Demografie van de werkgevers in de profitsector

Werkgevers in de profitsector stellen gemiddeld 12,9 werknemers tewerk

Ondernemingen
Werkgevers in de profitsector stellen gemiddeld 12,9 werknemers tewerk

In 2017 telde de profitsector 218.988 ondernemingen die ten minste één werknemer tewerkstelden. Die ondernemingen stelden gemiddeld 12,9 werknemers tewerk, namelijk 2.818.200 werknemers in totaal.

In 2017 werden er 47.844 ondernemingen opgericht in de profitsector waarvan 8.590 ten minste één werknemer tewerkstellen. Die nieuwe werkgevers bezoldigden 14.879 personen, hetzij gemiddeld 1,7 per werkgever.

Grootteklasse
Rechtsvorm

De demografie van de ondernemingen van de profitsector met werknemers (of demografie van de werkgevers in de profitsector) verschaft informatie over de activiteit, de werkgelegenheid en de rechtsvorm van de ondernemingen die ten minste één werknemer tewerkstellen in de loop van het referentiejaar in België. Deze groep vormt een deelverzameling van de actieve ondernemingen (LINK). De methodologie is identiek. Deze statistiek verschaft ook de economische geboortes en sterftes in België. Opgelet : een geboorte hier komt niet noodzakelijk overeen met een geboorte in de demografie van ondernemingen, omdat een onderneming in jaar T actief kan zijn en pas enkele jaren later werknemers kan hebben (T+k). Slechts in T+k zal de onderneming worden beschouwd als een geboorte in de demografie van de werkgevers. Voor het laatste jaar zijn de cijfers over de sterftes voorlopige cijfers.

Populatie

Ondernemingen van de profitsector van de NACE (rev. 2) B tot N en P tot S met uitzondering van K642, met 1 werknemer.

Documentatie demografie van ondernemingen.