Geboorten

9.239 geboorten in mei

Bevolking
9.239 geboorten in mei

Vandaag publiceert Statbel de voorlopige maandelijkse resultaten van de statistiek over de geboorten.

De eerste voorlopige cijfers tonen aan dat in mei 2024 in België 9.239 baby’s geboren werden: 5.280 in Vlaanderen, 2.790 in Wallonië en 1.169 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze resultaten werden berekend op basis van Demobel, de demografische databank van Statbel (bron: Rijksregister).

Aangezien het om voorlopige cijfers gaat, kunnen hier nog geen duidelijke vaststellingen uit opgemaakt worden, noch op maand-, noch op jaarbasis.

Daarvoor is het wachten op de definitieve publicatie van de bevolkingscijfers op 1 januari 2025, die midden 2025 zullen worden gepubliceerd.

Geboorten per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Provincie/Gewest jan 2024 feb 2024 mrt 2024 apr 2024 mei 2024
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.179 1.175 1.200 1.169 1.169
Provincie Antwerpen 1.627 1.531 1.521 1.612 1.633
Provincie Vlaams-Brabant 861 840 912 889 899
Provincie Waals-Brabant 270 276 263 261 291
Provincie West-Vlaanderen 914 822 875 921 846
Provincie Oost-Vlaanderen 1.232 1.187 1.251 1.278 1.247
Provincie Henegouwen 1.059 1.041 973 1.018 1.007
Provincie Luik 887 847 880 838 864
Provincie Limburg 649 588 600 580 655
Provincie Luxemburg 220 236 234 247 239
Provincie Namen 352 341 373 341 389
Evolutie
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende vruchtbaarheidscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata