Consumer credits amounted

Consumer credit – 1st semester 2021

Enterprises
Consumer credit –1st semester 2021

In the first semester of 2021, the outstanding balance of consumer credit amounted to 26.7 billion euros.

Overview
Content

1st semester 2021

Approved lenders Number of contracts Credits granted during the semester Authorised overdraft
Instalment transactions Credit facilities Instalment transactions Credit facilities
TOTAL Instalment loans Instalment sales TOTAL Instalment loans Instalment sales
Credit institutions 134,922 134,269 653 45,994 2,446,557,864 2,443,868,703 2,689,161 912,019,095
Other institutions 166,426 157,697 8,729 47,778 2,325,801,715 2,192,925,539 132,876,176 115,183,920
Approved salesmen 128,706 - 128,706 - 18,977,941 - 18,977,941 -
TOTAL 430,054 291,966 138,088 93,772 4,791,337,520 4,636,794,242 154,543,278 1,027,203,015
Volume of debt
Content

Volume of debt - 1st semester 2021

Approved lenders Number of contracts in force Outstanding amounts
TOTAL Instalment transactions Credit facilities TOTAL Instalment transactions Credit facilities
Instalment loans Instalment sales Instalment loans Instalment sales
Credit institutions 4,746,510 899,263 28,676 3,818,571 15,208,647,330 11,486,625,571 97,460,938 3,624,560,821
Other institutions 2,377,723 993,427 45,951 1,338,345 11,471,234,454 9,972,709,984 591,383,215 907,141,255
Approved salesmen 121,253 - 121,253 - 36,699,935 - 36,699,935 -
TOTAL 7,245,486 1,892,690 195,880 5,156,916 26,716,581,719 21,459,335,555 725,544,088 4,531,702,076
Number of contracts concluded
Content

Number of contracts concluded during the semester - 1st semester 2021

  TOTAL ≤ 12 months 13 to 18 months 19 to 24 months 25 to 36 months 37 to 48 months 49 to 60 months 61 to 84 months > 84 months
less than 213.19 € 75 14 61            
from 213.19 to 495.79 € 1,421 488 933            
from 495.8 to 2.478.94 € 31,775 7,114 2,313 22,348          
from 2,478.95 to 3,718.41 € 16,788 1,415 956 6,260 8,157        
from 3.718,42 to 5.577,61 € 24,138 695 635 3,549 19,259        
from 5.577,62 to 7.436,81 € 17,961 210 223 1,498 6,135 9,895      
from 7.436,82 to 9.915,75 € 21,352 139 121 825 4,938 15,329      
from 9.915,76 to 14.873,62 € 54,745 212 122 865 7,730 17,143 28,673    
from 14.873,63 to 21.318,85 € 58,484 142 49 599 3,704 10,209 28,211 15,570  
from 21.318,86 to 37.184,03 € 48,315 122 27 132 1,743 4,769 18,352 14,463 8,707
more than 37,184.03 € 16,912 336 44 69 294 567 2,708 4,563 8,331
TOTAL 291,966 10,887 5,484 36,145 51,960 57,912 77,944 34,596 17,038
Nature of goods and services
Content

1st semester 2021

Nature of goods and services Number of contracts Value of the credit granted
TOTAL Credit institutions Other institutions Approved salesmen, including leasing TOTAL Credit institutions Other institutions Approved salesmen, including leasing
Motor vehicles, vans and motor homes
a) new 3,074 - 3,074 - 97,886,898 - 97,886,898 -
b) used 721 - 721 - 17,551,601 - 17,551,601 -
Caravans and mobile homes - - - - - - - -
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles 1,138 208 521 409 8,526,267 341,709 7,939,589 244,969
Textiles, furs, clothing 6,563 - - 6,563 161,843 - - 161,843
Books - - - - - - - -
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs 19,936 3 668 19,265 7,203,854 12,799 1,402,004 5,789,051
Household and domestic heating appliances 27,006 - 1,458 25,548 5,490,473 - 1,649,605 3,840,868
Hifi, radio and television, audiovisual equipment 11,323 - 397 10,926 6,423,406 - 389,674 6,033,732
Hardware for domestic use 1,419 - 648 771 664,354 - 593,171 71,183
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) 52,970 - - 52,970 1,184,291 - - 1,184,291
Miscellanea 13,938 442 1,242 12,254 9,450,291 2,334,653 5,463,634 1,652,004
TOTAL 138,088 653 8,729 128,706 154,543,278 2,689,161 132,876,176 18,977,941
More figures
Content

Aperçu général

Prêts à tempérament

Ventes à tempérament

Crédit-bail

Ouvertures de crédit

Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata