Economische indicatoren van de milieusector

Economische indicatoren van de milieusector 2016

Leefmilieu
Economische indicatoren van de milieusector 2016

In 2016 steeg de omzet van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de milieusector met 6,2%. .

De intermediaire kosten van goederen en diensten bleven nagenoeg onveranderd (3,1%), waardoor de toegevoegde waarde met 22,5% is gestegen ten opzichte van 2015.

Er is ook een stijging van de bruto investeringen in materiële goederen (inclusief aankopen van grond) met 42,6% ten opzichte van 2015.

Tabel
Content

Economische indicatoren van de milieusector (2010-2016)

Totaal Milieusector*
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BTW-plichtige ondernemingen Aantal 2.102,0 2.154,0 2.189,0 2.192,0 2.201,0 2.215,0 2.199,0
Oprichtingen van ondernemingen Aantal 126,0 142,0 141,0 124,0 173,0 148,0 136,0
Schrappingen van ondernemingen Aantal 127,0 97,0 108,0 125,0 164,0 134,0 149,0
Omzet milj EUR 6.105,0 6.611,8 6.943,6 7.587,7 6.960,3 6.705,3 7.124,0
Totaal van de aankopen van goederen en diensten milj EUR 4.421,7 5.079,3 5.311,5 5.590,2 5.108,6 4.751,2 4.898,0
Toegevoegde waarde milj EUR 1.719,1 1.629,5 1.842,6 2.054,7 1.659,2 1.785,8 2.187,0
Bruto-investeringen in materiële goederen milj EUR 847,0 859,3 892,7 896,2 761,6 741,1 1.056,4
Aantal tewerkgestelde personen Aantal 18.639,0 17.619,0 18.647,0 19.749,0 15.142,4 16.167,0 16.239,0
De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers"
Noot: Gebruikte Nace Rev.2-codes (37 + 38 + 39)
n.b.= niet beschikbaar
*Gewogen cijfers
Downloads

Doel en korte beschrijving

De milieusector bestaat hoofdzakelijk uit gespecialiseerde ondernemingen die als hoofdactiviteit de productie van diensten voor de bescherming van het milieu hebben, ongeacht of ze behoren tot privé- of openbare producenten en of ze marktactiviteiten of activiteiten buiten de markt uitvoeren. Definitie EPEA (Eurostat) van "Specialised producers".

Populatie

NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Sinds 2008, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77

Frequentie

Jaarlijks.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Milieusector (eco-ondernemingen) : Omzetcijfer, totale aankopen van goederen en diensten, bruto-investeringen in gemeenschappelijke goederen en aantal werkzame personen.

Metadata

Leefmilieu en economie.pdf