Uitbrengkalender

januari

3,49 miljoen overnachtingen in september 2018 2018-09
Bouwvergunningen: september 2018 2018-09
België telt 973.694 actieve btw-plichtige ondernemingen 2018-10
Nieuwe gegevens bodembezetting 2018
Stijging van de producentenprijzen van tuinbouwproducten 11 -2018
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – december 2018 2018-12
Productie in de bouwnijverheid: November 2018 11-2018
Trouwen is grootste reden om wettelijke samenwoning te beëindigen 2017
Pachtprijs stijgt op 20 jaar 2017
Zuivelproductie in september 2018 09 -2018
Verkopen van vastgoed per statistische sector 2013-2017
Lichte stijging in het volume van de verkopen in de detailhandel in november 11 -2018
26.507.729 geslachte dieren in november 11 -2018
December 2018: 854 faillissementen 12 -2018
Trager herstel van de vruchtbaarheid op middellange termijn en bevestiging van de vergrijzing op lange termijn 2018
Industriele productie-index: november 2018 11 -2018
Materiële deprivatie in 2018 2018
3,45 miljoen overnachtingen in oktober 2018 10-2018
Industriële omzet-index: november 2018 11 -2018
Januari 2019 : vijfde actualisering van de consumptieprijsindex (2013 = 100) 2019
Inflatie daalt van 2,34% naar 1,99% 01 -2019
Bouwvergunningen: oktober 2018 2018-10
December 2018 : Afzetprijsindex Industrie -1,8% 12 -2018
Een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden 2018
In 2016 blijft kanker stijgen als belangrijkste doodsoorzaak -

februari

977.561 ondernemingen in november 2018-11
De tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen bevestigt de slechte resultaten van de sector in 2018 2018
De prijzen blijven laag voor varkens en fruit 2018-12
Cijfers in beeld: ICT-specialisten op de Belgische arbeidsmarkt 2017
Stijging van de consumentenkredieten s-2018-01
Valentijnsdag, een goede dag om elkaar het jawoord te geven 2017
5,1% van de nieuwe wagens rijdt op elektriciteit 2018
Productie in de bouwnijverheid: december 2018 12 -2018
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – januari 2019 2019-01
Zuivelproductie in oktober 2018 2018-10
Januari 2019: 833 faillissementen 01 -2019
Dalende verkoop in de detailhandel in december -
Meer slachtingen bij varkens in 2018, daling bij runderen 2018
24.689.319 geslachte dieren in december 2018-12
Industriele productie-index: december 2018 12 -2018
Foeto-infantiele sterfte 2016 2016
2,67 miljoen overnachtingen in november 2018 11 -2018
Inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17% 02 - 2019
Januari 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,8% 01-2019
Industriële omzet-index: december 2018 12-2018
Bouwvergunningen: november 2018 2018-11
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2018-04
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2018-04

maart

3,6% meer ondernemingen in een jaar tijd 12 -2018
Minder omzet in Belgische zeevisserij 2018
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,7% t-2018-04
Het aantal vacatures daalt t-2018-04
Arbeidsmarkt vanuit een genderoogpunt 2017
Vrouwen verdienen 6% minder dan mannen 2017
Maandelijks vragen gemiddeld 90 Britten de Belgische nationaliteit aan -
Arbeidskostenindex 4de kwartaal 2018 t-2018-04
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – februari 2019 2019-02
Prijsstijging van aardappelen 01-2019
3,7 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen 2016
Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2018 t-2018-04
Productie in de bouwnijverheid: januari 2019 01-2019
Prijzen Europese Statistiekolympiade in België -
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2018-10+11+12
Zuivelproductie in november 2018 2018-11
Februari 2019: 909 faillissementen 02 -2019
Dalende verkoop in de detailhandel in januari  2019-01
27.476.385 geslachte dieren in januari 2019-01
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2018 t-2018-04
2,7 miljoen overnachtingen in december 2018 12 -2018
België bereikt EU2020-doelstelling: 47,5% van de 30-34-jarigen heeft een diploma van het hoger onderwijs 2018
Records op de Belgische arbeidsmarkt in 2018 2018
47,5% van de 30-34-jarigen bezit een diploma hoger onderwijs 2018
8,6 % van de 18-24 jarigen zijn vroegtijdige schoolverlaters 2018
Geen werk, geen onderwijs, geen opleiding voor 9,2 % van de 15-24 jarigen 2018
Inflatie stijgt van 2,17% naar 2,33% 03 - 2019
Februari 2019 : Afzetprijsindex Industrie +0,4% 2019-02
3,8% van de werkende bevolking heeft een tweede job 2018
43,5% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds 2018
Administratief medewerker is het meest voorkomend beroep 2018

april

mei

8.085 nieuwe ondernemingen in februari 2019-02
Twee derde van het Belgisch grondgebied bestaat uit landbouwgrond en bos y-2018
Verbetering van de globale afzetprijsindex van de landbouwproductie 03-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – april 2019 2019-04
Productie-indexen in de bouwnijverheid: maart 2019 m-2019-03
1.466 ton aanvoer van vis in januari 2019-01
Dalende verkoop in de kleinhandel in maart 2019-03
25.442.043 geslachte dieren in maart 2019-03
April 2019: 934 faillissementen 04-2019
1,82 miljoen overnachtingen in januari 2019 01-2019
Industriële productie-index: maart 2019 03-2019
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 02-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 05 - 2019
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-02
Afzetprijsindexen (industrie) 04-2019
Omzet in de industrie 03-2019
Zuivelstatistieken 2018
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2019-01

juni

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-03
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2019-01
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2019-01
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 04-2019
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2019-01
Sterfte 2018
Structuur van de bevolking 2019
Loop van de bevolking 2019
Migratie 2018
Productie in de bouwnijverheid: april 2019 04-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – mei 2019 2019-05
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-01+02+03
Omzet in de kleinhandel 2019-04
Slachtstatistieken 2019-04
Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC) y-2018
Residentiële vastgoedprijsindex t-2019-01
Productie-indexen in de industrie 04-2019
Faillissementen 05-2019
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 03-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 06 - 2019
Vastgoedprijzen t-2019-01
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-03
Afzetprijsindexen (industrïe) 05-2019
Omzet in de industrie 04-2019
Afzetprijsindex voor de diensten t-2019-01

juli

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-04
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-04
Medische index y-2019
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2019-01
Binnenscheepvaart t-2018-04
Zeevaart y-2018
Horeca (Toerisme en hotelwezen) y-2018
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 05-2019
Consumentenkrediet s-2018-02
Productie in de bouwnijverheid: mei 2019 05-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – juni 2019 2019-06
Productie-indexen in de bouw m-2019-05
Indexen van gewerkte uren t-2019-01
Index van werknemers en werkzame personen t-2019-01
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2019-01
Biologische landbouw y-2018
Omzet in de kleinhandel 2019-05
Slachtstatistieken 2019-05
Faillissementen 06-2019
Productie-indexen in de industrie 05-2019
Sterftetafels y-2018
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 07 - 2019
Omzet in de industrie 05-2019
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 04-2019
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-04
Afzetprijsindexen (industrïe) 06-2019

augustus

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-05
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-05
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 06-2019
Voornamen van meisjes en jongens y-2018
Productie in de bouwnijverheid: juni 2019 06-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – juli 2019 2019-07
Geharmoniseerde consumptieprijsindex 2019-07
Omzet in de kleinhandel 2019-06
Faillissementen 07-2019
Slachtstatistieken 2019-06
Productie-indexen in de industrie 06-2019
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 05-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 08 - 2019
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-05
Afzetprijsindexen (industrïe) 07-2019
Omzet in de industrie 06-2019
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2019-02

september

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-06
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-06
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2019-02
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 07-2019
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2019-02
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2019-02
Productie in de bouwnijverheid: juli 2019 07-2019
Productie-indexen in de bouw m-2019-07
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – augustus 2019 2019-08
Geharmoniseerde consumptieprijsindex 2019-08
Luchtvaart y-2018
Voertuigenpark y-2019
Omzet in de kleinhandel 2019-07
Residentiële vastgoedprijsindex t-2019-02
Reizen van de Belgische bevolking y-2018
Slachtstatistieken 2019-07
Structurele ondernemingsstatistieken y-2017
Faillissementen 08-2019
Productie-indexen in de industrie 07-2019
Vastgoedprijzen t-2019-2
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 06-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 09 - 2019
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-06
Afzetprijsindexen (industrïe) 08-2019
Omzet in de industrie 07-2019

oktober

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-07
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-07
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2019-02
Binnenscheepvaart t-2019-01
Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijks) y-2018
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 08-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – september 2019 2019-09
Geharmoniseerde consumptieprijsindex 2019-09
Productie in de bouwnijverheid: augustus 2019 08-2019
Indexen van gewerkte uren t-2019-02
Index van werknemers en werkzame personen t-2019-02
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2019-02
Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc module y-2018
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen y-2019
Omzet in de kleinhandel 2019-08
Slachtstatistieken 2019-08
Faillissementen 09-2019
Fiscale inkomens y-2017
Productie-indexen in de industrie 08-2019
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 07-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 10 - 2019
Omzet in de industrie 08-2019
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-07
Afzetprijsindexen (industrïe) 09-2019
Goederenvervoer over de weg y-2018

november

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-08
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-08
Huwelijken en echtscheidingen y-2018
Milieu uitgaven van de ondernemingen y-2017
Voorlopige raming van de oogst y-2019
Economische indicatoren van de milieusector y-2017
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 09-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – oktober 2019 2019-10
Geharmoniseerde consumptieprijsindex 2019-10
Productie in de bouwnijverheid: september 2019 09-2019
Bioscoopzalen y-2018
Bodembezetting volgens het Kadasterregister y-2019
Omzet in de kleinhandel 2019-09
Faillissementen 10-2019
Slachtstatistieken 2019-09
Productie-indexen in de industrie 09-2019
Evolutie van de overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens soort uitgave y-2017
Horeca (Toerisme en hotelwezen) 08-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 11 - 2019
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2019-08
Afzetprijsindexen (industrïe) 10-2019
Omzet in de industrie 09-2019
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2019-03

december

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2019-09
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-09
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2019-03
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2019-03
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 10-2019
Gemeentelijk afval y-2018
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2019-03
Landbouweconomische rekeningen Y-2019
Productie in de bouwnijverheid: oktober 2019 10-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – november 2019 2019-11
Geharmoniseerde consumptieprijsindex 2019-11
ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y- 2019
Consumentenkrediet s-2019-01
Vastgoedprijzen t-2019-03
Omzet in de kleinhandel 2019-10
Slachtstatistieken 2019-10
Faillissementen 11-2019
Productie-indexen in de industrie 10-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 12 - 2019
Afzetprijsindexen (industrïe) 11-2019
Omzet in de industrie 10-2019
Residentiële vastgoedprijsindex t-2019-03
Prijsindexen voor diensten t-2019-03
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2019-03