Loonmassa

Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2023

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2023

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 133,87 in het vierde trimester 2023. Dit is een stijging van 5,5% ten opzichte van het vierde trimester 2022.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 144,33 in het vierde trimester 2023. Dit is een stijging van 8,4% ten opzichte van het vierde trimester 2022.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 132,72 in het vierde trimester 2023. Dit is een stijging van 7,7% ten opzichte van het vierde trimester 2022.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de diensten bedroeg 161,87 in het vierde trimester 2023. Dit is een stijging van 9,2% ten opzichte van het vierde trimester 2022.

De cijfers voor het vierde trimester 2023 zijn voorlopig.

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata