Sociale en culturele participatie

Vrouwen lezen meer dan mannen

Huishoudens
Vrouwen lezen meer dan mannen

“Heeft u in de laatste 12 maanden boeken gelezen, inclusief e-boeken en luisterboeken? "Voor de SILC-enquête die in 2022 werd georganiseerd, stelde Statbel, het Belgische statistiekbureau, deze vraag aan een representatieve steekproef van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder.

Hierbij stelde men vast dat vrouwen meer lezen dan mannen. 67% van de vrouwen had minstens één boek gelezen, tegenover 52% van de mannen. Ze zijn ook grotere lezers in termen van volume: 24% heeft het afgelopen jaar minstens 10 boeken gelezen, tegenover 15% van de mannen. Wat betreft de totale bevolking behoort 60% tot de categorie van de lezers en 19% tot lezers van minstens 10 boeken.

Personen van 75 jaar en ouder lezen minder

Uit de enquête kwamen geen regionale verschillen naar voren. Er zijn echter verschillen naargelang de leeftijd: personen van 75 jaar en ouder lezen proportioneel gezien minder vaak dan andere leeftijdsgroepen. Dit geldt niet voor jongeren van 18 tot 24 jaar, die evenveel lezen als personen op beroepsactieve leeftijd.

Meer lezers onder werknemers

Hoewel zelfstandigen het vaakst tijdgebrek aanvoeren als reden voor het niet lezen van ten minste één boek in de afgelopen 12 maanden (14% tegenover 6% voor de totale bevolking), zijn zij, net als werknemers, verhoudingsgewijs vaker lezers dan werklozen, gepensioneerden en economisch inactieven. 57% van de gepensioneerden heeft minstens één boek gelezen, tegenover 63% van de werknemers. Gepensioneerden die lezen zijn daarentegen vaker fervente lezers: 24% van de gepensioneerden las ten minste 10 boeken gedurende het jaar, wat neerkomt op 42% van de gepensioneerde lezers.

Sterke invloed van opleidingsniveau

Het opleidingsniveau heeft een sterke invloed op het al dan niet lezen van minstens één boek in het afgelopen jaar: 78% van de personen van 16 jaar en ouder met een diploma hoger onderwijs heeft minstens één boek gelezen, in vergelijking met 39% van de personen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs.

Gebrek aan interesse is de belangrijkste reden voor niet-lezers

Als we kijken naar de redenen waarom niet-lezers de afgelopen 12 maanden niet minstens één boek hebben gelezen, is de belangrijkste reden een gebrek aan interesse: 29% van de Belgische bevolking heeft geen boeken gelezen bij gebrek aan interesse. Dit cijfer stijgt tot 47% voor mensen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs en 41% voor werklozen.

Slechts 0,3% van de respondenten gaf aan dat ze niet over de financiële middelen beschikten om boeken te kopen. Het gaat om 1,2% van de personen die het risico lopen op armoede of sociale uitsluiting (AROPE), ook al heeft bijna 50% van hen het afgelopen jaar minstens één boek gelezen.

Deze cijfers komen uit de module 'sociale en culturele participatie' van de EU-SILC-enquête 2022, die georganiseerd wordt door Statbel, het Belgische statistiekbureau. De enquête naar inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC) peilt elk jaar bij meer dan 6.500 Belgische huishoudens naar hun inkomen en levensomstandigheden. In 2022 liep de enquête van februari tot augustus, dus de antwoorden op de vragen in deze module kunnen beïnvloed zijn door de specifieke omstandigheden tijdens de COVID-19-crisis.

Deze enquête wordt uitgevoerd met een subsidie van Eurostat

Medegefinancierd door de Europese Unie

Grafiek
Content
Downloads