Zeevaart

Impact van de covid-19-crisis op de zeevaart: nauwelijks passagiers

Mobiliteit
Impact van de covid-19-crisis op de zeevaart: nauwelijks passagiers

De Belgische havens voelden duidelijk de impact van de Covid-19-crisis in 2020.

De totale hoeveelheid geloste goederen kende een daling met bijna 10 miljoen ton ten opzichte van 2019; de hoeveelheid geladen goederen bleef wel nagenoeg status quo. Ook het aantal aangekomen en vertrokken zeeschepen kende in 2020 een forse daling.

Door de pandemie waren er slechts 40.000 passagiers, terwijl 2019 met 311.000 passagiers al een historisch laag jaar liet optekenen. Hierbij wordt wel geen rekening gehouden met passagiers van cruiseschepen die Belgische havens aandoen.

Tabel 1
Content

Zeevaart (1997-2020)

Zeevaart (1997-2020) 1997 2007 2010 2015 2019 2020
Binnengekomen zeeschepen (a) 32.248 34.043 28.812 24.806 25.726 23.679
Vertrokken zeeschepen (a) 30.291 35.080 29.640 25.770 26.484 24.006
Ladingen (x 1.000 t) 61.856 102.365 100.794 112.468 125.914 126.387
Lossingen (x 1.000 t) 100.208 134.327 125.561 128.715 151.868 142.288
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 925 378 300 177 155 19
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.021 381 310 176 156 21
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek 1
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van lading of lossing, het aantal passagiers…

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata