In 2016 blijft kanker stijgen als belangrijkste doodsoorzaak

Bevolking
In 2016 blijft kanker stijgen als belangrijkste doodsoorzaak

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de doodsoorzaken voor 2016.

Ondanks een lichte daling van hun relatieve omvang, blijven hart- en vaatziekten (27,7% van alle doodsoorzaken) de belangrijkste doodsoorzaak, voor kanker (26,4% van alle doodsoorzaken) en ziekten van het ademhalingsstelsel (10,4% van alle doodsoorzaken); deze rangschikking geldt voor alle gewesten.

Bij mannen staat kanker echter nog altijd op de eerste plaats (29,9%) voor hart- en vaatziekten (25,7%), terwijl bij vrouwen de nationale rangschikking geldt.

Het aandeel van kanker in het geheel van de doodsoorzaken stijgt dus opnieuw (25,9% en 2015), met een duidelijke stijging voor kwaadaardige borstkanker (+2,8%), een zeer lichte stijging voor kanker van het ademhalingsstelsel (voornamelijk strottenhoofd, longen, bronchiën en luchtpijp; +0,4%) en een lichte daling van kwaadaardige prostaatkanker (1,4% van alle doodsoorzaken; -0,5%).

Ten opzichte van 2015 is het aantal overlijdens gedaald met 2,2%. Deze daling wordt vooral waargenomen voor ziekten van het ademhalingsstelsel (-5,4%), endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen (-8,1%), infectieziekten en parasitaire aandoeningen (-9,8%). Na de epidemische periode van 2015 werd het aantal aan influenza toegeschreven sterfgevallen bijna gedeeld door 3 (-62,4%) en is het totale aantal gevallen van influenza en pneumonie sterk gedaald (-8,1%).

Bovendien blijft het aantal sterfgevallen ten gevolge van verkeersongevallen sterk dalen (-7,9% in 2016; -60% sinds 1998), met misschien een iets trager tempo in Wallonië (-54% sinds 1998) dan in de andere twee gewesten (-71% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en -64% in Vlaanderen).

Ten slotte is het aantal zelfdodingen, na een lichte daling in 2015, teruggekeerd naar een niveau (1.903 sterfgevallen; 1,8% van het totaal) dat dicht bij dat van 1998 ligt. Merk op dat dit aandeel iets lager ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,4% van het totaal, lichte stijging) en Vlaanderen (1,7% van het totaal, zelfde niveau) dan in Wallonië (1,9% van het totaal, aan het stijgen sinds 3-4 jaar).

Op basis van de statistische overlijdensformulieren die beheerd worden door de gefedereerde entiteiten, toont de statistiek van de doodsoorzaken nu een homogene reeks voor de periode 1998– 2016. Deze homogeniteit van de reeks wordt verzekerd door het feit dat de drie betrokken gefedereerde entiteiten gebruikmaken van de tiende herziening van de Internationale statistische classificatie van ziekten en aanverwante gezondheidsproblemen van de WHO (de CIM-10) om de doodsoorzaken te coderen. Hieruit wordt de oorspronkelijke oorzaak geïdentificeerd en op basis daarvan worden de belangrijkste tabellen van de statistiek gemaakt. Deze homogeniteit wordt nog versterkt dankzij de uitwisseling van de good practices inzake de codering die systematisch wordt georganiseerd tussen deze instellingen.

Deze statistieken kunnen aanleiding geven tot talrijke analyses naar oorzaak of groep van oorzaken, naar gewest, naar geslacht, naar leeftijd of leeftijdsgroep. Bovendien heeft Statbel er in 2010 voor gekozen om de doodsoorzaken te koppelen aan de gegevens van het Rijksregister. Dit maakt het voortaan mogelijk om een koppeling te maken tussen deze doodsoorzaken en andere administratieve databanken, wat belangrijke onderzoeksmogelijkheden biedt.

België - Sterfgevallen per geslacht en per gewest, 2016

  Mannen Vrouwen Totaal
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.326 4.740 9.066
Vlaams Gewest 30.448 30.465 60.913
Waals Gewest 18.522 19.555 38.077
België 53.296 54.760 108.056

België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, voor enkele groepen van doodsoorzaken, 2016

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal % Aantal % Aantal %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Alle oorzaken 4.326 100,0% 4.740 100,0% 9.066 100,0%
Hart- en vaatziekten 1.032 23,9% 1.301 27,4% 2.333 25,7%
Kanker 1.167 27,0% 1.063 22,4% 2.230 24,6%
Ziekten van de ademhalingsorganen 455 10,5% 501 10,6% 956 10,5%
Zelfdoding 88 2,0% 39 0,8% 127 1,4%
Vlaams Gewest Alle oorzaken 30.448 100,0% 30.465 100,0% 60.913 100,0%
Hart- en vaatziekten 8.009 26,3% 9.355 30,7% 17.364 28,5%
Kanker 9.506 31,2% 7.293 23,9% 16.799 27,6%
Ziekten van de ademhalingsorganen 3.456 11,4% 2.777 9,1% 6.233 10,2%
Zelfdoding 751 2,5% 291 1,0% 1.045 1,7%
Waals Gewest Alle oorzaken 18.522 100,0% 19.555 100,0% 38.077 100,0%
Hart- en vaatziekten 4.671 25,2% 5.566 28,5% 10.237 26,9%
Kanker 5.242 28,3% 4.289 21,9% 9.531 24,8%
Ziekten van de ademhalingsorganen 2.064 11,1% 1.950 10,0% 4.014 10,5%
Zelfdoding 521 2,8% 210 1,1% 731 1,9%
België Alle oorzaken 53.296 100,0% 54.760 100,0% 108.056 100,0%
Hart- en vaatziekten 13.712 25,7% 16.222 29,6% 29.934 27,7%
Kanker 15.915 29,9% 12.645 23,1% 28.560 26,4%
Ziekten van de ademhalingsorganen 5.975 11,2% 5.228 9,5% 11.203 10,4%
Zelfdoding 1.360 2,6% 543 1,0% 1.903 1,8%