Revisiebeleid

Table of Contents

  Het revisiebeleid werd opgesteld in overeenstemming met de Europese en internationale aanbevelingen en good practices.

  Definities

  Er zijn 3 soorten revisies:

  1. Revisies van voorlopige cijfers: worden uitgevoerd volgens een vooraf opgemaakt schema wanneer er nieuwe en volledigere data beschikbaar zijn. Ze worden gewoonlijk maandelijks, trimestrieel of jaarlijks uitgevoerd.
  2. Revisies na wijziging van de methode worden niet dikwijls uitgevoerd en veroorzaken vaak een breuk in de tijdreeks. Het gaat om revisies wegens:
   • veranderingen in concepten, definities, classificaties of internationale standaarden ,
   • een wijziging in de wettelijke basis ,
   • veranderingen in de toegepaste methode of aanpak,
   • nieuwe databronnen,
   • technische of beheersveranderingen,
   • de update van de basisgewichten.
  3. Correcties na fouten zijn revisies die niet kunnen worden voorzien. Zij kunnen het resultaat zijn van fouten die werden vastgesteld.Het gaat om fouten in het productieproces:
   • in de enquêtegegevens of administratieve bestanden,
   • bij de gegevensinvoer,
   • in de hypotheses,
   • in de berekeningen,
   • in de hard- of software,..

  Revisies van voorlopige cijfers

  Principes

  1. Er wordt een planning van de revisies opgesteld volgens de vigerende Europese regelgeving, het jaarlijkse werkprogramma en de publicatiekalender.
  2. Zo mogelijk worden deze revisies opgenomen in de publicatiekalender die gepubliceerd wordt op de site van Statbel.
  3. Wanneer relevant kan een impactanalyse van de revisies worden uitgevoerd.

  Revisies wegens veranderingen in de methode

  Principes

  1. Wijzigingen in methode, model, berekeningen en/of databronnen worden aangekondigd en gedocumenteerd.
  2. Zo mogelijk worden er resultaten aangereikt voor een overlappende periode om de gebruikers toe te laten zelf een coherente tijdreeks te berekenen of wordt de tijdreeks herberekend.

  Correcties na fouten

  Principes van niet-geplande revisies

  1. Wanneer een fout na publicatie wordt vastgesteld, worden zo snel mogelijk de corrigerende maatregelen genomen.
  2. De verbeterde resultaten worden onverwijld gepubliceerd, nadat ze zijn berekend en gevalideerd.
  3. Bij de publicatie kan informatie worden meegegeven over de oorzaak van de fout en de impact op de resultaten.
  4. Desgevallend worden de reeds gepubliceerde cijfers onmiddellijk van de site verwijderd en worden de gebruikers hierover geïnformeerd.

  Principes van communicatie

  Principes van publicatie of communicatie van voorlopige, herziene en gecorrigeerde cijfers.

  Revisies van voorlopige cijfers: bij de publicatie wordt in de metadata aangegeven dat het om een geplande revisie gaat.

  Revisies bij veranderingen in de methode worden tijdig gecommuniceerd aan de gebruikers en stakeholders. Indien relevant wordt een impactanalyse gemaakt, of wordt een overleg georganiseerd met gebruikers en stakeholders.
  Bij de publicatie van de resultaten wordt in de metadata gewezen op deze revisie, en op de impact ervan op de tijdreeks.

  Correcties na fouten: bij de publicatie van de correctie wordt duidelijk gecommuniceerd over de aanpassingen.