Inschrijving motorvoertuigen

21% minder inschrijvingen van nieuwe personenwagens in 2020

Mobiliteit
21% minder inschrijvingen van nieuwe personenwagens in 2020

In 2020 werden er 555.742 nieuwe motorvoertuigen en 875.554 tweedehands voertuigen ingeschreven in België. Het aantal nieuwe motorvoertuigen dat tot het verkeer werd toegelaten, is met 19,2% afgenomen terwijl de inschrijvingen van tweedehands voertuigen met 3,9% gedaald zijn. De impact van de Covid-19-crisis was het grootst tijdens de maanden maart, april en mei 2020. De verkoop kende met slechts 5.450 nieuwe wagens en 10.936 occasies een dieptepunt in de maand april.

De inschrijvingen van nieuwe personenwagens is met 21,3% gedaald in 2020, terwijl de voorgaande vijf jaren steeds een lichte stijging vertoonden. De daling is met -33,3% het grootst in Waals-Brabant, gevolgd door de provincies Antwerpen (-24,6%), Vlaams-Brabant (-23,3%)  en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-23,1%). Ook de inschrijving van tweedehands personenwagens kende een iets forsere daling dan het jaar daarvoor (-5,9% in 2020 tegenover -1,4% in 2019).

De verkoop van motors bleef het wel goed doen en steeg ten opzichte van 2019 met 4,8% voor nieuwe en met 9,9% voor tweedehandsmotors.

Ook werden er in 2020 14.547 Spedalecs verkocht; dat is ongeveer evenveel als in 2019.

Marktaandeel nieuwe elektrische en hybride wagens met bijna 12% gestegen in één jaar tijd

De benzinewagen blijft met een marktaandeel van 48,2% nog steeds de populairste nieuwe auto. Hij verliest wel fors terrein (-12,1%) ten voordele van de elektrische en vooral van de hybride personenauto’s die samen nu een marktaandeel van 19,7% hebben. In 2019 bedroeg dit slechts 7,9%. De verkoop van hybride wagens (benzine of diesel + elektrisch) is in een jaar tijd meer dan verdubbeld: van 35.010 wagens in 2019 naar 71.457 in 2020.  Het aandeel van de nieuwe diesels is in 2020 na een jarenlange daling onveranderd gebleven (31,2%) ten opzichte van 2019.

Voor de eerste maal sinds jaren meer benzinewagens dan diesel op de tweedehandsmarkt

Bij de tweedehandsauto’s op diesel blijft de dalende trend zich wel voortzetten: het marktaandeel is tussen 2015 en 2020 met 14,4% afgenomen. Minder dan de helft van de tweedehandswagens (48,2%)  is nog een diesel, in 2015 was dat nog 62,6%. Met een marktaandeel van 49,1% zijn er nu dus meer benzine- dan dieselwagens op de tweedehandsmarkt.

Nieuwe voertuigen
Content
 
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen 1998 2008 2018 2019 2020 evolutie 2020/2019
Totaal 549.172 652.590 677.793 682.696 550.668 -19,3%
Personenwagens 463.724 540.542 557.487 557.970 439.038 -21,3%
Autobussen en autocars 1.031 1.207 1.062 1.313 792 -39,7%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 54.711 70.497 82.864 86.805 75.810 -12,7%
Trekkers (b) 5.495 6.331 6.629 6.341 3.311 -47,8%
Landbouwtrekkers 2.944 3.901 4.470 4.764 4.990 +4,7%
Motorrijwielen (c) 21.267 30.112 25.281 25.503 26.727 +4,8%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/ke…
Tweedehandsvoertuigen
Content
Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen* 1998 2008 2018 2019 2020 evolutie 2020/2019
Totaal 755.199 742.926 841.086 835.112 792.440 -5,1%
Personenwagens 677.272 653.109 719.999 710.148 668.465 -5,9%
Autobussen en autocars 1.137 810 2.752 1.260 848 -32,7%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 66.048 77.426 105.662 110.752 110.480 -0,2%
Trekkers (b) 4.698 3.288 5.061 5.118 4.630 -9,5%
Landbouwtrekkers (d) 6.044 8.293 7.612 7.834 8.017 +2,3%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen en motorrijwielen niet inbegrepen.
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/ke…

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehandse gemotoriseerde voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (D.I.V.) van de FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.

Populatie

Motorvoertuigen

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer: Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkerszijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogste toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Opmerkingen

Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehandse landbouwtrekkers heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/rode_g_nummerplaat

Metadata