belgische vaartuigen wordt gevangen, wordt in België aangevoerd. De aanvoer en de verkoop door Belgische vaartuigen in buitenlandse havens bedraagt 21,7% van de totale aanvoer door Belgische vaartuigen. Daarbij gaat het om 10,7% in de Nederlandse havens, 8,7% in de Deense havens en 2,3% in de Spaanse havens. Voor het eerst was er geen enkele aanvoer in de Franse havens.

Als deze buitenlandse aanvoer wordt meegerekend, bedraagt de totale vangst 15.704 ton vis voor een omzet van bijna 90 miljoen euro. Zeebrugge is goed voor 42,6% van de totale vangst en 45% van de omzet, Oostende voor respectievelijk 34,4% en 36,9%.

De Belgische havens krijgen relatief betere prijzen

De daling van de aanvoer op nationaal niveau zorgde voor een betere prijs van gemiddeld €6,1 per kg, of een stijging van 1,4% tegenover 2022.

Daartegenover staat dat de aangevoerde vis in de buitenlandse havens een veel lager resultaat hebben, met gemiddeld €4,4/kg, of een daling van 11,5%.

Zeevisserij: aanvoer , aanvoerwaarde en gemiddelde prijs (2010-2023) van Belgische vaartuigen in binnen- en buitenlandse havens

Aanvoer (kg) 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2023 tov 2022
Belgische haven 15.547.920 18.157.843 12.588.438 11.900.916 13.217.107 12.301.510 -6,9%
Buitenlandse haven 3.795.150 4.159.303 5.441.463 4.549.105 3.520.569 3.402.337 -3,4%
totaal 19.343.070 22.317.146 18.029.901 16.450.021 16.737.676 15.703.847 -6,2%
Aanvoerwaarde (€) 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2023 tov 2022
Belgische haven 64.783.324 67.408.622 56.402.395 60.835.622 79.518.957 75.033.043 -5,6%
Buitenlandse haven 11.264.823 14.107.327 17.767.238 16.345.046 17.489.044 14.959.869 -14,5%
totaal 76.048.147 81.515.949 74.169.633 77.180.668 97.008.000 89.992.911 -7,2%
Gemiddelde prijs (€/kg) 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2023 tov 2022
Belgische haven 4,2 3,7 4,5 5,1 6,0 6,1 +1,4%
Buitenlandse haven 3,0 3,4 3,3 3,6 5,0 4,4 -11,5%
totaal 3,9 3,7 4,1 4,7 5,8 5,7 -1,1%

In de Belgische havens is tong de belangrijkste soort wat betreft de waarde en inktvis wat betreft de aanvoer

Tong is de voornaamste doelsoort in de Belgische visserijsector. Ondanks de daling van de aanvoer van tong (-4,4%), heeft deze vissoort een goede prijs kunnen bereiken, met een prijsstijging van 0,8% waarmee het haar eerste positie wat betreft de aanvoerwaarde heeft behouden. Deze vissoort vertegenwoordigt 50,5% van de omzet van de zeevisserij in de Belgische havens.

Schol, jarenlang de tweede beste leerling van de klas wordt zowel in hoeveelheid als waarde teruggedrongen door inktvis. De hoeveelheid aangevoerde inktvis, die maar liefst 2.487 ton bedraagt, steeg met nog eens 22,3%. Wat betreft de omzet, is inktvis de tweede belangrijkste vissoort in België met een aandeel van 13%.

De aanvoer van garnalen daalde sterk in 2023. Na de piek in 2022 met 855 ton, bedroeg de aanvoer in 2023 slechts 195 ton. De aanvoer is sinds jaren nog nooit zo laag geweest. Deze daling wordt vergezeld met een aanzienlijke prijsstijging tot €9,5/kg, een stijging van 74,3%.

Tabel
Content

Zeevisserij: aanvoer , aanvoerwaarde en gemiddelde prijs (2010-2023) van Belgische vaartuigen in binnen- en buitenlandse havens

Aanvoer en verkoop (kg) 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2023 tov 2022
Tong 3.702.739 2.960.854 2.709.116 2.524.130 2.434.921 2.255.634 -7,4%
Inktvis 632.212 1.056.885 1.518.767 1.164.841 2.036.010 2.489.702 +22,3%
Schol 5.004.666 7.395.562 3.682.603 3.418.848 2.306.759 2.313.485 +0,3%
Zeeduivel 358.062 375.293 604.423 699.742 697.203 666.910 -4,3%
Tarbot 317.527 415.935 297.398 266.320 218.192 230.044 +5,4%
Rog 1.290.998 1.235.731 1.549.510 1.262.026 1.490.888 1.228.485 -17,6%
Langoestine 158.551 581.184 603.324 686.198 596.425 404.869 -32,1%
Tongschar 654.572 796.025 581.897 598.810 439.723 551.162 +25,3%
Garnaal 1.563.501 745.948 590.242 598.635 1.088.149 249.737 -77,0%
Griet 327.531 335.655 211.351 190.636 155.250 153.914 -0,9%
Aanvoerwaarde (€) 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2023 tov 2022
Tong 39.159.156 30.606.983 31.437.929 32.793.930 42.011.253 39.411.659 -6,2%
Inktvis 1.570.043 3.091.170 5.328.212 3.703.687 8.426.694 9.788.738 +16,2%
Schol 6.382.073 11.524.219 8.300.648 8.336.679 7.348.399 7.262.189 -1,2%
Zeeduivel 3.429.868 3.996.077 4.581.421 5.527.660 6.043.294 5.734.213 -5,1%
Tarbot 3.503.769 4.293.585 2.955.897 3.505.578 3.495.147 3.574.749 +2,3%
Rog 2.802.962 2.643.237 2.749.360 3.217.347 3.693.712 3.153.589 -14,6%
Langoestine 807.033 3.858.937 2.676.832 3.970.896 4.563.006 2.983.336 -34,6%
Tongschar 2.803.547 4.555.883 2.170.726 2.403.944 2.134.744 2.876.281 +34,7%
Garnaal 4.167.223 3.302.863 2.542.396 2.722.667 5.879.243 2.194.002 -62,7%
Griet 2.263.350 2.259.160 1.564.745 1.816.534 1.935.297 1.840.752 -4,9%
Gemiddelde prijs (€/kg) 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2023 tov 2022
Tong 10,6 10,3 11,6 13,0 17,3 17,5 +1,3%
Inktvis 2,5 2,9 3,5 3,2 4,1 3,9 -5,0%
Schol 1,3 1,6 2,3 2,4 3,2 3,1 -1,5%
Zeeduivel 9,6 10,6 7,6 7,9 8,7 8,6 -0,8%
Tarbot 11,0 10,3 9,9 13,2 16,0 15,5 -3,0%
Rog 2,2 2,1 1,8 2,5 2,5 2,6 +3,6%
Langoestine 5,1 6,6 4,4 5,8 7,7 7,4 -3,7%
Tongschar 4,3 5,7 3,7 4,0 4,9 5,2 +7,5%
Garnaal 2,7 4,4 4,3 4,5 5,4 8,8 +62,6%
Griet 6,9 6,7 7,4 9,5 12,5 12,0 -4,1%

Doel en korte beschrijving

Hoeveelheid en waarde van de vis in België aangevoerd en verhandeld. Verdeling volgens de aanvoerhavens en de vissoorten.

Populatie

Alle zeevisserijboten

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Totale hoeveelheid kg : Hoeveelheid vis aangevoerd en verhandeld

Totale waarde EUR : Waarde van de aangevoerde en verhandelde vis

Metadata