Nieuws

Ondernemingen
Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 2,19 miljoen in februari 2019. 59% van deze overnachtingen vond plaats in hotels. Het Vlaams Gewest telde 1.276.641 overnachtingen, het Waals Gewest 409.162 en...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in maart 2019 een daling van 2,5% ten opzichte van februari 2019. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een stijging van 0,8% ten opzichte van maart...
Ondernemingen
Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 1,82 miljoen in januari 2019. 66% van deze overnachtingen vond plaats in hotels. Het Vlaams Gewest telde 1.008.655 overnachtingen, het Waals Gewest 338.061 en...
Ondernemingen
Gedurende de maand april 2019 gingen in België in totaal 934 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in april bedraagt 1.548; 682 voltijdse werknemers, 530 deeltijdse...
Landbouw & Visserij
In maart 2019 werden 68.040 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 884.888 stuks, het aantal geslachte kippen 24.411.449. In 2018 werden maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel,...
Conjunctuurindicatoren
In maart 2019 kende het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen een daling van 2,43% in vergelijking met dezelfde maand van het vorige jaar....
Landbouw & Visserij
In januari is de hoeveelheid vis die aangevoerd werd door Belgische schepen en die verkocht werd in Belgische havens, gestegen tot 1.466 ton. Schol vertegenwoordigt met 486 ton een derde...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in maart 2019 een daling van 1,8% ten opzichte van februari 2019. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 3,6% ten opzichte van...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in april 2,0% ten opzichte van 2,2% in maart. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in april...
Landbouw & Visserij
Hoewel de afgelopen maanden moeilijk zijn geweest voor de varkenssector, zijn er eindelijk tekenen die wijzen op een verbetering, met een stijging van de varkensprijsindex die voor het eerst sinds...