Loonmassa

Indexen van de loonmassa (3de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren
Winkelkar

De bruto-index van de loonmassa in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg in het derde trimester 95,6 (2010 = 100). Dit is een stijging van 3,47% ten opzichte van het derde trimester 2016.

In de bouwnijverheid bedroeg de bruto-index van de loonmassa 103,4 (2010 = 100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 1,88% ten opzichte van het derde trimester 2016.

In handel en reparatie bedroeg de bruto-index van loonmassa 100,4(2010 = 100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 2,09% ten opzichte hetzelfde trimester 2016.

De bruto-index van de loomassa in diensten  bedroeg 113,6 (2010=100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 4,59% ten opzichte het derde trimester 2016.

wsi_03-2017_NL.png

In bijgevoegd Excel- bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

N.B.: De resultaten werden berekend op basis van RSZ-gegevens.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata

loonmassa.svg

Zijn er vragen over dit thema?