Meer slachtingen bij varkens in 2018, daling bij runderen

Landbouw & Visserij
Meer slachtingen bij varkens in 2018, daling bij runderen

In 2018 werden maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bij de publicatie van de slachtingscijfers voor 2018. In gewicht nemen de varkens het grootste aandeel in (59%, maandelijks 936.000 varkens). In aantallen zijn de kippen in de meerderheid, met 25,4 miljoen geslachte kippen per maand.

Lichte stijging bij varkens en kippen, lichte daling bij de runderen

Over het hele jaar 2018 werden 890.000 runderen geslacht. Dat is een daling van 3% tegenover het jaar voordien. Hiermee komt een einde aan de stijgende trend van de voorbije vier jaar.

Over het hele jaar 2018 werden 11,2 miljoen varkens geslacht. Dat is een stijging met 3% tegenover 2017 na drie opeenvolgende jaren van daling.

Bij de kippen gaat het om 305 miljoen stuks voor 2018. Ook hier is een lichte stijging merkbaar met 1% tegenover 2017.

geslachte%20dieren_nl2018a.png


geslachte%20dieren_nl2018b.png

Varkens nemen meeste gewicht in

 • De varkenssector blijft met 59% gewichtsaandeel de belangrijkste leverancier van geslachte dieren. Jaarlijks gaat het om 1,07 miljard kg geslacht gewicht.
 • De pluimveesector levert 25% van het geslacht gewicht, met 462 miljoen kg geslachte kippen.
 • De rundveesector heeft een aandeel van 15% volgens gewicht, met in totaal 277 miljoen kg geslachte runderen.

geslachte%20dieren_nl2018c.png

Kippen maandelijks hoogste in aantal

Als we naar het gemiddelde aantal geslachte dieren per maand in 2018 kijken, dan komen we uit op:

 • 25 miljoen kippen
 • 936.000 varkens
 • 74.000 runderen
 • 64.000 kalkoenen
 • 11.000 schapen
 • 4.000 ander gevogelte
 • 3.000 eenden
 • 1.500 geiten
 • 500 paarden