Consumentenkrediet

Stijging van de consumentenkredieten

Ondernemingen
Stijging van de consumentenkredieten

In het eerste semester 2018 bedroeg het verschuldigde saldo van consumentenkredieten 25,5 miljard euro. 76,5% van dit bedrag betrof leningen op afbetaling, 20,4% kredietopeningen en 3,1% verkopen op afbetaling.

In de loop van datzelfde semester werden 468.939 nieuwe contracten toegekend voor een totaal krediet van 5,36 miljard euro. Dit is 37,8% meer dan in het vorige semester en 8,7% meer dan in hetzelfde semester van het voorgaande jaar.

Overzicht
Content

Resultaten van het 1ste halfjaar 2018

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 179.579 167.099 12.480 70.204 2.897.556.018 2.824.891.196 72.664.822 751.837.238
Overige instellingen 208.224 188.696 19.528 60.186 2.449.111.914 2.290.734.052 158.377.862 153.519.045
Erkende verkopers 81.136 - 81.136 - 17.938.310 - 17.938.310 -
TOTAAL 468.939 355.795 113.144 130.390 5.364.606.242 5.115.625.248 248.980.994 905.356.283
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - Resultaten van het 1ste halfjaar 2018

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 5.076.076 853.065 58.747 4.164.264 14.908.897.397 10.635.422.006 268.599.280 4.004.876.111
Overige instellingen 3.106.693 983.238 92.205 2.031.250 10.593.692.280 8.905.366.563 482.956.014 1.205.369.703
Erkende verkopers 115.934 - 115.934 - 35.504.313 - 35.504.313 -
TOTAAL 8.298.703 1.836.303 266.886 6.195.514 25.538.093.990 19.540.788.569 787.059.607 5.210.245.814
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - Resultaten van het 1ste halfjaar 2018

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 1.064 7 1.057            
van 213,19 tot 495,79 € 3.872 360 3.512            
van 495,8 tot 2.478,94 € 37.707 5.864 2.106 29.737          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 18.353 1.611 1.170 6.437 9.135        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 30.821 946 673 4.337 24.865        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 23.522 387 263 1.908 8.588 12.376      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 29.808 261 179 970 7.569 20.829      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 76.899 462 172 1.150 11.675 23.665 39.775    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 68.969 320 75 430 4.501 13.003 33.588 17.052  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 50.010 259 55 160 1.640 4.982 19.104 15.307 8.503
meer dan 37.184,03 € 14.770 411 60 76 253 562 2.473 4.501 6.434
TOTAAL 355.795 10.888 9.322 45.205 68.226 75.417 94.940 36.860 14.937
Aard der goederen en diensten
Content

Resultaten van het 1ste halfjaar 2018

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 8.305 3.134 5.171 0 169.098.186 45.641.965 123.456.221 0
b) gebruikte 1.002 159 843 0 17.329.946 1.616.035 15.713.911 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 3.673 2.963 424 286 21.944.011 15.285.298 6.552.221 106.492
Textielwaren, bontartikelen, kleding 8.471 0 0 8.471 197.498 0 0 197.498
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 27.543 2.653 424 24.466 11.729.712 4.804.263 788.774 6.136.675
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 23.795 823 714 22.258 5.052.146 780.974 508.664 3.762.508
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 12.633 0 622 12.011 6.679.902 0 633.134 6.046.768
Compunterapparatuur voor huisgebruik 1.437 0 959 478 895.999 0 853.388 42.611
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 2.023 0 0 2.023 144.324 0 0 144.324
Andere 24.262 2.748 10.371 11.143 15.909.271 4.536.287 9.871.550 1.501.434
TOTAAL 113.144 12.480 19.528 81.136 248.980.995 72.664.822 158.377.863 17.938.310
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Downloads

Doel en korte beschrijving

Men bedoelt met „consumentenkrediet“ elk voor krediet ander ding dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren . Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata