Zeevaart

Zeevaart - update

Mobiliteit
Zeevaart - update

Er komen ieder jaar ongeveer 25.000 zeeschepen aan, iets meer zeeschepen vertrekken er. Het gewicht van de totale ladingen ligt om en nabij de 118 miljoen ton. Wat de lossingen betreft gaat het om een nog groter gewicht van om en nabij de 140 miljoen ton. Die tonnages liggen beduidend hoger dan de tonnages van rond de eeuwwisseling. Het aantal binnengekomen en vertrokken schepen ligt evenwel lager dan toen, hetgeen erop wijst dat de schepen doorgaans zwaardere ladingen vervoeren. 

Tabel 1
Content

Zeevaart (1997-2017)

Zeevaart (1997-2017) 1997 2007 2010 2015 2016 2017
Binnengekomen zeeschepen (a) 32.248 34.043 28.812 24.806 25.886 25.172
Vertrokken zeeschepen (a) 30.291 35.080 29.640 25.770 26.496 26.138
Ladingen (x 1.000 t) 61.856 102.365 100.794 112.468 114.886 117.801
Lossingen (x 1.000 t) 100.208 134.327 125.561 128.715 138.658 140.027
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 925 378 300 177 167 159
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.021 381 310 176 169 161
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek 1
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van lading of lossing, het aantal passagiers…

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata