Faillissementen

Februari 2020: 865 faillissementen

Conjunctuurindicatoren
Februari 2020: 865 faillissementen

Gedurende de maand februari 2020 gingen in België in totaal 865 bedrijven failliet.

Deze faillissementen leidden tot het verlies van 1.953 arbeidsplaatsen: 1.101 voltijdse banen, 520 deeltijdse banen en 332 banen van loontrekkende werkgevers.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.577, een stijging van 1,3% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 11,7%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 1,1%; in de handel was er een stijging met 1,6% en in de horeca waren er 4,0% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 5,6%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 4,1% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 8,2% en Brussel kent een daling van 9,2%.

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de faillissementen is ontstaan uit een samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en de FOD Economie. Het gaat hierbij om de faillissementcijfers van ondernemingen in België per activiteit volgens de NACEBEL-nomenclatuur. Deze cijfers waren gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van Koophandel en werden, indien nodig, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

Door de sterke relatie tussen de economische conjunctuur en het aantal uitgesproken faillissementen is deze statistiek in de eerste plaats een conjunctuurindicator.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een grotere consistentie tussen de statistieken van de Algemene Directie Statistiek wordt vanaf 2015 het bedrijvenregister gebruikt als belangrijkste bron en worden de aangiften van de rechtbanken van Koophandel gebruikt als aanvullende bron. Door de aanpassing van de verwerking van de brondata kan een revisie van de maandelijkse faillissementsstatistieken vanaf december 2014 nodig zijn.

Populatie

Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw: Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Aantal faillissementen: Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

Opmerkingen

Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement.

Metadata