Zeevaart

Heropleving goederentransport zeevaart

Mobiliteit
Heropleving goederentransport zeevaart

Het goederentransport via de Belgische zeehavens herstelde zich in 2021.

De totale hoeveelheid geloste goederen steeg met meer dan tien miljoen ton ten opzichte van 2020 en bereikte opnieuw het niveau van 2019. De hoeveelheid geladen goederen steeg met bijna tien miljoen ton ten opzichte van 2020 en zelfs met meer dan tien miljoen ton ten opzichte van 2019.

Het aantal passagiers bleef ondanks een verdubbeling ten opzichte van 2020 wel zeer laag; 80.000 passagiers, terwijl 2019 met 311.000 passagiers al een historisch laag jaar liet optekenen. Passagiers van cruiseschepen die Belgische havens aandoen, zijn hier niet bijgerekend.

Tabel 1
Content

Zeevaart (1997-2021)

Zeevaart (1997-2021) 1997 2007 2010 2015 2019 2020 2021
Binnengekomen zeeschepen (a) 32.248 34.043 28.812 24.806 25.726 23.679 24.609
Vertrokken zeeschepen (a) 30.291 35.080 29.640 25.770 26.484 24.006 24.552
Ladingen (x 1.000 t) 61.856 102.365 100.794 112.468 125.914 126.387 136.321
Lossingen (x 1.000 t) 100.208 134.327 125.561 128.715 151.868 142.288 152.506
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 925 378 300 177 155 19 40
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.021 381 310 176 156 21 40
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek 1
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van lading of lossing, het aantal passagiers…

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata