Uitbrengkalender

januari

35 faillissementen tijdens week 52 w-2021-52
Stijgende verkoop in de kleinhandel in november m-2021-11
Sterftecijfers tot en met 26 december w-2021-51
Industriële productie-index: november 2021 m-2021-11
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-10
Afzetprijzen voor granen opnieuw gestegen in november m-2021-11
November 2021 : afzetprijsindex Industrie +2,9% m-2021-11
109 faillissementen in week 1 w-2022-01
Afzetprijzen in de dienstensector: 3de kwartaal 2021 t-2021-03
9.280 geboorten in november m-2021-11
3.641 nationaliteitswijzigingen in oktober m-2021-10
Productie in de bouwnijverheid: november 2021 m-2021-11
Sterftecijfers tot en met 2 januari w-2021-52
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – november 2021 m-2021-11
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2021 m-2021-12
126 faillissementen in week 2 w-2022-02
December 2021: 706 faillissementen m-2021-12
Consumentenkrediet – 1ste semester 2021 s-2021-01
53 miljoen liter melk vervaardigd in september m-2021-09
26.783.504 dieren geslacht in december 2021 m-2021-12
Sterftecijfers tot en met 9 januari w-2022-01
13% minder overnachtingen in oktober 2021 dan in 2019 m-2021-10
Voorlopige sterftecijfers wijzen op matige stijging in 2021 y-2021
160 faillissementen in week 3 w-2022-03
4.023 nieuwe ondernemingen in november m-2021-11
5,3 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen 2018
Sterftecijfers tot en met 16 januari w-2022-02
Januari 2022: jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex (CPI) met referentiejaar 2013 = 100 2022
De inflatie gaat van 5,71% naar 7,59% m-2022-01
Bouwvergunningen: oktober 2021 m-2021-10
Industriële omzet-index: november 2021 m-2021-11

februari

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-11
Meer inschrijvingen van nieuwe elektrische en hybride wagens dan diesels y-2021
155 faillissementen in week 4 w-2022-04
Kleinhandelsverkopen op hetzelfde niveau als in december 2020 m-2021-12
December 2021: afzetprijsindex industrie +0,5% m-2021-12
Sterftecijfers tot en met 23 januari w-2022-03
Tweede proef Statistiekolympiade gestart 2021-2022
Foeto-infantiele sterfte 2019 2019
1,3 miljoen inwoners meer tegen 2070, vergeleken met 1,5 miljoen in de afgelopen 30 jaar. y-2021-2070
Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw met 10% gestegen in 2021 m-2021-12
143 faillissementen in week 5 w-2022-05
Voorlopige geboortecijfers wijzen op een herstel in 2021 y-2021
3.495 nationaliteitswijzigingen in november m-2021-11
Industriële productie-index: december 2021 m-2021-12
9.921 geboorten in december 2021 m-2021-12
Sterftecijfers tot en met 30 januari w-2022-04
72% van de Belgen woont op minder dan 5 kilometer van een oprit van een autosnelweg y-2021
Nieuwe enquête brengt eenzaamheid, geluksgevoel en tevredenheid van de Belgen in kaart 2021-Q3
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – december 2021 m-2021-12
Productie in de bouwnijverheid: december 2021 m-2021-12
Prodcom: definitieve resultaten 2019 en 2e berekening 2020 2019-2020
In 2021 waren energieprijzen en veevoederprijzen een spelbreker voor de landbouwbedrijven y-2021
Januari 2022 : 647 faillissementen m-2022-01
159 faillissementen in week 6 w-2022-06
Belgen maakten 8 miljoen reizen in de zomer van 2021 t-2021-03
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - januari 2022 m-2022-01
Sterftecijfers tot en met 6 februari w-2022-05
DataLab – Platformdata in het verblijfstoerisme 2020
58 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in oktober m-2021-10
2.177 ondernemingen minder in december m-2021-12
236 faillissementen in week 7 w-2022-07
Nieuwe indicator Materiële en sociale deprivatie (EU-SILC) meet 13 aspecten y-2021
Subjectieve armoede daalt tegenover 2019 y-2021
Meer dan een op vijf Belgen kan zich geen vakantie veroorloven y-2021
Slachtingen 2021: opnieuw meer slachtingen bij de varkens, verdere daling bij de runderen y-2021
Afstandsonderwijs moeilijk voor 6,2% van de Belgen met schoolgaande kinderen y-2021
25.396.031 dieren geslacht in januari 2022 m-2022-01
Mentale gezondheid van vrouwen en jongeren lijdt onder COVID-19 y-2021
Zelfstandigen wijzen COVID-19 aan als oorzaak van een verlies in inkomsten y-2021
Onverwachte uitgaven doen is moeilijk voor meer dan een Belg op vijf y-2021
Lange wachtrijen door COVID-19 hebben hoge impact op medische zorg y-2021
Sterftecijfers tot en met 13 februari w-2022-06
De inflatie gaat van 7,59% naar 8,04% m-2022-02
Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2021 t-2021-04
12% minder overnachtingen in november 2021 dan in 2019 m-2021-11
Bouwvergunningen: november 2021 m-2021-11
Industriële omzet-index: december 2021 m-2021-12

maart

Arbeidskostenindex stijgt in het vierde kwartaal 2021 t-2021-04
164 faillissementen in week 8 w-2022-08
Januari 2022 : afzetprijsindex Industrie +7,4% m-2022-01
Dalende verkoop in de kleinhandel in januari 2022 m-2022-01
In meer dan twee derden van de dienstensectoren ligt de omzet hoger dan voor de COVID-19-crisis t-2021-04
Omzet ondernemingen steeg met 24,3% in vergelijking met zelfde kwartaal van vorig jaar t-2021-04
Sterftecijfers tot en met 20 februari w-2022-07
De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 5,3% in 2020 y-2020
Binnenscheepvaart in het derde kwartaal 2021 t-2021-03
Minder dan één derde van de zelfstandige ondernemers was vrouw in 2019 2019
Daling van 2,7% van het globale indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw in januari m-2022-01
181 faillissementen in week 9 w-2022-09
4.435 nationaliteitswijzigingen in december m-2021-12
9.382 geboorten in januari m-2022-01
Industriële productie-index: januari 2022 m-2022-01
Stabilisatie van het aantal vacatures in loondienst t-2021-04
Sterftecijfers tot en met 27 februari w-2022-08
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +2,2% t-2021-04
11.514 Russen en 5.624 Oekraïners wonen in België 2021
Productie in de bouwnijverheid: januari 2022 m-2022-01
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - februari 2022 m-2022-02
163 faillissementen in week 10 w-2022-10
Februari 2022: 736 faillissementen m-2022-02
Afzetprijzen in de dienstensector: 4de kwartaal 2021 t-2021-04
Sterftecijfers tot en met 6 maart w-2022-09
37% minder overnachtingen in hotels in december 2021 dan in 2019 m-2021-12
Opleiding en inkomen bepalen digitale vaardigheden Belgen 2021
51 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in november m-2021-11
1.110.047 btw-plichtige ondernemingen in januari m-2022-01
22.930.123 dieren geslacht in februari 2022 m-2022-02
220 faillissementen in week 11 w-2022-11
Sterftecijfers tot en met 13 maart w-2022-10
Armoederisico’s in 2021 y-2021
Bouwvergunningen: december 2021 m-2021-12
Tumoren zijn de belangrijkste doodsoorzaak in België in 2019 2019
195 faillissementen in week 12 w-2022-12
De inflatie gaat van 8,04% naar 8,31% m-2022-03
4,5% van de werkende bevolking heeft een tweede job 2021
6,7% van de 18-24-jarigen zijn vroegtijdige schoolverlaters in 2021 -
Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2021 t-2021-04
In 2021 heeft 7,4% van de 15-24-jarigen geen werk en volgt geen onderwijs of opleiding 2021
Industriële omzet-index: januari 2022 m-2022-01
37,6% van de werklozen in 2020 was aan het werk in 2021 t-2021-04
Een kwart van de loontrekkenden werkt deeltijds 2021
Administratief medewerker is het meest voorkomend beroep 2021
In 2021 heeft de helft van de 30-34-jarigen in België een diploma van het hoger onderwijs 2021
Sterke toename aantal werkenden in 2021 t-2021-04
Slechts één op vijf volwassenen volgde in 2021 een opleiding 2021
Indexen van gewerkte uren: vierde trimester 2021 t-2021-04

april

Sterftecijfers tot en met 20 maart w-2022-11
Februari 2022 : afzetprijsindex industrie +1,1% m-2022-02
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2021 t-2021-04
Dalende verkoop in de kleinhandel in februari 2022 m-2022-02
257 faillissementen in week 13 w-2022-13
Stijging van de producentenprijzen in de pluimveesector in februari m-2022-02
Sterftecijfers tot en met 27 maart w-2022-12
Industriële productie-index: februari 2022 m-2022-02
139 faillissementen in week 14 w-2022-14
Productie in de bouwnijverheid: februari 2022 m-2022-02
Sterftecijfers tot en met 3 april w-2022-13
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - maart 2022 m-2022-03
Minder huwelijken sinds de jaren ’70, steeds meer huwelijken in de zomer sinds WO II -
54 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in december m-2021-12
124 faillissementen in week 15 w-2022-15
Maart 2022 : 922 faillissementen m-2022-03
6.098 ondernemingen meer in februari m-2022-02
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – januari en februari 2022 m-2022-02
Sterftecijfers tot en met 10 april w-2022-14
28.022.313 dieren geslacht in maart 2022 m-2022-03
Woningprijzen 2021 y-2021
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-12
66 faillissementen in week 16 w-2022-16
Bouwvergunningen: januari 2022 m-2022-01
De inflatie blijft stabiel op 8,31% m-2022-04
31% minder overnachtingen in hotels in januari 2022 dan in 2020 m-2022-01
Sterftecijfers tot en met 17 april w-2022-15
Werkorganisatie loontrekkenden en zelfstandigen verschilt sterk -
Industriële omzetindex: februari 2022 m-2022-02

mei

72,4% van de arbeidskrachten in de landbouw komt uit de familiekring 2020
Meer mensen veranderden van job tussen 2020 en 2021 2021
Maart 2022 : afzetprijsindex industrie +3,9% m-2022-03
Dalende verkoop in de kleinhandel in maart 2022 m-2022-03
Daling van geluksgevoel, en stijging van eenzaamheid bij jongeren 2021-Q4
159 faillissementen in week 17 w-2022-17
Verkeersongevallen per type voertuig 2017-2020
Sterftecijfers tot en met 24 april w-2022-16
Stijging van de landbouwindexen m-2022-03
Industriële productie-index: maart 2022 m-2022-03
213 faillissementen in week 18 w-2022-18
Faillissementen in open data 2005-2022
Sterftecijfers tot en met 1 mei w-2022-17
Belgen maakten bijna een kwart minder reizen in het laatste kwartaal van 2021 t-2021-04
Productie in de bouwnijverheid: maart 2022 m-2022-03
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - april 2022 m-2022-04
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – maart 2022 m-2022-03
Resultaten uit Europese peer review zijn bekend -
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-01+02
224 faillissementen in week 19 w-2022-19
32% minder hotelovernachtingen in februari 2022 dan in 2020 m-2022-02
April 2022 : 620 faillissementen m-2022-04
Sterftecijfers tot en met 8 mei w-2022-18
1.116.753 btw-plichtige ondernemingen in maart m-2022-03
56 miljoen liter consumptie melk vervaardigd in januari m-2022-01
25.680.912 dieren geslacht in april 2022 m-2022-04
246 faillissementen in week 20 w-2022-20
Werknemers & werkzame personen: eerste trimester 2022 t-2022-01
Sterftecijfers tot en met 15 mei w-2022-19
4.457 nationaliteitswijzigingen in januari, 4.254 in februari m-2022-01+02
De inflatie stijgt naar 8,97% m-2022-05
27.957 geboorten in het 1ste kwartaal 2022 m-2022-02+03
Industriële omzet-index: maart 2022 m-2022-03
Omzet in de dienstensector in eerste kwartaal 2022 t-2022-01
Omzet ondernemingen steeg met 24,4% in vergelijking met zelfde kwartaal van vorig jaar t-2022-01
April 2022 : afzetprijsindex industrie +2,1% m-2022-04

juni

Productiestijging voor de verse zuivel van Belgische zuivelbedrijven in 2021 y-2021
132 faillissementen in week 21 w-2022-21
Arbeidskostenindex stijgt in het eerste kwartaal 2022 t-2022-01
Bouwvergunningen: februari 2022 m-2022-02
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-03
Dalende verkoop in de kleinhandel in april 2022 m-2022-04
Sterftecijfers tot en met 22 mei w-2022-20
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +5,2% t-2022-01
Omzet van de Belgische zeevisserij herstelt zich in 2021 y-2021
221 faillissementen in week 22 w-2022-22
4.521 nationaliteitswijzigingen in maart m-2022-03
Stijging van de tuinbouwindex m-2022-04
9.193 geboorten in april m-2022-04
Sterke opwaartse herziening van de bevolkingsgroei in 2022 door de oorlog in Oekraïne 2021-2070
Nieuwe stijging van het aantal vacatures in loondienst t-2022-01
Sterftecijfers tot en met 29 mei w-2022-21
Industriële productie-index: april 2022 m-2022-04
6,2 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen 2019
45% meer toeristische overnachtingen in 2021 y-2021
Heropleving goederentransport zeevaart y-2021
92 faillissementen in week 23 w-2022-23
Productie in de bouwnijverheid: april 2022 m-2022-04
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – april 2022 m-2022-04
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - mei 2022 m-2022-05
Migratiesaldo van 58.118 personen in 2021 y-2021
In 2021 werden 117.914 baby’s geboren 2021
Op 1 januari 2022 telde de wettelijke Belgische bevolking 11.584.008 inwoners y-2022
België telde 39.275 nationaliteitswijzigingen in 2021 Y-2021
Diversiteit naar herkomst in België 2021
In 2021 overleden in België 112.291 inwoners y-2021
Op 1 januari 2022 telde de wettelijke Belgische bevolking 11.584.008 inwoners y-2021
Mei 2022 : 943 faillissementen m-2022-05
Sterftecijfers tot en met 5 juni w-2022-22
6% minder toeristische overnachtingen in maart dan in 2019 m-2022-03
Minder verkeersdoden in 2021 dan in 2019, vooral aan het begin van het jaar y-2021
54 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in februari m-2022-02
Afzetprijzen in de dienstensector: 1ste kwartaal 2022 t-2022-01
Hoger huishoudinkomen door indexering maakt het niet makkelijker om rond te komen 2022-Q1
Werkgelegenheidsgraad bereikt recordhoogte in het eerste kwartaal van 2022 t-2022-01
Hooggeschoolden scoren goed op arbeidsmarkt T1-2022
6.037 btw-plichtige ondernemingen meer in april m-2022-04
27.265.341 dieren geslacht in mei 2022 m-2022-05
191 faillissementen in week 24 w-2022-24
Opgroeien in kwetsbare gezinnen y-2021
Vastgoedprijsindex – 1e kwartaal 2022 t-2022-01
Sterftecijfers tot en met 12 juni w-2022-23
Woningprijzen - eerste kwartaal 2022 t-2022-01
Wagenbezit per huishouden 2020
Ad Hoc module EAK 2021 2021
Consumentenkrediet s-2021-02
Bouwvergunningen m-2022-03
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2022-06
Wekelijkse faillissementen w-2022-25
Afzetprijsindexen (industrie) m-2022-05
Indexen van gewerkte uren t-2022-01
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2022-01
Omzet in de industrie m-2022-04

juli

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-04
Medische index y-2022
Sterftecijfers tot en met 19 juni w-2022-24
Omzet in de kleinhandel m-2022-05
Wekelijkse faillissementen w-2022-26
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2022-05
Sterftecijfers tot en met 26 juni w-2022-25
Productie-indexen in de industrie m-2022-05
Luchtvaart y-2021
Familienamen y-2022
Voornamen van vrouwen en mannen y-2022
Voornamen van meisjes en jongens y-2021
Wekelijkse faillissementen w-2022-27
Reizen van de Belgische bevolking y-2021
Nationaliteitswijzigingen m-2022-04
Sterftetafels en levensverwachting y-2021
Geboorten en vruchtbaarheid m-2022-05
Productie-indexen in de bouw m-2022-05
Sterftecijfers tot en met 3 juli w-2022-26
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2022-06
Binnenscheepvaart t-2021-04
Zuivelstatistieken m-2022-03
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2022-05
Maandelijkse faillissementen m-2022-06
Wekelijkse faillissementen w-2022-28
Sterftecijfers tot en met 10 juli w-2022-27
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2022-04
Slachtingen van dieren m-2022-06
Biologische landbouw y-2022
Raming van de oogst y-2021
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2022-07
Reizen van de Belgische bevolking t-2022-01
Bouwvergunningen m-2022-04
Sterftecijfers tot en met 17 juli w-2022-28
Omzet in de industrie m-2022-05
Landbouwcijfers y-2021
Afzetprijsindexen (industrie) m-2022-06

augustus

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-05
Wekelijkse faillissementen w-2022-30
Omzet in de kleinhandel m-2022-06
Sterftecijfers tot en met 24 juli w-2022-29
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2022-06
Productie-indexen in de industrie m-2022-06
Wekelijkse faillissementen w-2022-31
Geboorten en vruchtbaarheid m-2022-06
Nationaliteitswijzigingen m-2022-05
Sterftecijfers tot en met 31 juli w-2022-30
Productie-indexen in de bouw m-2022-06
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2022-07
Wekelijkse faillissementen w-2022-32
Sterftecijfers tot en met 7 augustus w-2022-31
Zuivelstatistieken m-2022-04
Maandelijkse faillissementen m-2022-07
Slachtingen van dieren m-2022-07
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2022-06
Wekelijkse faillissementen w-2022-33
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2022-05
Index van werknemers en werkzame personen t-2022-02
Sterftecijfers tot en met 14 augustus w-2022-32
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2022-08
Wekelijkse faillissementen w-2022-34
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2022-02
Afzetprijsindexen (industrie) m-2022-07
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2022-02
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2022-02
Omzet in de industrie m-2022-06

september

Arbeidskostenindex t-2022-02
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-06
Sterftecijfers tot en met 21 augustus w-2022-33
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2022-02
Omzet in de kleinhandel m-2022-07
Binnenscheepvaart t-2022-01
Bouwvergunningen m-2022-05
Wekelijkse faillissementen w-2022-35
Nationaliteitswijzigingen m-2022-06
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2022-07
Geboorten en vruchtbaarheid m-2022-07
Sterftecijfers tot en met 28 augustus w-2022-34
Productie-indexen in de industrie m-2022-07
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2022-02
Transities op de arbeidsmarkt t-2022-02
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2022-08
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2022-02
Wekelijkse faillissementen w-2022-36
Productie-indexen in de bouw m-2022-07
Voertuigenpark y-2022
Maandelijkse faillissementen m-2022-08
Sterftecijfers tot en met 4 september w-2022-35
Zuivelstatistieken m-2022-05
Afzetprijsindex voor de diensten t-2022-02
Wekelijkse faillissementen w-2022-37
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2022-07
Structurele ondernemingsstatistieken Y-2020
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2022-06
Slachtingen van dieren m-2022-08
Residentiële vastgoedprijsindex t-2022-02
Sterftecijfers tot en met 11 september w-2022-36
Vastgoedprijzen t-2022-02
Wekelijkse faillissementen w-2022-38
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2022-09
Bouwvergunningen m-2022-06
Omzet in de industrie m-2022-07
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2022-02
Sterftecijfers tot en met 18 september w-2022-37
Afzetprijsindexen (industrie) m-2022-08
Indexen van gewerkte uren t-2022-02

oktober

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-07
Omzet in de kleinhandel m-2022-08
Jaarindex van de arbeidskosten y-2021
Wekelijkse faillissementen w-2022-39
Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijks) y-2021
Sterftecijfers tot en met 25 september w-2022-38
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2022-08
Productie-indexen in de industrie m-2022-08
Wekelijkse faillissementen w-2022-40
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen y-2022
Geboorten en vruchtbaarheid m-2022-08
Nationaliteitswijzigingen m-2022-07
Productie-indexen in de bouw m-2022-08
Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc module y-2021
Sterftecijfers tot en met 2 oktober w-2022-39
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2022-09
Verweduwing y-2021
Echtscheidingen y-2021
Huwelijken y-2021
Wettelijke samenwoning y-2021
Voortgezette opleidingen y-2020
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2022-07
Wekelijkse faillissementen w-2022-41
Zuivelstatistieken m-2022-06
Maandelijkse faillissementen m-2022-09
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2022-08
Slachtingen van dieren m-2022-09
Sterftecijfers tot en met 9 oktober w-2022-40
Fiscale inkomens y-2020
Wekelijkse faillissementen w-2022-42
Bouwvergunningen m-2022-07
Goederenvervoer over de weg y-2021
Afzetprijsindexen (industrie) m-2022-09
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2022-10
Reizen van de Belgische bevolking t-2022-02
Sterftecijfers tot en met 16 oktober w-2022-41
Omzet in de industrie m-2022-08

november

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-08
Afvalproductie per sector y-2020
Omzet in de kleinhandel m-2022-09
Sterftecijfers tot en met 23 oktober w-2022-42
Milieu uitgaven van de ondernemingen y-2020
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2022-09
Wekelijkse faillissementen w-2022-44
Economische indicatoren van de milieusector y-2020
Nationaliteitswijzigingen m-2022-08
Voorlopige raming van de oogst y-2022
Pachten in de landbouw y-2021
Sterftecijfers tot en met 30 oktober w-2022-43
Geboorten en vruchtbaarheid m-2022-09
Productie-indexen in de industrie m-2022-09
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2022-10
Productie-indexen in de bouw m-2022-09
Bevolkingsdichtheid y-2022
Bodembezetting volgens het Kadaster y-2022
Wekelijkse faillissementen w-2022-45
Sterftecijfers tot en met 6 november w-2022-44
Bioscoopzalen y-2021
Maandelijkse faillissementen m-2022-10
Zuivelstatistieken m-2022-07
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2022-08
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2022-09
Slachtingen van dieren m-2022-10
Wekelijkse faillissementen w-2022-46
Sterftecijfers tot en met 13 november w-2022-45
Index van werknemers en werkzame personen t-2022-03
Bouwvergunningen m-2022-08
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2022-11
Omzet in de industrie m-2022-09
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2022-03
Afzetprijsindexen (industrie) m-2022-10
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2022-03
Wekelijkse faillissementen w-2022-47

december

Arbeidskostenindex t-2022-03
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-09
Sterftecijfers tot en met 20 november w-2022-46
Binnenscheepvaart t-2022-02
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2022-03
Omzet in de kleinhandel m-2022-10
Wekelijkse faillissementen w-2022-48
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2022-10
Geboorten en vruchtbaarheid m-2022-10
Productie-indexen in de industrie m-2022-10
Gemeentelijk afval y-2021
Nationaliteitswijzigingen m-2022-09
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2022-03
Sterftecijfers tot en met 27 november w-2022-47
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2022-03
ICT-indicatoren bij huishoudens en individuen y-2022
Transities op de arbeidsmarkt t-2022-03
ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y-2022
Landbouweconomische rekeningen y-2022
Wekelijkse faillissementen w-2022-49
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2022-11
Productie-indexen in de bouw m-2022-10
Maandelijkse faillissementen m-2022-11
Sterftecijfers tot en met 4 december w-2022-48
Vastgoedprijzen t-2022-03
Zuivelstatistieken m-2022-08
Afzetprijsindex voor de diensten t-2022-03
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2022-09
Wekelijkse faillissementen w-2022-50
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2022-10
Slachtingen van dieren m-2022-11
Afzetprijsindexen (industrie) m-2022-11
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2022-12
Indexen van gewerkte uren t-2022-03
Omzet in de industrie m-2022-10
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2022-03
Sterftecijfers tot en met 11 december w-2022-49
Residentiële vastgoedprijsindex t-2022-03