Bevoorradingsbalansen

Bevoorradingsbalansen vlees

Landbouw & Visserij
Bevoorradingsbalansen vlees

Tussen 2006 en 2016 at de Belg ieder jaar gemiddeld 1,1 kg minder vlees dan het jaar voordien. Globaal genomen nam de gemiddelde vleesconsumptie met 18% af in de periode 2006-2016. De grootste dalingen werden opgetekend voor schapen- en geitenvlees (-43%) en voor paardenvlees (-39%). Deze twee samen maken evenwel slechts 2% uit van de totale menselijke vleesconsumptie. De consumptie van runds- en kalfsvlees nam echter ook af, met meer dan een vierde: van 13,3 naar 9,9 kg (-26%). De kleinste relatieve afname werd opgetekend voor de vleessoort waarvan we het meeste eten, namelijk varkensvlees. De consumptie ervan nam af van 24,0 tot 22,5 kg tussen 2006 en 2016 (-6%). Opmerkelijk is dat we méér wild en gevogelte aten dan tien jaar terug. De consumptie ervan steeg van 3,05 tot 3,16 kg (+4%).

Dashboard
Content
Tabel
Content

Evolutie van het gemiddeld vleesverbruik in België (2006-2016)

Menselijke consumptie (kg/inwoner) 2006 2016 2016/2006 (in %) 2016-2006 (in kg)
Rund- en kalfvlees 13,34 9,93 -26% -3,4
Varkensvlees 23,98 22,49 -6% -1,5
Schapen- en geitenvlees 1,07 0,61 -43% -0,5
Paardenvlees 0,44 0,27 -39% -0,2
Gevogelte 17,63 13,22 -25% -4,4
Wild en konijn 3,05 3,16 +4% +0,1
Eetbaar slachtafval 2,82 1,40 -50% -1,4
Totaal (eetbaar gedeelte) 62,33 51,07 -18% -11,3

Doel en korte beschrijving

Balans tussen de bronnen (productie, beginvoorraad, invoer) en de besteding (gebruik, eindvoorraad, uitvoer) van de verschillende landbouwproducten..

Populatie

Landbouwproducten

Frequentie

Onregelmatig (meer dan 1 jaar).

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Productie : Bevat de voorraden, de uitvoer en de invoer

Beschikbaarheid : Bevat zaaigoed, dierenvoeding, verliezen en industrieel gebruik

Metadata