Loop van de bevolking

België telde 11.697.557 inwoners op 1 januari 2023

Bevolking
België telde 11.697.557 inwoners op 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 telde de wettelijke Belgische bevolking[1] 11.697.557 inwoners. De Belgische bevolking groeide afgelopen jaar met 113.549 inwoners, ofwel met 0,98%. De bevolkingsgroei lag hiermee een stuk hoger dan normaal, zijnde een bevolkingsgroei met ongeveer 0,5%. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De bevolkingsgroei kan worden verklaard door een beperkte statistische aanpassing (-208) en twee belangrijke demografische fenomenen[2]:

 • Een negatief natuurlijk saldo (-2.787);
 • Een positief internationaal migratiesaldo (+116.554).

De bevolkingsgroei gedurende 2022 is dus het gevolg van een positief internationaal migratiesaldo, dat het negatief natuurlijk saldo compenseerde en tegelijk nog zorgde voor een stevige bevolkingsgroei. Het sterk positieve internationaal migratiesaldo in 2022 is te verklaren door de oorlog in Oekraïne.

Bevolkingsontwikkeling in België

2022 werd gekenmerkt door een sterke bevolkingsgroei met 0,98% of 113.549 inwoners. In normale omstandigheden verwachten we een jaarlijkse bevolkingsgroei met ongeveer 0,5%.

Het natuurlijk saldo, het verschil tussen het aantal geboorten en overlijdens, was in 2022 negatief (-2.787). Een negatief natuurlijk saldo is uitzonderlijk. In 2020, het jaar gekenmerkt door de COVID-19-pandemie, was dit saldo eveneens negatief (-13.111). Maar daarvoor moeten we teruggaan naar het begin van de jaren ’40 om een negatief natuurlijk saldo terug te vinden. Het natuurlijk saldo vertoonde, ook voor COVID-19, al een aantal jaren een dalende trend. Deze dalende tendens kon en kan hoofdzakelijk worden verklaard door een dalende trend in het aantal geboorten. Gedurende 2022 werden 113.593 geboorten geregistreerd. Daarnaast werden er 116.380 overlijdens geregistreerd in 2022.

Aantal geboorten, aantal overlijdens en het natuurlijk saldo in België voor de periode 2017-2022

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Geboorten  119.102 117.800 117.103 113.739 117.914 113.593
Overlijdens  109.629 110.645 108.745 126.850 112.291 116.380
Natuurlijk saldo  +9.473 +7.155 +8.358 -13.111 +5.623 -2.787

Het hoge aantal overlijdens in 2022 kan worden verklaard door meerdere factoren: een veranderende bevolkingsstructuur (vergrijzing), een aanzienlijke oversterfte gedurende de zomer (uitzonderlijk warm weer en sterke luchtvervuiling), het griepvirus dat twee maal circuleerde (april en december). Daarnaast circuleerde in december ook het RSV-virus en kenden we in die maand een koudeprik met slechtere luchtkwaliteit.

Het internationaal migratiesaldo, het verschil tussen het aantal immigraties en emigraties, was in 2022 positief (+116.544). Een positief internationaal migratiesaldo ligt binnen de verwachting, maar het saldo is wel sterker positief dan normaal. Dit kan worden verklaard door het grote aantal internationale immigraties[3] in 2022: er werden 233.629 immigraties geregistreerd. Het grotere aantal immigraties is mede het gevolg van de oorlog in Oekraïne, 57.514 (24,6%) van de immigranten heeft namelijk de Oekraïense nationaliteit. Daarnaast werden er 117.085 internationale emigraties[4] geregistreerd in 2022, dit ligt meer in lijn met de verwachting.

Aantal internationale immigraties- en emigraties en het internationaal migratiesaldo in België voor de periode 2017-2022

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Internationale immigratie  163.918 166.894 174.591 144.169 165.534 233.629
Internationale emigratie  119.382 116.714 119.560 102.413 107.416 117.085
Internationaal migratiesaldo  +44.536 +50.180 +55.031 +41.756 +58.118 +116.544

De stevige bevolkingsgroei gedurende 2022 in België is dus het gevolg van een positief internationaal migratiesaldo, dat het negatief natuurlijk saldo compenseerde en tegelijk nog zorgde voor een sterke bevolkingsgroei met 0,98% of 113.549 inwoners.

Loop van de bevolking in het Vlaams Gewest

2022 werd ook in Vlaanderen gekenmerkt door een sterke bevolkingsgroei met 1,13% of 75.931 inwoners.

Het natuurlijk saldo was in 2022 negatief (-4.244). Er werden dat jaar 63.284 geboorten en 67.528 overlijdens geregistreerd.

Het internationaal migratiesaldo was in 2022 positief (+64.589). Er werden dat jaar 118.704 immigraties en 54.115 emigraties geregistreerd. Van de immigranten hadden er 33.565 de Oekraïense nationaliteit.

Op alle geografische niveaus lager dan België speelt een derde saldo een rol: het intern migratiesaldo. Dat saldo vat het aantal verhuisbewegingen binnen België samen. Het intern migratiesaldo, het verschil tussen het aantal inwijkingen en uitwijkingen in het Vlaams Gewest, was positief (+15.781). Er zijn dus meer mensen vanuit een ander gewest naar Vlaanderen verhuisd (38.617), dan er mensen van Vlaanderen naar een ander gewest verhuisd zijn (22.836).

De stevige bevolkingsgroei in het Vlaams Gewest gedurende 2022 is dus het gevolg van een positief intern migratiesaldo en een sterk positief internationaal migratiesaldo, deze compenseerden een negatief natuurlijk saldo en zorgden tegelijk nog voor een stevige bevolkingsgroei met 1,13% of 75.931 inwoners.

Bevolkingsontwikkeling in het Waals Gewest

In Wallonië werd in 2022 een bevolkingsgroei met 0,52% of 19.080 inwoners vastgesteld.

Het natuurlijk saldo was in 2022 negatief (-4.373). Er werden dat jaar 35.565 geboorten en 39.938 overlijdens geregistreerd.

Het internationaal migratiesaldo was in 2022 positief (+20.270). Er werden dat jaar 52.403 immigraties en 32.133 emigraties geregistreerd. Van de immigranten hadden er 12.928 de Oekraïense nationaliteit.

Het intern migratiesaldo was positief (+3.526). Er zijn dus meer mensen vanuit een ander gewest naar Wallonië verhuisd (24.740), dan er mensen van Wallonië naar een ander gewest verhuisd zijn (21.214).

De bevolkingsgroei in de loop van 2022 in Wallonië is dus het gevolg van een positief intern migratiesaldo en een positief internationaal migratiesaldo. Die migratiesaldo’s compenseerden een negatief natuurlijk saldo en zorgden tegelijk nog voor een bevolkingsgroei met 0,52% of 19.080 inwoners.

Loop van de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook in Brussel werd 2022 gekenmerkt door een stevige bevolkingsgroei met 1,52% of 18.538 inwoners.

Brussel was het enige gewest waar het natuurlijk saldo in 2022 positief bleef (+5.830). Er werden dat jaar 14.744 geboorten en 8.914 overlijdens geregistreerd. Ondanks het nog steeds positieve natuurlijk saldo, wordt ook in Brussel een dalende trend in dit saldo gezien. De daling wordt hier eveneens gedreven door een dalende tendens in het aantal geboorten.

Het internationaal migratiesaldo was in 2022 positief (+31.685). Er werden dat jaar 62.522 immigraties en 30.837 emigraties geregistreerd. Van de immigranten hadden er 11.021 de Oekraïense nationaliteit.

Het intern migratiesaldo was negatief (-19.307). Er zijn dus minder mensen vanuit een ander gewest naar Brussel verhuisd (25.011), dan er mensen van Brussel naar een ander gewest verhuisd zijn (44.318).

De stevige bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende 2022 is dus het gevolg van een positief natuurlijk saldo en een sterk positief internationaal migratiesaldo. Die saldo’s, compenseerden een negatief intern migratiesaldo en zorgden tegelijk nog voor een stevige bevolkingsgroei met 1,52% of 18.538 inwoners.

Bevolkingsontwikkeling in de provincies

De snelst groeiende provincie in 2022 in België was Antwerpen met een bevolkingsgroei van 1,29%. In het Vlaams Gewest volgen de provincies Vlaams-Brabant (1,20%), Oost-Vlaanderen (1,13%) en Limburg (1,02%) op respectievelijk posities 2, 3 en 4. De traagst groeiende provincie in Vlaanderen was West-Vlaanderen met een groei van 0,91%.

De snelst groeiende provincie van Wallonië in 2022 was Luxemburg met een groei van 1,02%. Alle andere provincies in het Waals Gewest kenden een groei kleiner dan deze in de Vlaamse provincies: Waals-Brabant (0,77%), Namen (0,56%), Henegouwen (0,43%) en Luik (0,41%).

De loop van de bevolking gedurende 2022 in België, de gewesten en de provincies

Woonplaats  Bevolking op 1 januari 2022  Natuurlijk saldo  Saldo van de interne migratie  Saldo van de internationale migratie  Statistische aanpassing  Totale groei  Bevolking op 1 januari 2023 
België 11.584.008 -2.787 116.544 -208 113.549 11.697.557
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.222.637 5.830 -19.307 31.685 330 18.538 1.241.175
Vlaams Gewest 6.698.876 -4.244 15.781 64.589 -195 75.931 6.774.807
Waals Gewest 3.662.495 -4.373 3.526 20.270 -343 19.080 3.681.575
Duitstalige Gemeenschap 78.604 -1 -139 938 -19 779 79.383
Provincie Antwerpen 1.886.609 1.000 123 23.274 -54 24.343 1.910.952
Provincie Limburg 885.951 -1.232 1.664 8.692 -45 9.079 895.030
Provincie Oost-Vlaanderen 1.543.865 -779 5.373 12.804 53 17.451 1.561.316
Provincie Vlaams-Brabant 1.173.440 0 4.914 9.358 -229 14.043 1.187.483
Provincie West-Vlaanderen 1.209.011 -3.233 3.707 10.461 80 11.015 1.220.026
Provincie Waals-Brabant 409.782 -282 989 2.499 -54 3.152 412.934
Provincie Henegouwen 1.351.127 -2.208 2.520 5.477 -21 5.768 1.356.895
Provincie Luik 1.110.989 -1.412 -381 6.652 -330 4.529 1.115.518
Provincie Luxemburg 291.143 101 -168 2.879 12 2.824 293.967
Provincie Namen 499.454 -572 566 2.763 50 2.807 502.261

 

 


 

 1. De gegevens komen uit het Rijksregister. Het officiële bevolkingscijfer houdt geen rekening met het wachtregister, dat personen bevat met een asielaanvraag die momenteel in behandeling is (wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend). De door Eurostat gepubliceerde cijfers bevatten echter wel een schatting van de personen die in het wachtregister ingeschreven zijn.
 2. Een beperkt aantal registraties in het Rijksregister gebeurt laattijdig of niet correct. Hierdoor strookt de waargenomen bevolkingsgroei (verschil tussen de populatie op 1 januari 2023 en 1 januari 2022) niet voor de volle 100% met het saldo dat we bekomen op basis van de geboorten, overlijdens en migraties. De statistische aanpassing bedraagt dit jaar (-208 eenheden) op Belgisch niveau. Dit is een indicatie dat de gegevens van een hoge kwaliteit zijn.
 3. De internationale immigratie bestaat uit drie bewegingen:
  1. de klassieke internationale immigratie,
  2. veranderd van register binnen (overschrijving van het wachtregister naar het vreemdelingenregister) en
  3. een herinschrijving (volgend op een ambtshalve schrapping).
 4. De internationale emigratie bestaat uit drie bewegingen:
  1. de klassieke internationale emigratie,
  2. veranderd van register buiten (overschrijving naar het wachtregister) en
  3. ambtshalve schrapping.
België & gewesten
Content
Woonplaats Bevolking op 1 januari 2022 Natuurlijk saldo Saldo van de interne migratie Saldo van de internationale migratie Statistische aanpassing Totale groei Bevolking op 1 januari 2023
België 11.584.008 -2.787 0 116.544 -208 113.549 11.697.557
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.222.637 5.830 -19.307 31.685 330 18.538 1.241.175
Vlaams Gewest 6.698.876 -4.244 15.781 64.589 -195 75.931 6.774.807
Waals Gewest 3.662.495 -4.373 3.526 20.270 -343 19.080 3.681.575
Duitstalige Gemeenschap 78.604 -1 -139 938 -19 779 79.383
Provincies
Content
Woonplaats Bevolking op 1 januari 2022 Natuurlijk saldo Saldo van de interne migratie Saldo van de internationale migratie Statistische aanpassing Totale groei Bevolking op 1 januari 2023
Provincie Antwerpen 1.886.609 1.000 123 23.274 -54 24.343 1.910.952
Provincie Limburg 885.951 -1.232 1.664 8.692 -45 9.079 895.030
Provincie Oost-Vlaanderen 1.543.865 -779 5.373 12.804 53 17.451 1.561.316
Provincie Vlaams-Brabant 1.173.440 0 4.914 9.358 -229 14.043 1.187.483
Provincie West-Vlaanderen 1.209.011 -3.233 3.707 10.461 80 11.015 1.220.026
Provincie Waals-Brabant 409.782 -282 989 2.499 -54 3.152 412.934
Provincie Henegouwen 1.351.127 -2.208 2.520 5.477 -21 5.768 1.356.895
Provincie Luik 1.110.989 -1.412 -381 6.652 -330 4.529 1.115.518
Provincie Luxemburg 291.143 101 -168 2.879 12 2.824 293.967
Provincie Namen 499.454 -572 566 2.763 50 2.807 502.261

