Nieuws

Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in november 2019 een stijging van 1,2% ten opzichte van oktober 2019. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een stijging van 2,2% ten opzichte van november...
Ondernemingen
In 2019 gingen 10.598 bedrijven failliet. In 2019 werd hierdoor het derde hoogste aantal faillissementen opgetekend sinds 2000 na 2013 (11.740 faillissementen) en 2014 (10.736 faillissementen). In 2019 was er...
Ondernemingen
Gedurende de maand december 2019 gingen in België in totaal 1.025 bedrijven failliet. Deze faillissementen leidden tot het verlies van 1.877 arbeidsplaatsen : 936 voltijdse banen, 486 deeltijdse banen en...
Ondernemingen
In 2017 telde de profitsector 218.988 ondernemingen die ten minste één werknemer tewerkstelden. Die ondernemingen stelden gemiddeld 12,9 werknemers tewerk, namelijk 2.818.200 werknemers in totaal. In 2017 werden er 47.844...
Landbouw & Visserij
In november 2019 werden 68.833 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 893.612 stuks, het aantal geslachte kippen 22.296.099. In 2018 werden maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel,...
Conjunctuurindicatoren
In november 2019 kende het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen een stijging van 3,8% ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. Voor...
Landbouw & Visserij
In september 2019 werd 51,9 miljoen liter gepasteuriseerde en UHT-melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (31,3 miljoen liter, of 60%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 33% van de totale...
Conjunctuurindicatoren
De bruto index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 102,48 in het derde trimester 2019. Dit is een stijging van 1,0% ten opzichte van het...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde index van de loonmassa in de industrie bedroeg 111,56 in het derde trimester 2019. Dit is een stijging van 3,6% ten opzichte van het derde trimester 2018. De...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 102,77 in het derde trimester 2019. Dit is een stijging van 0,8% ten opzichte van het derde trimester...