Daling van het aantal slachtingen in 2019

Landbouw & Visserij
Daling van het aantal slachtingen in 2019

In 2019 werden maandelijks 25,66 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bij de publicatie van de slachtingscijfers voor 2019. In gewicht nemen de varkens het grootste aandeel in (59%, maandelijks 893.000 varkens). In aantallen zijn de kippen in de meerderheid, met 24,6 miljoen geslachte kippen per maand.

De daling is merkbaar in alle sectoren : varkens, runderen en kippen

Over het hele jaar 2019 werden 840.000 runderen naar de slachtbanken geleid. Dat is een daling met 6% tegenover het jaar voordien. Hiermee wordt de dalende trend ingezet in 2017 verder bevestigd.

Over het hele jaar werden 10,7 miljoen varkens geslacht. Dat is een daling met 5% tegenover 2018. Dit brengt de aantallen varkensslachtingen op een niveau iets lager dan het aantal slachtingen in 2017.

Bij de kippen gaat het om 295 miljoen stuks voor 2019. Ook hier is een daling merkbaar met 3%.

slaughtering_2019_A_nl

slaughtering_2019_B_nl

Varkens nemen meeste gewicht in

 • De varkenssector blijft met 59% gewichtsaandeel de belangrijkste leverancier van geslachte dieren. Jaarlijks gaat het om 1,04 miljard kg geslacht gewicht.
 • De pluimveesector levert 25% van het geslacht gewicht, met 440 miljoen kg geslachte kippen.
 • De rundveesector heeft een aandeel van 15% volgens gewicht, met in totaal 264 miljoen kg geslachte runderen.

slaughtering_2019_C_nl

Kippen maandelijks hoogste in aantal

Als we naar het gemiddelde aantal geslachte dieren per maand kijken, dan komen we uit op:

 • 25 miljoen kippen
 • 893.000 varkens
 • 70.000 runderen
 • 61.000 kalkoenen
 • 10.000 schapen
 • 4.000 ander gevogelte
 • 3.000 eenden
 • 1.500 geiten
 • 500 paarden