Loonmassa

Indexen van de loonmassa: tweede trimester 2021

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa: tweede trimester 2021

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 113,11 in het tweede trimester 2021. Dit is een stijging van 11,2% ten opzichte van het tweede trimester 2020.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 116,76 in het tweede trimester 2021. Dit is een stijging van 17,7% ten opzichte van het tweede trimester 2020.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 108,89 in het tweede trimester 2021. Dit is een stijging van 15,7% ten opzichte van het tweede trimester 2020.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de diensten bedroeg 125,69 in het tweede trimester 2021. Dit is een stijging van 17,3% ten opzichte van het tweede trimester 2020.

Grafiek_1

De cijfers voor het tweede trimester 2021 zijn voorlopig.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata