Uitbrengkalender

januari

53 faillissementen in week 52 w-2023-52
Gemeentelijk afval per inwoner is met 12,3% gedaald y-2022
2022 bevestigt groeivertraging van de biologische sector y-2022
Sterftecijfers tot en met 24 december w-2023-51
Dalende verkoop in de detailhandel - november 2023 m-2023-11
127 faillissementen in week 1 w-2024-01
Stijging van de landbouwindexen tussen oktober en november 2023 m-2023-11
Industriële productie-index: november 2023 m-2023-11
Sterftecijfers tot en met 31 december w-2023-52
Bouwvergunningen: september 2023 m-2023-09
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-10
4.927 nationaliteitswijzigingen in oktober m-2023-10
Geharmoniseerde consumptieprijsindex– december 2023 m-2023-12
Productie in de bouwnijverheid: november 2023 m-2023-11
8.822 geboorten in november m-2023-11
Uitkomst van de eerste meeting van de Raadswerkgroep Statistiek -
145 faillissementen in week 2 w-2024-02
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – november 2023 m-2023-11
Sterftecijfers tot en met 7 januari w-2024-01
Faillissementen 2023: contrasterende regionale resultaten m-2023-12
3.705.160 overnachtingen in oktober 2023 m-2023-10
49 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in september m-2023-09
Consumptiekrediet – eerste helft 2023 s-2023-01
25.133.714 dieren geslacht in december 2023 m-2023-12
Statbel Junior 2.0 is een feit -
Daling van COVID-19, tumoren blijven belangrijkste doodsoorzaak in 2021 y-2021
8.323 nieuwe ondernemingen in november m-2023-11
237 faillissementen in week 3 w-2024-03
Vrouwen lezen meer dan mannen Y-2022
Overlijdens met 0,6% gedaald in 2023 y-2023
Sterftecijfers tot en met 14 januari w-2024-02
De inflatie bedraagt 1,75% m-2024-01
Januari 2024: jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex (CPI) met referentiejaar 2013 = 100 y-2024
December 2023 : afzetprijsindex industrie + 0,1% m-2023-12
Bouwvergunningen: oktober 2023 m-2023-10
245 faillissementen in week 4 w-2024-04
Industriële omzet-index: november 2023 m-2023-11

februari

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) - november m-2023-11
Hybride wagens onttronen benzinewagens: 59% van de verkochte wagens in 2023 zijn hybride of elektrisch y-2023 voorlopig
Bijna 2,5 miljoen Belgen kunnen zich geen week vakantie permitteren y-2023 voorlopig
Platformdata in het verblijfstoerisme 2022 Y-2022
Sterftecijfers tot en met 21 januari w-2024-03
Dalende verkoop in de detailhandel - december 2023 m-2023-12
Zuigelingensterfte neemt verder af y-2021
236 faillissementen in week 5 w-2024-05
Het indexcijfer van de landbouwprijzen van december is 6,3% lager dan die van het afgelopen jaar m-2023-12
Meer dan 2,1 miljoen Belgen lopen risico op armoede of sociale uitsluiting y-2023
Sterftecijfers tot en met 28 januari w-2024-04
Industriële productie-index: december 2023 m-2023-12
4.489 nationaliteitswijzigingen in november m-2023-11
8.691 geboorten in december m-2023-12
Geboorten in 2023 met 4,5% gedaald tegenover gemiddelde 2019-2022 y-2023 voorlopig
Vanaf het einde van de jaren 2040 blijft de bevolkingsgroei alleen nog in het Vlaams Gewest positief -
203 faillissementen in week 6 w-2024-06
Afgelopen zomer ging een derde van de buitenlandse reizen van de Belgen naar Frankrijk t-2023-03
Productie in de bouwnijverheid: december 2023 m-2023-12
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – december 2023 m-2023-12
Sterftecijfers tot en met 4 februari w-2024-05
Januari 2024 : 942 faillissementen m-2024-01
Geharmoniseerde consumptieprijsindex– januari 2024 m-2024-01
Uitkomst van de tweede meeting van de Raadswerkgroep Statistiek -
55 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in oktober m-2023-10
242 faillissementen in week 7 w-2024-07
13,7 miljoen toeschouwers in de Belgische bioscopen in 2022 y-2022
Meer dan een miljoen minder varkens geslacht in 2023 y-2023 voorlopig
27.969.642 dieren geslacht in januari 2024 m-2024-01
6.029 nieuwe ondernemingen in december m-2023-12
2.666.190 overnachtingen in november 2023 m-2023-11
Sterftecijfers tot en met 11 februari w-2024-06
Uitkomst van de informele meeting van de Raadswerkgroep Statistiek -
De inflatie bedraagt 3,20% m-2024-02
285 faillissementen in week 8 w-2024-08
Meer dan 7000 Belgen vieren om de 4 jaar hun verjaardag 2024
Januari 2024 : afzetprijsindex industrie -0,7% m-2024-01
Bouwvergunningen: november 2023 m-2023-11
Industriële omzet-index: december 2023 m-2023-12

