Open Data

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. 
Iedereen mag deze open data gratis gebruiken zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik. We stellen een 200-tal datasets ter beschikking en zullen deze geleidelijk aanvullen. Nieuwe datasets worden op deze pagina, onze twitter-account en in onze nieuwsbrief aangekondigd.

Linked Open Data (LOD)

Datasets

Datasets

 • Consumptieprijzen
 • Consumptieprijsindex
Periode: vanaf 1998
DownloadXLSX TXT (ZIP)
 • Consumptieprijzen
 • Consumptieprijsindex
Periode: vanaf 1920
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Statistische sectoren
 • Bevolking
 • Structuur van de bevolking
Periode: 2020
DownloadXLSX TXT (ZIP)
 • Statistische sectoren
 • Tools
 • Geografische bestanden
Periode: 2020
 • Statistische sectoren
 • Tools
 • Geografische bestanden
Periode: 2019
 • Mobiliteit
 • Verkeer
 • Verkeersongevallen en -slachtoffers
Periode: 2019
DownloadTXT (ZIP) XLSX