Demografie van de werkgevers in de profitsector

6.558 nieuw werkgevers in de sector van industrie en marktdiensten in 2020

Ondernemingen
6.558 nieuw werkgevers in de sector van industrie en marktdiensten in 2020

De sector van de industrie en marktdiensten [1] telde in 2020 185.407 ondernemingen die ten minste één werknemer in dienst hadden. Die ondernemingen stelden gemiddeld 12,9 werknemers tewerk, namelijk 2.391.327 werknemers in totaal.

In 2020 werden er 49.442 ondernemingen opgericht in de industrie en marktdiensten waarvan 6.558 ten minste één werknemer tewerkstelden. Die nieuwe werkgevers bezoldigden 18.469 personen, hetzij gemiddeld 2,8 werknemers per werkgever.

1.489 ondernemingen met in totaal 4.637 werknemers zetten hun activiteiten stop in 2020.

Opmerking:

Het jaar 2018 vertoonde een methodologische verandering door de volledige invoering van het begrip onderneming op basis van de kennis van ondernemingsgroepen. De volledige uitleg kan u nalezen op onze documentatiepagina.


[1] Industrie en marktdiensten, exclusief de holdings én exclusief de profit-organisaties in de sectoren onderwijs/ menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening/ kunst, amusement en recreatie/ overige diensten (nace P-S)

Grootteklasse
Rechtsvorm

De demografie van de ondernemingen van de profitsector met werknemers (of demografie van de werkgevers in de profitsector) verschaft informatie over de activiteit, de werkgelegenheid en de rechtsvorm van de ondernemingen die ten minste één werknemer tewerkstellen in de loop van het referentiejaar in België. Deze groep vormt een deelverzameling van de actieve ondernemingen (LINK). De methodologie is identiek. Deze statistiek verschaft ook de economische geboortes en sterftes in België. Opgelet : een geboorte hier komt niet noodzakelijk overeen met een geboorte in de demografie van ondernemingen, omdat een onderneming in jaar T actief kan zijn en pas enkele jaren later werknemers kan hebben (T+k). Slechts in T+k zal de onderneming worden beschouwd als een geboorte in de demografie van de werkgevers. Voor het laatste jaar zijn de cijfers over de sterftes voorlopige cijfers.

Populatie

Ondernemingen van de profitsector van de NACE (rev. 2) B tot N en P tot S met uitzondering van K642, met 1 werknemer.

Documentatie demografie van ondernemingen.

Precisie rond concepten

De Demografie van ondernemingen in de marktsector met werknemers (of Demografie van werkgevers in de marktsector) geeft informatie over de activiteit, de werkgelegenheid en de rechtsvorm van ondernemingen met ten minste 1 werknemer tijdens het referentiejaar in België. Het is een deelverzameling van de actieve ondernemingen  De methodologie is identiek. Deze statistiek geeft ook de geboorten en sterfgevallen in België weer. De interpretatie van deze begrippen verschilt echter van die van de demografie van actieve bedrijven. In feite moet worden opgemerkt dat een geboorte hier niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met een geboorte in de bedrijvendemografie, aangezien dit de geboorte van een werkgever wordt genoemd. Als we dus overwegen om een bedrijf in T1 actief te laten worden en pas enkele jaren later werknemers te hebben (in T2>T1 bijvoorbeeld), dan zien we een geboorte in T1 in de demografie van actieve bedrijven en een geboorte, maar in T2 in de demografie van de werkgevers. Omgekeerd wordt in geval van overlijden het verlies van de status van werkgever beëindiging genoemd. Als een bedrijf zijn werknemers in T3 verliest, wordt dit beschouwd als een beëindiging in T3, maar het mag geen beëindiging zijn in de bedrijfsdemografie omdat het actief kan blijven.

Verduidelijking van de woordenschat

De termen "Aantal werknemers in ondernemingen die hun activiteiten in t hebben beëindigd" en "Aantal werknemers in ondernemingen die in t zijn opgericht" moeten worden opgevat als het aantal werknemers in ondernemingen die hun hoedanigheid van werkgever in t+1[1] zullen verliezen, respectievelijk het aantal werknemers in ondernemingen die in t hebben ingehuurd.

Nauwkeurigheid rond de sterftecijfers van het afgelopen jaar

Net als bij de demografie van de actieve bedrijven zijn de cijfers van de sterfgevallen voor het afgelopen jaar voorlopig.


[1] In t hebben deze bedrijven nog steeds werknemers, maar het jaar daarop (d.w.z. t+1) hebben deze bedrijven geen werknemers meer