Consumer credits amounted

Consumer credit – 2nd semester 2020

Enterprises
Consumer credit – 2nd semester 2020

In the second semester of 2020, the outstanding balance of consumer credit amounted to 26.5 billion euros.

Overview
Content

2nd semester 2020

Approved lenders Number of contracts Credits granted during the semester Authorised overdraft
Instalment transactions Credit facilities Instalment transactions Credit facilities
TOTAL Instalment loans Instalment sales TOTAL Instalment loans Instalment sales
Credit institutions 135,995 134,029 1,966 43,123 2,232,325,515 2,227,558,492 4,767,023 726,207,326
Other institutions 157,953 149,210 8,743 49,045 2,027,273,888 1,930,519,387 96,754,501 118,558,466
Approved salesmen 151,619 - 151,619 - 20,514,957 - 20,514,957 -
TOTAL 445,567 283,239 162,328 92,168 4,280,114,360 4,158,077,879 122,036,481 844,765,792
Volume of debt
Content

Volume of debt - 2nd semester 2020

Approved lenders Number of contracts in force Outstanding amounts
TOTAL Instalment transactions Credit facilities TOTAL Instalment transactions Credit facilities
Instalment loans Instalment sales Instalment loans Instalment sales
Credit institutions 4,822,390 906,757 38,909 3,876,724 15,110,816,034 11,428,365,576 141,304,969 3,541,145,489
Other institutions 2,405,804 1,014,592 46,309 1,344,903 11,345,161,423 9,792,659,411 581,922,252 970,579,760
Approved salesmen 127,032 - 127,032 - 40,974,815 - 40,974,815 -
TOTAL 7,355,226 1,921,349 212,250 5,221,627 26,496,952,272 21,221,024,987 764,202,036 4,511,725,249
Number of contracts concluded
Content

Number of contracts concluded during the semester - 2nd semester 2020

  TOTAL ≤ 12 months 13 to 18 months 19 to 24 months 25 to 36 months 37 to 48 months 49 to 60 months 61 to 84 months > 84 months
less than 213.19 € 98 9 89            
from 213.19 to 495.79 € 2,267 536 1,731            
from 495.8 to 2.478.94 € 32,187 7,542 2,312 22,333          
from 2,478.95 to 3,718.41 € 18,214 1,500 1,019 6,893 8,802        
from 3.718,42 to 5.577,61 € 27,342 714 574 3,687 22,367        
from 5.577,62 to 7.436,81 € 20,141 226 207 1,452 6,545 11,711      
from 7.436,82 to 9.915,75 € 22,498 158 112 722 5,491 16,015      
from 9.915,76 to 14.873,62 € 52,021 183 102 782 6,959 15,894 28,101    
from 14.873,63 to 21.318,85 € 52,568 163 60 925 2,960 9,085 25,053 14,322  
from 21.318,86 to 37.184,03 € 41,368 158 29 136 1,128 4,369 14,894 12,708 7,946
more than 37,184.03 € 14,535 412 34 59 209 481 2,027 4,202 7,111
TOTAL 283,239 11,601 6,269 36,989 54,461 57,555 70,075 31,232 15,057
Nature of goods and services
Content

2nd semester 2020

Nature of goods and services Number of contracts Value of the credit granted
TOTAL Credit institutions Other institutions Approved salesmen, including leasing TOTAL Credit institutions Other institutions Approved salesmen, including leasing
Motor vehicles, vans and motor homes
a) new 1,979 - 1,979 - 63,898,849 - 63,898,849 -
b) used 701 - 701 - 17,274,213 - 17,274,213 -
Caravans and mobile homes - - - - - - - -
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles 2,175 1,421 308 446 7,005,057 2,325,774 4,478,030 201,253
Textiles, furs, clothing 8,869 - - 8,869 218,244 - - 218,244
Books - - - - - - - -
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs 24,228 126 667 23,435 8,082,114 248,431 1,428,018 6,405,665
Household and domestic heating appliances 28,111 - 2,271 25,840 6,736,037 - 2,602,028 4,134,009
Hifi, radio and television, audiovisual equipment 13,586 - 513 13,073 6,512,447 - 465,339 6,047,108
Hardware for domestic use 1,536 - 846 690 833,348 - 753,704 79,644
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) 64,019 - - 64,019 1,667,222 - - 1,667,222
Miscellanea 17,124 419 1,458 15,247 9,808,950 2,192,818 5,854,320 1,761,812
TOTAL 162,328 1,966 8,743 151,619 122,036,481 4,767,023 96,754,501 20,514,957
More figures
Content

Aperçu général

Prêts à tempérament

Ventes à tempérament

Crédit-bail

Ouvertures de crédit

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata