Monitoring van levensomstandigheden

62,3% van de Belgen voelde zich altijd of meestal gelukkig

Huishoudens
62,3% van de Belgen voelde zich altijd of meestal gelukkig

Sinds het derde kwartaal van 2021 ondervraagt Statbel, het Belgische statistiekbureau, elk kwartaal zo'n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar over hun persoonlijk welzijn en levensomstandigheden. In het vierde trimester van 2023:

  • voelde 62,3% van de Belgen zich altijd of meestal gelukkig,
  • voelde 8% van de Belgen zich altijd of meestal eenzaam,
  • kon 42,4% van de Belgen zeer moeilijk, moeilijk of eerder moeilijk rondkomen,
  • voelde 52,9% van de Belgen een hoge mate van algemene levenstevredenheid,
  • voelde 66,6% van de Belgen een hoge mate van tevredenheid met persoonlijke relaties,
  • voelde 35,5% van de Belgen hoge mate van tevredenheid met z’n financiële situatie,
  • gaf 22,6 % van de Belgen aan dat z’n inkomen hoger lag in vergelijking met vorig jaar, en gaf 66,6% aan dat z’n inkomen min of meer gelijk was in vergelijking met vorig jaar.

62,3% van de Belgen voelde zich altijd gelukkig (8%) of meestal gelukkig (54,3%). Dit is een significante daling ten aanzien van het derde trimester waar dit 66,6% bedroeg, alsook het laagste percentage sinds de aanvang van deze enquête in het derde trimester van 2021.

Jongeren (16-24 jaar) blijken over het algemeen de gelukkigste bevolkingsgroep te zijn (71% in het vierde trimester van 2023), in tegenstelling tot personen van 65 tot 74 jaar (57,3%). De daling van het geluksgevoel is duidelijk te merken bij de 25-49-jarigen van 66,9% in het 3e trimester van 2023 naar 62,6% in het 4e trimester van 2023, alsook bij de 50-64-jarigen van 66% naar 59,9%, en bij de 65-74-jarigen van 62,8% naar 57,3%. De daling is tevens groter bij vrouwen (van 67,6% naar 61,3%) dan bij mannen (van 65,7% naar 63,2%).

Doel en korte beschrijving

IALC (Infra Annual Living Conditions) is een driemaandelijkse bevraging naar persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden. Het is ontstaan in het kader van de opvolging van het maatschappelijk herstel in tijden van de covid-19-pandemie.

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 16 t.e.m. 74 jaar 

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De bevraging voor IALC werd gekoppeld aan de Enquête naar arbeidskrachten (EAK). Er wordt een beperkte module met vragen gesteld aan het einde van de vragenlijst aan respondenten van de vierde wave in de EAK-bevraging (in de CAWI/CATI-vragenlijst). Deze bevraging startte in het derde kwartaal van 2021 en is voorzien t.e.m. het vierde kwartaal van 2024.

Definities

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Vragenlijst

Vragenlijst

Respons

Statbel bevraagt zo’n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar. 

Frequentie

Driemaandelijks