Geografische indelingen

Statbel DataLab: nieuwe statistieken, methoden en gegevensbronnen in beta-versie

72% van de Belgen woont op minder dan 5 kilometer van een oprit van een autosnelweg

DataLab
72% van de Belgen woont op minder dan 5 kilometer van een oprit van een autosnelweg

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag een update van de geografische indelingen op basis van de bevolkingscijfers van 1/1/2021.

72% van de Belgische bevolking woont binnen een straal van 5 kilometer van een oprit van een autosnelweg. In Wallonië en Vlaanderen is dat respectievelijk 69% en 68% van de bevolking; in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen alle inwoners binnen een straal van 5 kilometer van een oprit.

82% van de inwoners van de provincie Luik moet minder dan 5 kilometer rijden om een oprit te vinden, tegenover 42%, 43% en 52% in respectievelijk de provincies Luxemburg, Namen en Limburg.

91% van de Belgen woont binnen een straal van 10 kilometer van een snelwegoprit en 99% binnen een straal van 20 kilometer.

Gemeenten

Er zijn slechts twee Belgische gemeenten waar de volledige bevolking verder dan 20 kilometer woont van de dichtstbijzijnde oprit van een snelweg : Hamont-Achel en Vresse-sur-Semois.

Er zijn bovendien maar 37 gemeenten waar de volledige bevolking meer dan 10 kilometer moet afleggen tot de dichtstbijzijnde oprit.

96% van alle Belgische gemeenten hebben een snelwegoprit binnen de 20 kilometer die bereikbaar is voor meer dan 99% van hun inwoners.

Binnen een straal van 10 kilometer hebben 69% van alle gemeenten een oprit die bereikbaar is voor meer dan 99% van hun inwoners.

Binnen een straal van 5 kilometer hebben 25% van alle gemeenten een oprit die bereikbaar is voor meer dan 99% van hun inwoners.

19% van de Belgen woont op minder dan één kilometer van een snelweg

Niet alleen de opritten van snelwegen maar ook de afstand tot de autosnelweg zelf werd als referentiepunt gebruikt.

Daaruit blijkt dat 19% van de bevolking in België binnen een straal van 1000 meter van een autosnelweg woont. In Wallonië ligt dit cijfer met 21% zelfs iets hoger dan in Vlaanderen (18%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (17%).

31% van de bevolking van de provincie Luik woont binnen een straal van 1 kilometer van een snelweg; Antwerpen volgt met 25% en hekkensluiter is de provincie Namen (6%).

In twee gemeenten woont meer dan 95% van de bevolking op minder dan 1 kilometer van een snelweg: Machelen en Oudergem.

In 11 Belgische gemeenten woont tussen de 10% en 30% van de bevolking op minder dan 200 meter van een snelweg.


Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert in zijn DataLab statistieken op basis van nieuwe geografische uitsplitsingen. Hierdoor kan de bevolking geïdentificeerd worden die op een bepaalde afstand van een punt leeft. Dit punt kan een ziekenhuis, een station, de grens, een autosnelweg of de oprit van een autosnelweg, een school of een rusthuis zijn.

De gebruikte gegevens :

Situatie op 1/1/2021.

Voor de opritten van snelwegen werd gebruikgemaakt van het bestand Open Street Map 2021 (motorway en motorway_link) dat 765 opritten van autosnelwegen in België bevat.

Voor de opritten van snelwegen werden er buffers van 5km, 10 km en 20 km aangemaakt en voor de snelwegen buffers van 200m, 500m en 1000m.

De gebruikte gegevens

Ziekenhuizen

Het betreft 126 ziekenhuizen met spoedgevallendienst in België, op basis van de instellingen met een eerste opvang spoedgevallen (21-12-2020) en de gespecialiseerde spoedgevallenzorgen (01-07-2021) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen - Dienst Datamanagement (https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondhe…).

Opritten van snelwegen

Voor de opritten van snelwegen werd gebruikgemaakt van het bestand Open Street Map 2021 (motorway en motorway_link) dat 765 opritten van autosnelwegen in België bevat.  

Stations

De 553 stations in België zijn de actieve stations, nl. stations met reizigerstellingen (Cijfers opgestapte reizigers (tellingen oktober 2020) - NMBS).

Scholen

Het betreft 6405 locaties van scholen in België, op basis van de erkende onderwijsinstellingen (gewoon basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) en gewoon secundair onderwijs) in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap.

Rusthuizen

Het betreft 1539 rusthuizen in België, op basis van de woonzorgcentra (ROB) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT) van het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen, Wallonie AVIQ: familles santé handicap, Brussel Iriscare en Ostbelgien Live: Wohn- und Pflegezentren für Senioren.

Stations en haltes openbaar vervoer

Het betreft 69616 stations en haltes van het openbaar vervoer (bus, tram, metro) in België, op basis van de actieve stations, nl. stations met reizigerstellingen (Cijfers opgestapte reizigers (tellingen oktober 2020) - NMBS) en de haltes in Vlaanderen (Haltes Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, Toestand 20/06/2021), Brussel (Locatie van de haltes (stations) van de MIVB) en Wallonië (Walloonia TEC GTFS dataset).

Er werden buffers van 200m, 500m en 1000m aangemaakt rond de punten van de stations en haltes van het openbaar vervoer.