Geografische indelingen

Statbel DataLab: nieuwe statistieken, methoden en gegevensbronnen in beta-versie

Scholen en rusthuizen op minder dan 5 km

DataLab
Scholen en rusthuizen op minder dan 5 km

In België woont 99,9% van de bevolking binnen een straal  van 5 kilometer van een lagere school. In feite woont in slechts 53 van de 581 gemeenten niet hun volledige bevolking binnen deze zone. De bevolking van Vresse-sur-Semois is in dit opzicht het minst goed af, aangezien minder dan de helft van de inwoners van deze gemeente (43,9%) een lagere school heeft op minder dan 5 km afstand. Als de zone wordt uitgebreid tot 10 km, zijn er slechts 3 gemeenten die niet volledig worden bediend: Viroinval, Raeren en Waimes.

88,6% van de Belgen heeft een middelbare school op minder dan 5 km van huis: 91,2% van de Vlamingen, 80,1% van de Walen en de hele Brusselse bevolking.

Ten slotte woont 97,5% van de Belgische bevolking op minder dan 5 km van een rusthuis: 99,1% van de Vlamingen, 93,6% van de Walen en de hele Brusselse bevolking.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert statistieken op basis van nieuwe geografische indelingen. Hierdoor kan de bevolking geïdentificeerd worden die op een bepaalde afstand van een punt leeft. Dit punt kan een ziekenhuis, een station, de grens, een snelweg of een snelwegingang zijn.

De gebruikte gegevens :

Scholen

Het betreft 6411 locaties van scholen in België, op basis van de erkende onderwijsinstellingen (gewoon basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) en gewoon secundair onderwijs) in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap.Rusthuizen

Het betreft 1538 rusthuizen in België, op basis van de woonzorgcentra (ROB) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT) van het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen, Wallonie AVIQ: familles santé handicap, Brussel Iriscare en Ostbelgien Live: Wohn- und Pflegezentren für Senioren.

De gebruikte gegevens

Ziekenhuizen

Het betreft 130 ziekenhuizen met spoedgevallendienst in België, op basis van de instellingen met een eerste opvang spoedgevallen (19-11-2019) en de gespecialiseerde spoedgevallenzorgen (19-11-2019) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen - Dienst Datamanagement (https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondhe…).

Opritten van snelwegen

Voor de opritten van snelwegen werd gebruikgemaakt van het bestand Open Street Map 2019 (motorway en motorway_link) dat 762 opritten van autosnelwegen in België bevat.  

Stations

De 554 stations in België zijn de actieve stations, nl. stations met reizigerstellingen (Cijfers opgestapte reizigers (tellingen oktober 2018) - NMBS).

Scholen

Het betreft 6411 locaties van scholen in België, op basis van de erkende onderwijsinstellingen (gewoon basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) en gewoon secundair onderwijs) in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap.

Rusthuizen

Het betreft 1538 rusthuizen in België, op basis van de woonzorgcentra (ROB) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT) van het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen, Wallonie AVIQ: familles santé handicap, Brussel Iriscare en Ostbelgien Live: Wohn- und Pflegezentren für Senioren.