Afvalproductie

De afvalproductie is stabiel gebleven in 2020

Leefmilieu
De afvalproductie is stabiel gebleven in 2020

In 2020 werd in België 68 miljoen ton afval geproduceerd. Dat is een stagnatie ten opzichte van 2018.

De stijging in de afvalproductie door de landbouw (+15%), de huishoudens (+9%) en de industrie (+7%) werd gecompenseerd door dalingen met respectievelijk 21% en 9% in de dienstensector en de bouwnijverheid.

De industrie is de sector die met 37 miljoen ton het meeste afval produceert, gevolgd door de bouw (20 miljoen ton) en de huishoudens (5,3 miljoen ton).

Tabel 1
Content
Afvalproductie per sector in België (2004-2020, in ton) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Totaal 53.013.275 59.294.999 48.615.551 61.323.320 53.839.470 57.965.403 63.152.377 67.429.779 68.061.760
Bouw 11.051.218 13.089.649 15.441.861 16.852.662 17.132.769 18.347.259 19.573.149 22.658.151 20.727.780
Diensten 8.971.810 9.959.475 5.023.641 6.697.911 4.635.229 4.840.455 5.403.172 4.850.496 3.816.533
Huishoudens 5.337.002 4.745.162 4.459.161 5.865.753 5.294.743 5.419.043 5.041.208 4.885.123 5.342.388
Industrie 26.466.600 31.138.888 23.409.597 31.707.672 26.611.266 29.046.813 32.865.656 34.778.422 37.757.757
Landbouw 1.186.645 361.825 281.291 199.322 165.462 311.833 269.192 257.587 417.301
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van enquêtes, administratieve data (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen.
Meer info en data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data
Tabel 2
Content
Afvalproductie per type in België (2004-2020, in ton) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Totaal 53.013.274 59.294.999 48.615.551 61.323.320 53.839.470 57.965.403 63.152.377 67.429.779 68.061.760
Afgedankte toestellen, batterijen en voertuigen 393.690 561.371 601.241 613.381 586.277 594.570 601.722 608.269 711.920
Chemisch 2.321.340 1.533.581 1.261.224 1.242.321 1.399.226 1.306.914 1.569.842 1.735.627 1.560.911
Glas 558.947 749.443 691.768 1.028.468 897.699 1.110.497 1.197.742 1.277.398 1.714.351
Hout 2.041.821 1.796.909 1.572.776 2.820.175 2.980.026 3.382.032 3.723.370 3.956.126 4.148.524
Huishoudelijk afval 6.468.087 5.019.784 3.608.476 3.835.660 3.816.887 4.111.683 3.889.514 4.211.739 4.648.978
Metaal 2.339.926 5.602.560 3.931.266 6.804.239 3.371.153 3.116.369 3.331.534 3.395.379 3.460.701
Minerale 16.469.409 24.466.641 19.068.072 18.675.216 18.342.580 19.095.114 21.620.959 24.583.667 23.963.102
Overig 927.932 3.625.544 1.331.924 4.019.059 1.622.487 1.328.651 1.484.987 1.747.565 2.112.330
Papier en karton 3.114.551 4.523.967 3.542.574 4.325.031 3.922.146 4.273.142 3.580.661 3.380.865 3.940.453
Plantaardig en dierlijk afval 6.887.338 4.389.886 4.259.441 4.795.530 4.979.570 5.654.086 6.726.240 8.733.209 8.961.630
Plastic 1.332.559 631.508 1.074.910 716.164 651.774 1.395.460 715.624 745.450 994.897
Sorteerafval 922.952 1.118.251 884.209 1.517.065 1.439.652 1.550.342 2.206.244 2.214.981 2.356.312
Textiel 106.767 626.808 166.129 257.221 175.441 206.022 169.949 199.456 179.604
Verbrandingsafval 5.482.292 2.927.243 1.764.554 2.135.207 3.862.168 4.231.490 6.126.625 4.243.150 3.123.516
Verontreinigde grond, baggerspecie en slib 3.645.663 1.721.503 4.856.988 8.538.583 5.792.385 6.609.033 6.207.363 6.396.897 6.184.530
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van enquêtes, administratieve data (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen.
Meer info en data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data

Enquête afvalstoffen

Doel en korte beschrijving

De afvalstoffenstatistiek omvat alle productie en verwerking van afval in België. Het gaat om de industrie, de landbouw, de huishoudens, de diensten en de afvalverwerkers. Uiteraard wordt niet iedereen bevraagd. Door middel van steekproeven, gebruik van administratieve bronnen en modellen wordt de administratieve last voor de bedrijven zo miniem mogelijk gehouden.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Populatie

Enquête bij ondernemingen.

Metadata

Enquête afvalstoffen.pdf