Meer slachtingen bij runderen, minder bij varkens

Landbouw & Visserij
Meer slachtingen bij runderen, minder bij varkens

In 2017 werden maandelijks  gemiddeld 26,12 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bij de publicatie van de slachtingscijfers voor 2017. In gewicht nemen de varkens het grootste aandeel in (59%, maandelijks  gemiddeld 912.000 varkens). In aantallen zijn de kippen in de meerderheid, met gemiddeld 25 miljoen geslachte kippen per maand.

Lichte stijging bij runderen, lichte daling bij varkens en kippen

Over het hele jaar 2017 werden 920.000 runderen geslacht. Dat is een lichte stijging van 1% tegenover het jaar voordien. De stijgende trend van de voorbije vier jaar zet zich daarmee door bij de runderen. Over het hele jaar werden 10,95 miljoen varkens geslacht. Dat is een lichte daling van -2% tegenover 2016. Toen werd ook al een daling van -6% vastgesteld tegenover 2015. Bij de kippen gaat het om 300,50 miljoen stuks voor 2017. Ook daar is een daling van -2%, na drie opeenvolgende jaren van stijging.

geslachte%20dieren_nl2017a.png      geslachte%20dieren_nl2017b.png

Varkens nemen meeste gewicht in

 • De varkenssector blijft met 59% gewichtsaandeel de belangrijkste leverancier aan geslachte dieren. Jaarlijks gaat het om 1,04 miljard kg geslacht gewicht.
 • De pluimveesector levert 25% van het geslacht gewicht, met 455 miljoen kg geslachte kippen.
 • De rundveesector heeft een aandeel van 16% in de gewichten, met in totaal 282 miljoen kg geslachte runderen.

geslachte%20dieren_nl2017c.png

Kippen maandelijks hoogste in aantal

Als we naar het gemiddelde aantal geslachte dieren per maand kijken, dan komen we uit op:

 • 25 miljoen kippen
 • 912.000 varkens
 • 77.000 runderen
 • 65.000 kalkoenen
 • 12.000 schapen
 • 5.000 ander gevogelte
 • 4.000 eenden
 • 1.000 geiten
 • 500 paarden