Afzetprijsindex in de bouwnijverheid

Afzetprijsindex in de bouwnijverheid

Conjunctuurindicatoren
kraan

De afzetprijzen in de bouwnijverheid zijn met ongeveer 12 procent gestegen ten opzichte van 2010. De indexcijfers van de afzetprijzen in de bouwnijverheid kunnen worden gebruikt als benadering voor de bouwkostenvariabelen. Zij meten alleen de ontwikkeling van woningen - dus met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning -, bedrijfsgebouwen, grondprijzen en honoraria van architecten en anderen. Zij geven de prijzen weer die de klant aan het bouwbedrijf betaalt.

Tabel
Content

Afzetprijsindex in de bouwnijverheid derde kwartaal 2017

Bruto-indexen (2010=100) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I 99,9 101,0 99,4 102,9 105,7 105,4 107,3 108,6 110,3 111,7
II 101,2 99,7 99,8 103,2 106,1 105,4 107,2 108,8 110,7 111,7
III 101,0 100,5 100,0 104,5 106,0 106,7 107,4 109,3 110,8 112,6
IV 102,3 98,9 100,8 105,1 105,6 107,1 107,6 109,5 111,3  
Jaar 101,1 100,0 100,0 103,9 105,9 106,1 107,4 109,1 110,8 112,0

Doel en korte beschrijving

De indexcijfers van de afzetprijzen in de bouwnijverheid kunnen worden gebruikt als benadering voor de bouwkostenvariabelen. Zij meten alleen de ontwikkeling van woningen - dus met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning-, bedrijfsgebouwen, grondprijzen en honoraria van architecten en anderen. Zij geven de prijzen weer die de klant aan het bouwbedrijf betaalt.

De Europese Verordening verplicht lidstaten om de bouwkostenvariabele trimestrieel te leveren in de vorm van indexcijfers voor de sectie F (NACE Rev. 2) NACE afdelingen 41 en 43. De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium benadert deze met de afzetprijzenvariabele zoals toegelaten door Eurostat.

Populatie

Ondernemingen in de sectie F van de NACE Rev. 2

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Metadata

afzetbouw.svg

Zijn er vragen over dit thema?