Uitbrengkalender 2019

Table of Contents

  Januari

  04 januari 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2018-09
  07 januari 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2018-10
  07 januari 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2018-09
  10 januari 2019 Bodembezetting volgens het Kadaster y-2018
  15 januari 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2018-12
  15 januari 2019 Productie-indexen in de bouw m-2018-11
  17 januari 2019 Wettelijk samenwonen y-2017
  17 januari 2019 Pachten in de landbouw y-2017
  18 januari 2019 Zuivelstatistieken m-2018-09
  21 januari 2019 Omzet in de kleinhandel m-2018-11
  22 januari 2019 Slachtstatistieken m-2018-11
  23 januari 2019 Faillissementen m-2018-12
  24 januari 2019 Trager herstel van de vruchtbaarheid op middellange termijn en bevestiging van de vergrijzing op lange termijn y-2018
  25 januari 2019 Productie-indexen in de industrie m-2018-11
  28 januari 2019 Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): snele indicatoren y-2018
  29 januari 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2018-10
  30 januari 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-01
  30 januari 2019 Omzet in de industrie m-2018-11
  31 januari 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2018-10
  31 januari 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2018-12
  31 januari 2019 Een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden y-2018
  31 januari 2019 Doodsoorzaken y-2016

  Februari

  01 februari 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2018-11
  05 februari 2019 Landbouweconomische rekeningen y-2018
  07 februari 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2018-12
  11 februari 2019 Cijfers in beeld: ICT-specialisten op de Belgische arbeidsmarkt y-2017
  12 februari 2019 Consumentenkrediet s-2018-01
  13 februari 2019 Valentijnsdag, een goede dag om elkaar het jawoord te geven y-2017
  14 februari 2019 Inschrijvingen van motorvoertuigen y-2018
  15 februari 2019 Productie-indexen in de bouw m-2018-12
  19 februari 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-01
  20 februari 2019 Omzet in de kleinhandel m-2018-12
  20 februari 2019 Faillissementen m-2019-01
  20 februari 2019 Zuivelstatistieken m-2018-10
  21 februari 2019 Slachtingen van dieren m-2018-12
  21 februari 2019 Slachtingen van dieren y-2018
  25 februari 2019 Productie-indexen in de industrie m-2018-12
  26 februari 2019 Foeto-infantiele sterfte y-2016
  27 februari 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-02
  27 februari 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2018-11
  28 februari 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2018-11
  28 februari 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-01
  28 februari 2019 Omzet in de industrie m-2018-12
  28 februari 2019 Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2018-04
  28 februari 2019 Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2018-04

  Maart

  01 maart 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2018-12
  01 maart 2019 Minder omzet in Belgische zeevisserij 2018
  04 maart 2019 Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2018-04
  07 maart 2019 Vacatures op de arbeidsmarkt t-2018-04
  07 maart 2019 Gender Pay Gap en andere indicatoren (structuur van de lonen) y-2017
  13 maart 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-02
  13 maart 2019 Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2018-04
  13 maart 2019 Nationaliteitswijzigingen  
  14 maart 2019 Moedersterfte y-2016
  14 maart 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-01
  15 maart 2019 Index van werknemers en werkzame personen t-2018-04
  15 maart 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-01
  15 maart 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2018-10+11+12
  20 maart 2019 Zuivelstatistieken m-2018-11
  20 maart 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-01
  20 maart 2019 Faillissementen m-2019-02
  22 maart 2019 Slachtingen van dieren m-2019-01
  25 maart 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-01
  26 maart 2019 Residentiële vastgoedprijsindex t-2018-04
  27 maart 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2018-12
  27 maart 2019 Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2018-04
  28 maart 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-03
  29 maart 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2018-12
  29 maart 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-02
  29 maart 2019 Omzet in de industrie m-2019-01
  29 maart 2019 Afzetprijsindex voor de diensten t-2018-04

  April

  01 april 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-01
  01 april 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-01
  03 april 2019 Binnenscheepvaart t-2018-03
  09 april 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-02
  15 april 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-03
  15 april 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-02
  15 april 2019 Indexen van gewerkte uren t-2018-04
  15 april 2019 Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2018-04
  19 april 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-02
  23 april 2019 Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt y-2018
  24 april 2019 Slachtingen van dieren m-2019-02
  24 april 2019 Faillissementen m-2019-03
  25 april 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-02
  25 april 2019 Vastgoedprijzen y-2018
  26 april 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2019-01
  29 april 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-04
  30 april 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2019-01
  30 april 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-03
  30 april 2019 Omzet in de industrie m-2019-02

  Mei

  02 mei 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-02
  02 mei 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-02
  02 mei 2019 Zeevisserij y-2018
  08 mei 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-03
  15 mei 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-04
  15 mei 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-03
  20 mei 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-03
  21 mei 2019 Slachtingen van dieren m-2019-03
  21 mei 2019 Faillissementen m-2019-04
  24 mei 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-03
  27 mei 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2019-02
  28 mei 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-05
  29 mei 2019 Zuivelstatistieken y-2018
  29 mei 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2019-02
  29 mei 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-04
  29 mei 2019 Omzet in de industrie m-2019-03
  29 mei 2019 Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2019-01

  Juni

  03 juni 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-03
  03 juni 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-03
  04 juni 2019 Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2019-01
  04 juni 2019 Verkeersongevallen en slachtoffers y-2018
  06 juni 2019 Vacatures op de arbeidsmarkt t-2019-01
  07 juni 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-04
  12 juni 2019 Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2019-01
  13 juni 2019 Sterfte y-2018
  13 juni 2019 Structuur en loop van de bevolking y-2019
  13 juni 2019 Structuur en loop van de bevolking y-2019
  13 juni 2019 Migratie y-2018
  14 juni 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-05
  14 juni 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-04
  20 juni 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-04
  21 juni 2019 Slachtingen van dieren m-2019-04
  24 juni 2019 Residentiële vastgoedprijsindex t-2019-01
  25 juni 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-04
  26 juni 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2019-03
  26 juni 2019 Faillissementen m-2019-05
  27 juni 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-06
  27 juni 2019 Vastgoedprijzen t-2019-1
  28 juni 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2019-03
  28 juni 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-05
  28 juni 2019 Omzet in de industrie m-2019-04
  28 juni 2019 Afzetprijsindex voor de diensten t-2019-01

  Juli

  01 juli 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-04
  01 juli 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-04
  01 juli 2019 Medische index y-2019
  03 juli 2019 Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2019-01
  04 juli 2019 Binnenscheepvaart t-2018-04
  04 juli 2019 Zeevaart y-2018
  08 juli 2019 Raming van de oogst y-2018
  08 juli 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) y-2018
  09 juli 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-05
  09 juli 2019 Consumentenkrediet s-2018-02
  15 juli 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-06
  15 juli 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-05
  15 juli 2019 Indexen van gewerkte uren t-2019-01
  15 juli 2019 Index van werknemers en werkzame personen t-2019-01
  15 juli 2019 Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2019-01
  16 juli 2019 Landbouwcijfers y-2018
  16 juli 2019 Biologische landbouw y-2018
  19 juli 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-05
  22 juli 2019 Slachtingen van dieren m-2019-05
  24 juli 2019 Faillissementen m-2019-06
  25 juli 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-05
  26 juli 2019 Sterftetafels y-2018
  30 juli 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-07
  30 juli 2019 Omzet in de industrie m-2019-05
  31 juli 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2019-04
  31 juli 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-06
  31 juli 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2019-04

  Augustus

  01 augustus 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-05
  01 augustus 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-05
  09 augustus 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-06
  13 augustus 2019 Voornamen y-2018
  14 augustus 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-07
  14 augustus 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-06
  20 augustus 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-06
  21 augustus 2019 Faillissementen m-2019-07
  22 augustus 2019 Slachtingen van dieren m-2019-06
  23 augustus 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-06
  28 augustus 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2019-05
  29 augustus 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-08
  30 augustus 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2019-05
  30 augustus 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-07
  30 augustus 2019 Omzet in de industrie m-2019-06
  30 augustus 2019 Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2019-02

  September

  02 september 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-06
  02 september 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-06
  03 september 2019 Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2019-02
  09 september 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-07
  09 september 2019 Vacatures op de arbeidsmarkt t-2019-02
  11 september 2019 Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2019-02
  13 september 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-07
  16 september 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-08
  19 september 2019 Luchtvaart y-2018
  19 september 2019 Voertuigenpark y-2019
  20 september 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-07
  23 september 2019 Residentiële vastgoedprijsindex t-2019-02
  23 september 2019 Reizen van de Belgische bevolking y-2018
  24 september 2019 Slachtingen van dieren m-2019-07
  24 september 2019 Structurele ondernemingsstatistieken Y-2017
  25 september 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-07
  25 september 2019 Faillissementen m-2019-08
  26 september 2019 Vastgoedprijzen t-2019-2
  27 september 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-09
  27 september 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2019-06
  30 september 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2019-06
  30 september 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-08
  30 september 2019 Omzet in de industrie m-2019-07
  30 september 2019 Afzetprijsindex voor de diensten t-2019-02

  Oktober

  01 oktober 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-07
  01 oktober 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-07
  02 oktober 2019 Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2019-02
  03 oktober 2019 Binnenscheepvaart t-2019-01
  04 oktober 2019 Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijks) y-2018
  09 oktober 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-08
  14 oktober 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-09
  15 oktober 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-08
  15 oktober 2019 Indexen van gewerkte uren t-2019-02
  15 oktober 2019 Index van werknemers en werkzame personen t-2019-02
  15 oktober 2019 Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2019-02
  16 oktober 2019 Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc module y-2018
  17 oktober 2019 Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen y-2019
  21 oktober 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-08
  22 oktober 2019 Slachtingen van dieren m-2019-08
  23 oktober 2019 Faillissementen m-2019-09
  24 oktober 2019 Fiscale inkomens y-2017
  25 oktober 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-08
  29 oktober 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2019-07
  30 oktober 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-10
  30 oktober 2019 Omzet in de industrie m-2019-08
  31 oktober 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2019-07
  31 oktober 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-09
  31 oktober 2019 Goederenvervoer over de weg y-2018

  November

  04 november 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-08
  04 november 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-08
  04 november 2019 Huwelijken en echtscheidingen y-2018
  05 november 2019 Milieu uitgaven van de ondernemingen y-2017
  07 november 2019 Voorlopige raming van de oogst y-2019
  07 november 2019 Economische indicatoren van de milieusector y-2017
  08 november 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-09
  13 november 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-10
  14 november 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-09
  14 november 2019 Bioscoopzalen y-2018
  14 november 2019 Bodembezetting volgens het Kadaster y-2019
  20 november 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-09
  20 november 2019 Faillissementen m-2019-10
  21 november 2019 Slachtingen van dieren m-2019-09
  25 november 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-09
  26 november 2019 Evolutie van de overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens soort uitgave y-2017
  27 november 2019 Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2019-08
  28 november 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-11
  29 november 2019 Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen m-2019-08
  29 november 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-10
  29 november 2019 Omzet in de industrie m-2019-09
  29 november 2019 Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2019-03

  December

  02 december 2019 Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-09
  02 december 2019 Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2019-09
  03 december 2019 Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2019-03
  09 december 2019 Vacatures op de arbeidsmarkt t-2019-03
  10 december 2019 Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2019-10
  11 december 2019 Gemeentelijk afval y-2018
  12 december 2019 Landbouweconomische rekeningen y-2019
  12 december 2019 Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2019-03
  13 december 2019 Productie-indexen in de bouw m-2019-10
  16 december 2019 Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2019-11
  17 december 2019 ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y-2019
  19 december 2019 Consumentenkrediet s-2019-01
  19 december 2019 Vastgoedprijzen t-2019-3
  20 december 2019 Slachtingen van dieren m-2019-10
  20 december 2019 Omzet in de kleinhandel m-2019-10
  20 december 2019 Faillissementen m-2019-11
  23 december 2019 Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2019-12
  23 december 2019 Productie-indexen in de industrie m-2019-10
  23 december 2019 Afzetprijsindexen (industrïe) m-2019-11
  23 december 2019 Omzet in de industrie m-2019-10
  23 december 2019 Afzetprijsindex voor de diensten t-2019-03
  23 december 2019 Residentiële vastgoedprijsindex t-2019-03
  23 december 2019 Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2019-03