Loonmassa

Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2020

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2020

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 110,15 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 1,5% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 113,4 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 1,1% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 106,63 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 3,7% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de diensten bedroeg 116,2 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling   van 5,2% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De tijdelijke werkloosheid in door de crisis getroffen sectoren heeft een negatieve invloed uitgeoefend op de lonen. Sectie I "Verschaffen van accommodatie en maaltijden", die vrijwel tot stilstand is gekomen, kende de grootste daling van de seizoensgezuiverde index van de loonmassa, van 110,4 in het vierde kwartaal 2019 tot 45,9 in het vierde kwartaal 2020, of een terugval van 58,4%.

wsi_202004_nl

De cijfers voor het vierde trimester 2020 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester= eerste trimester 2018) worden de indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Deze resultaten werden gereviseerd.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata