Echtscheidingen

Belg trouwt steeds later en scheidt steeds minder

Bevolking
Les Belges se marient de plus en plus tard et divorcent de moins en moins

Huwelijken en echtscheidingen 2017

In 2017 werden er 23.059 echtscheidingen geregistreerd. Het aantal echtscheidingen daalde met 2,2% ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Verder waren er in 2017 44.319 huwelijken, een lichte daling (-0,9%) tegenover 2016.

Andere resultaten:

 • De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk neemt verder toe : 33,7 jaar voor de eerste echtgenoot en 31,4 jaar voor de tweede echtgenoot. Het leeftijdsverschil tussen het bruidspaar blijft relatief stabiel op 2,3 jaar.
 • Er waren 108 koppels die scheidden na een huwelijk van meer dan 50 jaar.
 • De maanden juli en september zijn de populairste om te trouwen. Sinds 2014 stijgt het aantal huwelijken in die twee maanden, ten nadele van augustus.
 • Het aantal huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht blijft stabiel op 2,5% van het totale aantal. Er zijn evenveel huwelijken tussen vrouwen onderling als tussen mannen onderling. Bij de echtscheidingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn er nog iets meer echtscheidingen tussen vrouwen, maar hun aantal daalt, terwijl het aantal echtscheidingen tussen mannen stijgt.

Huwelijken: globaal & lokaal

In 2017 werden 44.319 huwelijken voltrokken, in België of in het buitenland. Dat is een lichte daling (-0,9%) tegenover 2016. Er waren 43.207 huwelijken tussen personen van een verschillend geslacht en 1112 tussen personen van hetzelfde geslacht.

Het aandeel van de huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht blijft stabiel op 2,5%. Over het algemeen zien we evenveel huwelijken tussen vrouwen onderling als tussen mannen onderling.

Het aantal huwelijken is dus vrij stabiel, al zijn er een aantal geografische verschillen:

 • In het Vlaams Gewest is het aantal huwelijken relatief stabiel (+0,1%), net als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-0,6%). In Wallonië is er een lichte daling (-1,3%).
 • Het aantal huwelijken stijgt in de provincies Antwerpen (+2,5%) en Limburg (+1,6%). En er is een daling in de provincies Vlaams-Brabant (-2,1%) en West-Vlaanderen (-1,7%).
 • In Wallonië is de daling het duidelijkst in de provincies Luxemburg (-4,8%) en Namen (-4,3%).
 • Ook huwelijken die in het buitenland worden voltrokken, dalen verder (-5,9% ten opzichte van 2016; -8,4% tussen 2015 en 2016).

Het brutohuwelijkscijfer[1] blijft stabiel met 3,9‰.

Echtscheidingen: globaal & lokaal

In 2017 werden 23.059 echtscheidingen geregistreerd. Dat is een daling van 2,2% tegenover 2016. Er waren 329 echtscheidingen tussen personen van hetzelfde geslacht.

Het aantal echtscheidingen tussen vrouwen blijft in de meerderheid, maar daalt wel. Dat breekt de stijgende trend sinds 2014. Bij mannen is er een omgekeerde beweging: ondanks de dalende trend van de voorbije jaren, is er nu een stijging bij echtscheidingen tussen mannen.

Evolutie van de echtscheidingen bij homoseksuele koppels sinds 2014 - België

Jaar Alle echtscheidingen Echtscheidingen bij homoseksuele koppels Echtscheidingen bij homoseksuele koppels
Vrouwen Mannen
Echtscheidingen Aandeel van de homoseksuele echtscheidingen Echtscheidingen Aandeel van de homoseksuele echtscheidingen
2014 25.066 320 186 58,1% 134 41,9%
2015 24.667 334 201 60,2% 133 39,8%
2016 23.583 335 210 62,7% 125 37,3%
2017 23.059 329 187 56,8% 142 43,2%

Ook bij de echtscheidingen zijn er duidelijke geografische verschillen:

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van het aantal echtscheidingen (+8,7%), terwijl de aantallen dalen in Vlaanderen (-3,9%) en Wallonië (-6,3%).
 • In Vlaanderen is er vooral een daling in de provincie Antwerpen (-8,8%).
 • In Wallonië daalt het aantal echtscheidingen het meest in de provincies Luxemburg (-9%) en Henegouwen (-8,4%).

Het bruto-echtscheidingscijfer[2] daalt licht tot 2 ‰.

Het conjuncturele echtscheidingscijfer daalt

In de eerste vijftig jaar van het huwelijk eindigt minder dan één op twee voltrokken huwelijken in een echtscheiding. Het conjuncturele echtscheidingscijfer bedraagt 408 per 1.000 huwelijken. Dat cijfer is de verhouding tussen de voltrokken huwelijken en de echtscheidingen die daaruit volgen.

Het cijfer ligt het hoogst in Wallonië, met 429 echtscheidingen per 1.000 huwelijken. In het Vlaams Gewest is de index het laagst met 394 echtscheidingen per 1.000 huwelijken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt dat getal op 422 echtscheidingen per 1.000 huwelijken.

Gemengde huwelijken

17,4% van de huwelijken worden voltrokken tussen een Belgische echtgenoot en een echtgenoot met een andere nationaliteit, ook wel een gemengd huwelijk genoemd.

Ook hier zijn geografische verschillen

 • 41,7% van de huwelijken die in het buitenland worden voltrokken, is een gemengd huwelijk. In 2016 was dat nog 44,9%.
 • 31,1% van de huwelijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gemengd. In 2016 was dat 32,7%.
 • 27,4% van de huwelijken in de Duitstalige Gemeenschap zijn gemengd. In 2016 ging het om 25,5%.

Bij de echtscheidingen zijn dezelfde trends zichtbaar. 15,1% van de echtscheidingen wordt geregistreerd bij gemengde koppels. Geografisch:

 • 35,1% van de echtscheidingen in het buitenland zijn gemengde koppels, tegenover 36,7% in 2016
 • 32,2% van de Brusselse echtscheidingen zijn gemengde koppels, tegenover 34,4% in 2016
 • 23,4% van de echtscheidingen in de Duitstalige gemeenschap zijn gemengde koppels, tegenover 20,5% in 2016

Huwelijken en echtscheidingen bij koppels steeds op latere leeftijd

De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk neemt verder toe : van 33,7 jaar voor de eerste echtgenoot tot 31,4 jaar voor de tweede. Het leeftijdsverschil tussen het bruidspaar blijft relatief stabiel op 2,3 jaar. Die leeftijd stijgt ook naargelang de rang van het huwelijk en het type huwelijk –  tussen personen met een verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht. Voor tweede huwelijken bedraagt de gemiddelde leeftijd 48,9 voor de eerste echtgenoot en 45,3 voor de tweede. Voor huwelijken tussen twee vrouwen is de eerste partner gemiddeld 39,7 jaar, de tweede partner gemiddeld 34,8 jaar. Voor huwelijken tussen twee mannen is de eerste partner gemiddeld 43,9 jaar, de tweede partner gemiddeld 36,5 jaar.

Echtscheidingen gebeuren ook op hogere leeftijd. De gemiddelde leeftijd bij echtscheiding neemt verder toe : van 46 jaar in 2015 tot 46,7 jaar dit jaar voor de eerste partner en van 43,1 jaar tot 43,7 jaar voor de tweede.

Het is nooit te laat om van mening te veranderen

Een vaak voorkomend fenomeen is dat er elk jaar koppels zijn die scheiden na een langdurend huwelijk. In 2017 waren er 108 koppels die gingen scheiden na meer dan 50 jaar huwelijk. In 2016 waren dat er 87 en in 2015 ging het om 106 koppels. Deze gevallen vertegenwoordigen slechts een klein deel van de echtscheidingen: 0,5% van de geregistreerde gevallen in 2017.

De maanden juli en september zijn het populairst om te trouwen

De maanden juli en september worden populairder om te trouwen, in het nadeel van de maand augustus. Er is een constante stijging van de huwelijken in deze twee maanden sinds 2014.

 • In 2017 vond 15,2% van de huwelijken plaats in juli, in 2014 was dat nog 11,6%
 • In 2017 vond 14,1% van de huwelijken plaats in september, in 2014 ging het om 11,7%, al kan hier ook een kalendereffect meespelen (er waren 5 zaterdagen in september 2017).

 


[1] Het brutohuwelijkscijfer is de in ‰ uitgedrukte verhouding van het aantal huwelijken tot het gemiddelde bevolkingscijfer in het beschouwde jaar.

 

[2] Het bruto-echtscheidingscijfer is de in ‰ uitgedrukte verhouding van het aantal echtscheidingen tot het gemiddelde bevolkingscijfer in het beschouwde jaar.

Tabel
Content
  2014 2015 2016 2017
België 25.066 24.667 23.583 23.059
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.390 5.442 4.975 5.408
Vlaams Gewest 11.824 11.499 11.195 10.761
Waals Gewest 7.249 7.086 6.852 6.423
nb: niet beschikbaar.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - Thematische Directie Samenleving.
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek bevat alle echtscheidingen die ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand van de Belgische gemeenten. Daardoor bevat deze statistiek ook alle echtscheiding voor huwelijken niet voltrokken in België en die niet opgenomen zijn in de statistieken over de huwelijken. De inschrijving van een echtscheiding gebeurt in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Als het huwelijk in het buitenland plaatsvond, gebeurt de inschrijving in het register van de gemeente Brussel, wat de speciale situatie van deze gemeente in die materie verklaart. De verschillende tabellen betreffen : de evolutie van het aantal echtscheidingen per regio en per provincie, de echtscheidingen van het jaar uitgesplitst naar leeftijdscategorie en per regio, per vorige burgerlijke staat en per regio, volgens de duur van het ontbonden huwelijk en per regio. Ze betreffen ook de evolutie van het aantal gescheiden personen die gehuwd waren met een persoon van het zelfde geslacht. Maar deze laatste tabel heeft een andere bron..

Populatie

Geheel van echtscheidingen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 8 maanden na de referentieperiode

Definities

Nationaliteit van de eerste echtgenoot : Land van de nationaliteit van de eerste echtgenoot

Nationaliteit van de tweede echtgenoot : Land van de nationaliteit van de tweede echtgenoot

Beroep van de eerste echtgenoot : Beroep, functie of hoofdambacht van de eerste echtgenoot

Beroep van de tweede echtgenoot ; Beroep, functie of hoofdambacht van de tweede echtgenoot

Professionele status van de eerste echtgenoot : Toestand binnen het beroep van de eerste echtgenoot (Onderneminghoofd / zelfstandige / werknemer / arbeider / helper /zonder /onbekend)

Professionele status van de tweede echtgenoot : Toestand binnen het beroep van de tweede echtgenoot (Onderneminghoofd / zelfstandige / werknemer / arbeider / helper /zonder /onbekend)

Gemeente van echtscheiding : Gemeente van inschrijving van de echtscheiding, ttz de gemeente van voltrekking van het huwelijk of Brussel-stad voor het huwelijk voltrokken in het buitenland

Leeftijd van de eerste echtgenoot bij echtscheiding : Leeftijd bij de echtscheiding van de eerste echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van inschrijving van de echtscheiding en de geboortedatum

Leeftijd van de tweede echtgenoot bij echtscheiding : Leeftijd bij de echtscheiding van de tweede echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van inschrijving van de echtscheiding en de geboortedatum

Maand van echtscheiding : Maand van echtscheiding, gehaald ui de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Opmerkingen

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en in toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling (Only Once), heeft de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium in 2015 beslist om geen gebruik meer te maken van de bulletins van de FOD Binnenlandse Zaken om statistieken te produceren over huwelijken en echtscheidingen, maar hiervoor de gegevens van het Rijksregister (RR) te exploiteren. Door deze bronwijziging konden de huwelijks- en echtscheidingsformulieren afgeschaft worden (Koninklijk Besluit van 19 februari 2016). Maar het heeft ook belangrijke wijzigingen teweeggebracht in de geproduceerde statistiek:

 • Registratie van het geslacht van echtgenoten waardoor er een onderscheid kan gemaakt worden volgens type van huwelijken en echtscheidingen;
 • Verwerking in een statistiek de jure van de in het buitenland plaatsgevonden gebeurtenissen die betrekking hebben op personen die verblijven in België;
 • Door de identificatie van de echtscheidingen die werden uitgesproken en geregistreerd in België en die een einde maken aan de huwelijken die voltrokken werden in het buitenland, is er een betere benadering van de echtscheidingen.

2016 is het eerste jaar waarvoor het RR de exclusieve bron is van de statistiek. Maar door de exploitatie van het RR is het ook mogelijk om een volledige statistiek te produceren voor 2015, evenals een groot aantal gegevens over 2014, waardoor een vergelijking met de vroegere statistiek van de burgerlijke stand mogelijk is.

In het geval van echtscheidingen kunnen door het gebruik van het RR die echtscheidingen geïdentificeerd worden die een eind maken aan een huwelijk dat werd voltrokken in het buitenland. Die huwelijken worden voor de overgrote meerderheid opgetekend in Brussel-Hoofdstad. In 2016 werden er in België of in het buitenland  3.666 echtscheidingen  uitgesproken (15,5% van het totaal), die een einde maakten aan evenveel huwelijken gesloten in het buitenland. Ze worden dan ook mee in rekening gebracht in de berekening van het brutocijfer van de echtscheidingen, dat een lichte daling kent (2,1‰, voor 2,2‰ in 2015) ; maar ze worden uitgesloten van de berekening van de conjuncturele index van de echtscheidingen.

Metadata