maart

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) - december m-2023-12
Sterftecijfers tot en met 18 februari w-2024-07
Stijging van de arbeidskostenindex in het vierde kwartaal 2023 t-2023-04
Europese Statistiekolympiade 2024-2025 -
Omzet ondernemingen daalde met 6,1% in het vierde kwartaal van 2023 t-2023-04
Omzet in de dienstensector in het vierde kwartaal 2023 t-2023-04
Daling van 18,2% van de verkoop in de detailhandel - januari 2024 m-2024-01
9,5% minder geloste goederen in Belgische havens t-2023-03
Daling van de binnenscheepvaart in het derde kwartaal 2023 t-2023-03
177 faillissementen in week 9 w-2024-09
Vrouwen verdienden nog 5% minder dan mannen in 2022 y-2022
Bijna een derde van de zelfstandige ondernemers zijn vrouwen 2022
Sterftecijfers tot en met 25 februari w-2024-08
3.885 nationaliteitswijzigingen in december m-2023-12
Industriële productie-index: januari 2024 m-2024-01
9.209 geboorten in januari m-2024-01
Daling van het aantal vacatures in loondienst t-2023-04
196 faillissementen in week 10 w-2024-10
Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2023 t-2023-04
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - februari 2024 m-2024-02
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – januari 2024 m-2024-01
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,9% t-2023-04
Productie in de bouwnijverheid: januari 2024 m-2024-01
Februari 2024 : 994 faillissementen m-2024-02
Sterftecijfers tot en met 3 maart w-2024-09
Afzetprijzen in de dienstensector: 4de kwartaal 2023 t-2023-04
202 faillissementen in week 11 w-2024-11
52 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in november m-2023-11
In 2023 domineerden hotels de markt van toeristische accommodaties m-2023-12
62,3% van de Belgen voelde zich altijd of meestal gelukkig t-2023-04
Sterftecijfers tot en met 10 maart w-2024-10
24.883.782 dieren geslacht in februari 2024 m-2024-02
14.581 nieuwe ondernemingen in januari m-2024-01
Het indexcijfer van de landbouwprijzen van januari is 5,2% lager dan dat van het afgelopen jaar m-2024-01
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2023 t-2023-04
Jobmobiliteit blijft hoog y-2023
72,1% van de 20-64-jarigen is aan het werk in 2023 y-2023
296 faillissementen in week 12 w-2024-12
Deeltijdwerk daalt lichtjes bij vrouwen, niet bij mannen y-2023
5,2% van zowel de werkende vrouwen als mannen heeft een tweede job y-2023
Administratief medewerker is het meest voorkomende beroep y-2023
Bijna een derde van de loontrekkenden doet aan thuiswerk 2023
De inflatie bedraagt 3,18% m-2024-03
Kloof tussen mannen en vrouwen in aandeel gediplomeerden hoger onderwijs wordt groter y-2023
In 2023 had 9,6% van de 15-29-jarigen geen werk noch onderwijs of opleiding gevolgd y-2023
Percentage voortijdige verlaters van onderwijs en opleiding hoger bij jongens dan meisjes y-2023
Eén op de vier volwassenen volgde in 2023 onderwijs of een opleiding 2023
Februari 2024 : afzetprijsindex industrie + 1,4% m-2024-02
Bouwvergunningen: december 2023 m-2023-12
Sterftecijfers tot en met 17 maart w-2024-11
Industriële omzetindex: januari 2024 m-2024-01
Indexen van gewerkte uren: vierde trimester 2023 t-2023-04
Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2023 t-2023-04

april

Datalab - Grid van de bevolking met cellen van variabele grootte 2023
246 faillissementen in week 13 w-2024-13
December 2023: 1.115 ton vis aangevoerd m-2023-12 + y-2023
Zeevisserij: daling aanvoer en omzet in 2023 y-2023
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt -
Verkoop in de detailhandel met 5,1% gedaald - februari 2024 m-2024-02
Sterftecijfers tot en met 24 maart w-2024-12
Februari 2024: Daling van het afzetprijsindex in de landbouw m-2024-02
101 faillissementen in week 14 w-2024-14
Industriële productie-index: februari 2024 m-2024-02
Waarde van de industriële productie bedroeg 196 miljard euro in 2023 y-2023
Sterftecijfers tot en met 31 maart w-2024-13
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - maart 2024 m-2024-03
Productie in de bouwnijverheid: februari 2024 m-2024-02
Marie Vandresse, Directrice-generaal van Statbel -
215 faillissementen in week 15 w-2024-15
Maart 2024 : 1.024 faillissementen m-2024-03
Sterftecijfers tot en met 7 april w-2024-14
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen van 2023 y-2023 2de ramingen
1.993.653 overnachtingen in januari 2024 m-2024-01
52 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in december m-2023-12
26.230.125 dieren geslacht in maart 2024 m-2024-03
9.676 nieuwe ondernemingen in februari m-2024-02
Census 2021, de Belgische bevolking in kaart gebracht 2021
214 faillissementen in week 16 w-2024-16
Hoe is de bevolking van je gemeente tussen 2011 en 2021 geëvolueerd? Y-2021
Twee derde van de woningen wordt door hun eigenaar bewoond 2021
Samenstelling van de bevolking in particuliere huishoudens 2021 2021
Een vierde van de werkzame personen werkt buiten zijn of haar provincie van verblijf 2021
Open data - verkopen van vastgoed per statistische sector 2013-2022
Sterftecijfers tot en met 14 april w-2024-15
De inflatie bedraagt 3,37% m-2024-04
Maart 2024 : afzetprijsindex industrie -0,7% m-2024-03
Bouwvergunningen: januari 2024 m-2024-01
Industriële omzet-index: februari 2024 m-2024-02
Evolutie van vrouwen op de arbeidsmarkt y-2021

mei

196 faillissementen in week 17 w-2024-17
Woningprijzen 2023 y-2023
Sterftecijfers tot en met 21 april w-2024-16
Verkoopvolume stijgt met 11,7% in de detailhandel - maart 2024 m-2024-03
Open data - Adressenbestanden en statistische sectoren -
209 faillissementen in week 18 w-2024-18
Industriële productie-index: Maart 2024 m-2024-03
Sterftecijfers tot en met 28 april w-2024-17
5.297 nationaliteitswijzigingen in februari m-2024-01+02
9.064 geboorten in maart m-2024-02+03
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - april 2024 m-2024-04
Het indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw is met 7,6% gedaald m-2024-03
Productie in de bouwnijverheid: maart 2024 m-2024-03
115 faillissementen in week 19 w-2024-19
Aantal reizen in het 4e kwartaal 2023 met 6,8% gestegen t-2023-04
Brussel heeft de meeste ongevallen per 100 km weg y-2022
April 2024 : 925 faillissementen m-2024-04
Sterftecijfers tot en met 5 mei w-2024-18
2.444.610 overnachtingen in februari 2024 m-2024-02
59 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in januari 2024 m-2024-01
28.157.734 dieren geslacht in april 2024 m-2024-04
Verkoopvolume daalt met 2,2% in de dienstensector - februari 2024 m-2024-02
Vrouwen en jonge generaties zijn vaker hoogopgeleid y-2021
Verkoopvolume stijgt met 1,6% in de groothandel - februari 2024 m-2024-02
Wijzigingen van de NIS-codes van de gemeenten vanaf 1 januari 2025 -
194 faillissementen in week 20 w-2024-20
7.510 nieuwe ondernemingen in maart m-2024-03
Gemeentelijke armoedecijfers van 2021 2021
Sterftecijfers tot en met 12 mei w-2024-19
144 faillissementen in week 21 w-2024-21
De inflatie bedraagt 3,36% m-2024-05
Belgische zuivelbedrijven zetten in op meer productie van kaas en room in 2023 y-2023
April 2024: afzetprijsindex industrie +1,1% m-2024-04
Sterftecijfers tot en met 19 mei w-2024-20
Industriële omzetindex: maart 2024 m-2024-03
Stijging van de arbeidskostenindex in het eerste kwartaal 2024 t-2024-01

juni

Bouwvergunningen: februari 2024 m-2024-02
België telde 55.264 nationaliteitswijzigingen in 2023 y-2023
Geboorten in 2023 met 4,7% gedaald tegenover gemiddelde 2019-2022 Y-2023
België telde 11.763.650 inwoners op 1 januari 2024 y-2023
Overlijdens in 2023 met 0,7% gedaald tegenover gemiddelde 2018-2019-2021-2022 y-2023
België telde 11.763.650 inwoners op 1 januari 2024 y-2024
Internationaal migratiesaldo bedroeg 66.349 personen in 2023 y-2023
Verkoop in de detailhandel met 2% gedaald - april 2024 m-2024-04
219 faillissementen in week 22 w-2024-22
Daling van het geboortecijfer en stijging van de leeftijd van de moeder in 2023 y-2023
Diversiteit naar herkomst in België y-2024
België telde 5.163.139 private huishoudens op 1 januari 2024 y-2024
Werknemers & werkzame personen: eerste trimester 2024 t-2024-01
Verkoopvolume in de dienstensector stijgt met 1,7% - maart 2024 m-2024-03
Verkoopvolume in de groothandel stijgt met 0,4% - maart 2024 m-2024-03
Het indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw daalt met 4,3% m-2024-04
Sterftecijfers tot en met 26 mei w-2024-21
Daling van de binnenscheepvaart in het vierde kwartaal 2023 t-2023-04
5882 nationaliteitswijzigingen in maart m-2024-03
9.102 geboorten in april m-2024-04
Industriële productie-index: april 2024 m-2024-04
Daling van 1,5% van de schijnbare vleesconsumptie in 2023 y-2023
Lichte stijging van het aantal vacatures in loondienst t-2024-01
Omzet ondernemingen daalde met 3,9% in het eerste kwartaal van 2024 t-2024-01
Geef je carrière een boost met Statbel -
243 faillissementen in week 23 w-2024-23
9 op de 10 niet-beroepsactieven bleven niet-beroepsactief t-2024-01
Daling van het vrachtvolume in Belgische havens in 2023 y-2023
Minder gunstige arbeidsmarktevoluties in het eerste kwartaal van 2024 t-2024-01
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - mei 2024 m-2024-05
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,7% t-2024-01
Productie in de bouwnijverheid: april 2024 m-2024-04
Mei 2024 : 842 faillissementen m-2024-05
Sterftecijfers tot en met 2 juni w-2024-22
4% meer toeristische overnachtingen in 2023 y-2023
Echtscheidingen met 3,6% gestegen in 2023 y-2023
Huwelijken met 4% gedaald in 2023 y-2023
Wettelijke samenwoningen dalen met 3,6% in 2023 y-2023
Verweduwingen met 5% gedaald in 2023 y-2023
Huwelijken en wettelijke samenwoningen gedaald in 2023, jubileumjaar van het homohuwelijk y-2023
Statistieken over vestigingseenheden -
Meeste werknemers in de sector van de groot- en detailhandel y-2021
Grootste tewerkstellingsgroei in de sector van administratieve en ondersteunende diensten y-2021
8.574 nieuwe werkgevers in de sector van industrie en marktdiensten in 2021 y-2021
195 faillissementen in week 24 w-2024-24
Afzetprijsindex voor de diensten t-2024-01
Zuivelstatistieken m-2024-02
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2024-03
Vastgoedprijzen t-2024-01
Sterftecijfers tot en met 9 juni w-2024-23
Slachtingen van dieren m-2024-05
Residentiële vastgoedprijsindex t-2024-01
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2024-04
Monitoring van levensomstandigheden t-2024-01
Verkeersongevallen en slachtoffers y-2023
Bouwvergunningen m-2024-03
Wekelijkse faillissementen w-2024-25
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2024-06
Consumentenkrediet s-2023-02
Onderzoek vakanties en reizen y-2023
Afzetprijsindexen (industrie) m-2024-05
Sterftecijfers tot en met 16 juni w-2024-24
Omzet in de industrie m-2024-04
Indexen van gewerkte uren t-2024-01
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2024-01

juli

Medische index y-2024
Wekelijkse faillissementen w-2024-26
Luchtvaart y-2023
Omzet in de dienstensector (volgens btw) m-2024-04
Voornamen van vrouwen en mannen y-2024
Familienamen y-2024
Voornamen van meisjes en jongens y-2023
Omzet in de kleinhandel m-2024-05
Sterftecijfers tot en met 23 juni w-2024-25
Nationaliteitswijzigingen m-2024-04
Geboorten m-2024-05
Landbouwprijzen m-2024-05
Sterftetafels y-2023
Wekelijkse faillissementen w-2024-27
Productie-indexen in de industrie m-2024-05
EAK module y-2023
Sterftecijfers tot en met 30 juni w-2024-26
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2024-06
Productie-indexen in de bouw m-2024-05
Wekelijkse faillissementen w-2024-28
Maandelijkse faillissementen m-2024-06
Sterftecijfers tot en met 7 juli w-2024-27
Zuivelstatistieken m-2024-03
Slachtingen van dieren m-2024-06
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2024-05
Wekelijkse faillissementen w-2024-29
Landbouwcijfers y-2023
Raming van de oogst y-2023
Sterftecijfers tot en met 14 juli w-2024-28
Bouwvergunningen m-2024-04
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) y-2023
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2024-07
Afzetprijsindexen (industrie) m-2024-06
Wekelijkse faillissementen w-2024-30
Omzet in de industrie m-2024-05

augustus

Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2024-04
Sterftecijfers tot en met 21 juli w-2024-29
Omzet in de kleinhandel m-2024-06
Omzet in de dienstensector (volgens btw) m-2024-05
Wekelijkse faillissementen w-2024-31
Productie-indexen in de industrie m-2024-06
Lactatieproductie koeien y-2023
Sterftecijfers tot en met 28 juli w-2024-30
Nationaliteitswijzigingen m-2024-05
Geboorten m-2024-06
Productie-indexen in de bouw m-2024-06
Wekelijkse faillissementen w-2024-32
Sterftecijfers tot en met 4 augustus w-2024-31
Onderzoek vakanties en reizen t-2024-01
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2024-07
Landbouwprijzen m-2024-06
Wekelijkse faillissementen w-2024-33
Zuivelstatistieken m-2024-04
Slachtingen van dieren m-2024-07
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2024-06
Maandelijkse faillissementen m-2024-07
Sterftecijfers tot en met 11 augustus w-2024-32
Index van werknemers en werkzame personen t-2024-02
Wekelijkse faillissementen w-2024-34
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2024-08
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2024-02
Afzetprijsindexen (industrie) m-2024-07
Sterftecijfers tot en met 18 augustus w-2024-33
Omzet in de industrie m-2024-06

september

Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2024-05
Afvalproductie y-2022
Wekelijkse faillissementen w-2024-35
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2024-02
Omzet in de dienstensector (volgens btw) m-2024-06
Omzet in de kleinhandel m-2024-07
Zeevaart t-2024-01
Binnenscheepvaart t-2024-01
Bouwvergunningen m-2024-05
Sterftecijfers tot en met 25 augustus w-2024-34
Nationaliteitswijzigingen m-2024-06
Geboorten m-2024-07
Landbouwprijzen m-2024-07
Productie-indexen in de industrie m-2024-07
Wekelijkse faillissementen w-2024-36
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2024-02
Transities op de arbeidsmarkt t-2024-02
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2024-02
Wagenbezit per huishouden y-2023
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2024-02
Maandelijkse faillissementen m-2024-08
Sterftecijfers tot en met 1 september w-2024-35
Bodemgebruik y-2023
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2024-08
Productie-indexen in de bouw m-2024-07
Voertuigenpark y-2024
Wekelijkse faillissementen w-2024-37
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2024-06
Monitoring van levensomstandigheden t-2024-02
Afzetprijsindex voor de diensten t-2024-02
Zuivelstatistieken m-2024-05
Sterftecijfers tot en met 8 september w-2024-36
Residentiële vastgoedprijsindex t-2024-02
Slachtingen van dieren m-2024-08
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2024-07
Structurele ondernemingsstatistieken Y-2022
Wekelijkse faillissementen w-2024-38
Vastgoedprijzen t-2024-02
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2024-09
Sterftecijfers tot en met 15 september w-2024-37
Afzetprijsindexen (industrie) m-2024-08
Omzet in de industrie m-2024-07
Indexen van gewerkte uren t-2024-02
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2024-02

oktober

Bouwvergunningen m-2024-06
Wekelijkse faillissementen w-2024-39
Overleven van de Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijks) y-2023
Migraties van de Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijks) y-2023
Jaarevolutie van de btw-plichtige ondernemingen y-2023
Omzet in de dienstensector (volgens btw) m-2024-07
Omzet in de kleinhandel m-2024-08
Sterftecijfers tot en met 22 september w-2024-38
Landbouwprijzen m-2024-08
Wekelijkse faillissementen w-2024-40
Nationaliteitswijzigingen m-2024-07
Geboorten m-2024-08
Productie-indexen in de industrie m-2024-08
Sterftecijfers tot en met 29 september w-2024-39
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2024-09
Productie-indexen in de bouw m-2024-08
Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc module y-2023
Wekelijkse faillissementen w-2024-41
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen y-2024
Landbouweconomische rekeningen y-2023
Maandelijkse faillissementen m-2024-09
Sterftecijfers tot en met 6 oktober w-2024-40
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2024-07
Zuivelstatistieken m-2024-06
Slachtingen van dieren m-2024-09
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2024-08
Wekelijkse faillissementen w-2024-42
Pachten in de landbouw y-2023
Fiscale inkomens y-2022
Bouwvergunningen m-2024-07
Sterftecijfers tot en met 13 oktober w-2024-41
Goederenvervoer over de weg y-2023
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2024-10
Wekelijkse faillissementen w-2024-43
Afzetprijsindexen (industrie) m-2024-09
Sterftecijfers tot en met 20 oktober w-2024-42
Omzet in de industrie m-2024-08

november

Omzet in de kleinhandel m-2024-09
Wekelijkse faillissementen w-2024-44
Omzet in de dienstensector (volgens btw) m-2024-08
Raming van de oogst y-2024 voorlopig
Landbouwprijzen m-2024-09
Productie-indexen in de industrie m-2024-09
Sterftecijfers tot en met 27 oktober w-2024-43
Nationaliteitswijzigingen m-2024-08
Geboorten m-2024-09
Economische indicatoren van de milieusector y-2022
Milieu uitgaven van de ondernemingen y-2022
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2024-10
Productie-indexen in de bouw m-2024-09
Wekelijkse faillissementen w-2024-45
Sterftecijfers tot en met 3 november w-2024-44
Onderzoek vakanties en reizen t-2024-02
Bodembezetting volgens het Kadaster y-2024
Wekelijkse faillissementen w-2024-46
Zuivelstatistieken m-2024-07
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2024-08
Bioscoopzalen y-2023
Bevolkingsdichtheid y-2024
Maandelijkse faillissementen m-2024-10
Sterftecijfers tot en met 10 november w-2024-45
Slachtingen van dieren m-2024-10
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2024-09
Index van werknemers en werkzame personen t-2024-03
ICT-indicatoren bij huishoudens en individuen y-2024
Wekelijkse faillissementen w-2024-47
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2024-11
Digtale vaardigheden ICT HH -
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2024-03
Afzetprijsindexen (industrie) m-2024-10
Sterftecijfers tot en met 17 november w-2024-46
Omzet in de industrie m-2024-09

december

Bouwvergunningen m-2024-08
Wekelijkse faillissementen w-2024-48
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2024-03
Omzet in de dienstensector (volgens btw) m-2024-09
Omzet in de kleinhandel m-2024-10
Zeevaart t-2024-02
Binnenscheepvaart t-2024-02
ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y-2024
Sterftecijfers tot en met 24 november w-2024-47
Landbouwprijzen m-2024-10
Productie-indexen in de industrie m-2024-10
Demografie van de actieve ondernemingen in de profitsector y-2022
Demografie van de werkgevers in de profitsector y-2022
Statistiek van de snelgroeiende ondernemingen in de profitsector y-2022
Nationaliteitswijzigingen m-2024-09
Geboorten m-2024-10
Wekelijkse faillissementen w-2024-49
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2024-03
Transities op de arbeidsmarkt t-2024-03
Landbouweconomische rekeningen y-2024 1ste ramingen
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2024-03
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2024-09
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2024-03
Maandelijkse faillissementen m-2024-11
Sterftecijfers tot en met 1 december w-2024-48
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2024-11
Productie-indexen in de bouw m-2024-10
Vastgoedprijzen t-2024-03
Wekelijkse faillissementen w-2024-50
Slachtingen van dieren m-2024-11
Monitoring van levensomstandigheden t-2024-03
Afzetprijsindex voor de diensten t-2024-03
Zuivelstatistieken m-2024-08
Sterftecijfers tot en met 8 december w-2024-49
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2024-12
Afzetprijsindexen (industrie) m-2024-11
Residentiële vastgoedprijsindex t-2024-03
Omzet in de industrie m-2024-10
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2024-10
Indexen van gewerkte uren t-2024-03
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2024-03