Geboorten

9.209 geboorten in januari

Bevolking
9.209 geboorten in januari

Vandaag publiceert Statbel de voorlopige maandelijkse resultaten van de statistiek over de geboorten.

De eerste voorlopige cijfers tonen aan dat in januari 2024 in België 9.209 baby’s geboren werden: 5.262 in Vlaanderen, 2.788 in Wallonië en 1.159 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze resultaten werden berekend op basis van Demobel, de demografische databank van Statbel (bron: Rijksregister).

Aangezien het om voorlopige cijfers gaat, kunnen hier nog geen duidelijke vaststellingen uit opgemaakt worden, noch op maand-, noch op jaarbasis.

Daarvoor is het wachten op de definitieve publicatie van de bevolkingscijfers op 1 januari 2025, die midden 2025 zullen worden gepubliceerd.

Geboorten per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Provincie/Gewest jan 2023 feb 2023 mrt 2023 apr 2023 mei 2023 jun 2023 jul 2023 aug 2023 sep 2023 okt 2023 nov 2023 dec 2023 jan 2024
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.125 1.076 1.173 1.112 1.155 1.191 1.190 1.217 1.102 1.202 1.218 1.135 1.159
Provincie Antwerpen 1.570 1.483 1.620 1.589 1.657 1.655 1.664 1.767 1.518 1.605 1.498 1.486 1.620
Provincie Vlaams-Brabant 897 816 965 941 937 898 978 981 845 965 851 864 858
Provincie Waals-Brabant 290 304 303 279 278 286 305 272 292 291 260 271 270
Provincie West-Vlaanderen 874 806 947 891 948 943 947 970 863 841 796 753 913
Provincie Oost-Vlaanderen 1.185 1.095 1.176 1.180 1.257 1.244 1.254 1.291 1.154 1.233 1.145 1.189 1.221
Provincie Henegouwen 1.126 938 1.080 1.014 1.027 1.073 1.157 1.073 1.075 1.087 1.047 967 1.064
Provincie Luik 891 838 835 835 944 899 937 930 844 837 856 888 877
Provincie Limburg 632 579 693 585 608 642 611 684 593 620 567 565 650
Provincie Luxemburg 227 227 253 225 250 220 245 264 277 252 256 244 220
Provincie Namen 387 361 407 348 408 397 377 407 376 365 366 366 357
Evolutie
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende vruchtbaarheidscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata