Afvalproductie

Afvalproductie 2016

Leefmilieu
 Afvalproductie

Na een dip in de geproduceerde hoeveelheid afval in 2012 zien we terug een behoorlijke stijging in 2014 en 2016.


De Belgische economie en huishoudens samen produceren nu iets meer dan 63 miljoen ton afval.

De grootste stijgingen zien we in de bouwsector, meer bepaald bij het minerale afval, en bij de afvalverwerkende industrie. De landbouw blijft de sector met veruit de laagste afvalproductie. Bij de huishoudens is een redelijke daling van het geproduceerde afval ondanks de toenemende bevolking.

Tabel 1
Content

Afvalproductie per sector in België (2004-2016, in ton)

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Totaal 53.013.275 59.294.999 48.615.551 61.323.320 53.839.470 57.965.403 63.152.377
Bouw 11.051.218 13.089.649 15.441.861 16.852.662 17.132.769 18.347.259 19.573.149
Diensten 8.971.810 9.959.475 5.023.641 6.697.911 4.635.229 4.840.455 5.403.172
Huishoudens 5.337.002 4.745.162 4.459.161 5.865.753 5.294.743 5.419.043 5.041.208
Industrie 26.466.600 31.138.888 23.409.597 31.707.672 26.611.266 29.046.813 32.865.656
Landbouw 1.186.645 361.825 281.291 199.322 165.462 311.833 269.192
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van enquêtes, administratieve data (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen.
Meer info en data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data
Tabel 2
Content

Afvalproductie per type in België (2004-2016, in ton)

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Totaal 53.013.274 59.294.999 48.615.551 61.323.320 53.839.470 57.965.403 63.152.377
Afgedankte toestellen, batterijen en voertuigen 393.690 561.371 601.241 613.381 586.277 594.570 601.722
Chemisch 2.321.340 1.533.581 1.261.224 1.242.321 1.399.226 1.306.914 1.569.842
Glas 558.947 749.443 691.768 1.028.468 897.699 1.110.497 1.197.742
Hout 2.041.821 1.796.909 1.572.776 2.820.175 2.980.026 3.382.032 3.723.370
Huishoudelijk afval 6.468.087 5.019.784 3.608.476 3.835.660 3.816.887 4.111.683 3.889.514
Metaal 2.339.926 5.602.560 3.931.266 6.804.239 3.371.153 3.116.369 3.331.534
Minerale 16.469.409 24.466.641 19.068.072 18.675.216 18.342.580 19.095.114 21.620.959
Overig 927.932 3.625.544 1.331.924 4.019.059 1.622.487 1.328.651 1.484.987
Papier en karton 3.114.551 4.523.967 3.542.574 4.325.031 3.922.146 4.273.142 3.580.661
Plantaardig en dierlijk afval 6.887.338 4.389.886 4.259.441 4.795.530 4.979.570 5.654.086 6.726.240
Plastic 1.332.559 631.508 1.074.910 716.164 651.774 1.395.460 715.624
Sorteerafval 922.952 1.118.251 884.209 1.517.065 1.439.652 1.550.342 2.206.244
Textiel 106.767 626.808 166.129 257.221 175.441 206.022 169.949
Verbrandingsafval 5.482.292 2.927.243 1.764.554 2.135.207 3.862.168 4.231.490 6.126.625
Verontreinigde grond, baggerspecie en slib 3.645.663 1.721.503 4.856.988 8.538.583 5.792.385 6.609.033 6.207.363
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van enquêtes, administratieve data (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen.
Meer info en data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data

Enquête afvalstoffen

Doel en korte beschrijving

De afvalstoffenstatistiek omvat alle productie en verwerking van afval in België. Het gaat om de industrie, de landbouw, de huishoudens, de diensten en de afvalverwerkers. Uiteraard wordt niet iedereen bevraagd. Door middel van steekproeven, gebruik van administratieve bronnen en modellen wordt de administratieve last voor de bedrijven zo miniem mogelijk gehouden.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Populatie

Enquête bij ondernemingen.

Metadata

Enquête afvalstoffen.pdf