Icon for Conjunctuurindicatoren Conjunctuurindicatoren

Table of Contents

    Conjunctuurindicatoren moeten zo snel en zo accuraat mogelijk de huidige en toekomstige economische activiteit registreren, globaal en voor diverse sectoren en regio’s afzonderlijk. Die verloopt typisch in een golfbeweging, waarbij periodes van groei, gedurende een aantal jaren, afwisselen met periodes waarin de activiteit terugvalt. Die opeenvolging van opgaande en neergaande beweging is de conjunctuurcyclus.

    Voor het beleid, het bedrijfsleven en burgers is accurate en tijdige informatie over de conjunctuur essentieel om correcte beslissingen te kunnen nemen. Daarbij zijn vooral de omslagpunten van het grootste belang, de momenten waarop de beweging omkeert, van omhoog naar omlaag of vice versa.

    Conjunctuurindicatoren moeten om die reden frequent én zo snel mogelijk zijn: meestal maandelijks en binnen hooguit enkele maanden na de referentieperiode.