Analyses

Table of Contents

  De uitgaven in onze reeks 'Analyse' zijn enkel beschikbaar in elektronisch formaat, dit in het kader van de duurzaamheid.

  11_Weging_SILC

  Hervorming van het wegingsmodel voor de SILC-enquête

  Deze analyse stelt de hervorming van het wegingsmodel van de EU-SILC-enquête voor, die Statbel heeft uitgevoerd om de kwaliteit van de enquête te verbeteren. Op basis van nieuwe gegevensbronnen (Rijksregister en fiscale gegevens) beschrijven we gedetailleerd elke fase van de correctie van de gewichten en tonen we het positieve effect van de hervorming op de kwaliteit van de resultaten.

  Publicatiedatum: 15/10/2020

  10_Mobiele-telefoondata

  Mobiele-telefoondata als bron voor woon-werkstatistieken in België: Twee statistische toepassingen?

  Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft sinds eind 2015 contact gehad met de drie operatoren voor mobiele telefonie die actief zijn in België om mobiele telefoondata als bron voor openbare statistieken te gebruiken. Een belangrijk resultaat daarvan is een reeks potentiële concrete toepassingen voor het opstellen van statistieken over woon-werkverkeer op basis van mobiele-telefoondata.

  Publicatiedatum: 02/07/2020

  Analyse - Wie heeft tijdelijk werk?

  Wie heeft tijdelijk werk? Een studie naar het profiel en de evolutie van loontrekkenden met tijdelijk werk (1999-2018)

  In deze analyse gaan we na welk profiel werknemers met tijdelijk werk hebben. Tijdelijk werk is het hebben van een tijdelijke job, al dan niet met een contract. Het gaat hierbij over de tewerkstelling in de hoofdjob en we beperken de analyse tot de loontrekkenden, dus zonder de zelfstandigen.

  Publicatiedatum: 19/03/2020

  SILC Fiscale gegevens

  Fiscale gegevens in de enquête naar inkomens en levensomstandigheden (SILC): een pad voor de toekomst?

  In deze analyse wordt de bruikbaarheid van de fiscale databanken IPCAL en Belcotax nagegaan in functie van de individuele inkomensvariabelen uit SILC.

  Publicatiedatum: 20/02/2020

  Inkomensongelijkheid

  Inkomensongelijkheden tussen vrouwen en mannen en individuele armoede

  In dit verslag, gebaseerd op de gegevens van de EU-SILC enquête, hernemen we het werk dat voor het BGIA-project is verricht en werken we het bij om de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in België in 2017 voor te stellen. We vergelijken ook de geïndividualiseerde armoede-indicator met het gewoonlijk gebruikte armoedecijfer, om zo de situatie van ongelijkheid binnen huishoudens en koppels te begrijpen.

  Publicatiedatum: 29/11/2019

  indexmethoden

  Evaluatie van multilaterale indexmethoden

  Deze analyse geeft een theoretisch en mathematisch overzicht van verschillende multilaterale methoden. Deze worden visueel en mathematisch uiteengezet. Vervolgens worden al deze methoden getest op echte gegevens.

  Publicatiedatum: 23/10/2019

  cover_struc_NL_analysepagina

  Structurele ondernemingsstatistieken 2017

  Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2017 en de mogelijkheden van deze databron. De jaarlijkse structurele ondernemingsstatistieken beschrijven de structuur, het beleid en de prestaties van de ondernemingen volgens hun economische activiteit.

  Publicatiedatum: 24/09/2019

  eak

  De hervormde enquête naar de arbeidskrachten in 2017

  Deze analyse gaat dieper in op de verschillende componenten van de hervorming van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) die Statbel in 2017 doorvoerde.

  Publicatiedatum: 20/12/2018

   

  struct2016

  Structurele ondernemingsstatistieken 2016

  Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2016 en de mogelijkheden van deze databron. De jaarlijkse structurele ondernemingsstatistieken beschrijven de structuur, het beleid en de prestaties van de ondernemingen volgens hun economische activiteit.

  Publicatiedatum: 20/09/2018

  webscraping

  Webscraping, de verzameling en verwerking van online data voor de consumptieprijsindex

  Deze analyse licht het gebruik van webscraping in de consumptieprijsindex toe. Wat houdt webscraping in? Hoe zien deze data er uit? En hoe verwerkt Statbel?

  Publicatiedatum: 30/01/2018

  scannerdata

  Het gebruik van scannerdata van supermarkten in de consumptieprijsindex

  Deze analyse licht het gebruik van scannerdata van supermarkten in de consumptieprijsindex toe. Wat zijn scannerdata? Hoe zien deze data er uit? En hoe verwerkt Statbel deze gegevens?

  Publicatiedatum: 22/12/2017

  Struct2015mod_cover_nl.png

  Structurele ondernemingsstatistieken 2015

  Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2015 en de mogelijkheden van deze databron. 
  De jaarlijkse structurele ondernemingsstatistieken beschrijven de structuur, het beleid en de prestaties van de ondernemingen volgens hun economische activiteit.

  Publicatiedatum: 19/10/2017

  mod_55%2B_nl_cover.png

  Statistieken over de vergrijzing

  Portret van de bevolking van 55 jaar en ouder

  Publicatiedatum: 29/09/2017
  mod_cover_nl.png

  Big Data en statistiek

  Om het kwartier een volkstelling...

  Publicatiedatum: 7/12/2016

  MOD-Analyse%20cover_nl.png

  Structurele ondernemingsstatistieken 2014

  Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2014 en de mogelijkheden van deze databron

  Publicatiedatum: 10/08/2016
  t_poverty_nl_0.png

  Multidimensionale analyses van de armoede

  SILC (Statistics on Income and Living Conditions) is de Europese referentie-enquête om armoedeindicatoren te produceren en wordt inhoudelijk en methodologisch gecoördineerd door Eurostat.

  Publicatiedatum: 11/07/2016
  StrucOnde2013-Analyse%20cover_nl.png

  Structurele ondernemingsstatistieken 2013

  Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2013 en de mogelijkheden van deze databron

  Publicatiedatum: 06/10/2015

  AN%20arbeidsparticipatie%20Nl%20cover_1.png

  Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

  De Belgische bevolking van 15 jaar en ouder bestaat in 2013 uit 4.530.000 werkende personen, 417.000 werklozen volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en 4.290.000 inactieven. 

  Publicatiedatum: 15/01/2015
  AN%20arbeidsparticipatie%20Nl%20cover_1.png

  Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap

  De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

  Publicatiedatum: 18/09/2014

   

  VacaturesCover_nl-analyse_0.png

  Vacatures in loondienst in België

  In 2013 beschikte het grootste deel van de ondernemingen over 61.630 vacatures en 2.328.050 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat, ongeveer twee derde van de bestaande arbeidsplaatsen in loondienst.

  Publicatiedatum: 20/08/2014

   

  ONTDEK OOK ONZe publicaties