Industriële productie

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)

Ondernemingen
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) - 2018-08

Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2018 (januari - augustus).

Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de Prodcom-lijst 2018 (januari - augustus).

Downloadbare bestanden
Content

De resultaten in de tabellen hieronder zijn de waarden van de productie volgens de hoofdactiviteit van de vestigingen. Deze waarden van de productie omvatten de waarden van de leveringen voor eigen rekening, de waarden van de industriële behandelingen en diensten en de waarden van de loonarbeid in het buitenland.

Doel en korte beschrijving

Prodcom is de maandelijkse enquête naar de industriële productie. In het kader van de samenwerking tussen de EG-landen wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van de statistische gegevens. Het Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschap heeft daarom het initiatief genomen om de gegevens inzake industriële productie in alle Lidstaten te verzamelen met dezelfde productenlijst, in dezelfde sectoren, enz. Dit initiatief kreeg de naam "Prodcom" : "PRODucts of the European COMmunity".

Populatie

Industriële ondernemingen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Metadata

industrieleproductie.svg

Zijn er vragen over dit thema?