Nieuws

Landbouw & Visserij
In januari 2019 werden 72.245 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 981.977 stuks, het aantal geslachte kippen 26.345.330. In 2018 werden maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel,...
Conjunctuurindicatoren
In januari 2019 kende het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen een daling van 0,38% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. Voor...
Landbouw & Visserij
In november 2018 werd 53,7 miljoen liter gepasteuriseerde en UHT-melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (33,2 miljoen liter, of 62%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 33% van de totale...
Ondernemingen
Gedurende de maand februari 2019 gingen in België in totaal 909 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in februari bedraagt 1.420; 678 voltijdse werknemers, 335 deeltijdse...
Ondernemingen
Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2018 (januari-december). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de Prodcom-lijst 2018...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in januari 2019 een daling van 1,6% ten opzichte van december 2018. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 3,2% ten opzichte van...
Conjunctuurindicatoren
De bruto-index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 101,35 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van het vierde...
Ondernemingen
Prijzen Europese Statistiekolympiade in België: twee Naamse teams, een Europese school, een team uit Oost-Vlaanderen en één uit Antwerpen. Dit schooljaar organiseerde Statbel, het Belgische statistiekbureau, voor het eerst een...
Bevolking
Na de publicatie van de statistieken over de doodsoorzaken publiceert Statbel nu de statistieken over moedersterfte voor de periode 2012-2016. Met 4 rechtstreekse maternale overlijdens, 1 onrechtstreeks maternaal overlijden en...
Landbouw & Visserij
Begin dit jaar werden enkele sterke trends in de afzetprijzen in de landbouwsector bevestigd. Ten eerste is de prijs van aardappelen tussen december en januari met bijna 30% gestegen. De...

Newsletter subscription

Blijf steeds op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Uitbrengkalender