Eurostat

Table of Contents

    Logo EurostatEurostat, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie, is gevestigd in Luxemburg.

    Eurostat heeft als missie kwalitatief hoogstaande statistieken voor Europa te produceren.

    Bij het vervullen van zijn missie bevordert Eurostat waarden als : respect en vertrouwen, uitmuntendheid, innovatie, servicegerichtheid en professionele onafhankelijkheid.

    Eurostat is voortdurend op zoek naar manieren om zijn producten en diensten te verbeteren en kreeg hiervoor  van de European Foundation for Quality Management de erkenning "Committed to Excellence" (Engagement tot uitmuntendheid ) in november 2016.