Inschrijving motorvoertuigen

Hybride wagens onttronen benzinewagens: 59% van de verkochte wagens in 2023 zijn hybride of elektrisch

Mobiliteit
Hybride wagens onttronen benzinewagens: 59% van de verkochte wagens in 2023 zijn hybride of elektrisch

In vijf jaar tijd hebben elektrische en hybride personenwagens het marktaandeel van benzinewagens overschreden. Dat blijkt uit een eerste, voorlopige balans van het aantal inschrijvingen van motorvoertuigen die opgesteld werd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Hybride en elektrische wagens blijven met een marktaandeel van 59% in 2023 de populairste nieuwe wagens in België. In 2019 waren ze goed voor slechts 8% van de verkoop. In 2023 waren 284.608 van de in totaal 481.079 verkochte wagens hybride en elektrisch. In 2019 waren dat er 43.902 op een totaal van 557.970 verkochte auto's.

Tegenover hybride en elektrische wagen blijft de benzinewagen terrein verliezen met een marktaandeel van 32% in 2023. Dat is een daling van 18% ten opzichte van 2022 en van 47% ten opzichte van 2019.

Het marktaandeel van nieuwe dieselwagens is ook sterk gedaald, van 15% in 2022 naar 8% in 2023.

Na drie opeenvolgende jaren van daling werden in België 589.874 nieuwe voertuigen ingeschreven. Van deze wagens behoorden 481.079 wagens tot de categorie van de personenwagens. Dat is een stijging van 28% ten opzichte van de 374.597 personenwagens in 2022.

In 2023 werden bijna tweeënhalf keer zoveel volledig elektrisch aangedreven wagens verkocht. In 2023 werden 93.086 elektrische wagens verkocht tegenover 37.760 in 2022.

De verkoop van nieuwe hybride personenwagens (benzine of diesel + elektrisch) is met 44% gestegen van 133.184 wagens in 2022 tot 191.522 in 2023.

Ter vergelijking: de verkoop van benzinewagens in 2023 is slechts met 6% gestegen met 154.056 wagens tegenover 145.998 in 2022.

77% van de nieuw ingeschreven hybride en elektrische wagens in 2023 werden door bedrijven ingeschreven en 23% door particulieren.

Nieuwe voertuigen
Content
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen 1998 2010 2020 2021 2022 2023 evolutie 2023/2022
Totaal 549.172 642.086 550.668 506.131 470.735 589.874 +16,5%
Personenwagens 463.724 551.661 439.038 392.769 374.597 481.079 +22,5%
Autobussen en autocars 1.031 1.020 792 944 595 731 -22,6%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 54.711 56.793 75.810 75.786 59.619 71.153 -6,1%
Trekkers (b) 5.495 3.409 3.311 4.278 5.253 6.088 +42,3%
Landbouwtrekkers 2.944 2.860 4.990 5.709 5.108 4.949 -13,3%
Motorrijwielen (c) 21.267 26.343 26.727 26.645 25.563 25.874 -2,9%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
https://mobilit.belgium.be/nl/weg/inschrijven-en-schrappen/inschrijven/…
Tweedehandsvoertuigen
Content
Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen* 1998 2010 2020 2021 2022 2023 evolutie 2023/2022
Totaal 755.199 776.324 792.440 844.333 763.297 808.284 -4,3%
Personenwagens 677.272 676.572 668.465 714.868 650.687 693.208 -3,0%
Autobussen en autocars 1.137 768 848 803 1.243 1.066 +32,8%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 66.048 87.584 110.480 114.647 98.108 101.502 -11,5%
Trekkers (b) 4.698 3.568 4.630 5.030 4.872 4.183 -16,8%
Landbouwtrekkers (d) 6.044 7.832 8.017 8.985 8.387 8.325 -7,3%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen en motorrijwielen niet inbegrepen.
https://mobilit.belgium.be/nl/weg/inschrijven-en-schrappen/inschrijven/…

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehandse gemotoriseerde voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (D.I.V.) van de FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.

Populatie

Motorvoertuigen

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer: Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkers: bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogste toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Opmerkingen

Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehandse landbouwtrekkers heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)

https://mobilit.belgium.be/nl/weg/inschrijven-en-schrappen/inschrijven/een-trekker-een-landbouw-bosbouwvoertuig-inschrijven

Metadata