Loonmassa

Indexen van de loonmassa (4de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa (4de trimester 2017)

De bruto-index van de loonmassa in de industrie bedroeg 126,55 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 4,1% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De bruto-index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 130,8 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 5,5% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De bruto-index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 133,09 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 3,1% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De bruto-index van de loonmassa in de diensten bedroeg 141,12 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 4,3% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

wsi_201704_nl.png

De cijfers voor het vierde trimester 2017 zijn voorlopig.

In bijgevoegd Excel- bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

N.B.: De resultaten werden berekend op basis van RSZ-gegevens.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata

loonmassa.svg

Zijn er vragen over dit thema?