Wetgeving

Table of Contents

    De Belgische statistiekwet

    De Belgische statistiekwet van 22 maart 2006 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 april 2006. Het was van 1962 geleden dat er nog zo’n fundamentele wijziging werd doorgevoerd aan de basisprincipes van het statistisch apparaat in België.

    Deze wet brengt de werking van Statbel (AD Statistiek - Statistics Belgium) in lijn met de nieuwste evoluties inzake privacybescherming, administratieve vereenvoudiging en gegevensuitwisseling voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kan ze haar spilfunctie in het statistische gebeuren van het federale België invullen op een moderne, performante manier.

    De Europese statistiekwet

    Deze verordening van 11 maart 2009 stelt een juridisch kader voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken vast. Conform het subsidiariteitsbeginsel en in overeenstemming met de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire instanties zijn Europese statistieken relevant en nodig om de activiteiten van de Gemeenschap te kunnen verrichten. De Europese statistieken zijn geregeld door het Europees statistisch programma.