Peer reviews

Peer reviews maken deel uit van de strategie van het Europees Statistisch Systeem (ESS) om de Praktijkcode uit te voeren.

Het doel ervan is de integriteit, onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van de statistische autoriteiten die deel uitmaken van het ESS te vergroten.

In 2006-2008 werd een eerste golf van peer reviews uitgevoerd. In december 2013 is een tweede ronde van start gegaan.

Beide ronden hebben betrekking op alle EU-lidstaten en de EVA-lidstaten IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.