Nieuws

Werk & Opleiding
In 2019 werkte 18,9% van de loontrekkenden soms of gewoonlijk van thuis uit. In 1999 ging het om 7,4%. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis...
Ondernemingen
Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 2,77 miljoen in december 2019. 61% van deze overnachtingen vond plaats in hotels. Het Vlaams Gewest telde 1.567.603 overnachtingen, het Waals Gewest 537.590 en...
Bevolking
Belgen hebben de reputatie honkvast te zijn en dat blijkt ook enigszins het geval te zijn over de generaties heen. Bijna 22% van de grootouders (21,79%), die kleinkinderen van 15...
Werk & Opleiding
15% van de werkende bevolking werkt in de sector van de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening [1] . Dit blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van...
Werk & Opleiding
Een van de EU2020 doelstellingen bestaat erin om het percentage voortijdige schoolverlaters terug te dringen tot minder dan 9,5%. België bereikt deze doelstelling sinds 2016. In 2019 was het percentage...
Werk & Opleiding
De doelstelling uit de EU2020-strategie, dat 47% van de 30-34-jarigen een diploma hoger onderwijs heeft behaald, is in België in 2018 bereikt. 47,5% van de 30-34-jarigen in België bezat toen...
Werk & Opleiding
Een EU2020-doelstelling is het percentage jongeren van 15 tot en met 24 jaar dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt (NEET-indicator), te beperken tot maximum 8,2%. Dit...
Werk & Opleiding
De meest voorkomende beroepen in België zijn administratief medewerkers (algemeen), verkopers en verkoopsassistenten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers bij gezinnen, schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke, en leraren in algemene vakken...
Werk & Opleiding
4,3% van de werkende bevolking heeft een tweede job. Dit percentage is hetzelfde bij mannen als bij vrouwen. Concreet gaat het om 111.000 mannen en 97.000 vrouwen met een tweede...
Werk & Opleiding
43,6% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds. Bij mannen werkt 11,8% niet voltijds. 30 jaar geleden (1989) werkte 11,6% van de loontrekkenden deeltijds. Toen werkte 28% van de loontrekkende vrouwen...