Afvalproductie

Afvalproductie bleef stijgen in 2018

Leefmilieu
Afvalproductie bleef stijgen in 2018

De grootste stijgingen zien we in de bouwsector en de industrie. Waarbij vooral de stijging van het minerale afval in het oog springt.

De Belgische economie en huishoudens samen produceren nu iets meer dan 67 miljoen ton afval.

Het afval geproduceerd door de Belgische huishoudens blijft lichtjes dalen ondanks de groeiende bevolking.

Tabel 1
Content
Afvalproductie per sector in België (2004-2018, in ton) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Totaal 53.013.275 59.294.999 48.615.551 61.323.320 53.839.470 57.965.403 63.152.377 67.429.779
Bouw 11.051.218 13.089.649 15.441.861 16.852.662 17.132.769 18.347.259 19.573.149 22.658.151
Diensten 8.971.810 9.959.475 5.023.641 6.697.911 4.635.229 4.840.455 5.403.172 4.850.496
Huishoudens 5.337.002 4.745.162 4.459.161 5.865.753 5.294.743 5.419.043 5.041.208 4.885.123
Industrie 26.466.600 31.138.888 23.409.597 31.707.672 26.611.266 29.046.813 32.865.656 34.778.422
Landbouw 1.186.645 361.825 281.291 199.322 165.462 311.833 269.192 257.587
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van enquêtes, administratieve data (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen.
Meer info en data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data
Tabel 2
Content
Afvalproductie per type in België (2004-2018, in ton) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Totaal 53.013.274 59.294.999 48.615.551 61.323.320 53.839.470 57.965.403 63.152.377 67.429.779
Afgedankte toestellen, batterijen en voertuigen 393.690 561.371 601.241 613.381 586.277 594.570 601.722 608.269
Chemisch 2.321.340 1.533.581 1.261.224 1.242.321 1.399.226 1.306.914 1.569.842 1.735.627
Glas 558.947 749.443 691.768 1.028.468 897.699 1.110.497 1.197.742 1.277.398
Hout 2.041.821 1.796.909 1.572.776 2.820.175 2.980.026 3.382.032 3.723.370 3.956.126
Huishoudelijk afval 6.468.087 5.019.784 3.608.476 3.835.660 3.816.887 4.111.683 3.889.514 4.211.739
Metaal 2.339.926 5.602.560 3.931.266 6.804.239 3.371.153 3.116.369 3.331.534 3.395.379
Minerale 16.469.409 24.466.641 19.068.072 18.675.216 18.342.580 19.095.114 21.620.959 24.583.667
Overig 927.932 3.625.544 1.331.924 4.019.059 1.622.487 1.328.651 1.484.987 1.747.565
Papier en karton 3.114.551 4.523.967 3.542.574 4.325.031 3.922.146 4.273.142 3.580.661 3.380.865
Plantaardig en dierlijk afval 6.887.338 4.389.886 4.259.441 4.795.530 4.979.570 5.654.086 6.726.240 8.733.209
Plastic 1.332.559 631.508 1.074.910 716.164 651.774 1.395.460 715.624 745.450
Sorteerafval 922.952 1.118.251 884.209 1.517.065 1.439.652 1.550.342 2.206.244 2.214.981
Textiel 106.767 626.808 166.129 257.221 175.441 206.022 169.949 199.456
Verbrandingsafval 5.482.292 2.927.243 1.764.554 2.135.207 3.862.168 4.231.490 6.126.625 4.243.150
Verontreinigde grond, baggerspecie en slib 3.645.663 1.721.503 4.856.988 8.538.583 5.792.385 6.609.033 6.207.363 6.396.897
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van enquêtes, administratieve data (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen.
Meer info en data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data

Enquête afvalstoffen

Doel en korte beschrijving

De afvalstoffenstatistiek omvat alle productie en verwerking van afval in België. Het gaat om de industrie, de landbouw, de huishoudens, de diensten en de afvalverwerkers. Uiteraard wordt niet iedereen bevraagd. Door middel van steekproeven, gebruik van administratieve bronnen en modellen wordt de administratieve last voor de bedrijven zo miniem mogelijk gehouden.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Populatie

Enquête bij ondernemingen.

Metadata

Enquête afvalstoffen.pdf