Nieuws

Bevolking
Statbel heeft zijn voorlopige sterftecijfers tot en met 11 juli 2021* geüpdatet. We hebben onze publicatie over de sterftecijfers per dag in België kunnen verfijnen en publiceren nu gegevens tot...
Bevolking
In 2020 zijn er 113.739 baby’s geboren in België, dit is een daling van 2,9% ten opzichte van 2019. Dit kan geconcludeerd worden uit de voorlopige geboortestatistieken voor 2020. Die...
Landbouw & Visserij
In juni 2021 werden 63.001 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedroeg 937.043 stuks, het aantal geslachte kippen 27.423.921. De resultaten voor de maand juni 2021 zijn voorlopig.
Ondernemingen
In de week van 12 tot 18 juli (week 28) hebben de ondernemingsrechtbanken 111 faillissementen uitgesproken. Daarbij gingen in totaal 215 arbeidsplaatsen verloren. De cijfers van week 28 vertonen dus...
Landbouw & Visserij
In maart 2021 werd 57,2 miljoen liter melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (32,6 miljoen liter, of 56,9%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 36,6% van de totale productie en...
Werk & Opleiding
In 2020 gaven 622.104 Belgen aan een gezondheidsprobleem te hebben door hun werk. Het gaat daarbij om personen van 15 jaar ouder die werken of-gewerkt hebben. 55,4% van hen heeft...
Landbouw & Visserij
In 2020 is de totale netto-vleesproductie in België met 2,8% gestegen, tot een niveau dat bijna gelijk is aan dat van 2018. Deze stijging was grotendeels te wijten aan de...
Bevolking
Statbel heeft zijn voorlopige sterftecijfers tot en met 4 juli 2021* geüpdatet. We hebben onze publicatie over de sterftecijfers per dag in België kunnen verfijnen en publiceren nu gegevens tot...
DataLab
Uit voorlopige resultaten voor de maandelijkse indicatoren op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van Statbel, het Belgische statistiekbureau blijkt dat de werkgelegenheidsgraad voor 20-64 jarigen in mei met...
Bevolking
In 2020 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 80,8 jaar voor de totale bevolking. Vrouwen hebben een levensverwachting van 83,1 jaar , voor mannen gaat het om78,5 jaar...