Consumentenkrediet

Consumentenkrediet - 2de semester 2019

Ondernemingen
Consumentenkrediet - 2de semester 2019

In het tweede semester van 2019 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 26,8 miljard euro.

Overzicht
Content

2de halfjaar 2019

Erkende Kredietgevers Aantal contracten Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar Toegestaan debetsaldo
Verrichtingen Krediet-openingen Verrichtingen Krediet-openingen
TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling TOTAAL Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 157.076 144.652 12.424 67.476 2.356.557.394 2.306.364.733 50.192.661 665.711.307
Overige instellingen 180.418 173.813 6.605 58.360 2.024.882.871 1.950.024.114 74.858.757 142.535.062
Erkende verkopers 142.468 - 142.468 - 18.967.188 - 18.967.188 -
TOTAAL 479.962 318.465 161.497 125.836 4.400.407.453 4.256.388.847 144.018.606 808.246.369
Schuldmassa
Content

Schuldmassa - 2de halfjaar 2019

Erkende kredietgevers Aantal contracten Nog verschuldigde saldi
TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen TOTAAL Verrichtingen Krediet-openingen
Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling Leningen op afbetaling Verkopen op afbetaling
Krediet-instellingen 4.985.666 906.541 57.017 4.022.108 15.441.951.094 11.354.665.033 244.161.346 3.843.124.715
Overige instellingen 2.478.267 1.045.434 71.461 1.361.372 11.292.495.877 9.731.455.003 446.300.314 1.114.740.560
Erkende verkopers 113.177 - 113.177 - 36.265.285 - 36.265.285 -
TOTAAL 7.577.110 1.951.975 241.655 5.383.480 26.770.712.256 21.086.120.036 726.726.945 4.957.865.275
Afgesloten contracten
Content

Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2019

  TOTAAL ≤ 12 maanden 13 tot 18 maanden 19 tot 24 maanden 25 tot 36 maanden 37 tot 48 maanden 49 tot 60 maanden 61 tot 84 maanden > 84 maanden
minder dan 213,19 € 187 22 165            
van 213,19 tot 495,79 € 2.996 713 2.283            
van 495,8 tot 2.478,94 € 50.930 9.209 2.967 38.754          
van 2.478,95 tot 3.718,41 € 21.190 1.822 1.214 8.189 9.965        
van 3.718,42 tot 5.577,61 € 30.594 948 659 4.283 24.704        
van 5.577,62 tot 7.436,81 € 20.888 288 239 1.566 7.178 11.617      
van 7.436,82 tot 9.915,75 € 23.796 164 113 828 5.412 17.279      
van 9.915,76 tot 14.873,62 € 58.375 295 119 831 6.948 17.841 32.341    
van 14.873,63 tot 21.318,85 € 53.965 275 47 294 2.723 9.103 26.444 15.079  
van 21.318,86 tot 37.184,03 € 41.618 200 32 131 1.042 3.652 14.634 13.350 8.577
meer dan 37.184,03 € 13.926 471 45 73 118 329 1.807 4.283 6.800
TOTAAL 318.465 14.407 7.883 54.949 58.090 59.821 75.226 32.712 15.377
Aard der goederen en diensten
Content

2de halfjaar 2019

Aard der goederen en diensten Aantal contracten Waarde van het verleende krediet
TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers* TOTAAL Krediet-instellingen Andere instellingen Erkende verkopers*
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes
a) nieuwe 2.615 1.221 1.394 0 66.155.583 20.435.214 45.720.369 0
b) gebruikte 915 115 800 0 19.025.619 1.276.786 17.748.833 0
Caravans en starcaravans 0 0 0 0 0 0 0 0
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen 3.965 3.340 230 395 16.438.960 12.881.561 3.346.724 210.675
Textielwaren, bontartikelen, kleding 7.656 0 0 7.656 185.116 0 0 185.116
Boeken 0 0 0 0 0 0 0 0
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten 25.159 2.852 463 21.844 12.238.634 5.208.641 1.146.210 5.883.783
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen 26.617 692 713 25.212 5.035.663 619.791 493.967 3.921.905
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur 16.507 949 564 14.994 7.604.493 1.160.948 508.424 5.935.121
Compunterapparatuur voor huisgebruik 1.794 0 914 880 892.628 0 769.807 122.821
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) 59.952 0 0 59.952 1.171.587 0 0 1.171.587
Andere 16.317 3.255 1.527 11.535 15.270.321 8.609.720 5.124.421 1.536.180
TOTAAL 161.497 12.424 6.605 142.468 144.018.604 50.192.661 74.858.755 18.967.188
* financieringshuur inbegrepen
Meer cijfers
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata