Toegankelijkheidsverklaring

Statbel streeft ernaar haar websites voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom probeert Statbel optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 6 januari 2020 en laatst herzien op 12 maart 2020. De evaluatie van de naleving van deze website en de campagnesites aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van de Accessibility Check van de FOD BOSA en aan de hand van een zelfbeoordeling door de FOD Economie.

Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA.

Onze organisatie voldoet gedeeltelijk aan het niveau A van de WCAG 2.1, aangezien sommige delen van onze website nog niet volledig voldoen aan de regels.

Beperkingen en alternatieven

Statbel doet er alles aan om haar websites en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, zoals diverse publicaties, maar ook over complexe tabellen. Het toegankelijk maken van die documenten en tabellen zou onevenredige kosten met zich meebrengen. Wenst u echter een toegankelijke versie te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar statbel@economie.fgov.be.

Voor het ontsluiten van haar databanken heeft Statbel een aantal tools ontwikkeld zoals ‘be.STAT’ en ‘Ontdek uw gemeente’. Door de technische beperkingen van deze tools kunnen sommige onderdelen niet volledig toegankelijk zijn, zoals de identificatie van frames, tabellen, pop-ups, sommige contrast ratio’s… Ook hiervoor kunt u een toegankelijke versie vragen via e-mail.

Als u bij uw bezoek aan onze websites of tools andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het dan zeker weten.

Statbel maakt ook gebruik van de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube om te communiceren. De informatie die via die kanalen wordt verstrekt, is ook te vinden op de website van Statbel of op andere door Statbel beheerde websites. U kunt steeds reageren via deze sociale netwerken. Daarnaast is Statbel per e-mail te bereiken statbel@economie.fgov.be.

Audit over toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de Statbel websites wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

Feedback

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via statbel@economie.fgov.be.

Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u steeds een klacht indienen bij onze klachtenbeheerder, via de webpagina  Klachten over de werking van de FOD Economie.