Uitbrengkalender

januari

November 2020 : afzetprijsindex industrie +0,3% m-2020-11
39 faillissementen tijdens week 53 w-2020-53
Bouwvergunningen: september 2020 m-2020-09
Hotels en jeugdcentra grootste slachtoffers van de Covid-19-crisis in september m-2020-09
Verkopen in de kleinhandel met 12,5% gedaald in november m-2020-11
Sterftecijfers tot en met 27 december w-2020-52
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2020-10
Sterke daling van de landbouwprijzen in november m-2020-11
Industriële productie-index: november 2020 m-2020-11
Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2020 t-2020-03
98 faillissementen tijdens week 1 w-2021-01
Het aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen blijft stijgen in oktober m-2020-10
Nieuwe statistiek over diversiteit naar herkomst in België y-2020
Grootste tewerkstellingsgroei in reinigingssector, uitzendbureaus en computerbranche y-2018
7.000 nieuwe werkgevers in de sector van industrie en marktdiensten in 2018 y-2018
8.709 geboorten in november m-2020-11
2.305 nationaliteitswijzigingen in oktober m-2020-10
Datalab: btw-plichtigen in november m-2020-10
Materiële en sociale deprivatie in 2020 y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2020 m-2020-12
Sterftecijfers tot en met 3 januari w-2020-53
Productie in de bouwnijverheid: november 2020 m-2020-11
Voorlopige sterftecijfers 2020 per gemeente y-2020
Datalab: 39% van de werkenden werkt thuis in november 11-2020
58 miljoen liter melk vervaardigd in september m-2020-09
COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021 -
119 faillissementen tijdens week 2 w-2021-02
Consumentenkrediet - 1ste semester 2020 s-2020-01
7.203 faillissementen hebben in 2020 tot verlies van 17.882 banen geleid m-2020-12
Coronacrisis zorgt voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt t-3-2020
Sterftecijfers tot en met 10 januari w-2021-01
25.678.213 dieren geslacht in december 2020 m-2020-12
Het aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen stijgt voor de zesde maand op rij m-2020-11
111 faillissementen tijdens week 3 w-2021-03
De inflatie daalt en bedraagt 0,26% m-2021-01
Minder dan 600.000 overnachtingen in hotels in oktober 2020 m-2020-10
Januari 2021: jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex (CPI) -
December 2020 : afzetprijsindex industrie +0,9% m-2020-12
Industriële omzet-index: november 2020 m-2020-11
Bouwvergunningen: oktober 2020 m-2020-10
Sterftecijfers tot en met 17 januari w-2021-02

februari

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2020-11
80 faillissementen tijdens week 4 w-2021-04
Nieuwe stijging van de detailhandel via postorderbedrijven of via internet in december m-2020-12
Digitale kloof blijft breed tussen laag- en hooggeschoolden 2019
Sterftecijfers tot en met 24 januari w-2021-03
Landbouwprijzen dalen met 3,4% in 2020 m-2020-12
21% minder inschrijvingen van nieuwe personenwagens in 2020 y-2020
89 faillissementen tijdens week 5 w-2021-05
Industriële productie-index: december 2020 m-2020-12
8.663 geboorten in december m-2020-12
2.348 nationaliteitswijzigingen in november m-2020-11
DataLab: stijging van de binnenlandse reizen met een derde in juli en augustus t-2020-03
Sterftecijfers tot en met 31 januari w-2021-04
Daling van de visvangst in november, zowel in waarde als in hoeveelheid 2020-11
Productie in de bouwnijverheid: december 2020 m-2020-12
Datalab: werkgelegenheidsgraad neemt opnieuw toe in december 12-2020
De landbouw : een essentiële sector die probeert stand te houden y-2020
125 faillissementen tijdens week 6 w-2021-06
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - januari 2021 m-2021-01
Januari 2021: 444 faillissementen m-2021-01
Datalab: btw-plichtigen in december m-2020-12
58 miljoen liter melk vervaardigd in oktober m-2020-10
Sterftecijfers tot en met 7 februari w-2021-05
Foeto-infantiele sterfte 2018 y-2018
Slachtingen 2020 : meer slachtingen bij varkens, daling bij runderen y-2020
116 faillissementen tijdens week 7 w-2021-07
Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2020 t-2020-04
De inflatie stijgt en bedraagt 0,46% m-2021-02
Sterke stijging van het aantal schrappingen in het btw-register in december m-2020-12
Januari 2021 : Afzetprijsindex Industrie +2,0% m-2021-01
Industriële omzet-index: december 2020 m-2020-12
Bouwvergunningen: november 2020 m-2020-11
Vakantiewoningen goed voor 48% van de overnachtingen in november 2020 m-2020-11
Sterftecijfers tot en met 14 februari w-2021-06

maart

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2020-12
Omzet daalt bij een groot deel van de diensten in het vierde kwartaal 2020 t-2020-04
COVID-19-crisis leidt tot omzetdaling in bijna alle economische sectoren t-2020-04
Nieuwe directeur-generaal ad interim voor Statbel -
Binnenscheepvaart in het derde kwartaal 2020 t-2020-03
Breng binnenkort je stem uit 2020-2021
115 faillissementen tijdens week 8 w-2021-08
Sterftecijfers tot en met 21 februari w-2021-07
De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 5,8% in 2019 y-2019
Landbouwprijzen in januari met 6,2% gestegen m-2021-01
Hoog opgeleid, minder verantwoordelijkheden, minder loon 2019
121 faillissementen tijdens week 9 w-2021-09
Daling van het aantal vacatures in loondienst in België in het 4e kwartaal 2020 t-2020-04
Industriële productie-index: januari 2021 m-2021-01
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,1% t-2020-04
2.783 nationaliteitswijzigingen in december m-2020-12
8.621 geboorten in januari m-2021-01
Nieuwe UNECE leidraad over migratiebeweginge 2021
Sterftecijfers tot en met 28 februari w-2021-08
Online enquêtes zijn niet beschikbaar aanstaande zaterdag -
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - februari 2021 m-2021-02
Productie in de bouwnijverheid: januari 2021 m-2021-01
Arbeidskostenindex stijgt in het vierde kwartaal 2020 t-2020-04
124 faillissementen tijdens week 10 w-2021-10
Februari 2021: 499 faillissementen m-2021-02
Driekwart minder passagiers en de helft minder vluchten in 2020 y-2020
1.089 ton vis aangevoerd en verkocht in december 2020-12
Coronacrisis deed omzet Belgische zeevisserij dalen 2020
57 miljoen liter melk vervaardigd in november m-2020-11
Sterftecijfers tot en met 7 maart w-2021-09
Maandelijkse btw-plichtigen: nu beschikbaar volgens de NACE m-2021-01
Publieksprijs van start -
Maandelijkse btw-plichtigen: van DataLab tot officiële statistiek -
23.340.114 dieren geslacht in februari m-2021-02
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2020 t-2020-04
Stijgende verkoop in de detailhandel in januari m-2021-01
135 faillissementen tijdens week 11 w-2021-11
Helft minder overnachtingen in vakantieverblijven in 2020 m-2020-12
Sterftecijfers tot en met 14 maart w-2021-10
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt y-2020
Gevolgen van de Covid-19-crisis voor de Belgische arbeidsmarkt in 2020 blijven globaal genomen beperkt t-2020-04
4,3% van de werkende bevolking heeft een tweede job 2020
Minder transities naar werk in 2020 2020
Een kwart van de loontrekkenden werkt deeltijds 2020
Administratief medewerker is het meest voorkomend beroep 2020
Industriële omzet-index: januari 2021 m-2021-01
De inflatie stijgt en bedraagt 0,89% m-2021-03
Bouwvergunningen: december 2020 m-2020-12
Februari 2021 : Afzetprijsindex Industrie +2,3% m-2021-02
95 faillissementen tijdens week 12 w-2021-12
Indexen van gewerkte uren: vierde trimester 2020  t-2020-04
Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2020 t-2020-04
Afzetprijzen in de dienstensector: 4de kwartaal 2020 t-2020-04
In 2020 heeft 9,2% van de 15-24-jarigen geen werk en volgt geen onderwijs of opleiding 2020
8,1% van de 18-24-jarigen zijn vroegtijdige schoolverlaters in 2020 2020
In 2020 heeft 47,8% van de 30-34-jarigen in België een diploma van het hoger onderwijs 2020
Eindbalans EU2020-strategie ‘Werk’ en ‘Onderwijs en vorming' 2020

april

Thuiswerk breekt door bij nieuwe beroepsgroepen 2020
Daling van de vruchtbaarheid in 2018, vooral in Wallonië en Brussel 2018
Europese Statistiekolympiade in België: dit zijn de winnaars 2020-2021
Sterftecijfers tot en met 21 maart w-2021-11
Detailhandel: verkoop via postorderbedrijven of via internet nog steeds op het hoogste niveau m-2021-02
146 faillissementen tijdens week 13 w-2021-13
In februari 2021 is de index van planten met 18,1% gestegen m-2021-02
Industriële productie-index: februari 2021 m-2021-02
Sterftecijfers tot en met 28 maart w-2021-12
63 faillissementen tijdens week 14 w-2021-14
Open data: Bevolking 2020 volgens het km²-raster (grid) y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - maart 2021 m-2021-03
Maart 2021: 599 faillissementen m-2021-03
Productie in de bouwnijverheid: februari 2021 m-2021-02
Daling van het aandeel hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak in 2018 2018
Sterftecijfers tot en met 4 april w-2021-13
Data-analyst (m/v/x) -
Zuivelstatistieken m-2020-12
Wekelijkse faillissementen w-2021-15
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-02
Slachtingen van dieren m-2021-03
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-01
Sterfte w-2021-14
Vastgoedprijzen y-2020
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-01
Wekelijkse faillissementen w-2021-16
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-04
Bouwvergunningen m-2021-01
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-03
Omzet in de industrie m-2021-02
Sterfte w-2021-15

mei

Omzet in de kleinhandel m-2021-03
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-02
Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc module y-2019
Wekelijkse faillissementen w-2021-17
Raming van de oogst y-2020
Sterfte w-2021-16
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-03
Productie-indexen in de industrie m-2021-03
Wekelijkse faillissementen w-2021-18
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-04
Sterfte w-2021-17
Productie-indexen in de bouw m-2021-03
Wekelijkse faillissementen w-2021-19
Maandelijkse faillissementen m-2021-04
Zuivelstatistieken m-2021-01
Sterfte w-2021-18
Slachtingen van dieren m-2021-04
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-03
Wekelijkse faillissementen w-2021-20
Index van werknemers en werkzame personen t-2021-01
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-02
Omzet in de industrie m-2021-03
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-05
Sterfte w-2021-19
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-04
Bouwvergunningen m-2021-02
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2021-01
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2021-01

juni

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-03
Zuivelstatistieken y-2020
Wekelijkse faillissementen w-2021-21
Omzet in de kleinhandel m-2021-04
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2021-01
Sterfte w-2021-20
Verkeersongevallen en slachtoffers y-2020
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-04
Wekelijkse faillissementen w-2021-22
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2021-01
Productie-indexen in de industrie m-2021-04
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2021-01
Sterfte w-2021-21
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-05
Productie-indexen in de bouw m-2021-04
Wekelijkse faillissementen w-2021-23
Nationaliteitswijzigingen y-2020
Loop van de bevolking y-2020
Migratie y-2020
Sterfte y-2020
Structuur van de bevolking y-2021
Maandelijkse faillissementen m-2021-05
Horeca (Tourisme et hôtellerie) par province y-2020
Sterfte w-2021-22
Zuivelstatistieken m-2021-02
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-04
Slachtingen van dieren m-2021-05
Wekelijkse faillissementen w-2021-24
Residentiële vastgoedprijsindex t-2021-01
Consumentenkrediet s-2020-02
Vastgoedprijzen t-2021-01
Sterfte w-2021-23
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-03
Omzet in de industrie m-2021-04
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-06
Bouwvergunningen m-2021-03
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-05
Wekelijkse faillissementen w-2021-25
Indexen van gewerkte uren t-2021-01
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2021-01
Afzetprijsindex voor de diensten t-2021-01

juli

Medische index y-2021
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-04
Sterfte w-2021-24
Biologische landbouw y-2020
Omzet in de kleinhandel m-2021-05
Binnenscheepvaart t-2020-04
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2021-01
Wekelijkse faillissementen w-2021-26
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-05
Productie-indexen in de industrie m-2021-05
Sterfte w-2021-25
Voornamen van meisjes en jongens y-2020
Wekelijkse faillissementen w-2021-27
Reizen van de Belgische bevolking y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-06
Maandelijkse faillissementen m-2021-06
Productie-indexen in de bouw m-2021-05
Sterftetafels y-2020
Sterfte w-2021-26
Zuivelstatistieken m-2021-03
Wekelijkse faillissementen w-2021-28
Slachtingen van dieren m-2021-06
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-05
Sterfte w-2021-27
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-04
Wekelijkse faillissementen w-2021-29
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-07
Landbouwcijfers y-2020
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-06
Omzet in de industrie m-2021-05
Bouwvergunningen m-2021-04
Sterfte w-2021-28

augustus

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-05
Omzet in de kleinhandel m-2021-06
Wekelijkse faillissementen w-2021-30
Sterfte w-2021-29
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-06
Productie-indexen in de industrie m-2021-06
Wekelijkse faillissementen w-2021-31
Sterfte w-2021-30
Productie-indexen in de bouw m-2021-06
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-07
Wekelijkse faillissementen w-2021-32
Maandelijkse faillissementen m-2021-07
Zuivelstatistieken m-2021-04
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-06
Sterfte w-2021-31
Slachtingen van dieren m-2021-07
Wekelijkse faillissementen w-2021-33
Index van werknemers en werkzame personen t-2021-02
Bouwvergunningen m-2021-05
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-05
Sterfte w-2021-32
Omzet in de industrie m-2021-06
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-08
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-07
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2021-02
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2021-02

