Doodsoorzaken per maand, geslacht, leeftijdsgroep en gewest

Bevolking
Structuur van de bevolking
Sterfte
2009-2021

Beschrijving: Doodsoorzaken per maand, geslacht, leeftijdsgroep en gewest

Periode: 2009-2021

MetadataVariabelenMetadataNomenclatuur

Meer informatie, data en publicaties over dit onderwerp op Statbel

Opmerking: De gegevens voor het jaar 2009 wijken licht af van de eerder gepubliceerde gegevens, omdat ze gekoppeld zijn aan het Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals dat sinds 2010 het geval is voor de statistiek van de doodsoorzaken. Deze koppeling maakt het namelijk mogelijk om ook sterfgevallen van inwoners in het buitenland op te nemen.

Downloaden