Missie, visie en doelstellingen

Table of Contents

  Missie

  De missie van Statbel (AD Statistiek - Statistics Belgium) bestaat uit het verzamelen, het produceren en het verspreiden van betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium.

  Het verzamelen gebeurt op basis van administratieve databronnen, enquêtes en directe opnames. Er gebeurt ook onderzoek naar nieuwe databronnen zoals big data. Statbel produceert een honderdtal statistieken, waarvan 75% Europees verplicht en andere vanuit de wettelijke verplichtingen, in het kader van het Instituut voor de Nationale rekeningen (INR). Ongeveer 40% van de statistieken wordt opgemaakt op basis van enquêtes en de andere op basis van bestaande databanken en gegevens.

  Het produceren gebeurt op een wetenschappelijke, kwaliteitsvolle manier en de statistieken worden tijdig en klantvriendelijk verspreid. Dat laatste gebeurt via de Statbel-website, de databanktoepassing be.STAT en het open dataportaal. Daarnaast zijn er voor specifieke projecten thematische websites zoals voor de elektronische volkstelling CENSUS 2011.

  Voor wetenschappelijke gebruikers worden er gecodeerde microgegevens ter beschikking gesteld mits akkoord van de Privacycommissie.

  De privacy, de bescherming van vertrouwelijke gegevens en het gebruik voor louter statistische doeleinden worden hierbij gegarandeerd.

  Visie

  De komende jaren wil Statbel verder haar strategie ontwikkelen om de draaischijf te zijn binnen het Belgisch statistisch landschap, waarbij pertinente en betrouwbare cijfers ter beschikking worden gesteld ter ondersteuning van het Europees en Belgisch socio-economisch beleid.

  Daarbij heeft Statbel de ambitie om als algemene directie van de FOD Economie een voorloper te zijn op het vlak van modernisering van werkprocessen, organisatiecultuur, klantvriendelijkheid en efficiënte inzet van mensen en middelen.

  Doelstellingen

  Vanuit de missie, de visie, de waarden en de omgevingsfactoren waarbinnen Statbel werkt, worden er vier strategische doelstellingen bepaald voor de periode 2014-2020:

  1. De rol opnemen van betrouwbare draaischijf binnen het Belgisch statistisch systeem.
  2. Verspreiden van pertinente statistieken en cijfers ter ondersteuning van het socio-economisch beleid.
  3. Verderzetten van de modernisering van het statistisch proces met gebruik van nieuwe databronnen, afbouw van de enquêtedruk en administratieve vereenvoudiging.
  4. Zorgen voor een klantvriendelijke en efficiënte overheidsorganisatie met gemotiveerde medewerkers.

  En tegelijkertijd:

  • de Europese verplichtingen en de Praktijkcode voor Europese Statistiek naleven;
  • de wettelijke verplichtingen uit de statistiekwet, de privacywet en het Samenwerkingsakkoord van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) naleven.

  Statistisch programma

  tn_StatistischProgrammaStatbel2020_cover.pngStatistisch programma 2020 (pdf)

  Statistisch programma 2019 (pdf)

    - Uitvoering van het statistisch programma 2019 van Statbel (PDF)

  Statistisch programma 2018 (pdf)

  Statistisch programma 2017 (pdf)