Afzetprijsindex in de bouwnijverheid

Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +1,8%

Conjunctuurindicatoren
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +1,8%

De afzetprijsindex in de bouwnijverheid steeg met 1,8% in het vierde kwartaal 2022 ten opzichte van het vorige kwartaal.

De jaarlijkse inflatie bedroeg 14,3%

Tabel
Content

Afzetprijsindex in de bouwnijverheid vierde kwartaal 2022

Bruto-indexen (2015=100) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I 91,1 94,4 96,9 96,6 98,4 99,6 101,1 102,4 104,6 107,5 109,2 112,0 126,4
II 91,5 94,6 97,3 96,6 98,3 99,8 101,5 102,4 104,9 107,8 109,7 115,1 130,2
III 91,7 95,8 97,2 97,8 98,5 100,2 101,6 103,2 105,8 108,2 110,2 117,5 134,8
IV 92,4 96,3 96,8 98,2 98,7 100,4 102,1 103,6 106,5 108,6 110,4 120,1 137,3
Jaar 91,7 95,3 97,1 97,3 98,4 100,0 101,6 102,9 105,5 108,1 109,9 116,2 132,2

Doel en korte beschrijving

De indexcijfers van de afzetprijzen in de bouwnijverheid kunnen worden gebruikt als benadering voor de bouwkostenvariabelen. Zij meten alleen de ontwikkeling van woningen - dus met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning-, bedrijfsgebouwen, grondprijzen en honoraria van architecten en anderen. Zij geven de prijzen weer die de klant aan het bouwbedrijf betaalt.

De Europese Verordening verplicht lidstaten om de bouwkostenvariabele trimestrieel te leveren in de vorm van indexcijfers voor de sectie F (NACE Rev. 2) NACE afdelingen 41 en 43. Statbel benadert deze met de afzetprijzenvariabele zoals toegelaten door Eurostat.

Populatie

Ondernemingen in de sectie F van de NACE Rev. 2

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Metadata