Consumentenkrediet

Consumentenkrediet – 2de semester 2022

Ondernemingen
Consumentenkrediet – 2de semester 2022

In het tweede semester van 2022 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 27,7 miljard euro.

Overzicht
Content

2de halfjaar 2022

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 136.060 135.023 1.037 47.701 2.342.808.637 2.338.937.920 3.870.717 1.018.364.208
Overige instellingen 167.181 158.291 8.890 63.587 2.296.818.243 2.213.345.055 83.473.188 145.866.444
Erkende verkopers 130.697 - 130.697 - 19.829.941 - 19.829.941 -
TOTAAL 433.938 293.314 140.624 111.288 4.659.456.821 4.552.282.975 107.173.846 1.164.230.652
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 2de halfjaar 2022

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.578.703 880.607 11.954 3.686.142 16.026.329.113 11.716.226.242 31.506.588 4.278.596.283
Overige instellingen 2.339.184 988.693 46.142 1.304.349 11.637.624.882 10.131.457.887 527.200.050 978.966.945
Erkende verkopers 117.060 - 117.060 - 40.482.683 - 40.482.683 -
TOTAAL 7.034.947 1.869.300 175.156 4.990.491 27.704.436.678 21.847.684.129 599.189.321 5.257.563.228
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2022

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 92 25 67            
van 213,19 tot 495,79 € 994 448 546            
van 495,8 tot 2.478,94 € 35.243 9.304 2.921 23.018          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 21.212 2.099 1.265 7.729 10.119        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 29.171 827 781 3.984 23.579        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 19.516 234 225 1.527 5.839 11.691      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 21.319 133 112 798 4.361 15.915      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 49.554 174 108 868 5.937 14.452 28.015    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 50.373 114 47 315 2.193 7.177 23.993 16.534  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 45.852 103 26 123 984 3.524 16.465 13.358 11.269
meer dan 37.184,03 € 19.988 305 22 77 242 513 2.815 4.953 11.061
TOTAAL 293.314 13.766 6.120 38.439 53.254 53.272 71.288 34.845 22.330
Aard der goederen en diensten
Content

2de halfjaar 2022

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 1.793 0 1.793 0 57.652.807 0 57.652.807 0
b) gebruikte 354 0 354 0 8.682.115 0 8.682.115 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 1.693 498 217 978 5.095.851 924.798 3.474.754 696.299
Textielwaren, bontartikelen, kleding 7.931 0 0 7.931 187.380 0 0 187.380
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 18.807 0 716 18.091 7.372.818 0 1.700.713 5.672.105
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 24.283 0 2.392 21.891 7.314.390 0 3.272.514 4.041.876
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 11.012 0 485 10.527 6.613.954 0 476.075 6.137.879
Computerapparatuur voor huisgebruik 2.335 0 1.295 1.040 1.452.391 0 1.304.959 147.432
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 56.958 0 0 56.958 998.575 0 0 998.575
Andere 15.458 539 1.638 13.281 11.803.565 2.945.919 6.909.251 1.948.395
TOTAAL 140.624 1.037 8.890 130.697 107.173.846 3.870.717 83.473.188 19.829.941
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content

Algemeen overzicht

Leningen op afbetaling

Verkopen op afbetaling

Financieringshuur

Kredietopeningen

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata