Zeevaart

Elk jaar worden er meer goederen vervoerd over zee

Mobiliteit
Elk jaar worden er meer goederen vervoerd over zee</strong>

De Belgische havens kunnen voor 2019 alweer uitstekende cijfers voorleggen. De totale hoeveelheid geloste goederen steeg verder tot bijna 152 miljoen ton, de hoeveelheid geladen goederen steeg tot 126 miljoen ton.

Ondanks de toename in geladen en geloste goederen is er een zeer lichte daling in het aantal aangekomen en vertrokken zeeschepen, omdat de gemiddelde grootte van de zeeschepen blijft toenemen.

Het aantal passagiers is met 311.000 nog nooit zo laag geweest sinds 1997. Hierbij wordt wel geen rekening gehouden met passagiers van cruiseschepen die Belgische havens aandoen.

Tabel 1
Content

Zeevaart (1997-2019)

Zeevaart (1997-2019) 1997 2007 2010 2015 2018 2019
Binnengekomen zeeschepen (a) 32.248 34.043 28.812 24.806 25.758 25.726
Vertrokken zeeschepen (a) 30.291 35.080 29.640 25.770 26.737 26.484
Ladingen (x 1.000 t) 61.856 102.365 100.794 112.468 122.303 125.914
Lossingen (x 1.000 t) 100.208 134.327 125.561 128.715 147.911 151.868
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 925 378 300 177 166 155
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.021 381 310 176 169 156
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek 1
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van lading of lossing, het aantal passagiers…

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata