Statistische Productie

Table of Contents

  Statbel organiseert de statistische productie in 3 fases, waarbij elk van deze drie grote fases uitgevoerd wordt door een gespecialiseerde dienst.

  Verzamelen, verwerken, verspreiden

  Dat laat toe om de middelen voor de verzameling, verwerking en verspreiding te bundelen en verder te professionaliseren.

  De methodologie is eveneens transversaal georganiseerd.

  De VN ontwikkelde een Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), dat werd overgenomen door Eurostat. Dat model ziet negen fases in het statistisch productieproces:

  1Bepaling van de behoeften 2Ontwerp 3 Opbouw 4 Verzameling 5 Verwerking 6 Analyse
7 Verspreiding 8 Archivering 9 Evaluatie

   

  Het programma van Statbel werd daarop geënt:

  voorbereiding & methodologie, verzameling, statistische verwerking per thema, verspreiding, omkadering
& ondersteuning