Afvalproductie

Afvalproductie

Leefmilieu

Table of Contents

  afval

  De productie van afval in België gaat de laatste jaren in dalende lijn. In 2014 werd er een totaal van ruim 56 miljoen ton geproduceerd. De industrie vertegenwoordigt ongeveer de helft van die totale afvalproductie. De bouwsector kent de sterkste toename en is goed voor een klein derde van de totale afvalproductie. De dienstensector en de huishoudens vertegenwoordigen elk ongeveer een tiende van het totale geproduceerde afval. De landbouwsector is de kleinste sector inzake afvalproductie. We verzamelen eveneens cijfers over de afvalproductie per type. Minerale afval is daarbij de grootste groep.

  Tabel 1
  Content

  Afvalproductie per sector in België (2004-2014, in ton)

    2004 2006 2008 2010 2012 2014
  Totaal 53.013.275 59.294.999 48.621.916 63.885.258 68.846.989 65.573.222
  Bouw 11.051.218 13.089.649 15.441.861 18.164.755 24.569.580 26.383.330
  Diensten 8.971.810 9.959.475 5.023.641 6.877.114 5.885.156 5.894.707
  Huishoudens 5.337.002 4.745.162 4.459.161 5.960.061 6.128.382 5.647.017
  Industrie 26.466.600 31.138.888 23.409.597 32.652.294 32.051.503 27.334.693
  Landbouw 1.186.645 361.825 287.656 231.033 212.367 313.474
  Bron: AD Statistiek - Statistics Belgium op basis van enquêtes, administratieve data (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen.
  Meer info en data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data
  Tabel 2
  Content

  Afvalproductie per type in België (2004-2014, in ton)

    2004 2006 2008 2010 2012 2014
  Totaal 53.013.274 59.294.999 48.621.916 63.885.258 68.846.989 65.573.222
  Afgedankte toestellen, batterijen en voertuigen 393.690 561.371 601.241 613.381 609.597 599.293
  Chemisch 2.321.340 1.533.581 1.841.931 1.242.321 1.988.237 1.305.229
  Glas 558.947 749.443 691.768 1.028.468 944.630 1.130.741
  Hout 2.041.821 1.796.909 1.572.776 2.820.175 4.241.489 3.373.391
  Huishoudelijk afval 6.468.087 5.019.784 3.608.476 3.835.660 4.271.580 4.090.852
  Metaal 2.339.926 5.602.560 3.931.266 6.804.239 3.061.012 3.203.960
  Minerale 16.469.409 24.466.641 19.068.072 21.210.853 26.496.092 28.256.670
  Overig 927.932 3.625.544 1.328.483 4.019.059 2.943.515 1.385.973
  Papier en karton 3.114.551 4.523.967 3.542.574 4.325.031 3.990.358 4.310.362
  Plantaardig en dierlijk afval 6.887.338 4.389.886 4.265.806 4.821.830 4.890.513 5.635.145
  Plastic 1.332.559 631.508 1.074.910 716.164 632.685 1.401.734
  Sorteerafval 922.952 1.118.251 884.209 1.517.065 1.680.944 1.558.230
  Textiel 106.767 626.808 169.569 257.221 185.961 181.266
  Verbrandingsafval 5.482.292 2.927.243 1.764.554 2.135.207 4.938.232 4.207.719
  Verontreinigde grond, baggerspecie en slib 3.645.663 1.721.503 4.276.280 8.538.583 7.972.144 4.932.658
  Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium op basis van enquêtes, administratieve data (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen.
  Meer info en data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data

  Enquête afvalstoffen

  Doel en korte beschrijving

  De afvalstoffenstatistiek omvat alle productie en verwerking van afval in België. Het gaat om de industrie, de landbouw, de huishoudens, de diensten en de afvalverwerkers. Uiteraard wordt niet iedereen bevraagd. Door middel van steekproeven, gebruik van administratieve bronnen en modellen wordt de administratieve last voor de bedrijven zo miniem mogelijk gehouden.

  Frequentie

  Tweejaarlijks.

  Populatie

  Enquête bij ondernemingen.

  Metadata

  Enquête afvalstoffen.pdf

  Zijn er vragen over dit thema?