Monitoring van levensomstandigheden

De meeste Belgen zijn gelukkig

Huishoudens
De meeste Belgen zijn gelukkig

Het merendeel van de Belgen is gelukkig! In het tweede kwartaal 2023 voelde 65,4% van de Belgen zich altijd gelukkig (9,1%) of meestal gelukkig (56,3%).

Jongeren (16-24 jaar) blijken over het algemeen de gelukkigste bevolkingsgroep te zijn (71,9%), in tegenstelling tot personen van 65 tot 74 jaar (57,4%).

Werknemers (71,8%) scoren over het algemeen beter dan anderen. Ze zijn vaker gelukkig dan gepensioneerden (58,6%), werklozen (38,6%) en vooral vaker gelukkig dan mensen met een langdurige arbeidsongeschiktheid (32,1%), en komen op de tweede plaats na studenten (77,5%).

Terwijl meer dan 70% van de koppels, met of zonder kinderen, naar eigen zeggen altijd of meestal gelukkig is, onderscheiden alleenstaanden en leden van eenoudergezinnen zich hier duidelijk van, met respectievelijk slechts 46,7% en 50,3% van hen die verklaren even vaak gelukkig te zijn.

Hoewel vaak wordt gezegd dat geld niet gelukkig maakt, is het opvallend dat mensen met een hoger inkomen ook geneigd zijn zich gelukkiger te voelen. Meer dan driekwart van de mensen in het hoogste inkomenskwintiel zegt zich meestal (64,7%) of zelfs altijd (11,1%) gelukkig te voelen. Voor mensen in het laagste inkomenskwintiel bedragen deze cijfers respectievelijk 43,6% en 7,3%.

Tot slot zijn er regionale verschillen in deze cijfers. Terwijl 70,7% van de Vlamingen aangeeft minstens het grootste deel van de tijd gelukkig te zijn, is slechts 60,2% van de Walen en 51,3% van de Brusselaars dat.

Deze cijfers komen uit een enquête waarin Statbel elk kwartaal zo’n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar bevraagt over hun persoonlijk welbevinden en hun levensomstandigheden.

Doel en korte beschrijving

IALC (Infra Annual Living Conditions) is een driemaandelijkse bevraging naar persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden.

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 16 t.e.m. 74 jaar 

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De bevraging voor IALC werd gekoppeld aan het vehikel van de Enquête naar arbeidskrachten (EAK). Er wordt een beperkte module met vragen gesteld aan het einde van de vragenlijst aan respondenten van de vierde wave in de EAK-bevraging (in de CAWI/CATI-vragenlijst). Deze bevraging startte in het derde kwartaal van 2021 en is voorzien t.e.m. het vierde kwartaal van 2024.

Definities

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Vragenlijst

Vragenlijst

Respons

Statbel bevraagt zo’n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar. 

Frequentie

Driemaandelijks