Consumentenkrediet

Consumptiekrediet – eerste helft 2023

Ondernemingen
Consumptiekrediet – eerste helft 2023

In het eerste semester 2023 bedraagt het verschuldigde saldo van consumentenkredieten 28 miljard euro.

Overzicht
Content

1ste halfjaar 2023

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 143.278 142.110 1.168 45.488 2.490.608.935 2.486.311.732 4.297.203 626.466.064
Overige instellingen 179.502 170.745 8.757 62.792 2.701.858.373 2.607.579.479 94.278.894 140.552.141
Erkende verkopers 122.807 - 122.807 - 20.202.537 - 20.202.537 -
TOTAAL 445.587 312.855 132.732 108.280 5.212.669.845 5.093.891.211 118.778.634 767.018.205
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 1ste halfjaar 2023

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.406.390 894.358 9.341 3.502.691 15.791.903.640 12.209.645.827 23.888.732 3.558.369.081
Overige instellingen 2.326.893 988.734 40.979 1.297.180 12.121.515.078 10.635.750.794 517.433.976 968.330.308
Erkende verkopers 114.918 - 114.918 - 41.233.737 - 41.233.737 -
TOTAAL 6.848.201 1.883.092 165.238 4.799.871 27.954.652.455 22.845.396.621 582.556.445 4.526.699.389
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 1ste halfjaar 2023

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 13 11 2            
van 213,19 tot 495,79 € 772 504 268            
van 495,8 tot 2.478,94 € 35.459 9.620 3.186 22.653          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 19.712 2.014 1.337 7.205 9.156        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 28.137 953 833 4.245 22.106        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 19.383 279 283 1.603 6.010 11.208      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 21.280 147 132 933 4.531 15.537      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 52.551 225 120 1.138 6.792 15.767 28.509    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 56.561 109 76 372 2.651 8.812 27.437 17.104  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 54.488 83 24 192 1.254 5.385 20.228 15.460 11.862
meer dan 37.184,03 € 24.499 217 34 90 288 997 3.818 5.736 13.319
TOTAAL 312.855 14.162 6.295 38.431 52.788 57.706 79.992 38.300 25.181
Aard der goederen en diensten
Content

1ste halfjaar 2023

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 1.983 0 1.983 0 63.733.357 0 63.733.357 0
b) gebruikte 374 0 374 0 9.669.322 0 9.669.322 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 1.798 640 375 783 8.234.428 1.197.046 6.375.439 661.943
Textielwaren, bontartikelen, kleding 6.889 0 0 6.889 156.863 0 0 156.863
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 17.937 0 806 17.131 7.839.397 0 1.996.014 5.843.383
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 20.693 0 1.780 18.913 6.361.845 0 2.339.144 4.022.701
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 10.815 0 433 10.382 6.713.672 0 448.252 6.265.420
Computerapparatuur voor huisgebruik 2.349 0 1.135 1.214 1.242.745 0 1.029.546 213.199
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 55.136 0 0 55.136 1.028.681 0 0 1.028.681
Andere 14.758 528 1.871 12.359 13.798.325 3.100.157 8.687.820 2.010.348
TOTAAL 132.732 1.168 8.757 122.807 118.778.635 4.297.203 94.278.894 20.202.538
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content

Algemeen overzicht

Leningen op afbetaling

Verkopen op afbetaling

Financieringshuur

Kredietopeningen

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata