Zeevisserij

Belgische zeevisserij in 2016

Landbouw & Visserij
visserij

De hoeveelheid in België aangevoerde en verkochte vis bedroeg 16.635 ton in 2016. Dat is een daling met 8% ten opzichte van 2015.

Sommige vissoorten, zoals tong, pladijs en tongschar, gingen in 2016 achteruit met resp. 20%, 9% en 29%. Een opvallende daling was ook merkbaar bij kabeljauw met 59%.

Voor andere vissoorten, zoals zeeduivel en tarbot, nam de aanvoer toe met 16,9% en 11,5%. Ook garnaal en rode poon kenden een aanvoerstijging rond de 35%.

De omzet daalde slechts met 4%, voornamelijk door prijsstijgingen bij garnalen (43%), tong (10%) en schol (7%). In het totaal werd in 2016 voor 65 miljoen euro vis aangevoerd.

Grafiek
Content

Belang van de verschillende vissoorten voor de Belgische havens volgens de waarde van de aangevoerde en verkochte vis - 2016

fishkind2016_nl.png

Tabel 1
Content

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolutie 2016/2015
Hoeveelheid verkochte vis (in ton) 17.469 18.786 15.548 16.683 17.340 15.998 19.284 18.158 16.635 -8,4%
Waarde van de verkochte vis (in mln EUR) 62,5 77,9 64,8 68,9 64,1 56,5 68,1 67,4 65,0 -3,6%
Tabel 2
Content
Vangsten (in ton) 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolutie 2016/2015
Kabeljauw 1.697 1.589 588 647 848 638 1.104 1.068 440 -58,8%
Wijting 424 298 237 190 216 265 262 252 279 +10,7%
Schol 4.929 4.123 3.835 4.836 4.616 4.487 6.783 5.842 5.345 -8,5%
Tong 3.488 3.854 3.419 3.167 2.745 2.500 3.214 2.734 2.197 -19,6%
Tarbot 284 297 272 308 322 299 344 360 401 +11,5%
Tongschar 640 1.040 532 698 795 737 1.014 706 501 -29,0%
Rog 1.114 1.810 1.253 1.465 1.447 1.283 1.008 1.205 1.005 -16,6%
Garnaal 325 436 611 328 245 483 528 325 444 +36,5%
Tabel 3
Content
Gemiddelde prijs in EUR/kg 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolutie 2016/2015
Kabeljauw 2,6 2,6 3,3 3,3 2,9 2,8 2,5 2,7 3,2 +15,6%
Wijting 1,0 1,1 0,9 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 -3,2%
Schol 1,7 1,9 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 +6,9%
Tong 8,3 10,1 10,6 11,0 10,3 9,5 9,5 10,4 11,4 +9,7%
Tarbot 9,6 11,6 11,0 11,1 9,1 10,1 11,0 10,3 9,5 -7,6%
Tongschar 4,2 4,0 4,4 4,8 3,5 3,5 4,3 5,7 5,2 -9,5%
Rog 1,9 1,7 2,2 2,2 2,0 2,2 2,2 2,1 2,4 +10,6%
Garnaal 4,4 3,0 2,5 3,0 4,9 4,9 3,8 5,0 7,1 +43,3%

Doel en korte beschrijving

Hoeveelheid en waarde van de vis in België aangevoerd en verhandeld. Verdeling volgens de aanvoerhavens en de vissoorten.

Populatie

Alle zeevisserijboten

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Totale hoeveelheid kg : Hoeveelheid vis aangevoerd en verhandeld

Totale waarde EUR : Waarde van de aangevoerde en verhandelde vis

Metadata

pladijs.svg

16.635 ton vis

Zijn er vragen over dit thema?