Consumentenkrediet

Consumentenkrediet – 2de semester 2020

Ondernemingen
Consumentenkrediet – 2de semester 2020

In het tweede semester van 2020 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 26,5 miljard euro.

Overzicht
Content

2de halfjaar 2020

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 135.995 134.029 1.966 43.123 2.232.325.515 2.227.558.492 4.767.023 726.207.326
Overige instellingen 157.953 149.210 8.743 49.045 2.027.273.888 1.930.519.387 96.754.501 118.558.466
Erkende verkopers 151.619 - 151.619 - 20.514.957 - 20.514.957 -
TOTAAL 445.567 283.239 162.328 92.168 4.280.114.360 4.158.077.879 122.036.481 844.765.792
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 2de halfjaar 2020

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.822.390 906.757 38.909 3.876.724 15.110.816.034 11.428.365.576 141.304.969 3.541.145.489
Overige instellingen 2.405.804 1.014.592 46.309 1.344.903 11.345.161.423 9.792.659.411 581.922.252 970.579.760
Erkende verkopers 127.032 - 127.032 - 40.974.815 - 40.974.815 -
TOTAAL 7.355.226 1.921.349 212.250 5.221.627 26.496.952.272 21.221.024.987 764.202.036 4.511.725.249
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2020

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 98 9 89            
van 213,19 tot 495,79 € 2.267 536 1.731            
van 495,8 tot 2.478,94 € 32.187 7.542 2.312 22.333          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 18.214 1.500 1.019 6.893 8.802        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 27.342 714 574 3.687 22.367        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 20.141 226 207 1.452 6.545 11.711      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 22.498 158 112 722 5.491 16.015      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 52.021 183 102 782 6.959 15.894 28.101    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 52.568 163 60 925 2.960 9.085 25.053 14.322  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 41.368 158 29 136 1.128 4.369 14.894 12.708 7.946
meer dan 37.184,03 € 14.535 412 34 59 209 481 2.027 4.202 7.111
TOTAAL 283.239 11.601 6.269 36.989 54.461 57.555 70.075 31.232 15.057
Aard der goederen en diensten
Content

2de halfjaar 2020

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 1.979 0 1.979 0 63.898.849 0 63.898.849 0
b) gebruikte 701 0 701 0 17.274.213 0 17.274.213 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 2.175 1.421 308 446 7.005.057 2.325.774 4.478.030 201.253
Textielwaren, bontartikelen, kleding 8.869 0 0 8.869 218.244 0 0 218.244
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 24.228 126 667 23.435 8.082.114 248.431 1.428.018 6.405.665
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 28.111 0 2.271 25.840 6.736.037 0 2.602.028 4.134.009
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 13.586 0 513 13.073 6.512.447 0 465.339 6.047.108
Computerapparatuur voor huisgebruik 1.536 0 846 690 833.348 0 753.704 79.644
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 64.019 0 0 64.019 1.667.222 0 0 1.667.222
Andere 17.124 419 1.458 15.247 9.808.950 2.192.818 5.854.320 1.761.812
TOTAAL 162.328 1.966 8.743 151.619 122.036.481 4.767.023 96.754.501 20.514.957
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content

Algemeen overzicht

Leningen op afbetaling

Verkopen op afbetaling

Financieringshuur

Kredietopeningen

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata