Consumentenkrediet

Consumentenkrediet - 1ste semester 2020

Ondernemingen
Consumentenkrediet - 1ste semester 2020

In het eerste semester van 2020 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 26,2 miljard euro.

Overzicht
Content

1ste halfjaar 2020

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 127.959 123.554 4.405 45.933 2.127.506.105 2.114.481.777 13.024.328 736.929.895
Overige instellingen 154.075 146.336 7.739 39.226 2.007.514.564 1.893.303.946 114.210.618 93.622.557
Erkende verkopers 142.661 - 142.661 - 19.335.754 - 19.335.754 -
TOTAAL 424.695 269.890 154.805 85.159 4.154.356.423 4.007.785.723 146.570.700 830.552.452
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 1ste halfjaar 2020

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.865.179 906.326 48.055 3.910.798 15.106.810.206 11.367.026.180 191.782.198 3.548.001.828
Overige instellingen 2.432.850 1.024.128 62.796 1.345.926 11.100.172.250 9.687.621.606 435.211.123 977.339.521
Erkende verkopers 118.474 - 118.474 - 38.444.850 - 38.444.850 -
TOTAAL 7.416.503 1.930.454 229.325 5.256.724 26.245.427.306 21.054.647.786 665.438.171 4.525.341.349
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 1ste halfjaar 2020

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 56 16 40            
van 213,19 tot 495,79 € 2.028 536 1.492            
van 495,8 tot 2.478,94 € 31.034 6.740 2.146 22.148          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 16.160 1.321 861 5.938 8.040        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 23.883 696 576 3.316 19.295        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 16.940 252 175 1.298 6.104 9.111      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 20.529 153 97 682 5.230 14.367      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 53.025 233 139 761 7.753 16.613 27.526    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 52.169 183 58 282 3.135 10.041 25.232 13.238  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 41.267 172 28 109 1.184 4.945 15.339 12.323 7.167
meer dan 37.184,03 € 12.799 418 53 76 231 537 2.004 3.591 5.889
TOTAAL 269.890 10.720 5.665 34.610 50.972 55.614 70.101 29.152 13.056
Aard der goederen en diensten
Content

1ste halfjaar 2020

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 2.613 10 2.603 0 85.540.158 189.000 85.351.158 0
b) gebruikte 622 1 621 0 14.248.767 9.000 14.239.767 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 2.412 1.409 478 525 12.522.683 5.520.503 6.772.186 229.994
Textielwaren, bontartikelen, kleding 8.169 0 0 8.169 197.457 0 0 197.457
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 22.333 1.155 588 20.590 8.979.114 2.222.024 1.257.645 5.499.445
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 27.437 227 1.374 25.836 5.549.388 211.427 1.543.907 3.794.054
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 14.360 153 422 13.785 6.897.069 169.069 379.618 6.348.382
Computerapparatuur voor huisgebruik 1.412 0 602 810 644.757 0 548.125 96.632
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 58.129 0 0 58.129 1.227.553 0 0 1.227.553
Andere 17.318 1.450 1.051 14.817 10.763.754 4.703.305 4.118.212 1.942.237
TOTAAL 154.805 4.405 7.739 142.661 146.570.700 13.024.328 114.210.618 19.335.754
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata