Zeevaart

9,7% minder geloste goederen in Belgische havens

Mobiliteit
9,7% minder geloste goederen in Belgische havens

In het tweede kwartaal 2023 bedroeg de totale hoeveelheid geloste goederen in de Belgische zeehavens 38 miljoen ton. Dat is een daling van 0,4% ten opzichte van het vorige kwartaal en een daling van 9,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2022.

De hoeveelheid geladen goederen daalde met 1,2% ten opzichte van het eerste kwartaal 2023 en met 5,0% op jaarbasis en bedroeg bijna 32 miljoen ton.

In het tweede kwartaal 2023 kwamen in totaal 5.821 zeeschepen in de Belgische zeehavens aan. Dat is een daling van 6,3% ten opzichte van het vorige kwartaal en van 1,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.

Het totale aantal zeeschepen dat uitvoer in Belgische zeehavens bedraagt 5.840, een daling van 6,7% ten opzichte van het eerste kwartaal 2023 en een daling van 1,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.

Kwartaal
Content

Zeevaart (2021-2023)

Zeevaart (2021-2023) 2021-T2 2021-T3 2021-T4 2022-T1 2022-T2 2022-T3 2022-T4 2023-T1 2023-T2
Binnengekomen zeeschepen (a) 6.313 6.076 6.189 5.659 5.905 5.849 5.666 5.475 5.821
Vertrokken zeeschepen (a) 6.303 6.095 6.155 5.677 5.923 5.851 5.691 5.475 5.840
Ladingen (x 1.000 t) 34.816 33.077 34.336 33.268 33.688 31.645 32.789 31.621 31.991
Lossingen (x 1.000 t) 39.771 37.178 38.799 39.723 42.442 37.988 36.687 38.456 38.318
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 265 1.631 487 331 468 579 625 817 908
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 306 1.815 655 411 414 557 602 737 805
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Tabel 1
Content

Zeevaart (1997-2022)

Zeevaart (1997-2022) 1997 2007 2010 2015 2020 2021 2022
Binnengekomen zeeschepen (a) 32.248 34.043 28.812 24.806 23.679 24.609 23.079
Vertrokken zeeschepen (a) 30.291 35.080 29.640 25.770 24.006 24.552 23.142
Ladingen (x 1.000 t) 61.856 102.365 100.794 112.468 126.387 136.321 131.389
Lossingen (x 1.000 t) 100.208 134.327 125.561 128.715 142.288 152.506 156.840
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 925 378 300 177 19 3 2
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.021 381 310 176 21 3 2
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek 1
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van lading of lossing, het aantal passagiers…

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata