Zeevisserij

De aanvoer van vis bleef laag in juni

Landbouw & Visserij
De aanvoer van vis bleef laag in juni

In juni werd 740 ton vis door Belgische schepen aangevoerd en verkocht in de Belgische havens. Deze lage aanvoer is te wijten aan sector ondersteunende maatregelen in het kader van Covid-19.

Koplopers bij de aangevoerde vissoorten in deze maand zijn de schol en de tong met een respectievelijk aandeel van 26% en 21% van de hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis, wat overeenkomt met 192 en 158 ton. De aanvoer van rog liep terug tot 10% met een overeenstemmende 71 ton.

Mede dankzij het prijsherstel voor de tong naar 13,22 euro per kilo vertegenwoordigde deze vissoort 57% van de totale waarde van de verkochte vis. Het aandeel in waarde van schol en rog ligt respectievelijk rond de 10% en 5%.

Tabel 1
Content

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België

Aanvoer door Belgische vaartuigen en verkocht in België 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 tov 2018
Hoeveelheid verkochte vis (in ton) 17.469 18.786 15.548 19.284 18.158 16.635 16.648 14.766 13.659 -7,5%
Waarde van de verkochte vis (in mln EUR) 62,5 77,9 64,8 68,1 67,4 65,0 67,2 62,6 59,1 -5,6%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 2
Content
Verhandelde hoeveelheid (in ton) 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 tov 2018
Kabeljauw 1.697 1.589 588 1.104 1.068 440 478 429 353 -17,7%
Wijting 424 298 237 262 252 279 178 195 165 -15,4%
Schol 4.929 4.123 3.835 6.783 5.842 5.345 5.417 4.548 3.630 -20,2%
Tong 3.488 3.854 3.419 3.214 2.734 2.197 1.955 1.825 2.041 +11,8%
Tarbot 284 297 272 344 360 401 436 316 267 -15,5%
Tongschar 640 1.040 532 1.014 706 501 524 489 448 -8,4%
Rog 1.114 1.810 1.253 1.008 1.205 1.005 1.023 1.022 1.254 +22,7%
Garnaal 325 436 611 528 325 444 342 830 509 -38,7%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.
Tabel 3
Content
Gemiddelde prijs in EUR/kg 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 tov 2018
Kabeljauw 2,6 2,6 3,3 2,5 2,7 3,2 3,0 2,7 3,2 +18,5%
Wijting 1,0 1,1 0,9 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 +9,1%
Schol 1,7 1,9 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,4 2,4 +0,0%
Tong 8,3 10,1 10,5 9,5 10,4 11,4 11,5 12,1 12,7 +5,0%
Tarbot 9,6 11,6 11,0 11,0 10,3 9,5 9,8 11,2 11,5 +2,7%
Tongschar 4,2 4,0 4,4 4,3 5,7 5,2 5,2 4,9 3,9 -20,4%
Rog 1,9 1,7 2,2 2,2 2,1 2,4 2,4 2,2 1,9 -13,6%
Garnaal 4,4 3,0 2,5 3,8 5,0 7,1 7,4 3,8 3,5 -7,9%
* Bron: Statbel (Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van het departement Landbouw en visserij van de Vlaamse Overheid, AVKD.

Doel en korte beschrijving

Hoeveelheid en waarde van de vis in België aangevoerd en verhandeld. Verdeling volgens de aanvoerhavens en de vissoorten.

Populatie

Alle zeevisserijboten

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Totale hoeveelheid kg : Hoeveelheid vis aangevoerd en verhandeld

Totale waarde EUR : Waarde van de aangevoerde en verhandelde vis

Metadata