Uitbrengkalender 2019

Om de kalender voor 2020 te zien klik hierjanuari

3,49 miljoen overnachtingen in september 2018 2018-09
Bouwvergunningen: september 2018 2018-09
België telt 973.694 actieve btw-plichtige ondernemingen 2018-10
Nieuwe gegevens bodembezetting 2018
Stijging van de producentenprijzen van tuinbouwproducten 11 -2018
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – december 2018 2018-12
Productie in de bouwnijverheid: November 2018 11-2018
Trouwen is grootste reden om wettelijke samenwoning te beëindigen 2017
Pachtprijs stijgt op 20 jaar 2017
Zuivelproductie in september 2018 09 -2018
Verkopen van vastgoed per statistische sector 2013-2017
Lichte stijging in het volume van de verkopen in de detailhandel in november 11 -2018
26.507.729 geslachte dieren in november 11 -2018
December 2018: 854 faillissementen 12 -2018
Trager herstel van de vruchtbaarheid op middellange termijn en bevestiging van de vergrijzing op lange termijn 2018
Industriele productie-index: november 2018 11 -2018
Materiële deprivatie in 2018 2018
3,45 miljoen overnachtingen in oktober 2018 10-2018
Industriële omzet-index: november 2018 11 -2018
Januari 2019 : vijfde actualisering van de consumptieprijsindex (2013 = 100) 2019
Inflatie daalt van 2,34% naar 1,99% 01 -2019
Bouwvergunningen: oktober 2018 2018-10
December 2018 : Afzetprijsindex Industrie -1,8% 12 -2018
Een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden 2018
In 2016 blijft kanker stijgen als belangrijkste doodsoorzaak -

februari

977.561 ondernemingen in november 2018-11
De tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen bevestigt de slechte resultaten van de sector in 2018 2018
De prijzen blijven laag voor varkens en fruit 2018-12
Cijfers in beeld: ICT-specialisten op de Belgische arbeidsmarkt 2017
Stijging van de consumentenkredieten s-2018-01
Valentijnsdag, een goede dag om elkaar het jawoord te geven 2017
5,1% van de nieuwe wagens rijdt op elektriciteit 2018
Productie in de bouwnijverheid: december 2018 12 -2018
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – januari 2019 2019-01
Zuivelproductie in oktober 2018 2018-10
Januari 2019: 833 faillissementen 01 -2019
Dalende verkoop in de detailhandel in december -
Meer slachtingen bij varkens in 2018, daling bij runderen 2018
24.689.319 geslachte dieren in december 2018-12
Industriele productie-index: december 2018 12 -2018
Foeto-infantiele sterfte 2016 2016
2,67 miljoen overnachtingen in november 2018 11 -2018
Inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17% 02 - 2019
Januari 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,8% 01-2019
Industriële omzet-index: december 2018 12-2018
Bouwvergunningen: november 2018 2018-11
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2018-04
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2018-04

maart

3,6% meer ondernemingen in een jaar tijd 12 -2018
Minder omzet in Belgische zeevisserij 2018
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,7% t-2018-04
Het aantal vacatures daalt t-2018-04
Arbeidsmarkt vanuit een genderoogpunt 2017
Vrouwen verdienen 6% minder dan mannen 2017
Maandelijks vragen gemiddeld 90 Britten de Belgische nationaliteit aan -
Arbeidskostenindex 4de kwartaal 2018 t-2018-04
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – februari 2019 2019-02
Prijsstijging van aardappelen 01-2019
3,7 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen 2016
Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2018 t-2018-04
Productie in de bouwnijverheid: januari 2019 01-2019
Prijzen Europese Statistiekolympiade in België -
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2018-10+11+12
Zuivelproductie in november 2018 2018-11
Februari 2019: 909 faillissementen 02 -2019
Dalende verkoop in de detailhandel in januari  2019-01
27.476.385 geslachte dieren in januari 2019-01
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2018 t-2018-04
2,7 miljoen overnachtingen in december 2018 12 -2018
België bereikt EU2020-doelstelling: 47,5% van de 30-34-jarigen heeft een diploma van het hoger onderwijs 2018
Records op de Belgische arbeidsmarkt in 2018 2018
47,5% van de 30-34-jarigen bezit een diploma hoger onderwijs 2018
8,6 % van de 18-24 jarigen zijn vroegtijdige schoolverlaters 2018
Geen werk, geen onderwijs, geen opleiding voor 9,2 % van de 15-24 jarigen 2018
Inflatie stijgt van 2,17% naar 2,33% 03 - 2019
Februari 2019 : Afzetprijsindex Industrie +0,4% 2019-02
3,8% van de werkende bevolking heeft een tweede job 2018
43,5% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds 2018
Administratief medewerker is het meest voorkomend beroep 2018

april

mei

juni

6.298 nieuwe ondernemingen in maart 2019-03
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,9% t-2019-01
Stijging van de zeevaart in 2018 y-2018
Belgisch team wint Europese Statistiekolympiade -
Bouwvergunningen: februari 2019 2019-02
147.700 vacatures in het eerste kwartaal 2019   t-2019-01
Stijging van de producentenprijzen voor groenten uit volle grond 04-2019
Arbeidskostenindex 1ste kwartaal 2019 t-2019-01
Productie in de bouwnijverheid: april 2019 04-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – mei 2019 2019-05
Eenoudergezinnen, werklozen en huurders meest kwetsbaar voor armoede y-2018
Sterftecijfer stabiel de laatste 10 jaar 2018
België telde op 1 januari 2019 11.431.406 inwoners 2019
België telde op 1 januari 2019 11.431.406 inwoners 2019
Migratiesaldo van 50.180 personen in 2018 2018
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-01+02+03
Vrouwen worden twee keer vaker weduwe dan mannen weduwnaar y-2017
Mei 2019: 964 faillissementen 05-2019
Toename van de verkopen in de kleinhandel in april 2019-04
51,1 miljoen liter melk in februari 2019-02
27.634.037 geslachte dieren in april 2019-04
36.200 mensen lieten zich tot Belg naturaliseren in 2018 2018
Vastgoedprijsindex – 1e kwartaal 2019 t-2019-01
Industriële productie-index: april 2019 04-2019
Binnenscheepvaart in het vierde kwartaal 2018 2018
2,81 miljoen overnachtingen in maart 2019 03-2019
Inflatie daalt van 1,89% naar 1,73% 06 - 2019
Belgische woningprijzen - eerste kwartaal 2019 t-2019-01
Bouwvergunningen: maart 2019 2019-03
Mei 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,1% 05-2019
Industriële omzet-index: april 2019 04-2019
Stijging afzetprijzen in de dienstensector van 1,8% t-2019-01

juli

10.714 nieuwe ondernemingen in april 2019-04
Medische index 2019 y-2019
1.133 ton vis in Belgische havens in februari 2019-02
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-04
Biologische landbouw blijft stijgen y-2018
Stijging van de werkgelegenheidsgraad valt stil, werkloosheidsgraad blijft verder dalen t-2019-01
Iets minder doden op onze wegen in 2018 2018
Toerismecijfers 2018 y-2018
Prijsstijging van dierlijke productie 05-2019
Indexen van gewerkte uren: eerste trimester 2019 t-2019-01
Werknemers & werkzame personen: eerste trimester 2019 t-2019-01
Indexen van de loonmassa: eerste trimester 2019 t-2019-01
Belgen ondernemen 1,8 miljoen meer reizen in 2018 y-2018
1.059 ton vis in Belgische havens in april 2019-03+04
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – juni 2019 2019-06
Productie in de bouwnijverheid: mei 2019 m-2019-05
Kerncijfers landbouw 2019 2019
Arthur voor het eerst meest populaire jongensnaam y-2018
Arthur voor het eerst meest populaire jongensnaam 2018
Mannen en vrouwen: Jean & Maria 2018
Familienamen: Peeters & Janssens 2018
Levensverwachting Belgische bevolking weer licht gestegen in 2018 y-2018
Verkoopvolume e-commerce met 11% gestegen tussen mei 2018 en mei 2019 2019-05
Ruim de helft van de geproduceerde melk is halfvolle melk 2019-03
Ruim 900.000 varkens geslacht in mei 2019 2019-05
Juni 2019: 1.014 faillissementen 06-2019
Industriële productie-index: mei 2019 05-2019
Bouwvergunningen: april 2019 2019-04
4 miljoen overnachtingen in april 2019 04-2019
Inflatie daalt voor de 4de maand op rij en bedraagt 1,42% 07 - 2019
Industriële omzet-index: mei 2019 05-2019
Juni 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,6% 06-2019

augustus

september

Op weg naar 1 miljoen ondernemingen in België 2019-06
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-06
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,3% t-2019-02
Lichte stijging consumentenkrediet s-2018-02
Demobel: nieuwe demografische database -
Steeds meer Britten verwerven de Belgische nationaliteit 2019-06
Stijging van de prijs van kropsla in juli 07-2019
139.000 vacatures in het tweede kwartaal 2019 t-2019-02
Arbeidskostenindex 2de kwartaal 2019 t-2019-02
Productie in de bouwnijverheid: juli 2019 07-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – augustus 2019 2019-08
De kaap van 100.000 hybride wagens overschreden y-2019
806 ton vis aangevoerd in juni 2019-06
Luchtvaart: 3,9% meer passagiers y-2018
Toename van de verkopen in de kleinhandel in juli 2019-07
Vastgoedprijsindex – 2e kwartaal 2019 t-2019-02
51,9 miljoen liter melk in mei 2019-05
26.257.001 dieren geslacht in juli 2019-07
Structuur van de Belgische economie in 2017 y-2017
Augustus 2019: 459 faillissementen 08-2019
Industriële productie-index: Juli 2019 07-2019
Belgische woningprijzen - eerste semester 2019 t-2019-2
3,8 miljoen overnachtingen in juni 2019 06-2019
Inflatie duikt onder de 1% en bedraagt 0,80% 09 - 2019
Bouwvergunningen: juni 2019 2019-06
Augustus 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,5% 08-2019
Industriële omzet-index: Juli 2019 07-2019

oktober

10.196 nieuwe ondernemingen in juli 2019-07
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-07
Belgische werkgelegenheidsgraad stijgt naar 71% t-2019-02
Binnenscheepvaart in het eerste kwartaal 2019 t-2019-01
Stijging afzetprijzen in de dienstensector van 1,9% t-2019-02
Prijzen van tarwe en wintergerst dalen 08-2019
Hooggeschoolden vinden combinatie werk-gezin het moeilijkst 2018
Recordaantal naturalisaties van Britten 2019-07
Bijna 100.000 nieuwe ondernemingen in 2018 y-2018
Vier Belgische ondernemingen op vijf passen maatregelen toe op het vlak van ICT-beveiliging 2019-10
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – september 2019 2019-09
Productie in de bouwnijverheid: augustus 2019 08-2019
Indexen van gewerkte uren: tweede trimester 2019 t-2019-02
Werknemers & werkzame personen: tweede trimester 2019 t-2019-02
Indexen van de loonmassa: tweede trimester 2019 t-2019-02
Ons gemoed lijdt onder onze financiële situatie y-2018
4.552.745 gebouwen in België y-2019
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten 2019
Halfvolle melk in België goed voor 56% van de melkproductie 2019-06
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars 2019
Toename van de verkopen in de kleinhandel in augustus 2019-08
24.520.052 dieren geslacht in augustus 2019-08
Aantal geboorten blijft verder dalen in 2018 2018
Analyses Statbel zorgen voor meer achtergrond bij statistieken 2019
Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2017 18.331 euro y-2017
September 2019: 1.082 faillissementen 09-2019
Industriële productie-index: augustus 2019 08-2019
In 2017 werd er 6.491 ton pesticiden op de markt gebracht y-2017
Inflatie daalt voor de zevende maand op rij en bedraagt 0,48% 10 - 2019
Industriële omzet-index: augustus 2019 08-2019
Bouwvergunningen: juli 2019 2019-07
September 2019 : afzetprijsindex industrie +0,5% 09-2019
285 miljoen ton goederenvervoer over de weg y-2018

november

1 miljoen ondernemingen in België 2019-08
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-08
Vlaanderen doet het aantal huwelijken in België stijgen y-2018
Aanvoer van tong steeg lichtjes in augustus 2019-08
Vlaanderen doet het aantal huwelijken in België stijgen 2018
Weduwen zijn nog steeds in de meerderheid in vergelijking met weduwnaars 2018
Het aantal echtscheidingen blijft stabiel 2018
Aantal wettelijke samenwoningen stabiel in 2018 2018
Schrijf je in voor de Europese Statistiekolympiade -
28% extra investeringen voor milieubescherming y-2017
Aardappelproductie stijgt met 33,3% y-2019
Stijgende omzet in de milieusector y-2017
2.539 naturalisaties in augustus 2019-08
5,84 miljoen overnachtingen in juli 2019 07-2019
Daling van de afzetprijzen van plantaardige producten 09-2019
Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 305 €/ha pacht per jaar 2018
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – oktober 2019 2019-10
Steeds minder overlijdens door diabetes 2016
Productie in de bouwnijverheid: september 2019 09-2019
Omzet in de kleinhandel september 2019 2019-09
Oktober 2019: 930 faillissementen 10-2019
Zuivelproductie in juli 2019 2019-07
24.520.394 dieren geslacht in september 2019-09
Industriële productie-index: september 2019 09-2019
Belgische bodembezetting: van Aarlen tot aan de laagwaterlijn y-2019
Overheidsuitgaven voor milieubescherming 2017 y-2017
5,63 miljoen overnachtingen in augustus 2019 08-2019
Inflatie daalt voor de achtste maand op rij en bedraagt 0,39% 11 - 2019
Huisvesting neemt steeds grotere hap uit huishoudbudget 2018
Bouwvergunningen: augustus 2019 2019-08
Oktober 2019 : afzetprijsindex Industrie +1,3% 10-2019
Industriële omzet-index: september 2019 09-2019
317,5 miljard euro omzet voor Belgische bedrijven in het 3e kwartaal 2019 t-2019-03
Omzet van de bedrijven in de dienstensector stijgt in het 3e kwartaal 2019 t-2019-03

december

1.001.700 ondernemingen in september 2019-09
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2019-09
Personen met een handicap werken veel vaker deeltijds -
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,4% t-2019-03
Economische geboortes en sterftes in België - 2017 2017
3.475 naturalisaties in september 2019-09
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2019-03
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-) 10-2019
Gemeentelijk afval y-2018
Gemiddelde bruto maandlonen 2017
Labor cost index (Kwartaalindex van de arbeidskosten) t-2019-03
Landbouweconomische rekeningen Y-2019
Productie in de bouwnijverheid: oktober 2019 10-2019
Geharmoniseerde consumptieprijsindex 2019-11
ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y- 2019
Bioscoopzalen y-2018
Consumentenkrediet s-2019-01
Vastgoedprijzen t-2019-03
Omzet in de kleinhandel 2019-10
Slachtstatistieken 2019-10
Faillissementen 11-2019
Productie-indexen in de industrie 10-2019
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex 12 - 2019
Afzetprijsindexen (industrïe) 11-2019
Omzet in de industrie 10-2019
Residentiële vastgoedprijsindex t-2019-03
Prijsindexen voor diensten t-2019-03
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2019-03