Open Data

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. 
Iedereen mag deze open data gratis gebruiken zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik. Statbel stelt sinds 2015 open-data ter beschikking, het gaat vandaag over meer dan 500 open data bestanden en we vullen dit aanbod geleidelijk aan. Nieuwe datasets worden op deze pagina, onze twitter-account en in onze nieuwsbrief aangekondigd.

Linked Open Data (LOD)

DCAT OpenData (TTL Bestand)

DCAT Brochures (TTL Bestand)

Datasets

Datasets

 • Verkeersongevallen en -slachtoffers
Periode: y-2017-2022
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Consumptieprijzen
 • Consumptieprijsindex
Periode: vanaf 1998
DownloadXLSX TXT (ZIP)
 • Consumptieprijzen
 • Consumptieprijsindex
Periode: vanaf 1920
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Huishoudens
 • Levensomstandigheden
Periode: T3 2021 – T4 2023
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Bevolking
 • Geboorten
Periode: 2023
DownloadXLSX TXT (ZIP)
 • Statistische sectoren
 • Bevolking
 • Structuur van de bevolking
Periode: 2023
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Bouwen & wonen
 • Gebouwenpark
Periode: 2023
DownloadXLSX TXT (ZIP)
 • Bevolking
 • Tools
 • Geografische bestanden
 • DataLab
Periode: 2023