Statistiek van de snelgroeiende ondernemingen in de profitsector

Talrijke ondernemingen uit de reinigingssector kennen een sterke groei van de werkgelegenheid

Ondernemingen
Talrijke ondernemingen uit de reinigingssector kennen een sterke groei van de werkgelegenheid

In 2017 waren er 2.997 zogenaamde snelgroeiende ondernemingen in de profitsector. Een snelgroeiende onderneming is een onderneming met meer dan 10 werknemers en een jaarlijkse groei van het aantal werknemers van meer dan 10% in de afgelopen drie jaar. De groei wordt gecorrigeerd voor banen die het gevolg zijn van de overname van andere ondernemingen. Dit is een organische groei.

Deze snelgroeiende ondernemingen stelden in totaal 253.990 werknemers tewerk in 2017.

De sectoren met het grootste aantal snelgroeiende ondernemingen zijn "Reiniging" (216 ondernemingen), "Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten" (195 ondernemingen), "Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven" (129 ondernemingen) en "Restaurants en mobiele eetgelegenheden" (121 ondernemingen).

Tabel

De statistiek van de snelgroeiende ondernemingen in de profitsector levert informatie over het aantal en de totale werkgelegenheid per activiteit. Een snelgroeiende onderneming is een onderneming die in het referentiejaar T meer dan 10 werknemers heeft en die in de drie daaropvolgende jaren jaarlijks met 10% groeit. De groei wordt gecorrigeerd voor banen die het gevolg zijn van de overname van andere ondernemingen gedurende de periode van 3 jaar. Dit is een organische groei.

Een onderneming wordt beschouwd als snelgroeiend voor jaar T als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • de onderneming is geen geboorte van het jaar T-3.
  • de onderneming heeft meer dan 10 werknemers voor het jaar T-3 Deze drempel wordt gebruikt om te voorkomen dat zeer kleine ondernemingen met een hoge groei van bijvoorbeeld 2 tot 5 werknemers worden opgenomen.
  • deze onderneming heeft een groei van meer dan 10% over de periode van 3 jaar. Deze groei wordt berekend met de volgende formule:

formule

Het is belangrijk op te merken dat de berekening van de werkgelegenheid in T geen rekening houdt met de werknemers uit een overname door de onderneming die gedurende de periode [T-3;T] plaatsvond. Als een overname in de periode [T-3;T] wordt vastgesteld, trekken we van het aantal werknemers in T het aantal werknemers van de overgenomen onderneming op het moment van de overname af.

Populatie

Ondernemingen van de profitsector van de NACE (rev. 2) B tot N, K en S95.

Opmerking

Verschillen tussen de vertoonde totalen en de categorietotalen zijn het gevolg van afrondingen in de werkgelegenheidsvariabelen, aangezien deze een jaargemiddelde zijn, die tot decimale getallen leiden.