Zeevisserij

Coronacrisis deed omzet Belgische zeevisserij dalen

Landbouw & Visserij
Coronacrisis deed omzet Belgische zeevisserij dalen

In 2020 voerden Belgische vaartuigen 7,8% minder vis aan dan in 2019. In totaal werd 12.588 ton vis aan verkocht in Belgische havens. De aanvoer was goed voor een omzet van 56,4 miljoen euro. De daling in de omzet bleef beperkt tot 4,6%. Dat komt door de iets hogere gemiddelde prijs per kg: 4,5 euro/kg, een stijging van 4,7% tegenover 2019. Het jaar 2020 was in de zeevisserij sterk afwijkend. Zowel de export als de afzet naar lokale markten en horeca werd verstoord door de Covid-19-crisis.

Haven van Oostende herstelde zich

De aanvoer in de haven van Oostende herstelde zich in 2020. Oostende maakt zo 44,6% uit van de totale hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis. Het aandeel van de haven van Zeebrugge daalde van 58,2% naar 52,9%. De haven van Nieuwpoort bleef zoals in 2019 op een aandeel van 2,6%.

Helft aangevoerde vis is tong

Tong blijft het paradepaardje van de Belgische zeevisserij. In 2020 steeg de aanvoer van tong met 17,5%. Zo wordt de vis goed voor de helft van de gerealiseerde omzet in de Belgische zeevisserij.

Tweede in de ranglijst van vissoorten is de schol, al viel de aanvoer in 2020 terug met 40,4%, goed voor een omzetdaling van 8,5%.

Een stijging in de aanvoer zagen we verder bij de rog, met 11,2% meer aanvoer. Bij de garnalen was er een scherpe daling van 38,7%. De prijs van de garnalen herstelde zich dan weer, naar gemiddeld 5,2 euro/kg.

Tabel 1
Content

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 tov 2019
Hoeveelheid verkochte vis (in ton) 17.469 18.786 15.548 18.158 16.635 16.648 14.766 13.659 12.588 -7,8%
Waarde van de verkochte vis (in mln EUR) 62,5 77,9 64,8 67,4 65,0 67,2 62,6 59,1 56,4 -4,6%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 2
Content
Verhandelde hoeveelheid (in ton) 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 tov 2019
Kabeljauw 1.697 1.589 588 1.068 440 478 429 353 264 -25,2%
Wijting 424 298 237 252 279 178 195 165 198 +20,0%
Schol 4.929 4.123 3.835 5.842 5.345 5.417 4.548 3.630 2.162 -40,4%
Tong 3.488 3.854 3.419 2.734 2.197 1.955 1.825 2.041 2.399 +17,5%
Tarbot 284 297 272 360 401 436 316 267 242 -9,4%
Tongschar 640 1.040 532 706 501 524 489 448 348 -22,3%
Rog 1.114 1.810 1.253 1.205 1.005 1.023 1.022 1.254 1.395 +11,2%
Garnaal 325 436 611 325 444 342 830 509 312 -38,7%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 3
Content
Gemiddelde prijs in EUR/kg 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 tov 2019
Kabeljauw 2,6 2,6 3,3 2,7 3,2 3,0 2,7 3,2 2,9 -9,4%
Wijting 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 -8,3%
Schol 1,7 1,9 1,2 1,5 1,6 1,9 2,4 2,4 2,2 -8,3%
Tong 8,3 10,1 10,5 10,4 11,4 11,5 12,1 12,7 11,8 -7,1%
Tarbot 9,6 11,6 11,0 10,3 9,5 9,8 11,2 11,5 10,2 -11,3%
Tongschar 4,2 4,0 4,4 5,7 5,2 5,2 4,9 3,9 3,7 -5,1%
Rog 1,9 1,7 2,2 2,1 2,4 2,4 2,2 1,9 1,8 -5,3%
Garnaal 4,4 3,0 2,5 5,0 7,1 7,4 3,8 3,5 5,2 +48,6%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.

Doel en korte beschrijving

Hoeveelheid en waarde van de vis in België aangevoerd en verhandeld. Verdeling volgens de aanvoerhavens en de vissoorten.

Populatie

Alle zeevisserijboten

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Totale hoeveelheid kg : Hoeveelheid vis aangevoerd en verhandeld

Totale waarde EUR : Waarde van de aangevoerde en verhandelde vis

Metadata