Monitoring van levensomstandigheden

Belgen geven hun financiële situatie een score 6,6 op 10

Huishoudens
 Belgen geven hun financiële situatie een score 6,6 op 10

Met een score van 6,6/10 gaat de financiële tevredenheid van de Belgen achteruit. De score, gegeven in de maanden juli tot september, lijkt vrij bevredigend maar bedroeg een jaar eerder nog 7/10. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over het persoonlijk welbevinden en de levensomstandigheden die Statbel, het Belgische statistiekbureau, in het derde kwartaal van 2022 heeft uitgevoerd.

In deze driemaandelijkse enquête ondervraagt Statbel ongeveer 5.000 personen tussen 16 en 74 jaar. Ze werden onder meer gevraagd hoe tevreden ze waren met de financiële situatie van hun huishouden. Elke persoon kon een score geven van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor helemaal niet tevreden en 10 voor helemaal tevreden.

Het percentage personen dat een (zeer) lage waarde (0 tot 5) gaf steeg aanzienlijk, van 14,7% in het derde kwartaal 2021 tot 20,9% in het derde kwartaal 2022. Steeds minder Belgen daarentegen vinden hun financiële situatie bevredigend (score van 8 tot 10). Dat percentage daalde van 39,4% tot 33,8%. Het percentage personen dat een vrij klassieke waarde van 6 of 7 aangaf bleef stabiel.

De daling van de tevredenheid is duidelijk meer uitgesproken voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Zo daalde de financiële tevredenheid van personen uit het eerste en tweede inkomenskwintiel, dat wil zeggen de 40% van de bevolking met de laagste inkomens, van respectievelijk gemiddeld 6,4 en 6,6 op 10 in het derde kwartaal 2021 tot 6 op 10 een jaar later. Ook bij jongeren, werklozen, langdurig arbeidsongeschikten, huishoudens met minstens vier leden en gezinnen met kinderen is de financiële tevredenheid sterker achteruitgegaan.

7,7/10 voor de persoonlijke relaties

Naast de financiële tevredenheid werd de Belgen in het derde kwartaal 2022 ook gevraagd om hun persoonlijke relaties en algemene levenstevredenheid een score op tien te geven Gemiddeld scoren persoonlijke relaties het hoogst, met 7,7/10. Daarna volgt de algemene levenstevredenheid met 7,3/10. Hoewel deze resultaten vrij vergelijkbaar zijn met die voor hetzelfde kwartaal een jaar eerder, die respectievelijk 7,8 en 7,5 bedroegen, is er een duidelijke afname van de levenstevredenheid bij de armsten (eerste en tweede inkomenskwintiel). Hun gemiddelden daalden tot 6,9 in het derde kwartaal 2022, tegenover respectievelijk 7,2 en 7,4 in hetzelfde kwartaal van 2021.

Doel en korte beschrijving

IALC (Infra Annual Living Conditions) is een driemaandelijkse bevraging naar levensomstandigheden. De doelstelling van deze bevraging is het opvolgen van het maatschappelijk herstel in tijden van de covid-19 pandemie.

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 16 t.e.m. 74 jaar 

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De bevraging voor IALC werd gekoppeld aan het vehikel van de Enquête naar arbeidskrachten (EAK). Er wordt een beperkte module met vragen gesteld aan het einde van de vragenlijst aan respondenten van de vierde wave in de EAK-bevraging (in de CAWI/CATI-vragenlijst). Deze bevraging startte in het derde kwartaal van 2021 en is voorzien t.e.m. het vierde kwartaal van 2024.

Definities

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Vragenlijst

Vragenlijst

Respons

Statbel bevraagt zo’n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar. 

Frequentie

Driemaandelijks