Administratieve bronnen

Table of Contents

  Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) gebruikt niet alleen zelf ingezamelde gegevens, maar ook gegevens uit administratieve bestanden die door anderen worden verzameld en bijgehouden. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar vermindert bovendien de bevragingslast bij burgers en ondernemers.

  Administratieve bronnen zijn zeer geschikt voor het produceren van statistieken omdat ze in veel gevallen over een volledige populatie beschikken. 

  Voorbeelden van administratieve bronnen die door Statbel gebruikt worden zijn:

  • Fod Economie: Kruispuntbank der Ondernemingen
  • Nationale Bank van België: jaarrekeningen en buitenlandse handel
  • Fod Binnenlandse Zaken: Rijksregister van de natuurlijke personen
  • Fod Financiën: btw-plichtigen, kadaster, personenbelasting
  • Rijksregister voor Sociale Zekerheid: tewerkstelling loontrekkenden
  • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: zelfstandigen

  Metadata