Consumentenkrediet

Consumentenkrediet – 1ste semester 2021

Ondernemingen
Consumentenkrediet – 1ste semester 2021

In het eerste semester van 2021 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 26,7 miljard euro.

Overzicht
Content

1ste halfjaar 2021

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 134.922 134.269 653 45.994 2.446.557.864 2.443.868.703 2.689.161 912.019.095
Overige instellingen 166.426 157.697 8.729 47.778 2.325.801.715 2.192.925.539 132.876.176 115.183.920
Erkende verkopers 128.706 - 128.706 - 18.977.941 - 18.977.941 -
TOTAAL 430.054 291.966 138.088 93.772 4.791.337.520 4.636.794.242 154.543.278 1.027.203.015
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 1ste halfjaar 2021

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.746.510 899.263 28.676 3.818.571 15.208.647.330 11.486.625.571 97.460.938 3.624.560.821
Overige instellingen 2.377.723 993.427 45.951 1.338.345 11.471.234.454 9.972.709.984 591.383.215 907.141.255
Erkende verkopers 121.253 - 121.253 - 36.699.935 - 36.699.935 -
TOTAAL 7.245.486 1.892.690 195.880 5.156.916 26.716.581.719 21.459.335.555 725.544.088 4.531.702.076
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 1ste halfjaar 2021

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 75 14 61            
van 213,19 tot 495,79 € 1.421 488 933            
van 495,8 tot 2.478,94 € 31.775 7.114 2.313 22.348          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 16.788 1.415 956 6.260 8.157        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 24.138 695 635 3.549 19.259        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 17.961 210 223 1.498 6.135 9.895      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 21.352 139 121 825 4.938 15.329      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 54.745 212 122 865 7.730 17.143 28.673    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 58.484 142 49 599 3.704 10.209 28.211 15.570  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 48.315 122 27 132 1.743 4.769 18.352 14.463 8.707
meer dan 37.184,03 € 16.912 336 44 69 294 567 2.708 4.563 8.331
TOTAAL 291.966 10.887 5.484 36.145 51.960 57.912 77.944 34.596 17.038
Aard der goederen en diensten
Content

1ste halfjaar 2021

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 3.074 - 3.074 - 97.886.898 - 97.886.898 -
b) gebruikte 721 - 721 - 17.551.601 - 17.551.601 -
Caravans en starcaravans - - - - - - - -
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 1.138 208 521 409 8.526.267 341.709 7.939.589 244.969
Textielwaren, bontartikelen, kleding 6.563 - - 6.563 161.843 - - 161.843
Boeken - - - - - - - -
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 19.936 3 668 19.265 7.203.854 12.799 1.402.004 5.789.051
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 27.006 - 1.458 25.548 5.490.473 - 1.649.605 3.840.868
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 11.323 - 397 10.926 6.423.406 - 389.674 6.033.732
Computerapparatuur voor huisgebruik 1.419 - 648 771 664.354 - 593.171 71.183
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 52.970 - - 52.970 1.184.291 - - 1.184.291
Andere 13.938 442 1.242 12.254 9.450.291 2.334.653 5.463.634 1.652.004
TOTAAL 138.088 653 8.729 128.706 154.543.278 2.689.161 132.876.176 18.977.941
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content

Algemeen overzicht

Leningen op afbetaling

Verkopen op afbetaling

Financieringshuur

Kredietopeningen

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata