Faillissementen

Februari 2018: 846 faillissementen

Ondernemingen
Februari 2018: 846 faillissementen

Gedurende de maand februari 2018 gingen in België in totaal 846 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in februari bedraagt 1.535; 817 voltijdse werknemers,       388 deeltijdse werknemers en 330 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.584, een stijging van 9,2% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 20,1%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 16,3%; in de handel was er een stijging met 10,5% en in de horeca waren er 6,5% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 5,2%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 4,8% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 7,2% en Brussel kent een stijging van 41,7%.

  2017 2018
FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB
TOTAAL
Totaal 802 930 736 965 1.017 508 376 987 1.153 881 807 910 846 (100,0%)
ACTIVITEIT
Landbouw en visserij 5 4 5 1 4 3 1 7 4 5 4 7 5
(0,6%)
Industrie, energie 35 39 33 42 46 23 26 38 57 51 26 46 39 (4,6%)
Bouwnijverheid 142 171 118 156 179 100 71 155 192 162 168 185 170 (20,1%)
Handel 217 242 184 246 241 125 100 261 262 240 219 207 217 (25,7%)
Horeca 173 220 172 222 206 105 67 216 255 179 153 181 174 (20,6%)
Transport, andere diensten 230 254 224 298 341 152 111 310 383 244 237 284 241 (28,5%)
GEWEST
Vlaanderen 392 483 357 405 455 268 190 454 506 419 305 400 379 (44,8%)
Wallonië 238 254 214 237 268 144 115 269 268 222 206 265 193 (22,8%)
Brussel 172 193 165 323 294 96 71 264 379 240 296 245 274 (32,4%)
JURIDISCHE VORM
Zelfstandigen 176 182 132 167 167 114 75 153 203 151 145 168 154 (18,2%)
N.V. 122 153 122 135 140 74 54 158 169 138 122 129 124 (14,7%)
B.V.B.A. 480 565 464 627 672 303 239 656 747 563 499 581 536 (63,4%)
C.V. 21 27 18 34 36 16 8 18 30 26 40 30 31 (3,7%)
Andere 3 3 0 2 2 1 0 2 4 3 1 2 1 (0,1%)

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de faillissementen is ontstaan uit een samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en de FOD Economie. Het gaat hierbij om de faillissementcijfers van ondernemingen in België per activiteit volgens de NACEBEL-nomenclatuur. Deze cijfers waren gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van Koophandel en werden, indien nodig, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

Door de sterke relatie tussen de economische conjunctuur en het aantal uitgesproken faillissementen is deze statistiek in de eerste plaats een conjunctuurindicator.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een grotere consistentie tussen de statistieken van de Algemene Directie Statistiek wordt vanaf 2015 het bedrijvenregister gebruikt als belangrijkste bron en worden de aangiften van de rechtbanken van Koophandel gebruikt als aanvullende bron. Door de aanpassing van de verwerking van de brondata kan een revisie van de maandelijkse faillissementsstatistieken vanaf december 2014 nodig zijn.

Populatie

Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw: Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Aantal faillissementen: Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

Opmerkingen

Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement.

Metadata

faillisementen.svg

846 faillissementen

Zijn er vragen over dit thema?