Wie zijn we?

WhoAreWe.jpgEen moderne samenleving heeft nood aan cijfers om complexe vraagstukken en dilemma’s te kaderen en een vorm van houvast te bieden.

Statbel komt tegemoet aan deze behoeften. Als officiële statistische instelling in ons land biedt ze een enorme waaier aan cijfers op vlak van economie, bevolking en demografie, arbeidsmarkt, armoede, landbouw, industrie, diensten, vastgoed, vervoer en verkeer, milieu, …

Deze cijfers zijn beschikbaar op het niveau van België, de gewesten, de provincies en de gemeenten, zelfs nog gedetailleerder, en binnen een Europese context.