Slachtingen 2021: opnieuw meer slachtingen bij de varkens, verdere daling bij de runderen

Landbouw & Visserij
Slachtingen 2021: opnieuw meer slachtingen bij de varkens, verdere daling bij de runderen

In 2021 werden maandelijks 26,32 miljoen dieren geslacht. In gewicht nemen de varkens het grootste aandeel in (62%, maandelijks 965.000 varkens). In aantallen zijn de kippen in de meerderheid, met 25,2 miljoen geslachte kippen per maand.

Aanhoudende stijging bij varkens en kippen, beperkte daling bij de runderen

Over het hele jaar 2021 werden 767.000 runderen naar de slachtbanken geleid. Dat is een daling met 2% tegenover het jaar voordien. Hiermee wordt de dalende trend ingezet in 2017 verder bevestigd.

Daarnaast werden er 11,6 miljoen varkens geslacht. Dat is een stijging met 4% tegenover 2020. Dit herstel brengt het aantal varkensslachtingen op het hoogste niveau sinds de laatste 5 jaar.

Bij de kippen gaat het om 303 miljoen stuks voor 2021. Hier is een lichte stijging merkbaar met 2%.

Varkens nemen meeste gewicht in

 • De varkenssector blijft met 62% gewichtsaandeel de belangrijkste leverancier van geslachte dieren. Jaarlijks gaat het om 1,14 miljard kg geslacht gewicht.
 • De pluimveesector levert 25% van het geslacht gewicht, met 448 miljoen kg geslachte kippen.
 • De rundveesector heeft een aandeel van 13% volgens gewicht, met in totaal 247 miljoen kg geslachte runderen.

Kippen maandelijks hoogste in aantal

Als we naar het gemiddelde aantal geslachte dieren per maand kijken, dan komen we uit op:

 • 25 miljoen kippen
 • 965.000 varkens
 • 64.000 runderen
 • 62.000 kalkoenen
 • 10.000 schapen
 • 4.000 ander gevogelte
 • 3.000 eenden
 • 2.000 geiten
 • 130 paarden