Consumer credits amounted

Consumer credit - 1st semester 2020

Enterprises
Consumer credit - 1st semester 2020

In the first semester of 2020, the outstanding balance of consumer credit amounted to 26.2 billion euros.

Overview
Content

1st semester 2020

Approved lenders Number of contracts Credits granted during the semester Authorised overdraft
Instalment transactions Credit facilities Instalment transactions Credit facilities
TOTAL Instalment loans Instalment sales TOTAL Instalment loans Instalment sales
Credit institutions 127,959 123,554 4,405 45,933 2,127,506,105 2,114,481,777 13,024,328 736,929,895
Other institutions 154,075 146,336 7,739 39,226 2,007,514,564 1,893,303,946 114,210,618 93,622,557
Approved salesmen 142,661 - 142,661 - 19,335,754 - 19,335,754 -
TOTAL 424,695 269,890 154,805 85,159 4,154,356,423 4,007,785,723 146,570,700 830,552,452
Volume of debt
Content

Volume of debt - 1st semester 2020

Approved lenders Number of contracts in force Outstanding amounts
TOTAL Instalment transactions Credit facilities TOTAL Instalment transactions Credit facilities
Instalment loans Instalment sales Instalment loans Instalment sales
Credit institutions 4,865,179 906,326 48,055 3,910,798 15,106,810,206 11,367,026,180 191,782,198 3,548,001,828
Other institutions 2,432,850 1,024,128 62,796 1,345,926 11,100,172,250 9,687,621,606 435,211,123 977,339,521
Approved salesmen 118,474 - 118,474 - 38,444,850 - 38,444,850 -
TOTAL 7,416,503 1,930,454 229,325 5,256,724 26,245,427,306 21,054,647,786 665,438,171 4,525,341,349
Number of contracts concluded
Content

Number of contracts concluded during the semester - 1st semester 2020

  TOTAL ≤ 12 months 13 to 18 months 19 to 24 months 25 to 36 months 37 to 48 months 49 to 60 months 61 to 84 months > 84 months
less than 213.19 € 56 16 40            
from 213.19 to 495.79 € 2,028 536 1,492            
from 495.8 to 2.478.94 € 31,034 6,740 2,146 22,148          
from 2,478.95 to 3,718.41 € 16,160 1,321 861 5,938 8,040        
from 3.718,42 to 5.577,61 € 23,883 696 576 3,316 19,295        
from 5.577,62 to 7.436,81 € 16,940 252 175 1,298 6,104 9,111      
from 7.436,82 to 9.915,75 € 20,529 153 97 682 5,230 14,367      
from 9.915,76 to 14.873,62 € 53,025 233 139 761 7,753 16,613 27,526    
from 14.873,63 to 21.318,85 € 52,169 183 58 282 3,135 10,041 25,232 13,238  
from 21.318,86 to 37.184,03 € 41,267 172 28 109 1,184 4,945 15,339 12,323 7,167
more than 37,184.03 € 12,799 418 53 76 231 537 2,004 3,591 5,889
TOTAL 269,890 10,720 5,665 34,610 50,972 55,614 70,101 29,152 13,056
Nature of goods and services
Content

1st semester 2020

Nature of goods and services Number of contracts Value of the credit granted
TOTAL Credit institutions Other institutions Approved salesmen, including leasing TOTAL Credit institutions Other institutions Approved salesmen, including leasing
Motor vehicles, vans and motor homes
a) new 2,613 10 2,603 - 85,540,158 189,000 85,351,158 -
b) used 622 1 621 - 14,248,767 9,000 14,239,767 -
Caravans and mobile homes - - - - - - - -
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles 2,412 1,409 478 525 12,522,683 5,520,503 6,772,186 229,994
Textiles, furs, clothing 8,169 - - 8,169 197,457 - - 197,457
Books - - - - - - - -
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs 22,333 1,155 588 20,590 8,979,114 2,222,024 1,257,645 5,499,445
Household and domestic heating appliances 27,437 227 1,374 25,836 5,549,388 211,427 1,543,907 3,794,054
Hifi, radio and television, audiovisual equipment 14,360 153 422 13,785 6,897,069 169,069 379,618 6,348,382
Hardware for domestic use 1,412 - 602 810 644,757 - 548,125 96,632
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) 58,129 - - 58,129 1,227,553 - - 1,227,553
Miscellanea 17,318 1,450 1,051 14,817 10,763,754 4,703,305 4,118,212 1,942,237
TOTAL 154,805 4,405 7,739 142,661 146,570,700 13,024,328 114,210,618 19,335,754
Plus de chiffres
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata