Zeevaart

Daling van het vrachtvolume in Belgische havens in 2023

Mobiliteit
Daling van het vrachtvolume in Belgische havens in 2023

In 2023 blijft het volume van geladen en geloste goederen dalen ten opzichte van 2022 en 2021. Over een periode van tien jaar blijft de onderliggende trend echter stijgend. Dat blijkt uit de officiële cijfers gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De totale hoeveelheid geloste goederen in de Belgische zeehavens bedroeg iets meer dan 146 miljoen ton. Dat is een daling van 6,7% ten opzichte van 2022 en een stijging van 19,3% ten opzichte van 2013.

De hoeveelheid geladen goederen is met 3,7% gedaald ten opzichte van 2022. Tegenover 2013 is dat een stijging van 21,5%.

Het aantal schepen dat toekwam in en vertrok uit de Belgische zeehavens bleef dalen, wat een trend volgt die meer dan tien jaar geleden begon Deze daling kan deels worden verklaard door de toename van de grootte van schepen, waardoor een grotere hoeveelheid goederen per reis kan worden vervoerd.

In de Belgische zeehavens kwamen in totaal 22.303 schepen aan. Dat is een daling van 3,4% ten opzichte van 2022 en van 10,8% ten opzichte van 2013.

Het totale aantal zeeschepen dat uitvoer in Belgische zeehavens bedraagt 22.316, een daling van 3,6% ten opzichte van 2022 en van 12,3% ten opzichte van 2013.

Kwartaal
Content

Zeevaart (2021-2023)

Zeevaart (2021-2023) 2021-T3 2021-T4 2022-T1 2022-T2 2022-T3 2022-T4 2023-T1 2023-T2 2023-T3 2023-T4
Binnengekomen zeeschepen (a) 6.076 6.189 5.659 5.905 5.849 5.666 5.475 5.821 5.641 5.366
Vertrokken zeeschepen (a) 6.095 6.155 5.677 5.923 5.851 5.691 5.475 5.840 5.663 5.338
Ladingen (x 1.000 t) 33.077 34.336 33.268 33.688 31.645 32.789 31.621 31.992 30.925 32.052
Lossingen (x 1.000 t) 37.178 38.799 39.723 42.442 37.988 36.687 38.456 38.319 34.683 34.939
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.631 487 331 468 579 625 817 908 940 970
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.815 655 411 414 557 602 737 805 903 800
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Tabel 1
Content

Zeevaart (1997-2023)

Zeevaart (1997-2023) 1997 2007 2010 2015 2020 2021 2022 2023
Binnengekomen zeeschepen (a) 32.248 34.043 28.812 24.806 23.679 24.609 23.079 22.303
Vertrokken zeeschepen (a) 30.291 35.080 29.640 25.770 24.006 24.552 23.142 22.316
Ladingen (x 1.000 t) 61.856 102.365 100.794 112.468 126.387 136.321 131.389 126.590
Lossingen (x 1.000 t) 100.208 134.327 125.561 128.715 142.288 152.506 156.840 146.397
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) 925 378 300 177 19 3 2 4
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) 1.021 381 310 176 21 3 2 3
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer.
(b) Cruisepassagiers niet inbegrepen
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek 1
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van lading of lossing, het aantal passagiers…

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata