Energiestatistieken per economische sector en per energiebron

Table of Contents

    Het Energieobservatorium produceert en publiceert jaarlijks energiestatistieken per economische sector en per energiebron. Deze cijfers geven een overzicht van de geproduceerde, verhandelde en verbruikte hoeveelheden energie en de evolutie in de tijd ervan. Ze laten tevens toe om het beleid op vlak van energie en milieu te evalueren, om de impact van beleidsmaatregelen te kwantificeren, om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix op te volgen, en om inzicht te krijgen in de energieafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid van België.

    Er worden 5 energiebalansen per energiebron ter beschikking gesteld, alsook een globale balans die de 5 voorgaande balansen omvat.

    Meer informatie over het Energieobservatorium vindt u bij de de FOD Economie :