Inschrijving motorvoertuigen

Stijging met 2,3% van het aantal inschrijvingen

Mobiliteit
auto's

Er werden in 2017 673.336 nieuwe motorvoertuigen ingeschreven in ons land , naast 925.652 tweedehands voertuigen. Het aantal tot het verkeer toegelaten nieuwe motorvoertuigen steeg met 2,3%, tegen 1,6% bij de tweedehands voertuigen. Acht op de tien van die voertuigen zijn personenwagens.

Nieuwe voertuigen
Content
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen 1998* 2008* 2015 2016 2017 evolutie 2017/2016
Totaal 549.172 652.590 605.868 658.410 673.336 +2,3%
Personenwagens 463.724 540.542 506.284 546.142 553.692 +1,4%
Autobussen en autocars 1.031 1.207 925 714 871 +22,0%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 54.711 70.497 64.853 72.173 80.943 +12,2%
Trekkers (b) 5.495 6.331 4.781 5.872 5.904 +0,5%
Landbouwtrekkers 2.944 3.901 3.185 3.689 4.300 +16,6%
Speciale voertuigen - - 3.011 3.805 4.678 +22,9%
Motorrijwielen (c) 21.267 30.112 22.829 26.015 22.948 -11,8%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen niet inbegrepen.
http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/r…
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen.
Tweedehandsvoertuigen
Content
Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen 1998* 2008* 2015 2016 2017 evolutie 2017/2016
Totaal 755.199 742.926 946.310 911.116 925.652 +1,6%
Personenwagens 677.272 653.109 748.447 718.856 729.865 +1,5%
Autobussen en autocars 1.137 810 802 1.128 1.197 +6,1%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 66.048 77.426 101.930 102.792 105.333 +2,5%
Trekkers (b) 4.698 3.288 3.824 4.150 4.842 +16,7%
Landbouwtrekkers (d) 6.044 8.293 13.305 9.533 7.785 -18,3%
Speciale voertuigen - - 3.303 2.725 2.756 +1,1%
Motorrijwielen (c) - - 74.699 71.932 73.874 +2,7%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen en motorrijwielen niet inbegrepen.
http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/rodeplaat/
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen.

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehandse gemotoriseerde voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (D.I.V.) van de FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.

Populatie

Motorvoertuigen

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer: Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkerszijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogste toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Opmerkingen

Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehandse landbouwtrekkers heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)

http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/rodeplaat/

Metadata

immatriculation.svg2017: 673.336 nieuwe voertuigen ingeschreven

Zijn er vragen over dit thema?