Zeevisserij

Minder omzet in Belgische zeevisserij

Landbouw & Visserij
Minder omzet in Belgische zeevisserij

In 2018 voerden Belgische vaartuigen 14.766 ton vis aan die werd verkocht in Belgische havens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De aanvoer daalde met 11,3% tegenover 2017. De aanvoer was in 2018 goed voor een omzet van 63 miljoen euro. Die omzet daalde met 6,9%, maar de daling bleef relatief beperkt door de iets hogere gemiddelde prijs van 4,2 euro/kg (+5%).

Grootste daling in Zeebrugge

Vooral de haven van Zeebrugge tekende verliescijfers op. Het aandeel van Zeebrugge, volgens hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis, daalde naar 57% in 2018, tegenover 64% in 2017.

fishport2018_nl_b.png

Tong, schol en garnalen voorop

Tong blijft het paradepaardje van de Belgische zeevisserij. Ondanks een daling in aanvoer (-6,7%) heeft de vis een omzetaandeel van 35%. Op de tweede plaats volgt de schol, met een aandeel van 18%. De twee vissen samen vertegenwoordigen meer dan de helft van de gerealiseerde omzet in de Belgische zeevisserij.

2018 bleek een topjaar te zijn in vangst van garnalen. De aanvoer kende maar liefst een stijging met 143%. De prijs van de garnalen daalde vorig jaar met 49%.

fishkind2018_nl.png

Grafiek 1
Content

Belang van de verschillende vissoorten voor de Belgische havens volgens de waarde van de aangevoerde en verkochte vis (2018)

fishkind2018_nl.png

Grafiek 2
Content

fishport2018_nl.png

Tabel 1
Content

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 tov 2017
Hoeveelheid verkochte vis (in ton) 17.469 18.786 15.548 15.998 19.284 18.158 16.635 16.648 14.766 -11,3%
Waarde van de verkochte vis (in mln EUR) 62,5 77,9 64,8 56,5 68,1 67,4 65,0 67,2 62,6 -6,8%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 2
Content
Verhandelde hoeveelheid (in ton) 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 tov 2017
Kabeljauw 1.697 1.589 588 638 1.104 1.068 440 478 429 -10,3%
Wijting 424 298 237 265 262 252 279 178 195 +9,6%
Schol 4.929 4.123 3.835 4.487 6.783 5.842 5.345 5.417 4.548 -16,0%
Tong 3.488 3.854 3.419 2.500 3.214 2.734 2.197 1.955 1.825 -6,6%
Tarbot 284 297 272 299 344 360 401 436 316 -27,5%
Tongschar 640 1.040 532 737 1.014 706 501 524 489 -6,7%
Rog 1.114 1.810 1.253 1.283 1.008 1.205 1.005 1.023 1.022 -0,1%
Garnaal 325 436 611 483 528 325 444 342 830 +142,7%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 3
Content
Gemiddelde prijs in EUR/kg 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 tov 2017
Kabeljauw 2,6 2,6 3,3 2,8 2,5 2,7 3,2 3,0 2,7 -10,0%
Wijting 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 -8,3%
Schol 1,7 1,9 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,4 +26,3%
Tong 8,3 10,1 10,5 9,4 9,5 10,4 11,4 11,5 12,1 +5,2%
Tarbot 9,6 11,6 11,0 10,1 11,0 10,3 9,5 9,8 11,2 +14,3%
Tongschar 4,2 4,0 4,4 3,5 4,3 5,7 5,2 5,2 4,9 -5,8%
Rog 1,9 1,7 2,2 2,2 2,2 2,1 2,4 2,4 2,2 -8,3%
Garnaal 4,4 3,0 2,5 4,9 3,8 5,0 7,1 7,4 3,8 -48,6%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.

Doel en korte beschrijving

Hoeveelheid en waarde van de vis in België aangevoerd en verhandeld. Verdeling volgens de aanvoerhavens en de vissoorten.

Populatie

Alle zeevisserijboten

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Totale hoeveelheid kg : Hoeveelheid vis aangevoerd en verhandeld

Totale waarde EUR : Waarde van de aangevoerde en verhandelde vis

Metadata

pladijs.svg

14.766 ton vis

Zijn er vragen over dit thema?