Uitbrengkalender

januari

3,49 miljoen overnachtingen in september 2018 2018-09
Bouwvergunningen: september 2018 2018-09
België telt 973.694 actieve btw-plichtige ondernemingen 2018-10
Nieuwe gegevens bodembezetting 2018
Stijging van de producentenprijzen van tuinbouwproducten 11 -2018
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – december 2018 2018-12
Productie in de bouwnijverheid: November 2018 11-2018
Trouwen is grootste reden om wettelijke samenwoning te beëindigen 2017
Pachtprijs stijgt op 20 jaar 2017
Zuivelproductie in september 2018 09 -2018
Verkopen van vastgoed per statistische sector 2013-2017
Lichte stijging in het volume van de verkopen in de detailhandel in november 11 -2018
26.507.729 geslachte dieren in november 11 -2018
December 2018: 854 faillissementen 12 -2018
Trager herstel van de vruchtbaarheid op middellange termijn en bevestiging van de vergrijzing op lange termijn 2018
Industriele productie-index: november 2018 11 -2018
Materiële deprivatie in 2018 2018
3,45 miljoen overnachtingen in oktober 2018 10-2018
Industriële omzet-index: november 2018 11 -2018
Januari 2019 : vijfde actualisering van de consumptieprijsindex (2013 = 100) 2019
Inflatie daalt van 2,34% naar 1,99% 01 -2019
Bouwvergunningen: oktober 2018 2018-10
December 2018 : Afzetprijsindex Industrie -1,8% 12 -2018
Een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden 2018
In 2016 blijft kanker stijgen als belangrijkste doodsoorzaak -

februari

977.561 ondernemingen in november 2018-11
De tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen bevestigt de slechte resultaten van de sector in 2018 2018
De prijzen blijven laag voor varkens en fruit 2018-12
Cijfers in beeld: ICT-specialisten op de Belgische arbeidsmarkt 2017
Stijging van de consumentenkredieten s-2018-01
Valentijnsdag, een goede dag om elkaar het jawoord te geven 2017
5,1% van de nieuwe wagens rijdt op elektriciteit 2018
Productie in de bouwnijverheid: december 2018 12 -2018
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – januari 2019 2019-01
Zuivelproductie in oktober 2018 2018-10
Januari 2019: 833 faillissementen 01 -2019
Dalende verkoop in de detailhandel in december -
Meer slachtingen bij varkens in 2018, daling bij runderen 2018
24.689.319 geslachte dieren in december 2018-12
Industriele productie-index: december 2018 12 -2018
Foeto-infantiele sterfte 2016 2016
2,67 miljoen overnachtingen in november 2018 11 -2018
Inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17% 02 - 2019
Januari 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,8% 01-2019
Industriële omzet-index: december 2018 12-2018
Bouwvergunningen: november 2018 2018-11
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2018-04
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2018-04

maart

3,6% meer ondernemingen in een jaar tijd 12 -2018
Minder omzet in Belgische zeevisserij 2018
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,7% t-2018-04
Het aantal vacatures daalt t-2018-04
Arbeidsmarkt vanuit een genderoogpunt 2017
Vrouwen verdienen 6% minder dan mannen 2017
Maandelijks vragen gemiddeld 90 Britten de Belgische nationaliteit aan -
Arbeidskostenindex 4de kwartaal 2018 t-2018-04
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – februari 2019 2019-02
Prijsstijging van aardappelen 01-2019
3,7 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen 2016
Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2018 t-2018-04
Productie in de bouwnijverheid: januari 2019 01-2019
Prijzen Europese Statistiekolympiade in België -
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2018-10+11+12
Zuivelproductie in november 2018 2018-11
Februari 2019: 909 faillissementen 02 -2019
Dalende verkoop in de detailhandel in januari  2019-01
27.476.385 geslachte dieren in januari 2019-01
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2018 t-2018-04
2,7 miljoen overnachtingen in december 2018 12 -2018
België bereikt EU2020-doelstelling: 47,5% van de 30-34-jarigen heeft een diploma van het hoger onderwijs 2018
Records op de Belgische arbeidsmarkt in 2018 2018
47,5% van de 30-34-jarigen bezit een diploma hoger onderwijs 2018
8,6 % van de 18-24 jarigen zijn vroegtijdige schoolverlaters 2018
Geen werk, geen onderwijs, geen opleiding voor 9,2 % van de 15-24 jarigen 2018
Inflatie stijgt van 2,17% naar 2,33% 03 - 2019
Februari 2019 : Afzetprijsindex Industrie +0,4% 2019-02
3,8% van de werkende bevolking heeft een tweede job 2018
43,5% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds 2018
Administratief medewerker is het meest voorkomend beroep 2018

april

mei

juni

6.298 nieuwe ondernemingen in maart 2019-03
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,9% t-2019-01
Stijging van de zeevaart in 2018 y-2018
Belgisch team wint Europese Statistiekolympiade -
Bouwvergunningen: februari 2019 2019-02
147.700 vacatures in het eerste kwartaal 2019   t-2019-01
Stijging van de producentenprijzen voor groenten uit volle grond 04-2019
Arbeidskostenindex 1ste kwartaal 2019 t-2019-01
Productie in de bouwnijverheid: april 2019 04-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – mei 2019 2019-05
Eenoudergezinnen, werklozen en huurders meest kwetsbaar voor armoede y-2018
Sterftecijfer stabiel de laatste 10 jaar 2018
België telde op 1 januari 2019 11.431.406 inwoners 2019
België telde op 1 januari 2019 11.431.406 inwoners 2019
Migratiesaldo van 50.180 personen in 2018 2018
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-01+02+03
Vrouwen worden twee keer vaker weduwe dan mannen weduwnaar y-2017
Mei 2019: 964 faillissementen 05-2019
Toename van de verkopen in de kleinhandel in april 2019-04
51,1 miljoen liter melk in februari 2019-02
27.634.037 geslachte dieren in april 2019-04
36.200 mensen lieten zich tot Belg naturaliseren in 2018 2018
Vastgoedprijsindex – 1e kwartaal 2019 t-2019-01
Industriële productie-index: april 2019 04-2019
Binnenscheepvaart in het vierde kwartaal 2018 2018
2,81 miljoen overnachtingen in maart 2019 03-2019
Inflatie daalt van 1,89% naar 1,73% 06 - 2019
Belgische woningprijzen - eerste kwartaal 2019 t-2019-01
Bouwvergunningen: maart 2019 2019-03
Mei 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,1% 05-2019
Industriële omzet-index: april 2019 04-2019
Stijging afzetprijzen in de dienstensector van 1,8% t-2019-01

juli

10.714 nieuwe ondernemingen in april 2019-04
Medische index 2019 y-2019
1.133 ton vis in Belgische havens in februari 2019-02
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-04
Biologische landbouw blijft stijgen y-2018
Stijging van de werkgelegenheidsgraad valt stil, werkloosheidsgraad blijft verder dalen t-2019-01
Iets minder doden op onze wegen in 2018 2018
Toerismecijfers 2018 y-2018
Prijsstijging van dierlijke productie 05-2019
Indexen van gewerkte uren: eerste trimester 2019 t-2019-01
Werknemers & werkzame personen: eerste trimester 2019 t-2019-01
Indexen van de loonmassa: eerste trimester 2019 t-2019-01
Belgen ondernemen 1,8 miljoen meer reizen in 2018 y-2018
1.059 ton vis in Belgische havens in april 2019-03+04
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – juni 2019 2019-06
Productie in de bouwnijverheid: mei 2019 m-2019-05
Kerncijfers landbouw 2019 2019
Arthur voor het eerst meest populaire jongensnaam y-2018
Arthur voor het eerst meest populaire jongensnaam 2018
Mannen en vrouwen: Jean & Maria 2018
Familienamen: Peeters & Janssens 2018
Levensverwachting Belgische bevolking weer licht gestegen in 2018 y-2018
Verkoopvolume e-commerce met 11% gestegen tussen mei 2018 en mei 2019 2019-05
Ruim de helft van de geproduceerde melk is halfvolle melk 2019-03
Ruim 900.000 varkens geslacht in mei 2019 2019-05
Juni 2019: 1.014 faillissementen 06-2019
Industriële productie-index: mei 2019 05-2019
Bouwvergunningen: april 2019 2019-04
4 miljoen overnachtingen in april 2019 04-2019
Inflatie daalt voor de 4de maand op rij en bedraagt 1,42% 07 - 2019
Industriële omzet-index: mei 2019 05-2019
Juni 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,6% 06-2019

