Consumentenkrediet

Consumenten-krediet tweede semester van 2017

Ondernemingen
Consumentenkrediet

In het tweede semester van 2017 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 24,8 miljard euro. Dat is een daling ten opzichte van de toestand in het eerste semester van 2017 met half miljard euro (25,2 miljard euro). Er worden vooral kredieten verleend voor nieuwe motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes.

Overzicht
Content

2de halfjaar 2017

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 139.670 128.455 11.215 62.216 2.096.432.542 2.040.726.456 55.706.086 1.002.942.861
Overige instellingen 168.384 153.497 14.887 65.907 1.777.076.524 1.705.168.929 71.907.595 155.682.931
Erkende verkopers 99.072 - 99.072 - 20.174.376 - 20.174.376 -
TOTAAL 407.126 281.952 125.174 128.123 3.893.683.442 3.745.895.385 147.788.057 1.158.625.792
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 2de halfjaar 2017

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.899.649 705.886 58.244 4.135.519 13.178.856.759 8.465.715.514 264.436.043 4.448.705.202
Overige instellingen 3.222.416 1.093.502 83.746 2.045.168 11.527.124.681 9.806.945.775 456.015.519 1.264.163.387
Erkende verkopers 140.536 - 140.536 - 45.353.582 - 45.353.582 -
TOTAAL 8.262.601 1.799.388 282.526 6.180.687 24.751.335.022 18.272.661.289 765.805.144 5.712.868.589
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2017

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 858 11 847            
van 213,19 tot 495,79 € 6.167 476 5.691            
van 495,8 tot 2.478,94 € 34.686 6.341 2.167 26.178          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 18.384 1.668 1.125 6.916 8.675        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 28.612 879 695 4.161 22.877        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 19.977 336 206 1.716 7.008 10.711      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 23.815 171 135 870 5.572 17.067      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 55.597 384 105 921 7.548 17.828 28.811    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 47.202 344 61 321 2.618 8.456 22.991 12.411  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 34.835 238 20 117 902 3.081 12.308 11.058 7.111
meer dan 37.184,03 € 11.819 520 37 63 152 306 1.547 3.491 5.703
TOTAAL 281.952 11.368 11.089 41.263 55.352 57.449 65.657 26.960 12.814
Aard der goederen en diensten
Content

2de halfjaar 2017

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 3.980 2.108 1.872 0 207.813.676 71.234.902 136.577.410 1.364
b) gebruikte 919 229 690 0 13.598.693 3.024.098 10.574.595 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 2.563 1.830 155 578 10.461.597 4.214.859 6.029.077 217.661
Textielwaren, bontartikelen, kleding 10.864 0 0 10.864 225.358 0 0 225.358
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 32.932 3.135 393 29.404 12.737.088 4.931.293 1.075.747 6.730.048
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 28.118 853 559 26.706 5.322.231 976.739 408.862 3.936.630
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 14.311 0 419 13.892 6.865.798 0 457.063 6.408.735
Compunterapparatuur voor huisgebruik 1.622 0 1.040 582 1.085.251 0 1.037.464 47.787
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 2.625 0 0 2.625 144.238 0 0 144.238
Andere 27.240 3.060 9.759 14.421 23.593.752 15.594.852 6.501.459 1.497.441
TOTAAL 125.174 11.215 14.887 99.072 281.847.682 99.976.743 162.661.677 19.209.262
* financieringshuur inbegrepen
Downloads

Doel en korte beschrijving

Men bedoelt met „consumentenkrediet“ elk voor krediet ander ding dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren . Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata

Zijn er vragen over dit thema?