september

Wekelijkse faillissementen w-2021-34
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-06
Omzet in de kleinhandel m-2021-07
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2021-02
Sterfte w-2021-33
Wekelijkse faillissementen w-2021-35
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-07
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2021-02
Productie-indexen in de industrie m-2021-07
Sterfte w-2021-34
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2021-02
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-08
Wekelijkse faillissementen w-2021-36
Productie-indexen in de bouw m-2021-07
Maandelijkse faillissementen m-2021-08
Voertuigenpark y-2021
Sterfte w-2021-35
Zuivelstatistieken m-2021-05
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-07
Wekelijkse faillissementen w-2021-37
Slachtingen van dieren m-2021-08
Residentiële vastgoedprijsindex t-2021-02
Structurele ondernemingsstatistieken Y-2019
Vastgoedprijzen t-2021-02
Sterfte w-2021-36
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2021-02
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-06
Huishoudbudget y-2020
Wekelijkse faillissementen w-2021-38
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-09
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-08
Omzet in de industrie m-2021-07
Indexen van gewerkte uren t-2021-02
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2021-02
Afzetprijsindex voor de diensten t-2021-02

oktober

Bouwvergunningen m-2021-06
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-07
Sterfte w-2021-37
Omzet in de kleinhandel m-2021-08
Binnenscheepvaart t-2021-01
Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijks) y-2020
Wekelijkse faillissementen w-2021-39
Sterfte w-2021-38
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-08
Productie-indexen in de industrie m-2021-08
Wekelijkse faillissementen w-2021-40
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen y-2021
Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc module y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-09
Productie-indexen in de bouw m-2021-08
Sterfte w-2021-39
Echtscheidingen y-2020
Huwelijken y-2020
Wettelijke samenwoning y-2020
Wekelijkse faillissementen w-2021-41
Zuivelstatistieken m-2021-06
Maandelijkse faillissementen m-2021-09
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-08
Slachtingen van dieren m-2021-09
Sterfte w-2021-40
Fiscale inkomens y-2019
Wekelijkse faillissementen w-2021-42
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-10
Bouwvergunningen m-2021-07
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-07
Goederenvervoer over de weg y-2020
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-09
Omzet in de industrie m-2021-08
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2021-03
Sterfte w-2021-41
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2021-03

november

Omzet in de kleinhandel m-2021-09
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-08
Wekelijkse faillissementen w-2021-43
Milieu uitgaven van ondernemingen y-2019
Sterfte w-2021-42
Milieu uitgaven van de ondernemingen y-2020
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-09
Economische indicatoren van de milieusector y-2019
Wekelijkse faillissementen w-2021-44
Productie-indexen in de industrie m-2021-09
Voorlopige raming van de oogst y-2021
Pachten in de landbouw y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-10
Productie-indexen in de bouw m-2021-09
Sterfte w-2021-43
Wekelijkse faillissementen w-2021-45
Maandelijkse faillissementen m-2021-10
Bioscoopzalen y-2020
Bodembezetting y-2021
Zuivelstatistieken m-2021-07
Verweduwing y-2020
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-09
Sterfte w-2021-44
Slachtingen van dieren m-2021-10
Wekelijkse faillissementen w-2021-46
Index van werknemers en werkzame personen t-2021-03
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-08
Sterfte w-2021-45
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-11
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-10
Omzet in de industrie m-2021-09
Bouwvergunningen m-2021-08

december

Wekelijkse faillissementen w-2021-47
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-09
Omzet in de kleinhandel m-2021-10
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2021-03
Sterfte w-2021-46
Wekelijkse faillissementen w-2021-48
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-10
Gemeentelijk afval y-2020
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2021-03
Productie-indexen in de industrie m-2021-10
Sterfte w-2021-47
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2021-03
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2021-03
Landbouweconomische rekeningen y-2021
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-11
Wekelijkse faillissementen w-2021-49
Productie-indexen in de bouw m-2021-10
Maandelijkse faillissementen m-2021-11
ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y-2021
Sterfte w-2021-48
Zuivelstatistieken m-2021-08
Vastgoedprijzen t-2021-03
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-10
Wekelijkse faillissementen w-2021-50
Slachtingen van dieren m-2021-11
Omzet in de industrie m-2021-10
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-11
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-12
Residentiële vastgoedprijsindex t-2021-03
Indexen van gewerkte uren t-2021-03
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2021-03
Afzetprijsindex voor de diensten t-2021-03
Sterfte w-2021-49