Industriële productie

Waarde van de industriële productie bedroeg 196 miljard euro in 2023

Ondernemingen
Waarde van de industriële productie bedroeg 196 miljard euro in 2023

De totale waarde van de Belgische industriële productie volgens de PRODCOM-statistiek daalt van 216 miljard euro in 2022 naar 196 miljard euro in 2023, oftewel een afname op jaarbasis met 9%.

In 2023 kent de vervaardiging van voedingsmiddelen de grootste totale waarde. De chemische producten en de farmaceutische basisproducten en bereidingen vervolledigen de top-3 van grootste industriële sectoren.

Downloadbare bestanden
Content

De resultaten in de tabellen hieronder zijn de waarden van de productie volgens de hoofdactiviteit van de vestigingen. Deze waarden van de productie omvatten de waarden van de leveringen voor eigen rekening, de waarden van de industriële behandelingen en diensten en de waarden van de loonarbeid in het buitenland.

Downloads

Meer cijfers ...

De voorlopige jaarlijkse resultaten voor 2019 zullen worden opgestuurd naar Eurostat op T+6. 
Voor deze deadline kunnen de resultaten mogelijks meerdere keren herzien worden. 
Vervolgens zullen ze op T+12 herberekend worden en als definitief beschouwd worden op T+24. 
Dezelfde revisiepolitiek is toegepast voor de voorafgaande jaren. 
Zo zijn de resultaten voor 2017 herberekend en worden ze vanaf heden (T+24) als definitief beschouwd .
De resultaten voor 2018, die herberekend zijn op T+12, zijn nog steeds voorlopige resultaten. 

Doel en korte beschrijving

Prodcom is de maandelijkse enquête naar de industriële productie. In het kader van de samenwerking tussen de EG-landen wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van de statistische gegevens. Het Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschap heeft daarom het initiatief genomen om de gegevens inzake industriële productie in alle Lidstaten te verzamelen met dezelfde productenlijst, in dezelfde sectoren, enz. Dit initiatief kreeg de naam "Prodcom" : "PRODucts of the European COMmunity".

Populatie

Industriële ondernemingen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Metadata

Nomenclatuur

De Prodcomlijst.xls

Documentatie

Brief hervorming