Loonmassa

Indexen van de loonmassa: tweede trimester 2020

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa: tweede trimester 2020

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 101,85 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 8,0% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 100,18 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 12,6% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 94,87 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 12,7% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de diensten bedroeg 101,04 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 15,3% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

wsi_202002_nl

De cijfers voor het tweede trimester 2020 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester= eerste trimester 2018) worden de indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Deze resultaten werden gereviseerd.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata