Zeevaart

Stijging van de zeevaart in 2018

Mobiliteit
Stijging van de zeevaart in 2018

De Belgische havens hebben er een uitstekend 2018 op zitten. De totale hoeveelheid geloste goederen steeg verder tot bijna 148 miljoen ton, de hoeveelheid geladen goederen steeg tot 122 miljoen ton.

Het aantal aangekomen en vertrokken zeeschepen neemt ook verder toe, maar minder dan de hoeveelheid verhandelde goederen, omdat de gemiddelde grootte van de zeeschepen blijft toenemen. En ook de hoeveelheid passagiers in onze zeehavens steeg na een jarenlange daling terug tot 335.000 passagiers.

Tabel 1
Content

Zeevaart (1997-2018)

Zeevaart (1997-2018) 1997 2007 2010 2015 2017 2018
Binnengekomen zeeschepen (a) 32.248 34.043 28.812 24.806 25.172 25.758
Vertrokken zeeschepen (a) 30.291 35.080 29.640 25.770 26.138 26.737
Ladingen (x 1.000 t) 61.856 102.365 100.794 112.468 117.801 122.303
Lossingen (x 1.000 t) 100.208 134.327 125.561 128.715 140.027 147.911
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 925 378 300 177 159 166
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.021 381 310 176 161 169
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek 1
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van lading of lossing, het aantal passagiers…

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata