Consumer credits amounted

Consumer credit - 2nd semester 2019

Enterprises
Consumer credit - 2nd semester 2019

In the second semester of 2019, the outstanding balance of consumer credit amounted to 26.8 billion euros.

Overview
Content

2nd semester 2019

Approved lenders Number of contracts Credits granted during the semester Authorised overdraft
Instalment transactions Credit facilities Instalment transactions Credit facilities
TOTAL Instalment loans Instalment sales TOTAL Instalment loans Instalment sales
Credit institutions 157,076 144,652 12,424 67,476 2,356,557,394 2,306,364,733 50,192,661 665,711,307
Other institutions 180,418 173,813 6,605 58,360 2,024,882,871 1,950,024,114 74,858,757 142,535,062
Approved salesmen 142,468 - 142,468 - 18,967,188 - 18,967,188 -
TOTAL 479,962 318,465 161,497 125,836 4,400,407,453 4,256,388,847 144,018,606 808,246,369
Volume of debt
Content

Volume of debt - 2nd semester 2019

Approved lenders Number of contracts in force Outstanding amounts
TOTAL Instalment transactions Credit facilities TOTAL Instalment transactions Credit facilities
Instalment loans Instalment sales Instalment loans Instalment sales
Credit institutions 4,985,666 906,541 57,017 4,022,108 15,441,951,094 11,354,665,033 244,161,346 3,843,124,715
Other institutions 2,478,267 1,045,434 71,461 1,361,372 11,292,495,877 9,731,455,003 446,300,314 1,114,740,560
Approved salesmen 113,177 - 113,177 - 36,265,285 - 36,265,285 -
TOTAL 7,577,110 1,951,975 241,655 5,383,480 26,770,712,256 21,086,120,036 726,726,945 4,957,865,275
Number of contracts concluded
Content

Number of contracts concluded during the semester - 2nd semester 2019

  TOTAL ≤ 12 months 13 to 18 months 19 to 24 months 25 to 36 months 37 to 48 months 49 to 60 months 61 to 84 months > 84 months
less than 213.19 € 187 22 165            
from 213.19 to 495.79 € 2,996 713 2,283            
from 495.8 to 2.478.94 € 50,930 9,209 2,967 38,754          
from 2,478.95 to 3,718.41 € 21,190 1,822 1,214 8,189 9,965        
from 3.718,42 to 5.577,61 € 30,594 948 659 4,283 24,704        
from 5.577,62 to 7.436,81 € 20,888 288 239 1,566 7,178 11,617      
from 7.436,82 to 9.915,75 € 23,796 164 113 828 5,412 17,279      
from 9.915,76 to 14.873,62 € 58,375 295 119 831 6,948 17,841 32,341    
from 14.873,63 to 21.318,85 € 53,965 275 47 294 2,723 9,103 26,444 15,079  
from 21.318,86 to 37.184,03 € 41,618 200 32 131 1,042 3,652 14,634 13,350 8,577
more than 37,184.03 € 13,926 471 45 73 118 329 1,807 4,283 6,800
TOTAL 318,465 14,407 7,883 54,949 58,090 59,821 75,226 32,712 15,377
Nature of goods and services
Content

2nd semester 2019

Nature of goods and services Number of contracts Value of the credit granted
TOTAL Credit institutions Other institutions Approved salesmen, including leasing TOTAL Credit institutions Other institutions Approved salesmen, including leasing
Motor vehicles, vans and motor homes
a) new 2,615 1,221 1,394 - 66,155,583 20,435,214 45,720,369 -
b) used 915 115 800 - 19,025,619 1,276,786 17,748,833 -
Caravans and mobile homes - - - - - - - -
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles 3,965 3,340 230 395 16,438,960 12,881,561 3,346,724 210,675
Textiles, furs, clothing 7,656 - - 7,656 185,116 - - 185,116
Books - - - - - - - -
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs 25,159 2,852 463 21,844 12,238,634 5,208,641 1,146,210 5,883,783
Household and domestic heating appliances 26,617 692 713 25,212 5,035,663 619,791 493,967 3,921,905
Hifi, radio and television, audiovisual equipment 16,507 949 564 14,994 7,604,493 1,160,948 508,424 5,935,121
Hardware for domestic use 1,794 - 914 880 892,628 - 769,807 122,821
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) 59,952 - - 59,952 1,171,587 - - 1,171,587
Miscellanea 16,317 3,255 1,527 11,535 15,270,321 8,609,720 5,124,421 1,536,180
TOTAL 161,497 12,424 6,605 142,468 144,018,604 50,192,661 74,858,755 18,967,188
Plus de chiffres
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Populatie

Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers

Frequentie

Zesmaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode

Metadata