Inschrijving motorvoertuigen

5,1% van de nieuwe wagens rijdt op elektriciteit

Mobiliteit
5,1% van de nieuwe wagens rijdt op elektriciteit

In 2018 werden er 683.285 nieuwe motorvoertuigen en 919.494  tweedehands voertuigen ingeschreven in België. Het aantal nieuwe motorvoertuigen dat tot het verkeer werd toegelaten, is met 1,5% gestegen, terwijl de inschrijving van tweedehands voertuigen met 0,7% gedaald is.

Acht nieuwe voertuigen op tien zijn personenwagens. De inschrijvingen van nieuwe personenwagens zijn met 0,7% gestegen in 2018. De meest populaire wagens sinds 2017 zijn benzinewagens. Ze vertegenwoordigen 58% van de markt. Hun inschrijvingen zijn met 22% gestegen in 2018, terwijl de dieselwagens met hetzelfde percentage zijn gedaald (-22%).

Nieuwe elektrische wagens stijgen proportioneel het meest (+38,5%), maar vertegenwoordigen nog altijd slechts 0,7% van de markt met 3.763 nieuwe inschrijvingen. De verkopen van hybride wagens (benzine of diesel + elektrisch) stijgen in mindere mate (+1,9%) en vertegenwoordigden in 2018 4,4% van de markt van  nieuwe wagens met 24.759 voertuigen. In 2018 werden 28.523 personenauto's verkocht die geheel of gedeeltelijk op elektriciteit rijden, waardoor hun marktaandeel voor het eerst de drempel van 5% overschreed (5,1%).

Nieuwe voertuigen
Content
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen 1998 2008 2016 2017 2018 evolutie 2018/2017
Totaal 549.172 652.590 658.410 673.336 683.285 +1,5%
Personenwagens 463.724 540.542 546.142 553.692 557.487 +0,7%
Autobussen en autocars 1.031 1.207 714 871 1.062 +21,9%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 54.711 70.497 72.173 80.943 82.864 +2,4%
Trekkers (b) 5.495 6.331 5.872 5.904 6.629 +12,3%
Landbouwtrekkers 2.944 3.901 3.689 4.300 4.470 +4,0%
Speciale voertuigen - - 3.805 4.678 5.492 +17,4%
Motorrijwielen (c) 21.267 30.112 26.015 22.948 25.281 +10,2%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen en motorrijwielen niet inbegrepen.
http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/r…
Tweedehandsvoertuigen
Content
Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen 1998 2008 2016 2017 2018 evolutie 2018/2017
Totaal 755.199 742.926 911.116 925.652 919.494 -0,7%
Personenwagens 677.272 653.109 718.856 729.865 719.999 -1,4%
Autobussen en autocars 1.137 810 1.128 1.197 2.752 +129,9%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 66.048 77.426 102.792 105.333 105.662 +0,3%
Trekkers (b) 4.698 3.288 4.150 4.842 5.061 +4,5%
Landbouwtrekkers (d) 6.044 8.293 9.533 7.785 7.612 -2,2%
Speciale voertuigen - - 2.725 2.756 2.733 -0,8%
Motorrijwielen (c) - - 71.932 73.874 75.675 +2,4%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen en motorrijwielen niet inbegrepen.
http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/r…

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehandse gemotoriseerde voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (D.I.V.) van de FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.

Populatie

Motorvoertuigen

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer: Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkerszijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogste toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Opmerkingen

Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehandse landbouwtrekkers heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)

http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/rodeplaat/

Metadata