Open Data

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. 
Iedereen mag deze open data gratis gebruiken zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik. We starten met een 100-tal datasets en zullen deze geleidelijk aanvullen. Nieuwe datasets worden op deze pagina en in onze nieuwsbrief aangekondigd.

Datasets

 • Statistische sectoren
 • Bevolking
 • Structuur van de bevolking
Periode: 2013
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Statistische sectoren
 • Bevolking
 • Structuur van de bevolking
Periode: 2016
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Statistische sectoren
 • Bevolking
 • Structuur van de bevolking
Periode: 2011
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Statistische sectoren
 • Bevolking
 • Structuur van de bevolking
Periode: 2014
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Statistische sectoren
 • Bevolking
 • Structuur van de bevolking
Periode: 2012
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Statistische sectoren
 • Bevolking
 • Structuur van de bevolking
Periode: 2015
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Huishoudens
 • Fiscale inkomens
 • Statistische sectoren
Periode: 2005-2015
DownloadXLSX TXT (ZIP)
 • Consumptieprijzen
 • Consumptieprijsindex
DownloadTXT (ZIP) XLSX
 • Consumptieprijzen
 • Consumptieprijsindex
Periode: 1998-2017
DownloadXLSX TXT (ZIP)
 • Bevolking
 • Sterfte
Periode: 2008-2016
DownloadXLSX TXT (ZIP)

Over open data

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. Het gaat vooral over openbare overheidsdata die verzameld zijn in het kader van een publieke taak en met publieke middelen.

Niet alle data kunnen worden opengesteld. De AD Statistiek stelt in dit portaal enkel datasets ter beschikking die getoetst werden aan de regels voorzien in de statistiekwet en de wet op de persoonlijke levenssfeer en zorgt daarmee voor een optimale bescherming van de persoonsgegevens.

Het is een logische evolutie dat overheidsdata die verzameld zijn met middelen afkomstig van de gemeenschap, hergebruikt kunnen worden door die gemeenschap.

 • Het vrijgeven van open data maakt het mogelijk deze te combineren of samen te brengen met data van andere overheden en private aanbieders en zodoende de transparantie te verhogen en de dienstverlening te verbeteren.
 • Open data kunnen bijdragen tot een betere communicatie omdat ze makkelijk bruikbaar zijn voor het maken van infographics en daardoor toegankelijk worden voor een breed publiek.
 • Daarnaast wil de AD Statistiek met het open stellen van deze data de creatieve economie stimuleren.

De AD Statistiek ligt met dit initiatief op één lijn met de nieuwe federale open data-strategie en gelijkaardige tendensen in Europa en de rest van de wereld.

We nodigen iedereen uit om met onze datasets aan de slag te gaan!

Zowel (IT)-bedrijven, journalisten, ontwikkelaars, organisaties, overheden én burgers kunnen ze gebruiken.

Iedereen is vrij om toepassingen, apps, visualisaties… te ontwikkelen met de open data die de AD Statistiek ter beschikking stelt. Het hergebruik is gratis, maar u bent gebonden aan de licentie (PDF, 100.33 Kb). Deze licenties beschrijft de voorwaarden (bronvermelding en publicatiedatum) maar ook de rechten van hergebruikers.

Met deze nog weinig verspreide technologie in de NIS kunnen we bepaalde van onze gegevens zodanig structureren dat ze Linked Open Data integreren, een soort van wereldwijde databank die voor iedereen toegankelijk is.

Binnen de Linked Open Data is een bestand, een enquête, een persoon, een gemeente... een concept dat men kan identificeren door een URI. We zullen zien hoe bestaande URI gecreëerd of hergebruikt worden en hoe, met behulp van RDF, er zinnen "onderwerp-gezegde-voorwerp" (ook triplet genoemd) kunnen gevormd worden die deze concepten verbinden.

Voor gezegdes bestaat er standaardwoordenschat waarmee zinnen kunnen worden gecreëerd die gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd door softwareagenten. Bepaalde woordenschat is bijzonder nuttig voor statistici. Onder meer om gegevenscatalogi (StatDcat), nomenclatuurbestanden (SKOS) en bestanden met metagegevens (Disco) of gegevens (rdf data cube vocabulary) op te stellen.

We zullen zien dat er grote LOD-databanken bestaan zoals DBPedia, Wikidata, Geonames. Deze databanken leveren ons een aantal zeer belangrijke URI die we kunnen hergebruiken in onze zinnen.

Ten slotte zullen we vernemen dat er hulpmiddelen bestaan om LOD-databanken te exploiteren of bij te houden (SPARQL, Wikibase, …).

Linked open data presentatie

Heeft u vragen rond open data, suggesties voor datasets of ideeën voor een toepassing of visualisatie? Laat het ons weten: statbel.opendata@economie.fgov.be