Loonmassa

Indexen van de loonmassa: eerste trimester 2024

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa: eerste trimester 2024

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 117.78 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 2,1% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 121.01 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 3,6% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 118.37 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 1,9% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de diensten bedroeg 125.78 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 1,8% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De cijfers voor het eerste trimester 2024 zijn voorlopig. Sinds 1 januari 2024 worden de indexcijfers uitgedrukt in referentiejaar 2021=100.

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata