Nieuws

Ondernemingen
In de week van 16 tot 22 november (week 47) hebben de ondernemingsrechtbanken 126 faillissementen uitgesproken. Daarbij gingen in totaal 239 arbeidsplaatsen verloren. In week 47 is het aantal faillissementen...
Landbouw & Visserij
In 2019 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 304 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 267 €/ha voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van...
Landbouw & Visserij
In oktober 2020 werden 70.049 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 1 029 479 stuks, het aantal geslachte kippen 25.409.608. De resultaten voor de maand oktober 2020 zijn voorlopig.
Bevolking
Statbel heeft zijn voorlopige sterftecijfers tot en met 8 november 2020* geüpdatet. We hebben onze publicatie over de sterftecijfers per dag in België kunnen verfijnen en publiceren nu gegevens tot...
DataLab
Onder de noemer Statbel DataLab publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, nieuwe statistieken, methoden en gegevensbronnen in beta-versie. Zo bekijkt Statbel ook de mogelijkheid om administratieve databanken te gebruiken om zo...
Ondernemingen
In oktober 2020 werden in totaal 613 bedrijven failliet verklaard in België. Door die faillissementen in oktober gingen er 1.598 banen verloren: 793 voltijdse banen, 541 deeltijdse banen en 264...
Ondernemingen
In de week van 9 tot 15 november (week 46) hebben de ondernemingsrechtbanken 113 faillissementen uitgesproken. Daarbij gingen in totaal 523 arbeidsplaatsen verloren. De cijfers van week 46 vertonen dus...
Ondernemingen
In 2019 telde ons land 80 vestigingen die als hoofdactiviteit een cinematografische projectiezaal uitbaten. Er waren 19.877.878 toeschouwers en 160,2 miljoen euro aan bruto ontvangsten exclusief btw. Het Vlaams Gewest...
DataLab
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – september 2020 Met deze reeks snelle, indicatieve cijfers brengt Statbel de impact van de Covid-19-crisis op de arbeidsmarkt mee in kaart. De conclusies van...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in oktober 0,4% ten opzichte van 0,5% in september. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in oktober...