Economische indicatoren van de milieusector

Er waren 1.700 bedrijven actief in de milieusector in 2021

Leefmilieu
Er waren 1.700 bedrijven actief in de milieusector in 2021

In 2021 waren 1.703 gespecialiseerde bedrijven actief in de milieusector[1] met in totaal 18.004 werknemers.

De omzet en toegevoegde waarde van de milieusector bedroegen respectievelijk 8,3 miljard en 2,6 miljard euro. De totale aankopen van goederen en diensten bedroegen 5,8 miljard euro, terwijl de bruto-investeringen in materiële goederen 1,1 miljard euro bedroegen.


[1] De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "gespecialiseerde producenten".

Tabel
Content

Economische indicatoren van de milieusector (2018-2021)

Totaal Milieusector* 2018 2019 2020 2021
BTW-plichtige ondernemingen Aantal 1.556 1.593 1.631,0 1.703
Oprichtingen van ondernemingen Aantal 110 129 130,0 143
Schrappingen van ondernemingen Aantal 72 77 70,0 93
Omzet milj EUR 6.052,1 6.246,5 6.753,3 8.321,0
Totaal van de aankopen van goederen en diensten milj EUR 4.003,7 4.246,7 4.502,2 5.772,3
Toegevoegde waarde milj EUR 2.101,3 2.012,2 2.225,2 2.606,3
Bruto-investeringen in materiële goederen milj EUR 934,5 833,7 891,4 1.096,5
Aantal tewerkgestelde personen Aantal 17.709,0 18.325,0 18.079,0 18.004,0
De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers" Noot: Gebruikte Nace-codes (37 + 38 + 39)
DBRIS-wijziging in de btw-universums vanaf 2019
Gewogen cijfers
Downloads

Doel en korte beschrijving

De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers".

Populatie

NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Sinds 2008, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77

Frequentie

Jaarlijks.

Breuk in de statistische reeksen vanaf 2018

Tot en met het referentiejaar 2017 beschouwde Statbel één onderneming als gelijkwaardig aan één juridische eenheid. In een geglobaliseerde economie zorgde deze aanpak er echter niet altijd voor dat de bedrijfsstatistieken de werkelijkheid weerspiegelden, aangezien ondernemingen steeds meer in ondernemingsgroepen werden gestructureerd. Het beschouwen van één onderneming = één juridische eenheid was problematisch bij het beschrijven van een economische realiteit of het observeren van een autonome economische speler in zijn beslissingen en handelen op de markt.

Om dit probleem, waarmee veel Europese landen worden geconfronteerd, te verhelpen, heeft het Europees netwerk voor de statistiek (ESSnet) een nauwkeuriger definitie van de onderneming voorgesteld:

Een statistische eenheid voor ondernemingen is een marktgerichte organisatie-eenheid met een voldoende mate van autonomie in de besluitvorming. Een onderneming voert één of meerdere activiteiten uit op één of meerdere locaties. Er kunnen significante statistische gegevens worden verzameld op het niveau van deze eenheid. De onderneming kan overeenkomen met één juridische eenheid (waarover geen andere juridische eenheid zeggenschap heeft), met een ondernemingsgroep als één geheel van juridische eenheden die onder gemeenschappelijke zeggenschap staan of met een zelfstandig onderdeel van een ondernemingsgroep.

Statbel heeft besloten deze nieuwe definitie vanaf het referentiejaar 2018 toe te passen, wat heeft geleid tot een breuk in de statistische reeksen. We publiceren hier voor het eerst de resultaten van de structuurenquête op basis van deze nieuwe definitie.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Milieusector (eco-ondernemingen) : Omzetcijfer, totale aankopen van goederen en diensten, bruto-investeringen in gemeenschappelijke goederen en aantal werkzame personen.

Metadata

Leefmilieu en economie.pdf