Inschrijving motorvoertuigen

Inschrijvingen van wagens in België dalen voor het derde jaar op rij

Mobiliteit
Inschrijvingen van wagens in België dalen voor het derde jaar op rij

In 2022 werden er 374.597 personenwagens ingeschreven; dat is 4,6% minder dan in 2021. In 2019 werden 557.970 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dit betekent dat de markt in drie jaar tijd met ongeveer een derde is gekrompen.

De verkoop van de nieuwe hybride personenwagens (benzine of diesel + elektrisch) is met 15% gestegen, van 115.317 wagens in 2021 naar 133.184 in 2022. Ook de verkoop van louter elektrische wagens steeg fors van 22.774 in 2021 naar 37.760 in 2022 (+66%).

Het aandeel van de nieuwe diesels is in 2022 opnieuw sterk gedaald en is onder de grens van 15% gezakt.

De benzinewagen blijft met een marktaandeel van 39% nog steeds de populairste nieuwe auto. Hij verliest wel opnieuw terrein (-14%) ten voordele van de elektrische en vooral van de hybride personenauto’s die nu samen een marktaandeel van 46% hebben. In 2019 bedroeg dit slechts 8%.

71% van de nieuw ingeschreven hybride en elektrische wagens in 2022 werden door bedrijven ingeschreven tegenover 29% door particulieren.

Nieuwe voertuigen
Content
 
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen 1998 2008 2020 2021 2022 evolutie 2022/2021
Totaal 549.172 652.590 550.668 506.131 470.735 -7,0%
Personenwagens 463.724 540.542 439.038 392.769 374.597 -4,6%
Autobussen en autocars 1.031 1.207 792 944 595 -37,0%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 54.711 70.497 75.810 75.786 59.619 -21,3%
Trekkers (b) 5.495 6.331 3.311 4.278 5.253 +22,8%
Landbouwtrekkers 2.944 3.901 4.990 5.709 5.108 -10,5%
Motorrijwielen (c) 21.267 30.112 26.727 26.645 25.563 -4,1%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
https://mobilit.belgium.be/nl/weg/inschrijven-en-schrappen/inschrijven/…
Tweedehandsvoertuigen
Content
Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen* 1998 2008 2020 2021 2022 evolutie 2022/2021
Totaal 755.199 742.926 792.440 844.333 763.297 -9,6%
Personenwagens 677.272 653.109 668.465 714.868 650.687 -9,0%
Autobussen en autocars 1.137 810 848 803 1.243 +54,8%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 66.048 77.426 110.480 114.647 98.108 -14,4%
Trekkers (b) 4.698 3.288 4.630 5.030 4.872 -3,1%
Landbouwtrekkers (d) 6.044 8.293 8.017 8.985 8.387 -6,7%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen en motorrijwielen niet inbegrepen.
https://mobilit.belgium.be/nl/weg/inschrijven-en-schrappen/inschrijven/…

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehandse gemotoriseerde voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (D.I.V.) van de FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.

Populatie

Motorvoertuigen

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer: Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkers: bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogste toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Opmerkingen

Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehandse landbouwtrekkers heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)

https://mobilit.belgium.be/nl/weg/inschrijven-en-schrappen/inschrijven/een-trekker-een-landbouw-bosbouwvoertuig-inschrijven

Metadata