Nieuws

Landbouw & Visserij
Zoals in de afgelopen drie jaar stijgt de algemene landbouwindex tussen februari en maart. In 2021 is de index met 11,3% gestegen, terwijl de stijging in 2020 beperkt is gebleven...
Bevolking
Statbel heeft zijn voorlopige sterftecijfers tot en met 25 april 2021* geüpdatet. We hebben onze publicatie over de sterftecijfers per dag in België kunnen verfijnen en publiceren nu gegevens tot...
Ondernemingen
In de week van 26 april tot 2 mei (week 17) hebben de ondernemingsrechtbanken 109 faillissementen uitgesproken. Daarbij gingen in totaal 199 arbeidsplaatsen verloren. Deze twee cijfers liggen in dezelfde...
Huishoudens
In het kader van de EU-SILC-enquête heeft Statbel, het Belgische statistiekbureau, de intergenerationele overdracht van armoede bestudeerd. De respondenten van 25 tot 59 jaar werd gevraagd naar hun levensomstandigheden toen...
Ondernemingen
Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2021 (februari). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de Prodcom-lijst 2021...
Conjunctuurindicatoren
In maart 2021 is het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen sterk gestegen met 15,2% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. Voor...
Werk & Opleiding
1 mei, dag van de arbeid - Evolutie van deeltijds werk tussen 1983 en 2020 De laatste decennia gingen steeds meer vrouwen aan het werk. In 2020 was 61% van...
Bevolking
Statbel heeft zijn voorlopige sterftecijfers tot en met 18 april 2021* geüpdatet. We hebben onze publicatie over de sterftecijfers per dag in België kunnen verfijnen en publiceren nu gegevens tot...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in februari 2021 een daling van 3,6% ten opzichte van januari 2021. De werkdaggezuiverde index vertoont een daling van 3,1% ten opzichte van februari 2020...
Conjunctuurindicatoren
In maart 2021, vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw gestegen met 1,5%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de rest...