Consumentenkrediet

Consumentenkrediet – 1ste semester 2022

Ondernemingen
Consumentenkrediet – 1ste semester 2022

In het eerste semester van 2022 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 27,5 miljard euro.

Overzicht
Content

1ste halfjaar 2022

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 137.739 135.387 2.352 48.348 2.645.504.106 2.622.684.774 22.819.332 1.037.490.206
Overige instellingen 157.990 149.591 8.399 54.946 2.218.894.474 2.132.042.515 86.851.959 126.662.211
Erkende verkopers 98.446 - 98.446 - 15.422.309 - 15.422.309 -
TOTAAL 394.175 284.978 109.197 103.294 4.879.820.889 4.754.727.289 125.093.600 1.164.152.417
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 1ste halfjaar 2022

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.546.259 874.469 19.785 3.652.005 15.894.614.293 11.598.593.552 152.195.802 4.143.824.939
Overige instellingen 2.278.459 949.997 45.413 1.283.049 11.546.401.423 10.075.178.429 539.459.923 931.763.071
Erkende verkopers 120.607 - 120.607 - 40.273.571 - 40.273.571 -
TOTAAL 6.945.325 1.824.466 185.805 4.935.054 27.481.289.287 21.673.771.981 731.929.296 5.075.588.010
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 1ste halfjaar 2022

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 101 7 94            
van 213,19 tot 495,79 € 987 366 621            
van 495,8 tot 2.478,94 € 30.113 7.537 2.503 20.073          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 19.232 1.675 1.098 6.772 9.687        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 27.285 803 725 3.789 21.968        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 18.261 242 233 1.410 5.619 10.757      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 20.055 132 105 792 4.428 14.598      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 49.286 214 102 914 6.594 14.945 26.517    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 52.542 119 52 325 2.741 8.251 25.061 15.993  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 47.565 132 30 131 1.248 4.227 17.689 14.231 9.877
meer dan 37.184,03 € 19.551 403 34 103 270 607 3.006 5.408 9.720
TOTAAL 284.978 11.630 5.597 34.309 52.555 53.385 72.273 35.632 19.597
Aard der goederen en diensten
Content

1ste halfjaar 2022

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 2.467 745 1.722 0 71.258.547 15.211.165 56.047.382 0
b) gebruikte 719 200 519 0 15.653.236 3.016.981 12.636.255 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 1.792 812 457 523 9.044.452 1.510.288 7.193.510 340.654
Textielwaren, bontartikelen, kleding 6.468 0 0 6.468 140.484 0 0 140.484
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 15.027 0 666 14.361 6.074.377 0 1.486.440 4.587.937
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 22.108 0 2.454 19.654 6.405.382 0 3.236.496 3.168.886
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 8.881 0 443 8.438 5.237.973 0 423.080 4.814.893
Computerapparatuur voor huisgebruik 1.654 0 887 767 955.662 0 846.891 108.771
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 38.669 0 0 38.669 911.973 0 0 911.973
Andere 11.412 595 1.251 9.566 9.411.514 3.080.898 4.981.905 1.348.711
TOTAAL 109.197 2.352 8.399 98.446 125.093.600 22.819.332 86.851.959 15.422.309
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content

Algemeen overzicht

Leningen op afbetaling

Verkopen op afbetaling

Financieringshuur

Kredietopeningen

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata