Consumentenkrediet

Consumentenkrediet - 1ste semester 2019

Ondernemingen
Consumentenkrediet - 1ste semester 2019

In het eerste semester van 2019 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 26,8 miljard euro.

Overzicht
Content

1ste halfjaar 2019

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 175.135 161.476 13.659 73.814 2.761.027.763 2.680.850.171 80.177.592 767.640.594
Overige instellingen 208.814 200.335 8.479 57.267 2.473.785.051 2.344.070.197 129.714.854 137.617.035
Erkende verkopers 118.583 - 118.583 - 16.312.379 - 16.312.379 -
TOTAAL 502.532 361.811 140.721 131.081 5.251.125.193 5.024.920.368 226.204.825 905.257.629
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 1ste halfjaar 2019

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 5.044.555 891.719 56.216 4.096.620 15.549.429.283 11.329.063.648 263.302.795 3.957.062.840
Overige instellingen 2.627.193 1.021.319 81.401 1.524.473 11.216.862.648 9.607.284.239 465.805.025 1.143.773.384
Erkende verkopers 107.548 - 107.548 - 33.584.849 - 33.584.849 -
TOTAAL 7.779.296 1.913.038 245.165 5.621.093 26.799.876.780 20.936.347.887 762.692.669 5.100.836.224
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 1ste halfjaar 2019

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 112 16 96            
van 213,19 tot 495,79 € 3.529 702 2.827            
van 495,8 tot 2.478,94 € 52.134 8.306 2.542 41.286          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 19.696 1.737 1.176 7.054 9.729        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 31.134 968 666 4.250 25.250        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 22.684 361 243 1.723 8.038 12.319      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 27.957 212 144 884 6.857 19.860      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 71.786 412 146 940 10.067 21.899 38.322    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 66.476 282 72 359 4.196 12.085 31.464 18.018  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 50.667 236 41 138 1.716 5.122 18.098 16.077 9.239
meer dan 37.184,03 € 15.636 478 49 71 228 606 2.230 4.855 7.119
TOTAAL 361.811 13.710 8.002 56.705 66.081 71.891 90.114 38.950 16.358
Aard der goederen en diensten
Content

1ste halfjaar 2019

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 6.121 3.094 3.027 0 146.441.886 49.438.398 97.003.488 0
b) gebruikte 1.017 197 820 0 20.089.172 2.276.602 17.812.570 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 4.440 3.743 460 237 23.745.562 16.330.479 7.301.918 113.165
Textielwaren, bontartikelen, kleding 6.663 0 0 6.663 161.595 0 0 161.595
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 24.234 2.880 520 20.834 12.077.061 5.305.399 1.299.835 5.471.827
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 21.305 647 769 19.889 4.561.407 627.924 548.828 3.384.655
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 13.324 945 638 11.741 6.534.721 1.110.045 570.263 4.854.413
Compunterapparatuur voor huisgebruik 1.434 0 877 557 789.490 0 720.301 69.189
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 48.877 0 0 48.877 1.053.311 0 0 1.053.311
Andere 13.306 2.153 1.368 9.785 10.750.620 5.088.745 4.457.651 1.204.224
TOTAAL 140.721 13.659 8.479 118.583 226.204.825 80.177.592 129.714.854 16.312.379
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

Men bedoelt met „consumentenkrediet“ elk voor krediet ander ding dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren . Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata