Uitbrengkalender

januari

November 2020 : afzetprijsindex industrie +0,3% m-2020-11
39 faillissementen tijdens week 53 w-2020-53
Bouwvergunningen: september 2020 m-2020-09
Hotels en jeugdcentra grootste slachtoffers van de Covid-19-crisis in september m-2020-09
Verkopen in de kleinhandel met 12,5% gedaald in november m-2020-11
Sterftecijfers tot en met 27 december w-2020-52
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2020-10
Sterke daling van de landbouwprijzen in november m-2020-11
Industriële productie-index: november 2020 m-2020-11
Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2020 t-2020-03
98 faillissementen tijdens week 1 w-2021-01
Het aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen blijft stijgen in oktober m-2020-10
Nieuwe statistiek over diversiteit naar herkomst in België y-2020
Grootste tewerkstellingsgroei in reinigingssector, uitzendbureaus en computerbranche y-2018
7.000 nieuwe werkgevers in de sector van industrie en marktdiensten in 2018 y-2018
8.709 geboorten in november m-2020-11
2.305 nationaliteitswijzigingen in oktober m-2020-10
Datalab: btw-plichtigen in november m-2020-10
Materiële en sociale deprivatie in 2020 (voorlopig) y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2020 m-2020-12
Sterftecijfers tot en met 3 januari w-2020-53
Productie in de bouwnijverheid: november 2020 m-2020-11
Voorlopige sterftecijfers 2020 per gemeente y-2020
Datalab: 39% van de werkenden werkt thuis in november 11-2020
58 miljoen liter melk vervaardigd in september m-2020-09
COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021 -
119 faillissementen tijdens week 2 w-2021-02
Consumentenkrediet - 1ste semester 2020 s-2020-01
7.203 faillissementen hebben in 2020 tot verlies van 17.882 banen geleid m-2020-12
Coronacrisis zorgt voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt t-3-2020
Sterftecijfers tot en met 10 januari w-2021-01
25.678.213 dieren geslacht in december 2020 m-2020-12
Het aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen stijgt voor de zesde maand op rij m-2020-11
111 faillissementen tijdens week 3 w-2021-03
De inflatie daalt en bedraagt 0,26% m-2021-01
Minder dan 600.000 overnachtingen in hotels in oktober 2020 m-2020-10
Januari 2021: jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex (CPI) -
December 2020 : afzetprijsindex industrie +0,9% m-2020-12
Industriële omzet-index: november 2020 m-2020-11
Bouwvergunningen: oktober 2020 m-2020-10
Sterftecijfers tot en met 17 januari w-2021-02

februari

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2020-11
80 faillissementen tijdens week 4 w-2021-04
Nieuwe stijging van de detailhandel via postorderbedrijven of via internet in december m-2020-12
Digitale kloof blijft breed tussen laag- en hooggeschoolden 2019
Sterftecijfers tot en met 24 januari w-2021-03
Landbouwprijzen dalen met 3,4% in 2020 m-2020-12
21% minder inschrijvingen van nieuwe personenwagens in 2020 y-2020
89 faillissementen tijdens week 5 w-2021-05
Industriële productie-index: december 2020 m-2020-12
8.663 geboorten in december m-2020-12
2.348 nationaliteitswijzigingen in november m-2020-11
DataLab: stijging van de binnenlandse reizen met een derde in juli en augustus t-2020-03
Sterftecijfers tot en met 31 januari w-2021-04
Daling van de visvangst in november, zowel in waarde als in hoeveelheid 2020-11
Productie in de bouwnijverheid: december 2020 m-2020-12
Datalab: werkgelegenheidsgraad neemt opnieuw toe in december 12-2020
De landbouw : een essentiële sector die probeert stand te houden y-2020
125 faillissementen tijdens week 6 w-2021-06
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - januari 2021 m-2021-01
Januari 2021: 444 faillissementen m-2021-01
Datalab: btw-plichtigen in december m-2020-12
58 miljoen liter melk vervaardigd in oktober m-2020-10
Sterftecijfers tot en met 7 februari w-2021-05
Foeto-infantiele sterfte 2018 y-2018
Slachtingen 2020 : meer slachtingen bij varkens, daling bij runderen y-2020
116 faillissementen tijdens week 7 w-2021-07
Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2020 t-2020-04
De inflatie stijgt en bedraagt 0,46% m-2021-02
Sterke stijging van het aantal schrappingen in het btw-register in december m-2020-12
Januari 2021 : Afzetprijsindex Industrie +2,0% m-2021-01
Industriële omzet-index: december 2020 m-2020-12
Bouwvergunningen: november 2020 m-2020-11
Vakantiewoningen goed voor 48% van de overnachtingen in november 2020 m-2020-11
Sterftecijfers tot en met 14 februari w-2021-06

maart

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2020-12
Omzet daalt bij een groot deel van de diensten in het vierde kwartaal 2020 t-2020-04
COVID-19-crisis leidt tot omzetdaling in bijna alle economische sectoren t-2020-04
Nieuwe directeur-generaal ad interim voor Statbel -
Binnenscheepvaart in het derde kwartaal 2020 t-2020-03
Breng binnenkort je stem uit 2020-2021
115 faillissementen tijdens week 8 w-2021-08
Sterftecijfers tot en met 21 februari w-2021-07
De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 5,8% in 2019 y-2019
Landbouwprijzen in januari met 6,2% gestegen m-2021-01
Hoog opgeleid, minder verantwoordelijkheden, minder loon 2019
121 faillissementen tijdens week 9 w-2021-09
Daling van het aantal vacatures in loondienst in België in het 4e kwartaal 2020 t-2020-04
Industriële productie-index: januari 2021 m-2021-01
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,1% t-2020-04
2.783 nationaliteitswijzigingen in december m-2020-12
8.621 geboorten in januari m-2021-01
Nieuwe UNECE leidraad over migratiebeweginge 2021
Sterftecijfers tot en met 28 februari w-2021-08
Online enquêtes zijn niet beschikbaar aanstaande zaterdag -
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - februari 2021 m-2021-02
Productie in de bouwnijverheid: januari 2021 m-2021-01
Arbeidskostenindex stijgt in het vierde kwartaal 2020 t-2020-04
124 faillissementen tijdens week 10 w-2021-10
Februari 2021: 499 faillissementen m-2021-02
Driekwart minder passagiers en de helft minder vluchten in 2020 y-2020
1.089 ton vis aangevoerd en verkocht in december 2020-12
Coronacrisis deed omzet Belgische zeevisserij dalen 2020
57 miljoen liter melk vervaardigd in november m-2020-11
Sterftecijfers tot en met 7 maart w-2021-09
Maandelijkse btw-plichtigen: nu beschikbaar volgens de NACE m-2021-01
Publieksprijs van start -
Maandelijkse btw-plichtigen: van DataLab tot officiële statistiek -
23.340.114 dieren geslacht in februari m-2021-02
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2020 t-2020-04
Stijgende verkoop in de detailhandel in januari m-2021-01
135 faillissementen tijdens week 11 w-2021-11
Helft minder overnachtingen in vakantieverblijven in 2020 m-2020-12
Sterftecijfers tot en met 14 maart w-2021-10
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt y-2020
Gevolgen van de Covid-19-crisis voor de Belgische arbeidsmarkt in 2020 blijven globaal genomen beperkt t-2020-04
4,3% van de werkende bevolking heeft een tweede job 2020
Minder transities naar werk in 2020 2020
Een kwart van de loontrekkenden werkt deeltijds 2020
Administratief medewerker is het meest voorkomend beroep 2020
Industriële omzet-index: januari 2021 m-2021-01
De inflatie stijgt en bedraagt 0,89% m-2021-03
Bouwvergunningen: december 2020 m-2020-12
Februari 2021 : Afzetprijsindex Industrie +2,3% m-2021-02
95 faillissementen tijdens week 12 w-2021-12
Indexen van gewerkte uren: vierde trimester 2020  t-2020-04
Indexen van de loonmassa: vierde trimester 2020 t-2020-04
Afzetprijzen in de dienstensector: 4de kwartaal 2020 t-2020-04
In 2020 heeft 9,2% van de 15-24-jarigen geen werk en volgt geen onderwijs of opleiding 2020
8,1% van de 18-24-jarigen zijn vroegtijdige schoolverlaters in 2020 2020
In 2020 heeft 47,8% van de 30-34-jarigen in België een diploma van het hoger onderwijs 2020
Eindbalans EU2020-strategie ‘Werk’ en ‘Onderwijs en vorming' 2020

april

Thuiswerk breekt door bij nieuwe beroepsgroepen 2020
Daling van de vruchtbaarheid in 2018, vooral in Wallonië en Brussel 2018
Europese Statistiekolympiade in België: dit zijn de winnaars 2020-2021
Sterftecijfers tot en met 21 maart w-2021-11
Detailhandel: verkoop via postorderbedrijven of via internet nog steeds op het hoogste niveau m-2021-02
146 faillissementen tijdens week 13 w-2021-13
In februari 2021 is de index van planten met 18,1% gestegen m-2021-02
Industriële productie-index: februari 2021 m-2021-02
Sterftecijfers tot en met 28 maart w-2021-12
63 faillissementen tijdens week 14 w-2021-14
Open data: Bevolking 2020 volgens het km²-raster (grid) y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - maart 2021 m-2021-03
Maart 2021: 599 faillissementen m-2021-03
Productie in de bouwnijverheid: februari 2021 m-2021-02
Daling van het aandeel hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak in 2018 2018
Sterftecijfers tot en met 4 april w-2021-13
Data-analyst (m/v/x) -
56 miljoen liter melk vervaardigd in december m-2020-12
94 faillissementen tijdens week 15 w-2021-15
8.958 nieuwe btw-plichtige ondernemingen in februari m-2021-02
28.296.606 dieren geslacht in maart 2021 m-2021-03
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-01
Sterftecijfers tot en met 11 april w-2021-14
Woningprijzen 2020 y-2020
75% minder bezoekers in de Belgische vakantieverblijven in januari m-2021-01
95 faillissementen tijdens week 16 w-2021-16
De inflatie stijgt en bedraagt 1,23% m-2021-04
Bouwvergunningen: januari 2021 m-2021-01
DataLab: aantal reizen in 4de kwartaal 2020 daalt met 76% (tov 4de kwartaal 2019) t-2020-04
DataLab: maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – januari en februari 2021 01-02-2021
Maart 2021 : afzetprijsindex industrie +1,5% m-2021-03
Industriële omzet-index: februari 2021 m-2021-02
Sterftecijfers tot en met 18 april w-2021-15
Deeltijds werk nog steeds een vrouwenzaak, ondanks sterkere stijging bij mannen 2020

mei

Stijgende verkoop in de detailhandel in maart m-2021-03
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-02
Intergenerationele overdracht van armoede, of hoe levensomstandigheden in de kindertijd de toekomst beïnvloeden y-2019
109 faillissementen in week 17 w-2021-17
Sterftecijfers tot en met 25 april w-2021-16
Landbouw: producentenprijzen licht gedaald ten opzichte van maart 2020 m-2021-03
Industriële productie-index: maart 2021 m-2021-03
130 faillissementen in week 18 w-2021-18
Sterftecijfers tot en met 2 mei w-2021-17
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - april 2021 m-2021-04
Productie in de bouwnijverheid: maart 2021 m-2021-03
93 faillissementen in week 19 w-2021-19
April 2021: 466 faillissementen m-2021-04
53 miljoen liter melk vervaardigd in januari m-2021-01
Datalab: maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – maart 2021 m-2021-03
Sterftecijfers tot en met 9 mei w-2021-18
28.080.961 dieren geslacht in april 2021 m-2021-04
8.293 nieuwe ondernemingen en 7.185 schrappingen in maart m-2021-03
92 faillissementen in week 20 w-2021-20
Werknemers & werkzame personen: eerste trimester 2021 t-2021-01
Bezoekersaantallen van vakantieparken in februari met 80% gedaald m-2021-02
Moeder is gemiddeld 31 jaar oud bij geboorte van kind 2019
Industriële omzetindex: maart 2021 m-2021-03
De inflatie stijgt licht van 1,23% naar 1,46% m-2021-05
Sterftecijfers tot en met 16 mei w-2021-19
27.289 geboorten in het 1ste kwartaal 2021 m-2021-03
2.760 nationaliteitswijzigingen in januari, 3.212 in februari m-2021-02
April 2021: afzetprijsindex Industrie +1,2% m-2021-04
Bouwvergunningen: februari 2021 m-2021-02
Voor de eerste keer sinds begin covid-19-crisis meer sectoren met omzetstijging dan daling t-2021-01
Omzetstijging met 4,9% in het eerste kwartaal van 2021 t-2021-01
Europese Statistiekolympiade: winnaars van de video’s 2020-2021

juni

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-03
Productie van zuivel stijgt in 2020 met uitzondering van kaas en ijs y-2020
73 faillissementen in week 21 w-2021-21
Stijgende verkoop in de detailhandel in april m-2021-04
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +1,5% t-2021-01
Sterftecijfers tot en met 23 mei w-2021-20
2020, een jaar als geen ander op de weg y-2020
Landbouw: sterke daling van de prijzen van tuinbouwproducten in april m-2021-04
90 faillissementen in week 22 w-2021-22
Stijging van het aantal vacatures in loondienst in België in het 1e kwartaal 2021 t-2021-01
Industriële productie-index: april 2021 m-2021-04
3.155 nationaliteitswijzigingen in maart m-2021-03
9.655 geboorten in april m-2021-04
Arbeidskostenindex stijgt in het eerste kwartaal 2021 t-2021-01
Lichte stijging van de binnenscheepvaart in 2020 t-2020-04
Sterftecijfers tot en met 30 mei w-2021-21
Impact van de covid-19-crisis op de zeevaart: nauwelijks passagiers 2020
Afzetprijzen in de dienstensector: 1ste kwartaal 2021 t-2021-01
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - mei 2021 m-2021-05
Productie in de bouwnijverheid: april 2021 m-2021-04
Belgische armoederisico’s in 2020 y-2020
Materiële en sociale deprivatie in 2020 y-2020
125 faillissementen in week 23 w-2021-23
België telde 33.950 nationaliteitswijzigingen in 2020 y-2020
Het afgelopen jaar groeide de Belgische bevolking met 28.597 inwoners y-2020
Migratiesaldo van 41.756 personen in 2020 y-2020
In 2020 overleden in België 126.850 inwoners y-2020
Op 1 januari 2021 telde de wettelijke Belgische bevolking 11.521.238 inwoners y-2021
Diversiteit naar herkomst in België y-2020
113.739 geboorten in 2020 y-2020
Mei 2021: 486 faillissementen m-2021-05
53% minder toeristische overnachtingen in 2020 y-2020
Sterftecijfers tot en met 6 juni w-2021-22
54 miljoen liter melk vervaardigd in februari m-2021-02
April recordmaand wat betreft oprichtingen van ondernemingen m-2021-04
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – april 2021 m-2021-04
25.577.094 dieren geslacht in mei 2021 m-2021-05
140 faillissementen in week 24 w-2021-24
Vastgoedprijsindex – 1e kwartaal 2021 t-2021-01
Consumentenkrediet – 2de semester 2020 s-2020-02
Woningprijzen - eerste kwartaal 2021 t-2021-01
Sterftecijfers tot en met 13 juni w-2021-23
70% minder overnachtingen in maart 2021 ten opzichte van maart 2019 m-2021-03
Industriële omzet-index: april 2021 m-2021-04
De inflatie stijgt van 1,46% naar 1,63% m-2021-06
Bouwvergunningen: maart 2021 m-2021-03
Mei 2021: afzetprijsindex industrie +1,3% m-2021-05
128 faillissementen in week 25 w-2021-25
Indexen van gewerkte uren: eerste trimester 2021 t-2021-01
Indexen van de loonmassa: eerste trimester 2021 t-2021-01

juli

Medische index 2021 y-2021
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-04
Nieuwe directeur-generaal ad interim voor Statbel -
Sterftecijfers tot en met 20 juni w-2021-24
Stijgende verkoop in de detailhandel in mei m-2021-05
Arbeidsmarkt in eerste kwartaal van 2021: voorzichtige groei in een aantal sectoren t-2021-01
Minder transities naar werk in 2021 2021
201 faillissementen in week 26 w-2021-26
Belg gaf 26,3% minder uit als hij dan toch op reis ging in 2020 y-2020
Landbouwindex is met 7,7% gestegen m-2021-05
9.564 geboorten in mei m-2021-05
2.897 nationaliteitswijzigingen in april m-2021-04
Industriële productie-index: mei 2021 m-2021-05
Sterftecijfers tot en met 27 juni w-2021-25
Olivia voor het tweede jaar op rij koploper -
Mannen en vrouwen: Jean & Maria 2021
Familienamen: Peeters & Janssens 2021
Pasgeborenen: Olivia & Arthur 2020
69 faillissementen in week 27 w-2021-27
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - juni 2021 m-2021-06
Juni 2021: 615 faillissementen m-2021-06
Productie in de bouwnijverheid: mei 2021 m-2021-05
Levensverwachting Belgische bevolking daalt naar 80,8 jaar in 2020 y-2020
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – mei 2021 m-2021-05
Sterftecijfers tot en met 4 juli w-2021-26
De helft van het in België geconsumeerde vlees is varkensvlees 2020
Bot-, gewrichts- of spierklachten meest voorkomende gezondheidsprobleem door werk 2020
57 miljoen liter melk vervaardigd in maart m-2021-03
111 faillissementen in week 28 w-2021-28
28.437.171 dieren geslacht in juni 2021 m-2021-06
Aantal geboorten daalt sterk in 2020 2020
Sterftecijfers tot en met 11 juli w-2021-27
56% minder overnachtingen in april 2021 ten opzichte van april 2019 m-2021-04
56 faillissementen in week 29 w-2021-29
De inflatie stijgt van 1,63% naar 2,27% m-2021-07
Juni 2021 : afzetprijsindex industrie +2,0% m-2021-06
Bouwvergunningen: april 2021 m-2021-04
Sterftecijfers tot en met 18 juli w-2021-28

augustus

Een nieuwe recordmaand wat betreft het aantal oprichtingen van ondernemingen m-2021-05
7,2% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio y-2020
Stijgende verkoop in de detailhandel in juni m-2021-06
Industriële omzet-index: mei 2021 m-2021-05
51 faillissementen in week 30 w-2021-30
Graanteelten daalden met bijna 3% in 2020 y-2020
Sterftecijfers tot en met 25 juli w-2021-29
25.883.086 dieren geslacht in juli 2021 m-2021-07
Algemene landbouwindex is met 17% gestegen in juni m-2021-06
Industriële productie-index: juni 2021 m-2021-06
21 faillissementen in week 31 w-2021-31
58% minder reizen in het 1e kwartaal 2021 t-2021-01
Reisenquête per kwartaal: van DataLab tot een officiële statistiek t-2021-01
Definitieve raming van de oogst 2020 y-2020
9.900 geboorten in juni m-2021-06
2.795 nationaliteitswijzigingen in mei m-2021-05
Sterftecijfers tot en met 1 augustus w-2021-30
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - juli 2021 m-2021-07
Productie in de bouwnijverheid: juni 2021 m-2021-06
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – juni 2021 m-2021-06
92 faillissementen in week 32 w-2021-32
Juli 2021: 428 faillissementen m-2021-07
56 miljoen liter melk vervaardigd in april m-2021-04
Sterftecijfers tot en met 8 augustus w-2021-31
7.474 nieuwe ondernemingen in juni m-2021-06
44 faillissementen in week 33 w-2021-33
Werknemers & werkzame personen: tweede trimester 2021 t-2021-02
Bouwvergunningen: mei 2021 m-2021-05
Sterftecijfers tot en met 15 augustus w-2021-32
Industriële omzet-index: juni 2021 m-2021-06
De inflatie stijgt van 2,27% naar 2,73% m-2021-08
Juli 2021 : afzetprijsindex Industrie +3,3% m-2021-07
Omzet in de sector van Posterijen en koeriers blijft hoog in het tweede kwartaal 2021 t-2021-02
Sterke toename van de omzet in de handel- bouw- en IT-sector en voor vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten in het tweede kwartaal van 2021 t-2021-02

september

67 faillissementen in week 34 w-2021-34
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-05+06
48% minder overnachtingen in mei 2021 ten opzichte van mei 2019 m-2021-05
Stijgende verkoop in de detailhandel in juli m-2021-07
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +2,8% t-2021-02
Sterftecijfers tot en met 22 augustus w-2021-33
1.100 ton vis aangevoerd en verkocht in maart 2021-03
67 faillissementen in week 35 w-2021-35
Stijging van het indexcijfer van de producentenprijzen voor kasgroenten m-2021-07
Het aantal echtscheidingen daalt y-2020
Huwelijken dalen bijna het hele jaar door y-2020
Het aantal wettelijke samenwoningen en beëindigingen dalen y-2020
11.000 huwelijken minder in 2020 y-2020
10.454 geboorten in juli m-2021-07
3.018 nationaliteitswijzigingen in juni m-2021-06
Nieuwe stijging van het aantal vacatures in loondienst t-2021-02
Industriële productie-index: juli 2021 m-2021-07
Sterftecijfers tot en met 29 augustus w-2021-34
Arbeidskostenindex stijgt in het tweede kwartaal 2021 t-2021-02
Binnenscheepvaart in het eerste kwartaal 2021 t-2021-01
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - augustus 2021 m-2021-08
88 faillissementen in week 36 w-2021-36
Belgische gezinnen geven meer uit aan voeding, drank en tabak y-2020
Productie in de bouwnijverheid: juli 2021 m-2021-07
Augustus 2021: 271 faillissementen m-2021-08
Belgisch wagenpark groeit met 100.000 hybride en bijna 18.000 elektrische wagens y-2021
Sterftecijfers tot en met 5 september w-2021-35
Twee derde van het Belgisch grondgebied bestaat uit landbouwgrond en bos 2020
52 miljoen liter melk vervaardigd in mei m-2021-05
Afzetprijzen in de dienstensector: 2de kwartaal 2021 t-2021-02
Het onderwijsniveau in kaart gebracht 2017
10.833 nieuwe ondernemingen in juli m-2021-07
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – juli 2021 m-2021-08
182 faillissementen in week 37 w-2021-37
27.426.543 dieren geslacht in augustus 2021 m-2021-08
Vastgoedprijsindex – 2e kwartaal 2021 t-2021-02
Structurele ondernemingsstatistieken - 2019 Y-2019
Woningprijzen - eerste semester 2021 t-2021-02
Sterftecijfers tot en met 12 september w-2021-36
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2021-02
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-06
Transities op de arbeidsmarkt 2021
Gemiddelde bruto maandlonen 2019
Wekelijkse faillissementen w-2021-38
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-09
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-08
Omzet in de industrie m-2021-07
Indexen van gewerkte uren t-2021-02
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2021-02

oktober

Bouwvergunningen m-2021-06
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-07
Sterftecijfers tot en met 19 september w-2021-37
Omzet in de kleinhandel m-2021-08
Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijks) y-2020
Wekelijkse faillissementen w-2021-39
Sterftecijfers tot en met 26 september w-2021-38
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-08
Productie-indexen in de industrie m-2021-08
Wekelijkse faillissementen w-2021-40
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen y-2021
Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc module y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-09
Productie-indexen in de bouw m-2021-08
Sterftecijfers tot en met 3 oktober w-2021-39
Wekelijkse faillissementen w-2021-41
Zuivelstatistieken m-2021-06
Maandelijkse faillissementen m-2021-09
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-08
Slachtingen van dieren m-2021-09
Sterftecijfers tot en met 10 oktober w-2021-40
Fiscale inkomens y-2019
Wekelijkse faillissementen w-2021-42
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-10
Bouwvergunningen m-2021-07
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-07
Goederenvervoer over de weg y-2020
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-09
Omzet in de industrie m-2021-08
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2021-03
Sterftecijfers tot en met 17 oktober w-2021-41
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2021-03

november

Omzet in de kleinhandel m-2021-09
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-08
Wekelijkse faillissementen w-2021-43
Milieu uitgaven van ondernemingen y-2019
Sterftecijfers tot en met 24 oktober w-2021-42
Milieu uitgaven van de ondernemingen y-2020
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-09
Economische indicatoren van de milieusector y-2019
Wekelijkse faillissementen w-2021-44
Productie-indexen in de industrie m-2021-09
Voorlopige raming van de oogst y-2021
Pachten in de landbouw y-2020
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-10
Productie-indexen in de bouw m-2021-09
Sterftecijfers tot en met 31 oktober w-2021-43
Wekelijkse faillissementen w-2021-45
Maandelijkse faillissementen m-2021-10
Bioscoopzalen y-2020
Bodembezetting y-2021
Zuivelstatistieken m-2021-07
Verweduwing y-2020
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-09
Sterftecijfers tot en met 7 november w-2021-44
Slachtingen van dieren m-2021-10
Wekelijkse faillissementen w-2021-46
Index van werknemers en werkzame personen t-2021-03
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2021-08
Sterftecijfers tot en met 14 november w-2021-45
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-11
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-10
Omzet in de industrie m-2021-09
Bouwvergunningen m-2021-08

december

Wekelijkse faillissementen w-2021-47
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2021-09
Omzet in de kleinhandel m-2021-10
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2021-03
Sterftecijfers tot en met 21 november w-2021-46
Wekelijkse faillissementen w-2021-48
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) m-2021-10
Gemeentelijk afval y-2020
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2021-03
Productie-indexen in de industrie m-2021-10
Sterftecijfers tot en met 28 november w-2021-47
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2021-03
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2021-03
Landbouweconomische rekeningen y-2021
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2021-11
Wekelijkse faillissementen w-2021-49
Productie-indexen in de bouw m-2021-10
Maandelijkse faillissementen m-2021-11
ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y-2021
Sterftecijfers tot en met 5 december w-2021-48
Zuivelstatistieken m-2021-08
Vastgoedprijzen t-2021-03
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2021-10
Wekelijkse faillissementen w-2021-50
Slachtingen van dieren m-2021-11
Omzet in de industrie m-2021-10
Afzetprijsindexen (industrie) m-2021-11
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex m-2021-12
Residentiële vastgoedprijsindex t-2021-03
Indexen van gewerkte uren t-2021-03
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2021-03
Afzetprijsindex voor de diensten t-2021-03
Sterftecijfers tot en met 12 december w-2021-49