Doel en korte beschrijving

De loop van de bevolking bevat statistieken die toelaten om de evolutie van de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister der natuurlijke personen (RRNP), te verklaren.

Deze statistiek betreft de wijziging in de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister van natuurlijke personen (RRNP), gedurende één referentie jaar. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan 3 maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie. (Wet van 19 juli 1991 en wet van 1 februari 1995)

Het aantal inwoners evolueert gedurende het jaar ten gevolge van een aantal gebeurtenissen, ook wel ‘bewegingen’ genoemd. Op Belgisch niveau zijn de volgende bewegingen verantwoordelijk voor een wijziging in het aantal inwoners: geboorten; overlijdens; internationale migraties (zowel inwijking, als uitwijking) en nationaliteitswijzigingen. Dezelfde bewegingen kunnen ook in kaart worden gebracht op een lager geografisch niveau, bijvoorbeeld op het niveau van de gemeente. Op dit lager niveau kan een extra beweging worden bestudeerd, namelijk een verandering van woonplaats in België wat ook wel een interne migratie wordt genoemd.

De wijzigingen in de residentiële bevolking kunnen worden afgeleid uit het RRNP dat wordt beheerd door de FOD binnenlandse zaken.  Het RRNP is een informatiesysteem en verzekert de registratie, de opslag en de communicatie van de identificatiegegevens van personen. Deze gegevens worden verzameld door de gemeenten (en de dienst vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën). De informatie in het rijksregister is georganiseerd in ‘informatietypes (IT)’, zijnde de verschillende onderdelen van de wettelijke informatiegegevens. De loop van de bevolking wordt bepaald op basis van deze informatietypes. Statbel is namelijk geautoriseerd om jaarlijks bepaalde ITs uit het rijksregister te ontvangen om op deze manier te kunnen voldoen aan zijn statistische missie. Meer informatie over de verschillende informatietypes in het RRNP kan teruggevonden worden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken bij de Directie Instellingen en Bevolking.

Meer cijfers betreffende de internationale migratie bewegingen, kunnen teruggevonden worden in het thema ‘migraties’ op de Statbel website. 
Meer cijfers betreffende de nationaliteitswijzigingen, kunnen teruggevonden worden in het thema  ‘nationaliteitswijzigingen’ op de Statbel website.

Populatie

Inwoners in België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Omschrijving van de verschillende bewegingen van de bevolking

Natuurlijk saldo

Het natuurlijk saldo van de bevolking wordt berekend als het aantal geboorten vermindert met het aantal sterfgevallen die gedurende een volledig referentiejaar werden geregistreerd. Wanneer het aantal geboorten groter is dan het aantal sterfgevallen resulteert dit in een positief natuurlijk saldo.
Informatie betreffende het aantal geboorten kan worden afgeleid uit de IT100, de geboorteplaats. Om het aantal geboorten gedurende het referentiejaar te bepalen wordt rekening gehouden met de geboortedatum, deze moet zich in het betreffende referentiejaar bevinden. Daarnaast wordt eveneens rekening gehouden met de geboorteplaats, de geboorte moet namelijk plaatsgevonden hebben in een Belgische gemeente.

Informatie over het aantal overlijdens wordt afgeleid uit de IT150, plaats en datum van overlijden. Voor het bepalen van het aantal overlijdens gedurende het referentiejaar wordt rekening gehouden met de datum van overlijden en de plaats waar de persoon op het moment van het overlijden was ingeschreven. Het overlijden wordt namelijk enkel in beschouwing genomen indien de persoon op het moment van het overlijden officieel in een Belgische gemeente verbleef (en dus tot de residentiële bevolking behoorde).

Intern migratie saldo

Het intern migratie saldo kan enkel worden berekend op sub-Belgisch niveau, het betreft namelijk mensen die in België verhuizen van de ene gemeente naar een andere gemeente. Een dergelijke verhuis kan gelijktijdig een verhuisbewegingen tussen arrondissementen, provincies en zelfs gewesten inhouden. Wanneer in een gemeente gedurende het referentiejaar meer mensen nieuw aankomen, dan dat er mensen vertrokken zijn naar een andere gemeente, wordt gesproken van een positief intern migratie saldo.

Informatie over de woonplaats kan in het RRNP teruggevonden worden in IT001 de gemeente van verblijf en IT020 het adres van de hoofdverblijfplaats. Om het intern migratiesaldo op gemeenteniveau te achterhalen volstaat de IT001 om de verhuisbewegingen tussen Belgische gemeenten te identificeren. 
Echter het kennen van het exacte adres laat wel andere toepassingen toe: zo kan bijvoorbeeld ook het aantal verhuisbewegingen binnen eenzelfde gemeente in kaart gebracht worden, waardoor onder andere het totaal aantal verhuisbewegingen in België kan worden bepaald. In grootsteden kunnen eventueel zelfs verhuisbewegingen tussen verschillende sectoren in kaart worden gebracht. Zie metadata interne migratie.

Internationaal migratie saldo

Het internationaal migratie saldo wordt berekend als het aantal internationale inwijkingen vermindert met het aantal internationale uitwijkingen die gedurende een referentiejaar hebben plaatsgevonden. Wanneer het aantal internationale inwijkingen groter is als het aantal internationale uitwijkingen dan is het internationaal migratie saldo positief.

De internationale inwijking bestaat uit drie afzonderlijke bewegingen:

 1. Internationale immigratie, beschikbaar sinds 1992:  hiervoor wordt gebruik gemaakt IT001 of de gemeente van verblijf. Een persoon wordt beschouwd als geïmmigreerd naar België als:
  a.   Een inschrijving in een Belgische gemeente wordt teruggevonden, waarbij de voorafgaande registratie in de IT001 verwijst naar een verblijf in het buitenland of;
  b.    het een allereerste registratie in een Belgische gemeente betreft die heeft plaatsgevonden op een latere datum dan de geboortedatum.
  Een persoon kan maximaal 1 maal naar België immigreren in het lopende jaar, daarom wordt bijkomend gebruik gemaakt van de  IT210 of vermelding van het register om de correcte aankomstdatum te selecteren.
 2. Herinschrijving, beschikbaar sinds 1992:  wanneer een persoon ambtshalve werd geschrapt, maar zich later toch opnieuw inschrijft in een Belgische gemeente dan spreken we van een herinschrijving. Een persoon wordt als heringeschreven beschouwd als:
  a.    Een inschrijving in een Belgische gemeente wordt teruggevonden, waarbij de voorafgaande registratie in de IT001 verwijst naar een schrapping van de persoon en;
  b.    aarnaast geldt een tijdscriterium: een persoon wordt pas als geschrapt beschouwd indien een nieuwe inschrijving in een Belgische gemeente plaatsvindt na 1 maart in het daaropvolgende jaar. Volgen de schrapping en de herinschrijving elkaar korter op, dan wordt de  persoon noch beschouwd als geschrapt, noch beschouwd als heringeschreven. 
 3. Verandering van register (binnen), beschikbaar sinds 2000: wanneer een asielzoeker wordt erkend, wordt hij overgeschreven van het wachtregister naar het vreemdelingenregister. Deze informatie bevindt zich in de IT210, vermelding van het register. 

De internationale uitwijkingen bestaan eveneens uit drie afzonderlijke bewegingen:

 1. Emigratie, beschikbaar sinds 1992: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de IT001 of de gemeente van verblijf. Een persoon wordt als geëmigreerd beschouwd, wanneer deze persoon in de loop van het referentiejaar geregistreerd werd als wonende in het buitenland en waarbij de voorafgaande registratie in de IT001 wijst op een verblijf in een Belgische gemeente.
 2. Ambtshalve schrapping, beschikbaar sinds 1992: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de IT001 of de gemeente van verblijf. Een persoon wordt als ambtshalve geschrapt beschouwd, wanneer deze persoon in de loop van het referentiejaar werd geschrapt, waarbij de voorafgaande registratie in de IT001 wijst op een verblijf in een Belgische gemeente. Bijkomend wordt er rekening gehouden met een tijdscomponent: de persoon wordt enkel als geschrapt beschouwd, wanneer die niet voor 1 maart in het daaropvolgende jaar wordt ingeschreven in een Belgische gemeente.
 3. Veranderingen van register (buiten), beschikbaar sinds 2010: hiervoor wordt gebruik gemaakt van IT210, de vermelding van het register. Het betreft mensen die in de loop van het jaar vanuit eender welk register worden opgenomen in het wachtregister. Meestal gaat het om mensen die van het vreemdelingenregister worden verplaatst naar het wachtregister.

Statistische aanpassingen

In  het ideale scenario zou de som van de verschillende saldi gelijk moeten zijn aan de wijziging in de bevolkingsgrootte die we tussen jaar Y en jaar Y+1 waarnemen. Met andere woorden de bevolking op 1  januari in jaar Y+1 is gelijk aan de som van de bevolking op 1 januari in jaar Y, het natuurlijke saldo, het intern migratiesaldo en het internationaal migratiesaldo gedurende jaar Y.

In de praktijk is het echter zelden het geval dat dit exact uitkomt, het verschil tussen beiden wordt berekend en wordt de statistische aanpassing genoemd. De statistische aanpassing geeft een kwaliteitsindicatie voor het bevolkingscijfer. De statistische aanpassingen liggen in de grootteorde van een duizendtal eenheden. Op een totaal van honderdduizenden registraties die de loop van de bevolking doorheen het jaar bepalen is dit een minimale foutenmarge te noemen.

Veranderingen nationaliteiten

Het verwerven en toekennen van de Belgische nationaliteit zijn juridisch complexe kwesties. Statbel benadert de berekening van nationaliteitswijzigingen op een zeer eenvoudige manier: iemand verandert van nationaliteit wanneer zijn of haar nationaliteit zoals geregistreerd in IT 031 van het RRNP verandert.
We houden dus enkel rekening met personen voor wie al een andere nationaliteit geregistreerd was. Personen die de Belgische nationaliteit verwerven zonder dat er sprake is van een voorgaande nationaliteit worden niet meegerekend in deze statistieken.

Deze definitie, hoewel dus zonder echte juridisch inhoud, dekt een groot aantal juridische categorieën uit het wetboek van de Belgische nationaliteit (naturalisatie, verwerving via verklaring enz…). De voorwaarde van het hebben van een voorgaande nationaliteit heeft als gevolg dat een aantal situaties niet onder deze statistiek vallen. Dat is bijvoorbeeld grotendeels het geval waar de toekenning van de Belgische nationaliteit op basis van de nationaliteit van de vader of moeder gebeurt (art. 8 in de wet van 4 december 2012 en voorgaande). Doorgaans is er dan geen eerdere nationaliteit geregistreerd.

Nationaliteit wordt in het rijksregister geregistreerd in het 'informatietype 031'. Voor meer informatie over nationaliteitsverwerving en het 'informatietype 031' gelieve de website van de Fod. Binnenlandse Zaken - Directie Instellingen en Bevolking te raadplegen en Fod. Justitie te raadplegen.

Aangroei en index

De aangroei is de absolute wijziging in het aantal inwoners. Het is met andere woorden gelijk aan de som van de verschillende saldi, zijnde het natuurlijk saldo, het intern migratiesaldo en het internationaal migratiesaldo. Een positieve cijfer duidt op een groei van de bevolking, een negatief cijfer duidt op een krimp in de bevolking.

De index in jaar Y wordt als volgt berekend: de aangroei in referentiejaarjaar Y wordt gedeeld door de bevolking op 1 januari in jaar Y en vermenigvuldigt met 100 (de procentuele groei van de bevolking gedurende jaar Y), dit getal wordt vervolgens opgeteld bij 100. Een index groter dan 100 duidt op een bevolkingsgroei, een index kleiner dan 100 op een bevolkingskrimp. Hoe verder het getal van 100 afwijkt, hoe substantiëler de groei of de krimp van de bevolking is.
 

Metadata