Loonmassa

Indexen van de loonmassa: eerste trimester 2022

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa: eerste trimester 2022

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 117,89 in het eerste trimester 2022. Dit is een stijging van 7,7% ten opzichte van het eerste trimester 2021.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 124,2 in het eerste trimester 2022. Dit is een stijging van 6,4% ten opzichte van het eerste trimester 2021.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 116,66 in het eerste trimester 2022. Dit is een stijging van 8,6% ten opzichte van het eerste trimester 2021.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de diensten bedroeg 136,75 in het eerste trimester 2022. Dit is een stijging van 16,2% ten opzichte van het eerste trimester 2021.

De cijfers voor het eerste trimester 2022 zijn voorlopig.

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata