Zeevisserij

1.100 ton vis aangevoerd en verkocht in maart

Landbouw & Visserij
1.100 ton vis aangevoerd en verkocht in maart

De aanvoer van vis was in januari 2021 opmerkelijk lager omwille van de onduidelijke Brexit-formaliteiten. In februari en maart herstelde de aanvoer zich.

In maart werd 1.100 ton vis door Belgische schepen aangevoerd en verkocht in de Belgische havens.

Koploper bij de aangevoerde vissoorten in deze maand blijft tong met 248 ton wat overeenkomt met een aandeel van 49% van de totale waarde van de verkochte vis.

De aanvoer van schol kende een terugval in maart tot amper 62 ton of 3% van de totale waarde van de verkochte vis.
Rog, door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) verkozen tot 'Vis van het Jaar 2021', kende een aanvoer van 58 ton in maart.

Tabel 1
Content

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 tov 2019
Hoeveelheid verkochte vis (in ton) 17.469 18.786 15.548 18.158 16.635 16.648 14.766 13.659 12.588 -7,8%
Waarde van de verkochte vis (in mln EUR) 62,5 77,9 64,8 67,4 65,0 67,2 62,6 59,1 56,4 -4,6%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 2
Content
Verhandelde hoeveelheid (in ton) 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 tov 2019
Kabeljauw 1.697 1.589 588 1.068 440 478 429 353 264 -25,2%
Wijting 424 298 237 252 279 178 195 165 198 +20,0%
Schol 4.929 4.123 3.835 5.842 5.345 5.417 4.548 3.630 2.162 -40,4%
Tong 3.488 3.854 3.419 2.734 2.197 1.955 1.825 2.041 2.399 +17,5%
Tarbot 284 297 272 360 401 436 316 267 242 -9,4%
Tongschar 640 1.040 532 706 501 524 489 448 348 -22,3%
Rog 1.114 1.810 1.253 1.205 1.005 1.023 1.022 1.254 1.395 +11,2%
Garnaal 325 436 611 325 444 342 830 509 312 -38,7%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 3
Content
Gemiddelde prijs in EUR/kg 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 tov 2019
Kabeljauw 2,6 2,6 3,3 2,7 3,2 3,0 2,7 3,2 2,9 -9,4%
Wijting 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 -8,3%
Schol 1,7 1,9 1,2 1,5 1,6 1,9 2,4 2,4 2,2 -8,3%
Tong 8,3 10,1 10,5 10,4 11,4 11,5 12,1 12,7 11,8 -7,1%
Tarbot 9,6 11,6 11,0 10,3 9,5 9,8 11,2 11,5 10,2 -11,3%
Tongschar 4,2 4,0 4,4 5,7 5,2 5,2 4,9 3,9 3,7 -5,1%
Rog 1,9 1,7 2,2 2,1 2,4 2,4 2,2 1,9 1,8 -5,3%
Garnaal 4,4 3,0 2,5 5,0 7,1 7,4 3,8 3,5 5,2 +48,6%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.

Doel en korte beschrijving

Hoeveelheid en waarde van de vis in België aangevoerd en verhandeld. Verdeling volgens de aanvoerhavens en de vissoorten.

Populatie

Alle zeevisserijboten

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Totale hoeveelheid kg : Hoeveelheid vis aangevoerd en verhandeld

Totale waarde EUR : Waarde van de aangevoerde en verhandelde vis

Metadata