Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe

Vorläufigen Produktionsschätzung für landwirtschaftliche

Landwirtschaft & Fischerei
Voorlopige raming van de oogst

Nach der vorläufigen Produktionsschätzung für landwirtschaftliche Anbaukulturen für 2018 bleibt die Winterweizenerzeugung im Vergleich zu 2017 stabil, während die Zuckerrübenerzeugung um 24% und die Kartoffelerzeugung um 20% zurückgehen. Die Erzeugung dieser zwei Kulturen hatte 2017 ein Rekordhoch erreicht und ist damit wieder normal im Jahr 2018.

Weniger Getreide und Handelsgewächse im Jahr 2018

Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Belgien wächst um 21.806 ha oder 1,64%. Dies ergibt sich aus den vorläufigen landwirtschaftlichen Ergebnissen von Statbel, dem belgischen Statistikamt. Der Anstieg ist fast ausschließlich auf den Anstieg des Futterpflanzensaatgutes (+13.744 ha) und des Dauergrünlandes (+8.513 ha) zurückzuführen.

Lesen Sie mehr...

Landbouwcijfers
Content

Landbouwgegevens van 2018

Enquête over bepaalde soorten fruitbomen 2017

Landbouwgegevens van 2017

 • Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten - 2017
 • Tab A landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2017 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Landbouwgegevens van 2016

 • Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten - 2016
 • Tab A landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2016 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Landbouwgegevens van 2015

 • Tab A: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C 2015: Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Methodologische opmerking:


Voor de voorlopige resultaten van mei 2018 heeft de Statbel zich gebaseerd op administratieve gegevens van de perceelsaangifte bij de gewesten voor de berekening van de teeltoppervlakten en het aantal landbouwbedrijven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het concept "landbouwbedrijf" afgestemd blijft op de criteria van het Europees statistisch bureau.

Voor de voorlopige resultaten van mei 2018 betreffende de dieren werden de gegevens van SANITEL gebruikt, in combinatie van coëfficiënten voor de dierencategorieën die niet in SANITEL voorkomen. De coëfficiënten zijn berekend op basis van de landbouwtelling 2017.

Omwille van de statistische betrouwbaarheid werden de enkele bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk gewest toegevoegd aan het Vlaams gewest. 

 

Meer cijfers ..... 

 

Kip

Gibt es Fragen über dieses Thema?