Loonmassa

Indexen van de loonmassa: derde trimester 2020

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa: derde trimester 2020

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 108,69 in het derde trimester 2020. Dit is een daling van 2,8% ten opzichte van het derde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 116,61 in het derde trimester 2020. Dit is een stijging van 1,4% ten opzichte van het derde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 108,16 in het derde trimester 2020. Dit is een daling van 1,2% ten opzichte van het derde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de diensten bedroeg 119,12 in het derde trimester 2020. Dit is een daling van 3,1% ten opzichte van het derde trimester 2019.

Beroep doen op tijdelijke werkloosheid heeft geleid tot inkomensverlies. Aangezien de ondernemingen in het derde kwartaal echter minder gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke werkloosheid dan in het tweede kwartaal, zijn de indexcijfers verbeterd. Voor de sector handel en reparatie is het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde indexcijfer gestegen van 94,89 naar 108,16 met 14,0%. Ook in de dienstensector is het indexcijfer van 104,48 naar 119,12 gestegen met 14,0%. In de bouwnijverheid was er een stijging van 16,4% van 100,20 naar 116,61 en in de industrie was er een stijging van 6,5% van 102,04 naar 108,69. 

wsi_202003_nl

De cijfers voor het derde trimester 2020 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester= eerste trimester 2018) worden de indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Deze resultaten werden gereviseerd.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata