Statistiek van de snelgroeiende ondernemingen in de profitsector

Grootste tewerkstellingsgroei in reinigingssector, uitzendbureaus en computerbranche

Ondernemingen
Grootste tewerkstellingsgroei in reinigingssector, uitzendbureaus en computerbranche

In 2018 waren er iets meer dan 2.000 zogenaamde snelgroeiende ondernemingen in de sector van de industrie en marktdiensten*. Een snelgroeiende onderneming is een onderneming met meer dan 10 werknemers en een jaarlijkse groei van het aantal werknemers van meer dan 10% in de afgelopen drie jaar. De groei wordt gecorrigeerd voor banen die het gevolg zijn van de overname van andere ondernemingen. Dit is een organische groei.

Deze snelgroeiende ondernemingen stelden iets meer dan 124.000 werknemers tewerk in 2018.

De sectoren met het grootste aantal snelgroeiende ondernemingen zijn "Reiniging" (187 ondernemingen), "Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten" (122 ondernemingen), "Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven" (110 ondernemingen) en "Restaurants en mobiele eetgelegenheden" (108 ondernemingen).
Als we naar de snelst groeiende sectoren kijken die het meeste werknemers te werk stelden, dan zijn dat “Reiniging” (18.951 werknemers), uitzendbureaus (11.998 werknemers) en "Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten" (8.459 werknemers).

(*) Industrie en marktdiensten, exclusief de holdings én exclusief de profit-organisaties in de sectoren onderwijs/ menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening/ kunst, amusement en recreatie/ overige diensten (nace P-S)

Opmerking

Het jaar 2018 vertoont een methodologische verandering door de volledige invoering van het begrip onderneming op basis van de kennis van ondernemingsgroepen. De volledige uitleg kan u nalezen op onze documentatiepagina.

Tabel

De statistiek van de snelgroeiende ondernemingen in de profitsector levert informatie over het aantal en de totale werkgelegenheid per activiteit. Een snelgroeiende onderneming is een onderneming die in het referentiejaar T meer dan 10 werknemers heeft en die in de drie daaropvolgende jaren jaarlijks gemiddeld met 10% groeit. De groei wordt gecorrigeerd voor banen die het gevolg zijn van de overname van andere ondernemingen gedurende de periode van 3 jaar. Dit is een organische groei.

Een onderneming wordt beschouwd als snelgroeiend voor jaar T als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • de onderneming is geen geboorte van het jaar T-3.
  • de onderneming heeft meer dan 10 werknemers voor het jaar T-3 Deze drempel wordt gebruikt om te voorkomen dat zeer kleine ondernemingen met een hoge groei van bijvoorbeeld 2 tot 5 werknemers worden opgenomen.
  • deze onderneming heeft een groei van meer dan 10% over de periode van 3 jaar. Deze groei wordt berekend met de volgende formule:

formule

Het is belangrijk op te merken dat de berekening van de werkgelegenheid in T geen rekening houdt met de werknemers uit een overname door de onderneming die gedurende de periode [T-3;T] plaatsvond. Als een overname in de periode [T-3;T] wordt vastgesteld, trekken we van het aantal werknemers in T het aantal werknemers van de overgenomen onderneming op het moment van de overname af.

Populatie

Ondernemingen van de profitsector van de NACE (rev. 2) B tot N, K en S95.

Opmerking

Verschillen tussen de vertoonde totalen en de categorietotalen zijn het gevolg van afrondingen in de werkgelegenheidsvariabelen, aangezien deze een jaargemiddelde zijn, die tot decimale getallen leiden.