Consumentenkrediet

Consumentenkrediet

Ondernemingen
calculator

In het eerste semester van 2017 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 25,2 miljard euro. Dat is een daling ten opzichte van de toestand in het tweede semester van 2016 met één miljard euro (24,2 miljard euro). Er worden vooral kredieten verleend voor nieuwe motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes.

Overzicht
Content

1ste halfjaar 2017

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 161.564 147.409 14.155 72.199 2.551.407.482 2.451.430.739 99.976.743 979.236.961
Overige instellingen 204.862 188.550 16.312 57.008 2.365.891.237 2.203.229.560 162.661.677 152.830.936
Erkende verkopers 90.761 - 90.761 - 19.209.262 - 19.209.262 -
TOTAAL 457.187 335.959 121.228 129.207 4.936.507.981 4.654.660.299 281.847.682 1.132.067.897
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 1ste halfjaar 2017

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.956.379 701.909 58.071 4.196.399 13.226.529.839 8.618.118.817 273.283.308 4.335.127.714
Overige instellingen 3.128.020 1.116.770 70.892 1.940.358 11.962.835.891 10.281.546.439 482.929.869 1.198.359.583
Erkende verkopers 134.618 - 134.618 - 43.702.197 - 43.702.197 -
TOTAAL 8.219.017 1.818.679 263.581 6.136.757 25.233.067.927 18.899.665.256 799.915.374 5.533.487.297
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 1ste halfjaar 2017

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 2.520 8 2.512            
van 213,19 tot 495,79 € 4.028 470 3.558            
van 495,8 tot 2.478,94 € 38.243 6.261 2.273 29.709          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 17.800 1.633 1.104 6.658 8.405        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 30.097 1.025 757 4.688 23.627        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 22.522 460 249 1.950 8.909 10.954      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 28.497 256 141 1.024 7.586 19.490      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 71.930 570 154 1.079 11.183 21.969 36.975    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 61.595 438 73 409 4.292 11.256 30.907 14.220  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 45.100 406 32 144 1.565 4.246 17.355 13.267 8.085
meer dan 37.184,03 € 13.627 661 18 90 214 483 2.293 3.808 6.060
TOTAAL 335.959 12.188 10.871 45.751 65.781 68.398 87.530 31.295 14.145
Aard der goederen en diensten
Content

1ste halfjaar 2017

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 9.308 4.607 4.697 4 207.813.676 71.234.902 136.577.410 1.364
b) gebruikte 829 290 539 0 13.598.693 3.024.098 10.574.595 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 3.651 2.502 431 718 10.461.597 4.214.859 6.029.077 217.661
Textielwaren, bontartikelen, kleding 9.658 0 0 9.658 225.358 0 0 225.358
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 30.945 2.714 543 27.688 12.737.088 4.931.293 1.075.747 6.730.048
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 25.518 981 580 23.957 5.322.231 976.739 408.862 3.936.630
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 13.920 0 451 13.469 6.865.798 0 457.063 6.408.735
Compunterapparatuur voor huisgebruik 1.905 0 1.298 607 1.085.251 0 1.037.464 47.787
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 2.294 0 0 2.294 144.238 0 0 144.238
Andere 23.200 3.061 7.773 12.366 23.593.752 15.594.852 6.501.459 1.497.441
TOTAAL 121.228 14.155 16.312 90.761 281.847.682 99.976.743 162.661.677 19.209.262
* financieringshuur inbegrepen
Downloads

Doel en korte beschrijving

Men bedoelt met „consumentenkrediet“ elk voor krediet ander ding dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren . Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata

Zijn er vragen over dit thema?