Microdata voor onderzoek

Table of Contents

  Voert u wetenschappelijk of statistisch onderzoek binnen een overheids- of onderzoeksinstelling?
  Dan stelt Statbel gepseudonimiseerde studiegegevens ter beschikking.

  Voor welke doeleinden kunnen microgegevens aangevraagd worden?

  Onderzoekers kunnen microgegevens aanvragen als de data noodzakelijk zijn voor hun statistisch of wetenschappelijk onderzoek.
  Met noodzakelijk wordt bedoeld dat het onderzoek niet mogelijk is op basis van globale en anonieme gegevens die Statbel zonder beperkingen verspreidt via de website www.statbel.fgov.be:

  • Be.STAT , de elektronische databank van Statbel, laat onderzoekers toe om tabellen aan te maken op maat; 
  • Via Open data  stelt Statbel geaggregeerde gegevens ter beschikking op een vrij gedetailleerd niveau.

  Het doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden, beperkt zich tot statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit doel mag echter ruim geïnterpreteerd worden. Ook beleidsvoorbereidend onderzoek of onderzoek door private instellingen komen in aanmerking op voorwaarde dat de verwerking onafhankelijk, transparant en via wetenschappelijke methoden gebeurt. Ook dienen de resultaten van het onderzoek publiek gemaakt te worden.  

  Het resultaat van de verwerking moet bestaan uit globale en anonieme statistieken en onderzoeksrapporten die geen individuele gevolgen mogen hebben voor de betrokken burgers of ondernemingen. Uiteraard kunnen deze gepubliceerde globale en anonieme resultaten nadien vrij  gebruikt worden voor niet-statistische of niet-wetenschappelijke doeleinden. 

  Lees ook: Microdata voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, de mogelijkheden voor onderzoekers om individuele gegevens van Statbel te bekomen (.pdf), Erik Meersseman en Patrick Lusyne

  Hoe gaat u te werk?

  Contacteer Statbel via statbel@economie.fgov.be of neem rechtstreeks contact op met de statisticus van uw onderzoeksdomein, indien u de contactgegevens hebt.

  • Na overleg met de statisticus dient u een formele data-aanvraag in met een aanvraagformulier en een conformiteitsverklaring. In bepaalde gevallen zal de statisticus aangeven dat het vereenvoudigde aanvraagformulier volstaat. Een gegevenscatalogus is beschikbaar om u te helpen bij het kiezen van de noodzakelijke variabelen.
  • De ondertekende documenten bezorgt u, samen met een pre-contract, via mail aan statbel.datarequests@economie.fgov.be
  • Het Data Protection Officer-team van Statbel zal de aanvraag beoordelen en een advies uitbrengen. Uiteindelijk zal de directeur-generaal van Statbel als verantwoordelijke voor de verwerking beslissen of de data geleverd mogen worden.
  • Bij een positieve beoordeling stelt Statbel het definitieve contract op, dat u ondertekent.
  • Na ontvangst van het origineel ondertekende contract, levert Statbel de gevraagde microdata binnen de vooropgestelde leveringstermijnen.

  Gegevenscatalogus

  Enkele voorbeelden van studies op basis van microgegevens van Statbel