augustus

september

Op weg naar 1 miljoen ondernemingen in België 2019-06
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-06
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,3% t-2019-02
Lichte stijging consumentenkrediet s-2018-02
Demobel: nieuwe demografische database -
Steeds meer Britten verwerven de Belgische nationaliteit 2019-06
Stijging van de prijs van kropsla in juli 07-2019
139.000 vacatures in het tweede kwartaal 2019 t-2019-02
Arbeidskostenindex 2de kwartaal 2019 t-2019-02
Productie in de bouwnijverheid: juli 2019 07-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – augustus 2019 2019-08
De kaap van 100.000 hybride wagens overschreden y-2019
806 ton vis aangevoerd in juni 2019-06
Luchtvaart: 3,9% meer passagiers y-2018
Toename van de verkopen in de kleinhandel in juli 2019-07
Vastgoedprijsindex – 2e kwartaal 2019 t-2019-02
51,9 miljoen liter melk in mei 2019-05
26.257.001 dieren geslacht in juli 2019-07
Structuur van de Belgische economie in 2017 y-2017
Augustus 2019: 459 faillissementen 08-2019
Industriële productie-index: Juli 2019 07-2019
Belgische woningprijzen - eerste semester 2019 t-2019-2
3,8 miljoen overnachtingen in juni 2019 06-2019
Inflatie duikt onder de 1% en bedraagt 0,80% 09 - 2019
Bouwvergunningen: juni 2019 2019-06
Augustus 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,5% 08-2019
Industriële omzet-index: Juli 2019 07-2019

oktober

10.196 nieuwe ondernemingen in juli 2019-07
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-07
Belgische werkgelegenheidsgraad stijgt naar 71% t-2019-02
Binnenscheepvaart in het eerste kwartaal 2019 t-2019-01
Stijging afzetprijzen in de dienstensector van 1,9% t-2019-02
Prijzen van tarwe en wintergerst dalen 08-2019
Hooggeschoolden vinden combinatie werk-gezin het moeilijkst 2018
Recordaantal naturalisaties van Britten 2019-07
Bijna 100.000 nieuwe ondernemingen in 2018 y-2018
Vier Belgische ondernemingen op vijf passen maatregelen toe op het vlak van ICT-beveiliging 2019-10
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – september 2019 2019-09
Productie in de bouwnijverheid: augustus 2019 08-2019
Indexen van gewerkte uren: tweede trimester 2019 t-2019-02
Werknemers & werkzame personen: tweede trimester 2019 t-2019-02
Indexen van de loonmassa: tweede trimester 2019 t-2019-02
Ons gemoed lijdt onder onze financiële situatie y-2018
4.552.745 gebouwen in België y-2019
Kerncijfers 2019 2019
Zuivelstatistieken 2019-06
Voorlopige landbouwresultaten 2019 2019
Omzet in de kleinhandel 2019-08
Slachtstatistieken 2019-08
Fiscale inkomens y-2017
Faillissementen 09-2019
Productie-indexen in de industrie 08-2019
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 07-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 10 - 2019
Omzet in de industrie 08-2019
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-07
Afzetprijsindexen (industrïe) 09-2019
Goederenvervoer over de weg y-2018

november

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-08
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-08
Huwelijken en echtscheidingen y-2018
Milieu uitgaven van de ondernemingen y-2017
Voorlopige raming van de oogst y-2019
Economische indicatoren van de milieusector y-2017
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 09-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex 2019-10
Productie in de bouwnijverheid: september 2019 09-2019
Bioscoopzalen y-2018
Bodembezetting volgens het Kadasterregister y-2019
Omzet in de kleinhandel 2019-09
Faillissementen 10-2019
Slachtstatistieken 2019-09
Productie-indexen in de industrie 09-2019
Evolutie van de overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens soort uitgave y-2017
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 08-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 11 - 2019
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-08
Afzetprijsindexen (industrïe) 10-2019
Omzet in de industrie 09-2019
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2019-03

december

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-09
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-09
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2019-03
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2019-03
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 10-2019
Gemeentelijk afval y-2018
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2019-03
Landbouweconomische rekeningen Y-2019
Productie in de bouwnijverheid: oktober 2019 10-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex 2019-11
ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y- 2019
Consumentenkrediet s-2019-01
Vastgoedprijzen t-2019-03
Omzet in de kleinhandel 2019-10
Slachtstatistieken 2019-10
Faillissementen 11-2019
Productie-indexen in de industrie 10-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 12 - 2019
Afzetprijsindexen (industrïe) 11-2019
Omzet in de industrie 10-2019
Residentiële vastgoedprijsindex t-2019-03
Prijsindexen voor diensten t-2019-03
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2019-03