Consumentenkrediet

Consumptiekrediet – tweede helft 2023

Ondernemingen
Consumptiekrediet – tweede helft 2023

In het tweede semester van 2023 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 28,2 miljard euro.

Overzicht
Content

2de halfjaar 2023

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 127.952 127.078 874 44.157 2.130.699.752 2.127.206.980 3.492.772 543.363.258
Overige instellingen 167.448 158.806 8.642 68.076 2.432.228.259 2.371.846.032 60.382.227 150.737.298
Erkende verkopers - - - - - - - -
TOTAAL 295.400 285.884 9.516 112.233 4.562.928.011 4.499.053.012 63.874.999 694.100.556
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 2de halfjaar 2023

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.346.062 883.114 8.094 3.454.854 15.497.005.988 12.155.208.225 19.296.074 3.322.501.689
Overige instellingen 2.368.061 1.013.133 41.496 1.313.432 12.691.088.508 11.169.575.259 501.253.400 1.020.259.849
Erkende verkopers - - - - - - - -
TOTAAL 6.714.123 1.896.247 49.590 4.768.286 28.188.094.496 23.324.783.484 520.549.474 4.342.761.538
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2023

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 20 15 5            
van 213,19 tot 495,79 € 794 553 241            
van 495,8 tot 2.478,94 € 34.008 10.255 4.162 19.591          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 20.784 2.186 1.558 7.593 9.447        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 29.038 1.023 826 4.332 22.857        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 18.110 281 258 1.505 5.283 10.783      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 19.365 143 153 850 4.081 14.138      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 46.949 245 144 965 5.563 13.592 26.440    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 48.265 101 58 320 2.200 7.000 23.321 15.265  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 46.962 82 38 201 1.018 4.219 16.880 13.711 10.813
meer dan 37.184,03 € 21.589 193 23 103 254 777 3.079 4.840 12.320
TOTAAL 285.884 15.077 7.466 35.460 50.703 50.509 69.720 33.816 23.133
Aard der goederen en diensten
Content

2de halfjaar 2023

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 1.072 0 1.072 0 35.326.318 0 35.326.318 0
b) gebruikte 428 0 428 0 11.502.969 0 11.502.969 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 637 401 236 0 4.732.046 760.064 3.971.982 0
Textielwaren, bontartikelen, kleding 0 0 0 0 0 0 0 0
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 1.137 0 1.137 0 1.635.521 0 1.635.521 0
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 1.215 0 1.215 0 1.287.482 0 1.287.482 0
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 572 0 572 0 414.396 0 414.396 0
Computerapparatuur voor huisgebruik 1.704 0 1.704 0 1.328.907 0 1.328.907 0
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere 2.751 473 2.278 0 7.647.360 2.732.708 4.914.652 0
TOTAAL 9.516 874 8.642 0 63.874.999 3.492.772 60.382.227 0
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content

Algemeen overzicht

Leningen op afbetaling

Verkopen op afbetaling

Financieringshuur

Kredietopeningen

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata