Echtscheidingen

Lichte stijging van de echtscheidingen in 2021

Bevolking
Lichte stijging van de echtscheidingen in 2021

22.156 huwelijken werden ontbonden in 2021; dat is een lichte stijging van 4% ten opzichte van het COVID-jaar 2020. Het aantal echtscheidingen blijft wel lager dan in 2019 (22.435) en alle voorgaande jaren sinds 2014.

De duur van het huwelijk voor de echtscheiding verandert nauwelijks, met 15 jaar.

Als we de cijfers in verband brengen met de cohorte van huwelijken waaruit ze afkomstig zijn, merken we dat het echtscheidingscijfer constant blijft: vier op de tien huwelijken eindigen in een echtscheiding.

Visualisatie
Content
Tabel
Content
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
België 25.066 24.667 23.583 23.059 23.135 22.435 21.300 22.156
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.390 5.442 4.975 5.408 5.379 2.816 2.058 2.240
Vlaams Gewest 11.824 11.499 11.195 10.761 10.856 12.083 11.853 12.031
Waals Gewest 7.249 7.086 6.852 6.423 6.384 7.085 7.057 7.441
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - Thematische Directie Samenleving.

Doel en korte beschrijving

De statistiek bevat alle echtscheidingen die ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand van de Belgische gemeenten. Daardoor bevat deze statistiek ook alle echtscheiding voor huwelijken niet voltrokken in België en die niet opgenomen zijn in de statistieken over de huwelijken. De inschrijving van een echtscheiding gebeurt in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Als het huwelijk in het buitenland plaatsvond, gebeurt de inschrijving in het register van de gemeente Brussel, wat de speciale situatie van deze gemeente in die materie verklaart. De verschillende tabellen betreffen : de evolutie van het aantal echtscheidingen per regio en per provincie, de echtscheidingen van het jaar uitgesplitst naar leeftijdscategorie en per regio, per vorige burgerlijke staat en per regio, volgens de duur van het ontbonden huwelijk en per regio. Ze betreffen ook de evolutie van het aantal gescheiden personen die gehuwd waren met een persoon van het zelfde geslacht. Maar deze laatste tabel heeft een andere bron.

Populatie

Geheel van echtscheidingen

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 8 maanden na de referentieperiode.

Definities

Nationaliteit van de eerste echtgenoot : Land van de nationaliteit van de eerste echtgenoot.

Nationaliteit van de tweede echtgenoot : Land van de nationaliteit van de tweede echtgenoot.

Beroep van de eerste echtgenoot : Beroep, functie of hoofdambacht van de eerste echtgenoot.

Beroep van de tweede echtgenoot ; Beroep, functie of hoofdambacht van de tweede echtgenoot.

Professionele status van de eerste echtgenoot : Toestand binnen het beroep van de eerste echtgenoot (Onderneminghoofd / zelfstandige / werknemer / arbeider / helper /zonder /onbekend).

Professionele status van de tweede echtgenoot : Toestand binnen het beroep van de tweede echtgenoot (Onderneminghoofd / zelfstandige / werknemer / arbeider / helper /zonder /onbekend).

Leeftijd van de eerste echtgenoot bij echtscheiding : Leeftijd bij de echtscheiding van de eerste echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van inschrijving van de echtscheiding en de geboortedatum.

Leeftijd van de tweede echtgenoot bij echtscheiding : Leeftijd bij de echtscheiding van de tweede echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van inschrijving van de echtscheiding en de geboortedatum.

Maand van echtscheiding : Maand van echtscheiding, gehaald ui de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Opmerkingen

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en in toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling (Only Once), heeft de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium in 2015 beslist om geen gebruik meer te maken van de bulletins van de FOD Binnenlandse Zaken om statistieken te produceren over huwelijken en echtscheidingen, maar hiervoor de gegevens van het Rijksregister (RR) te exploiteren. Door deze bronwijziging konden de huwelijks- en echtscheidingsformulieren afgeschaft worden (Koninklijk Besluit van 19 februari 2016). Maar het heeft ook belangrijke wijzigingen teweeggebracht in de geproduceerde statistiek:

  • Registratie van het geslacht van echtgenoten waardoor er een onderscheid kan gemaakt worden volgens type van huwelijken en echtscheidingen;
  • Verwerking in een statistiek de jure van de in het buitenland plaatsgevonden gebeurtenissen die betrekking hebben op personen die verblijven in België;
  • Door de identificatie van de echtscheidingen die werden uitgesproken en geregistreerd in België en die een einde maken aan de huwelijken die voltrokken werden in het buitenland, is er een betere benadering van de echtscheidingen.

2016 is het eerste jaar waarvoor het RR de exclusieve bron is van de statistiek. Maar door de exploitatie van het RR is het ook mogelijk om een volledige statistiek te produceren voor 2015, evenals een groot aantal gegevens over 2014, waardoor een vergelijking met de vroegere statistiek van de burgerlijke stand mogelijk is.

In het geval van echtscheidingen kunnen door het gebruik van het RR die echtscheidingen geïdentificeerd worden die een eind maken aan een huwelijk dat werd voltrokken in het buitenland. Merk op dat sinds 31 maart 2019 de regel gewijzigd is voor echtscheidingen van huwelijken die in het buitenland worden voltrokken. Door de uitsplitsing volgens de plaats van het ontbonden huwelijk kunnen echtscheidingen ontstaan die een einde maken aan een huwelijk dat voltrokken werd in het buitenland, die dus uitgesloten kunnen worden van de berekening van het echtscheidingscijfer. 

Metadata