Inschrijving motorvoertuigen

In 2019 werden 15.383 meer wagens op elektriciteit ingeschreven dan het jaar daarvoor

Mobiliteit
In 2019 werden 15.383 meer wagens op elektriciteit ingeschreven dan het jaar daarvoor

In 2019 werden er 688.114 nieuwe motorvoertuigen en 910.834 tweedehands voertuigen ingeschreven in België. Het aantal nieuwe motorvoertuigen dat tot het verkeer werd toegelaten, is met 0,7% gestegen, terwijl de inschrijving van tweedehands voertuigen met 0,9% gedaald is.

Acht nieuwe voertuigen op tien zijn personenwagens. De inschrijvingen van nieuwe personenwagens zijn slechts met 0,1% gestegen in 2019, terwijl de stijging in 2018 nog 0,7% bedroeg. De meest populaire nieuwe wagens sinds 2017 zijn benzinewagens. Ze vertegenwoordigen 60% van de markt. Hun inschrijvingen zijn veel minder sterk gestegen in 2019 (+4%) dan in 2018 (+22%).
De dieselwagens tekenden wel nog een - weliswaar iets mindere- sterke daling op (-14%).

In 2019 kende de inschrijvingen van nieuwe elektrische wagens ruim meer dan een verdubbeling (8.892 inschrijvingen tegenover 3.763 in 2018), maar dit blijft toch een zeer relatieve vertegenwoordiging met slechts 1,6% van de markt. De inschrijvingen van hybride wagens (benzine of diesel + elektrisch) stegen dit jaar sterk (+41,4%) en vertegenwoordigden in 2019 6,3% van de markt van nieuwe wagens met 35.010 voertuigen. In 2019 werden in totaal 43.905 personenauto's tot het verkeer toegelaten die geheel of gedeeltelijk op elektriciteit rijden (7,9% van het marktaandeel), wat 15.383 auto’s meer is dan het jaar daarvoor.

Nieuwe voertuigen
Content
 
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen 1998 2008 2017 2018 2019 evolutie 2019/2018
Totaal 549.172 652.590 668.658 677.793 682.696 +0,7%
Personenwagens 463.724 540.542 553.692 557.487 557.970 +0,1%
Autobussen en autocars 1.031 1.207 871 1.062 1.313 +23,6%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 54.711 70.497 80.943 82.864 86.805 +4,8%
Trekkers (b) 5.495 6.331 5.904 6.629 6.341 -4,3%
Landbouwtrekkers 2.944 3.901 4.300 4.470 4.764 +6,6%
Motorrijwielen (c) 21.267 30.112 22.948 25.281 25.503 +0,9%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/ke…
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Tweedehandsvoertuigen
Content
Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen* 1998 2008 2017 2018 2019 evolutie 2019/2018
Totaal 755.199 742.926 849.022 841.086 835.112 -0,7%
Personenwagens 677.272 653.109 729.865 719.999 710.148 -1,4%
Autobussen en autocars 1.137 810 1.197 2.752 1.260 -54,2%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 66.048 77.426 105.333 105.662 110.752 +4,8%
Trekkers (b) 4.698 3.288 4.842 5.061 5.118 +1,1%
Landbouwtrekkers (d) 6.044 8.293 7.785 7.612 7.834 +2,9%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen en motorrijwielen niet inbegrepen.
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/ke…
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehandse gemotoriseerde voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (D.I.V.) van de FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.

Populatie

Motorvoertuigen

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer: Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkerszijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogste toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Opmerkingen

Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehandse landbouwtrekkers heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)

http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/rodeplaat/

Metadata