Nieuws

Bevolking
Het Federaal Planbureau publiceert zijn demografische projecties voor België 2017-2070. Zij vestigen de aandacht op de effecten van de uitdoving van de babyboomgeneratie en bepaalde regionale verschillen. Demografische groei van...
Conjunctuurindicatoren
Het verkoopvolume in de kleinhandel met uitzondering van de motorbrandstoffen heeft in december 2017 een daling gekend van 2,69 % in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. Voor dezelfde...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in januari 1,8% ten opzichte van 2,1% in december. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in januari 1,7%...
Ondernemingen
Gedurende de maand januari 2018 gingen in België in totaal 910 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in januari bedraagt 1.604; 858 voltijdse werknemers, 377 deeltijdse...
Bevolking
In 2017 waren Maria en Marie met voorsprong de meest voorkomende voornamen bij vrouwen. De top 5 wordt aangevuld door Monique, Martine en Nathalie. Bij mannen voeren Jean, Marc, Patrick, Michel en Luc de Belgische top 5 aan.
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie index in de bouwnijverheid vertoont in december 2017 een daling van 0,4% ten opzichte van november 2017. De werkdaggezuiverde productie index vertoont een daling van 1,0% ten...
Consumptieprijzen
Webscraping is een techniek waarmee gegevens automatisch uit webpagina's worden opgehaald (‘ to scrape’). Deze analyse geeft uitleg over het gebruik van webscraping voor de consumptieprijsindex. Wat houdt webscraping in?...
Bevolking
Statbel publiceert vandaag in Open Data het bevolkingsaantal per statistische sector voor de jaren 2011 tot 2016. De statistische sector is het meest gedetailleerde territoriale niveau dat Statbel gebruikt voor...
Landbouw & Visserij
De gemiddelde afzetprijzen van bruine eieren zijn na de continue stijging sinds juli 2017 in de maand december 2017 voor het eerst terug gedaald van 11,30 naar 11,14 euro per...
Leefmilieu
Het jaarlijkse waterverbruik in ons land bedroeg 673 miljoen m³ in 2016. Ongeveer twee derde daarvan is grondwater, het andere derde is oppervlaktewater. Het geschatte verlies (te wijten aan een...

Newsletter subscription

Blijf steeds op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Uitbrengkalender