Consumentenkrediet

Lichte stijging consumentenkrediet

Ondernemingen
Lichte stijging consumentenkrediet

In het tweede semester van 2018 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 25,9 miljard euro.

Overzicht
Content

2de halfjaar 2018

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 154.575 144.254 10.321 78.994 2.336.009.513 2.290.162.471 45.847.042 787.387.597
Overige instellingen 185.727 178.106 7.621 63.964 1.980.042.205 1.893.441.935 86.600.270 148.802.057
Erkende verkopers 136.895 - 136.895 - 17.688.122 - 17.688.122 -
TOTAAL 477.197 322.360 154.837 142.958 4.333.739.840 4.183.604.406 150.135.434 936.189.654
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 2de halfjaar 2018

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 5.113.564 869.679 56.328 4.187.557 15.198.933.595 10.784.879.189 252.880.076 4.161.174.330
Overige instellingen 2.900.300 992.740 89.254 1.818.306 10.708.001.782 9.018.426.549 463.439.524 1.226.135.709
Erkende verkopers 113.470 - 113.470 - 35.571.758 - 35.571.758 -
TOTAAL 8.127.334 1.862.419 259.052 6.005.863 25.942.507.135 19.803.305.738 751.891.358 5.387.310.039
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2018

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 632 25 607            
van 213,19 tot 495,79 € 4.435 669 3.766            
van 495,8 tot 2.478,94 € 54.579 8.801 2.993 42.785          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 19.973 1.735 1.166 7.149 9.923        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 31.022 912 689 4.135 25.286        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 21.390 348 225 1.627 7.100 12.090      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 24.160 185 128 811 5.197 17.839      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 60.127 395 116 900 7.441 18.925 32.350    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 53.229 313 49 307 2.828 9.271 24.793 15.668  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 39.430 230 31 115 1.035 3.508 13.450 13.227 7.834
meer dan 37.184,03 € 13.383 483 51 59 205 376 1.777 4.014 6.418
TOTAAL 322.360 14.096 9.821 57.888 59.015 62.009 72.370 32.909 14.252
Aard der goederen en diensten
Content

2de halfjaar 2018

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 3.770 1.535 2.235 0 83.829.793 23.982.486 59.847.307 0
b) gebruikte 996 177 819 0 17.837.719 1.866.514 15.971.205 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 2.464 1.908 217 339 11.684.001 8.412.224 3.099.578 172.199
Textielwaren, bontartikelen, kleding 7.385 0 0 7.385 178.132 0 0 178.132
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 24.481 2.588 539 21.354 11.287.293 4.675.655 1.212.455 5.399.183
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 26.103 655 739 24.709 4.988.599 634.293 504.268 3.850.038
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 15.563 113 631 14.819 6.180.237 127.537 593.918 5.458.782
Compunterapparatuur voor huisgebruik 1.753 0 1.027 726 1.025.591 0 850.086 175.505
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 55.766 0 0 55.766 1.083.546 0 0 1.083.546
Andere 16.556 3.345 1.414 11.797 12.040.523 6.148.333 4.521.453 1.370.737
TOTAAL 154.837 10.321 7.621 136.895 150.135.434 45.847.042 86.600.270 17.688.122
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

Men bedoelt met „consumentenkrediet“ elk voor krediet ander ding dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren . Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata