Consumentenkrediet

Consumentenkrediet – 2de semester 2021

Ondernemingen
Consumentenkrediet – 2de semester 2021

In het tweede semester van 2021 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 26,7 miljard euro.

 

Overzicht
Content

2de halfjaar 2021

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 118.150 117.395 755 47.422 2.121.946.979 2.118.525.744 3.421.235 1.011.953.471
Overige instellingen 141.376 134.310 7.066 54.892 1.844.264.866 1.771.089.186 73.175.680 125.860.233
Erkende verkopers 128.505 - 128.505 - 19.017.222 - 19.017.222 -
TOTAAL 388.031 251.705 136.326 102.314 3.985.229.067 3.889.614.930 95.614.137 1.137.813.704
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 2de halfjaar 2021

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.615.532 883.206 20.307 3.712.019 15.257.832.782 11.368.500.264 67.376.990 3.821.955.528
Overige instellingen 2.335.440 969.151 46.270 1.320.019 11.431.329.063 9.904.513.199 572.607.164 954.208.700
Erkende verkopers 121.114 - 121.114 - 39.535.073 - 39.535.073 -
TOTAAL 7.072.086 1.852.357 187.691 5.032.038 26.728.696.918 21.273.013.463 679.519.227 4.776.164.228
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2021

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 116 16 100            
van 213,19 tot 495,79 € 1.385 467 918            
van 495,8 tot 2.478,94 € 31.581 7.719 2.455 21.407          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 18.366 1.599 1.109 7.120 8.538        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 24.728 632 655 3.371 20.070        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 16.402 155 186 1.301 5.120 9.640      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 18.011 112 96 680 3.946 13.177      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 43.223 194 90 667 5.355 13.039 23.878    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 44.805 110 44 220 2.280 6.937 21.374 13.840  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 37.738 105 14 107 959 2.999 13.719 11.701 8.134
meer dan 37.184,03 € 15.350 345 32 54 224 446 2.192 4.324 7.733
TOTAAL 251.705 11.454 5.699 34.927 46.492 46.238 61.163 29.865 15.867
Aard der goederen en diensten
Content

2de halfjaar 2021

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 1.174 0 1.174 0 39.478.368 0 39.478.368 0
b) gebruikte 822 0 822 0 20.681.117 0 20.681.117 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 1.273 194 267 812 4.636.912 319.074 3.857.735 460.103
Textielwaren, bontartikelen, kleding 7.761 0 0 7.761 147.246 0 0 147.246
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 17.330 0 525 16.805 6.413.284 0 1.022.597 5.390.687
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 27.606 0 1.904 25.702 6.481.047 0 2.342.739 4.138.308
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 12.203 0 389 11.814 6.233.513 0 394.134 5.839.379
Computerapparatuur voor huisgebruik 1.784 0 841 943 845.121 0 703.015 142.106
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 49.420 0 0 49.420 1.138.909 0 0 1.138.909
Andere 16.953 561 1.144 15.248 9.558.620 3.102.161 4.695.975 1.760.484
TOTAAL 136.326 755 7.066 128.505 95.614.137 3.421.235 73.175.680 19.017.222
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content

Algemeen overzicht

Leningen op afbetaling

Verkopen op afbetaling

Financieringshuur

Kredietopeningen

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata