Loonmassa

Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2019

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2019

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 112,18 in het vierde trimester 2019. Dit is een stijging van 3,4% ten opzichte van het vierde trimester 2018.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de bouwnijverheid bedroeg 115,67 in het vierde trimester 2019. Dit is een stijging van 3,1% ten opzichte van het vierde trimester 2018.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de handel en reparatie bedroeg 111,06 in het vierde trimester 2019. Dit is een stijging van 3,7% ten opzichte van het vierde trimester 2018.

De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de diensten bedroeg 123,29 in het vierde trimester 2019. Dit is een stijging van 4,8% ten opzichte van het vierde trimester 2018.

wsi_201904_nl

De cijfers voor het vierde trimester 2019 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester= eerste trimester 2018) worden de indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata