Nieuws

Landbouw & Visserij
In juni 2018 werden 68.450 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 916.406 stuks, het aantal geslachte kippen 26.022.160. In 2017 werden maandelijks gemiddeld 26,12 miljoen dieren geslacht. Dat meldt...
Landbouw & Visserij
De index van de afzetprijzen van land- en tuinbouwproducten stijgt in de maand juni 2018 als gevolg van een toename van de afzetprijsindex van fruit en die van bloemkool. Het...
Bevolking
In 2017 zijn 109.629 personen overleden, tegenover 108.056 in 2016, namelijk een stijging van 1,5%. Hoewel er een lichte stijging was in 2017, blijft het algemene sterftecijfer conform het gemiddelde...
Ondernemingen
Het aantal ondernemingen in België blijft gestaag toenemen. Eind mei waren er 958.433 btw-plichtige ondernemingen in België, waarvan 46% (of 438.097) natuurlijke personen en 54% (of 520.336) rechtspersonen
Conjunctuurindicatoren
In juni 2018 , vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw gestegen met 1,0%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in mei 2018 een stijging van 6,2% ten opzichte van april 2018. De werkdaggezuiverde index vertoont een stijging van 4,9% ten opzichte van mei 2017....
Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van juli 2018 De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17% in juli. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,41 punt of 0,38%. De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van...
Landbouw & Visserij
De ‘Kerncijfers landbouw 2018’ bieden een overzicht van de huidige situatie en de recentste evoluties in de landbouw in ruime zin, inclusief visserij, met al de fysische, demografische en economische...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in mei 2018 een stijging van 1,2% ten opzichte van april 2018. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een stijging van 2,8% ten opzichte van mei...
Ondernemingen
Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 3,62 miljoen in april 2018 . 48% van deze overnachtingen vond plaats in hotels. Het Vlaams Gewest telde 2.337.985 overnachtingen, het Waals Gewest 686.595...

Newsletter subscription

Blijf steeds op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Uitbrengkalender