Uitbrengkalender

januari

89 faillissementen in week 52 w-2022-52
Verkoop in de detailhandel 6% lager dan een jaar geleden m-2022-11
Sterftecijfers tot en met 25 december w-2022-51
Afzetprijzen van eieren zijn op een jaar tijd met 119% gestegen m-2022-11
Industriële productie-index: november 2022 m-2022-11
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-10
134 faillissementen in week 1 w-2023-01
Sterftecijfers tot en met 1 januari w-2022-52
Bouwvergunningen: september 2022 m-2022-09
8.879 geboorten in november m-2022-11
4.178 nationaliteitswijzigingen in oktober m-2022-10
Productie in de bouwnijverheid: november 2022 m-2022-11
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2022 m-2022-12
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – november 2022 m-2022-11
142 faillissementen in week 2 w-2023-02
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regio m-2022-12
Sterftecijfers tot en met 8 januari w-2023-01
51 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in september m-2022-09
7.994 nieuwe ondernemingen in november m-2022-11
25.717.162 dieren geslacht in december 2022 m-2022-12
368 kinderen jonger dan een jaar stierven in 2020 2020
2% meer overnachtingen in oktober 2022 dan in oktober 2019 (pre-COVID) m-2022-10
179 faillissementen in week 3 w-2023-03
Overlijdens met 5,5% gestegen in 2022 y-2022
Sterftecijfers tot en met 15 januari w-2023-02
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-01
Consumentenkrediet s-2022-01
Januari 2023: jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex (CPI) met referentiejaar 2013 = 100 y-2023
Omzet in de industrie m-2022-11
Afzetprijsindexen (industrie) m-2022-12
Bouwvergunningen m-2022-10

februari

Onderzoek vakanties en reizen t-2022-03
Wekelijkse faillissementen w-2023-04
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-11
Materiële en sociale deprivatie (EU-SILC) y-2022
Inschrijvingen van motorvoertuigen y-2022
Sterftecijfers tot en met 22 januari w-2023-03
Omzet in de kleinhandel m-2022-12
Wekelijkse faillissementen w-2023-05
Landbouwprijzen m-2022-12
Geboorten m-2022-12
Geboorten en vruchtbaarheid y-2022 voorlopig
Nationaliteitswijzigingen m-2022-11
Sterftecijfers tot en met 29 januari w-2023-04
Productie-indexen in de industrie m-2022-12
Wekelijkse faillissementen w-2023-06
Productie-indexen in de bouw m-2022-12
Risico op armoede of sociale uitsluiting (EU-SILC) y-2022
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2022-11
Sterftecijfers tot en met 5 februari w-2023-05
Maandelijkse faillissementen m-2023-01
DataLab – Platformdata in het verblijfstoerisme y-2021
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-01
Zuivelstatistieken m-2022-10
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2022-12
Wekelijkse faillissementen w-2023-07
Slachtingen van dieren y-2022
Slachtingen van dieren m-2023-01
Sterftecijfers tot en met 12 februari w-2023-06
Index van werknemers en werkzame personen t-2022-04
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-02
Omzet in de industrie m-2022-12
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-01
Bouwvergunningen m-2022-11

maart

Wekelijkse faillissementen w-2023-08
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2022-04
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2022-04
Arbeitskostenindex t-2022-04
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2022-12
Sterftecijfers tot en met 19 februari w-2023-07
Omzet in de kleinhandel m-2023-01
Zeevaart t-2022-03
Binnenscheepvaart t-2022-03
Wekelijkse faillissementen w-2023-09
Landbouwprijzen m-2023-01
Loonkloof y-2021
Geboorten m-2023-01
Nationaliteitswijzigingen m-2022-12
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2022-04
Sterftecijfers tot en met 26 februari w-2023-08
Productie-indexen in de industrie m-2023-01
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2022-04
Wekelijkse faillissementen w-2023-10
Productie-indexen in de bouw m-2023-01
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-02
Sterftecijfers tot en met 5 maart w-2023-09
Maandelijkse faillissementen m-2023-02
Afzetprijsindex voor de diensten t-2022-04
Zuivelstatistieken m-2022-11
Monitoring van levensomstandigheden t-2022-04
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-01
Wekelijkse faillissementen w-2023-11
Slachtingen van dieren m-2023-02
Residentiële vastgoedprijsindex t-2022-04
Sterftecijfers tot en met 12 maart w-2023-10
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2022-12
Deeltijds werk y-2022
Tweede job y-2022
Beroepen in België y-2022
Onderwijsniveau y-2022
NEET y-2022
Vroegtijdige schoolverlaters y-2022
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2022-04
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt y-2022
Transities op de arbeidsmarkt t-2022-04
Transities op de arbeidsmarkt y-2022
Wekelijkse faillissementen w-2023-12
Bouwvergunningen m-2022-12
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-03
Indexen van gewerkte uren t-2022-04
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2022-04
Sterftecijfers tot en met 19 maart w-2023-11
Omzet in de industrie m-2023-01
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-02

april

Wekelijkse faillissementen w-2023-13
Omzet in de kleinhandel m-2023-02
Zeevisserij y-2022
Sterftecijfers tot en met 26 maart w-2023-12
Productie-indexen in de industrie m-2023-02
Landbouwprijzen m-2023-02
Wekelijkse faillissementen w-2023-14
Nationaliteitswijzigingen m-2023-01
Sterftecijfers tot en met 2 april w-2023-13
Maandelijkse faillissementen m-2023-03
Productie-indexen in de bouw m-2023-02
Landbouweconomische rekeningen y-2022 2de ramingen
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-03
Landbouwcijfers y-2022
Wekelijkse faillissementen w-2023-15
Zuivelstatistieken m-2022-12
Sterftecijfers tot en met 9 april w-2023-14
Slachtingen van dieren m-2023-03
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-02
Wekelijkse faillissementen w-2023-16
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-01
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-04
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-01
Sterftecijfers tot en met 16 april w-2023-15
Omzet in de industrie m-2023-02
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-03
Bouwvergunningen m-2023-01

mei

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-02
Wekelijkse faillissementen w-2023-17
Raming van de oogst y-2022
Sterftecijfers tot en met 23 april w-2023-16
Omzet in de kleinhandel m-2023-03
Vastgoedprijzen y-2022
Landbouwprijzen m-2023-03
Nationaliteitswijzigingen m-2023-02
Wekelijkse faillissementen w-2023-18
Productie-indexen in de industrie m-2023-03
Sterftecijfers tot en met 30 april w-2023-17
Onderzoek vakanties en reizen t-2022-04
Productie-indexen in de bouw m-2023-03
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-04
Pachten in de landbouw y-2023
Wekelijkse faillissementen w-2023-19
Sterftecijfers tot en met 7 mei w-2023-18
Zuivelstatistieken m-2023-01
Slachtingen van dieren m-2023-04
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-03
Wekelijkse faillissementen w-2023-20
Geboortecijfer en vruchtbaarheid y-2021
Index van werknemers en werkzame personen t-2023-01
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-02
Sterftecijfers tot en met 14 mei w-2023-19
Maandelijkse faillissementen m-2023-04
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-05
Wekelijkse faillissementen w-2023-21
Omzet in de industrie m-2023-03
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-04

juni

Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2023-01
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2023-01
Arbeitskostenindex t-2023-01
Bouwvergunningen m-2023-02
Zuivelstatistieken y-2022
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-03
Sterftecijfers tot en met 21 mei w-2023-20
Omzet in de kleinhandel m-2023-04
Binnenscheepvaart t-2022-04
Wekelijkse faillissementen w-2023-22
Geboortecijfer en vruchtbaarheid y-2022 voorlopig
Nationaliteitswijzigingen Y-2022
Sterfte y-2022
Migratie y-2022
Structuur van de bevolking y-2022
Loop van de bevolking y-2022
Landbouwprijzen m-2023-04
Sterftecijfers tot en met 28 mei w-2023-21
Productie-indexen in de industrie m-2023-04
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2023-01
Geboorten m-2023-04
Nationaliteitswijzigingen m-2023-03
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2023-01
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2023-01
Transities op de arbeidsmarkt t-2023-01
Wekelijkse faillissementen w-2023-23
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-05
Zeevaart y-2022
Productie-indexen in de bouw m-2023-04
Verkeersongevallen en slachtoffers y-2022
Horeca (Toerisme en hotelwezen) y-2022
Consumentenkrediet s-2022-02
Sterftecijfers tot en met 4 juni w-2023-22
Maandelijkse faillissementen m-2023-05
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-03
Afzetprijsindex voor de diensten t-2023-01
Zuivelstatistieken m-2023-02
Vastgoedprijzen t-2023-01
Monitoring van levensomstandigheden t-2023-01
Wekelijkse faillissementen w-2023-24
Bouwvergunningen m-2023-03
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-04
Slachtingen van dieren m-2023-05
Sterftecijfers tot en met 11 juni w-2023-23
Residentiële vastgoedprijsindex t-2023-01
Onderzoek vakanties en reizen y-2022
Wekelijkse faillissementen w-2023-25
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-06
Indexen van gewerkte uren t-2023-01
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2023-01
Sterftecijfers tot en met 18 juni w-2023-24
Omzet in de industrie m-2023-04
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-05

juli

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-04
Wekelijkse faillissementen w-2023-26
Omzet in de kleinhandel m-2023-05
Sterftetafels en levensverwachting y-2022
Voornamen van meisjes en jongens y-2022
Voornamen van vrouwen en mannen y-2023
Familienamen y-2023
Sterftecijfers tot en met 25 juni w-2023-25
Landbouwprijzen m-2023-05
Productie-indexen in de industrie m-2023-05
Luchtvaart y-2023
Geboorten m-2023-05
Nationaliteitswijzigingen m-2023-04
Wekelijkse faillissementen w-2023-27
Sterftecijfers tot en met 2 juli w-2023-26
Productie-indexen in de bouw m-2023-05
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-06
Wekelijkse faillissementen w-2023-28
Sterftecijfers tot en met 9 juli w-2023-27
Maandelijkse faillissementen m-2023-06
Zuivelstatistieken m-2023-03
Slachtingen van dieren m-2023-06
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-05
Biologische landbouw y-2023
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-04
Wekelijkse faillissementen w-2023-29
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-07
Sterftecijfers tot en met 16 juli w-2023-28
Bouwvergunningen m-2023-04
Omzet in de industrie m-2023-05
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-06

augustus

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-05
Wekelijkse faillissementen w-2023-30
Sterftecijfers tot en met 23 juli w-2023-29
Omzet in de kleinhandel m-2023-06
Landbouwprijzen m-2023-06
Wekelijkse faillissementen w-2023-31
Geboorten m-2023-06
Nationaliteitswijzigingen m-2023-05
Wettelijke samenwoning y-2022
Echtscheidingen y-2022
Huwelijken y-2022
Verweduwing y-2022
Productie-indexen in de industrie m-2023-06
Sterftecijfers tot en met 30 juli w-2023-30
Onderzoek vakanties en reizen t-2023-01
Productie-indexen in de bouw m-2023-06
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-07
Wekelijkse faillissementen w-2023-32
Sterftecijfers tot en met 6 augustus w-2023-31
Zuivelstatistieken m-2023-04
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-06
Slachtingen van dieren m-2023-07
Wekelijkse faillissementen w-2023-33
Sterftecijfers tot en met 13 augustus w-2023-32
Maandelijkse faillissementen m-2023-07
Index van werknemers en werkzame personen t-2023-02
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-05
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-08
Wekelijkse faillissementen w-2023-34
Omzet in de industrie m-2023-06
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-07
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2023-02
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2023-02

september

Sterftecijfers tot en met 20 augustus w-2023-33
Arbeitskostenindex t-2023-02
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-06
Omzet in de kleinhandel m-2023-07
Binnenscheepvaart t-2023-01
Wekelijkse faillissementen w-2023-35
Zeevaart t-2023-01
Bouwvergunningen m-2023-04
Sterftecijfers tot en met 27 augustus w-2023-34
Landbouwprijzen m-2023-07
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2023-02
Geboorten m-2023-07
Nationaliteitswijzigingen m-2023-06
Productie-indexen in de industrie m-2023-07
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2023-02
Wekelijkse faillissementen w-2023-36
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2023-02
Transities op de arbeidsmarkt t-2023-02
Voertuigenpark y-2023
Sterftecijfers tot en met 3 september w-2023-35
Productie-indexen in de bouw m-2023-07
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-08
Bodemgebruik y-2022
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-06
Wekelijkse faillissementen w-2023-37
Afzetprijsindex voor de diensten t-2023-02
Zuivelstatistieken m-2023-05
Monitoring van levensomstandigheden t-2023-02
Structurele ondernemingsstatistieken y-2021
Sterftecijfers tot en met 10 september w-2023-36
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-07
Maandelijkse faillissementen m-2023-08
Residentiële vastgoedprijsindex t-2023-02
Slachtingen van dieren m-2023-08
Huishoudbudget y-2022
Vastgoedprijzen t-2023-02
Wekelijkse faillissementen w-2023-38
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-09
Sterftecijfers tot en met 17 september w-2023-37
Omzet in de industrie m-2023-07
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-08
Indexen van gewerkte uren t-2023-02
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2023-02
Medische index y-2023
Bouwvergunningen m-2023-06

oktober

Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-07
Wekelijkse faillissementen w-2023-39
Omzet in de kleinhandel m-2023-08
Jaarevolutie van de btw-plichtige ondernemingen y-2022
Sterftecijfers tot en met 24 september w-2023-38
Landbouwprijzen m-2023-08
Productie-indexen in de industrie m-2023-08
Geboorten m-2023-08
Nationaliteitswijzigingen m-2023-07
Wekelijkse faillissementen w-2023-40
Sterftecijfers tot en met 1 oktober w-2023-39
Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc module y-2022
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen y-2023
Productie-indexen in de bouw m-2023-08
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-09
Wekelijkse faillissementen w-2023-41
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-07
Sterftecijfers tot en met 8 oktober w-2023-40
Maandelijkse faillissementen m-2023-09
Zuivelstatistieken m-2023-06
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-08
Slachtingen van dieren m-2023-09
Wekelijkse faillissementen w-2023-42
Fiscale inkomens y-2021
Sterftecijfers tot en met 15 oktober w-2023-41
Goederenvervoer over de weg y-2022
Bouwvergunningen m-2023-07
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-10
Omzet in de industrie m-2023-08
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-09

november

Sterftecijfers tot en met 22 oktober w-2023-42
Omzet in de kleinhandel m-2023-09
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-08
Wekelijkse faillissementen w-2023-43+44
Landbouwprijzen m-2023-09
Economische indicatoren van de milieusector y-2021
Milieu uitgaven van de ondernemingen y-2021
Voorlopige raming van de oogst y-2023
Sterftecijfers tot en met 29 oktober w-2023-43
Geboorten m-2023-09
Nationaliteitswijzigingen m-2023-08
Productie-indexen in de industrie m-2023-09
Onderzoek vakanties en reizen t-2023-02
Wekelijkse faillissementen w-2023-45
Bevolkingsdichtheid y-2023
Productie-indexen in de bouw m-2023-09
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-10
Bodembezetting volgens het Kadaster t-2023
Sterftecijfers tot en met 5 november w-2023-44
Maandelijkse faillissementen m-2023-10
Landbouweconomische rekeningen y-2022
Bioscoopzalen y-2022
Zuivelstatistieken m-2023-07
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-08
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-09
Wekelijkse faillissementen w-2023-46
Slachtingen van dieren m-2023-10
ICT-indicatoren bij huishoudens en individuen y-2023
Volwasseneneducatie y-2021
Sterftecijfers tot en met 12 november w-2023-45
Index van werknemers en werkzame personen t-2023-03
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-11
Wekelijkse faillissementen w-2023-47
Bouwvergunningen m-2023-08
Omzet in de industrie m-2023-09
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-10
Omzet en investeringen volgens BTW-aangiften t-2023-02
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2023-03

december

Sterftecijfers tot en met 19 november w-2023-46
Arbeitskostenindex t-2023-03
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) m-2023-09
Omzet in de kleinhandel m-2023-10
Zeevaart t-2023-02
Binnenscheepvaart t-2023-02
Wekelijkse faillissementen w-2023-48
Demografie van de actieve ondernemingen in de profitsector y-2021
Statistiek van de snelgroeiende ondernemingen in de profitsector y-2021
Demografie van de werkgevers in de profitsector y-2021
Gemeentelijk afval y-2022
Sterftecijfers tot en met 26 november w-2023-47
Landbouwprijzen m-2023-10
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2023-03
Geboorten m-2023-10
Nationaliteitswijzigingen m-2023-09
Productie-indexen in de industrie m-2023-10
Vacatures op de arbeidsmarkt t-2023-03
Wekelijkse faillissementen w-2023-49
ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen y-2023
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt t-2023-03
Transities op de arbeidsmarkt t-2023-03
Landbouweconomische rekeningen y-2023 1ste ramingen
Vastgoedprijzen t-2023-03
Sterftecijfers tot en met 3 december w-2023-48
Maandelijkse faillissementen m-2023-11
Productie-indexen in de bouw m-2023-10
Geharmoniseerde consumptieprijsindex m-2023-11
Horeca (Toerisme en hotelwezen) m-2023-09
Monitoring van levensomstandigheden t-2023-03
Wekelijkse faillissementen w-2023-50
Afzetprijsindex voor de diensten t-2023-03
Zuivelstatistieken m-2023-08
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen m-2023-10
Indexen van gewerkte uren t-2023-03
Indexen van de loonmassa (nace rev.2) t-2023-03
Consumptieprijsindex – Gezondheidsindex m-2023-12
Sterftecijfers tot en met 10 december w-2023-49
Omzet in de industrie m-2023-10
Afzetprijsindexen (industrie) m-2023-11
Residentiële vastgoedprijsindex t-2023-03
Slachtingen van dieren m-2023-11