Vertrouwensverbintenis

Het Overlegcomité, waarin de federale regering en de regeringen van de Gewesten en Gemeenschappen vertegenwoordigd zijn, keurde op woensdag 31 mei 2017 de Belgische vertrouwensverbintenis voor de statistiek goed. Die vertrouwensverbintenis wordt voorgeschreven door de Europese verordening 223/2009 betreffende de Europese Statistiek.

Door de verbintenis garanderen de regeringen van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten een aantal fundamentele principes en de hoge kwaliteit van de openbare statistiek. Dat betekent dat zij onder meer:

  • de professionele onafhankelijkheid van de statistische autoriteiten waarborgen,

  • geschikte en voldoende permanente middelen ter beschikking stellen om de kwaliteit en de relevantie van de openbare statistiek veilig te stellen,

  • ervoor zorgen dat de statistische autoriteiten toegang hebben tot administratieve gegevens, zodat de totale enquêtedruk afgebouwd kan worden,

  • erover waken dat de rechten van de aangevers en de statistische geheimhouding gerespecteerd worden.

De vertrouwensverbintenis en een publiekssamenvatting ervan kan u hier nalezen en downloaden.