Nieuws

Ondernemingen
Gedurende de maand maart 2018 gingen in België in totaal 951 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in maart bedraagt 1.480; 754 voltijdse werknemers, 409 deeltijdse...
Conjunctuurindicatoren
Het verkoopvolume in de kleinhandel met uitzondering van de motorbrandstoffen van de maand februari 2018 heeft een lichte stijging gekend van 0,60% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar....
Werk & Opleiding
Bijna 44% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds. Bij mannen werkt 11,3% niet voltijds. 4/5de werken is het populairste deeltijdse regime. Voor loontrekkende vrouwen zijn de belangrijkste redenen om deeltijds...
Werk & Opleiding
De Belgische arbeidsmarkt in kaart Van alle werkenden in België geeft 4,3% aan een andere job te zoeken. Dat stelt Statbel, het Belgische statistiekbureau, vast in een nieuwe cijferreeks over...
Werk & Opleiding
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag een cijferreeks met informatie over de Belgische arbeidsmarkt, uit de Enquête naar Arbeidskrachten 2017. Naast een focus op de werkenden die op zoek zijn...
Werk & Opleiding
3,9% van de werkende bevolking heeft een tweede job. Dit percentage ligt het hoogst bij hooggeschoolden (4,8%). 53,4% van de tweede jobs worden als zelfstandig uitgeoefend.
Landbouw & Visserij
In februari 2018 werden 69.074 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedroeg 868.642 stuks, het aantal geslachte kippen 22.858.472. In 2017 werden maandelijks gemiddeld 26,12 miljoen dieren geslacht. Dat meldt...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in maart, net zoals in februari 1,5%. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in maart 1,7% ten opzichte...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in februari 2018 een daling van 0,2% ten opzichte van januari 2018. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 5,3% ten opzichte van...
Werk & Opleiding
De derde oproep tot kandidaatstelling voor nieuwe universiteiten uit de EU-lidstaten, de EVA-landen en de kandidaat-lidstaten van de EU om zich aan te sluiten bij het netwerk van de Europese...

Newsletter subscription

Blijf steeds op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Uitbrengkalender