Covid-19 - Statbel data

Table of Contents

  Op deze pagina verzamelt Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, de resultaten van verschillende statistieken. Dit zijn veelgevraagde cijfers, gerelateerd aan de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België. We publiceren hier regelmatig nieuwe analyses en specifieke cijfers over werkgelegenheid, bevolking en economie. Heeft u nog meer vragen? Neem contact met ons op via statbel@economie.fgov.be


  Socio-economische impact

  Begin van het herstel van de detailhandel in mei

  In mei 2020 had het begin van de exitstrategie uit de lockdown als gevolg van de COVID-19-crisis gevolgen voor het volume van de verkopen in de detailhandel. Zo steeg het volume van de verkopen met uitzondering van brandstoffen met 1,5% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd bij 'Detailhandel via postorderbedrijven of via internet', namelijk een stijging van 47,8%.

  Inflatie stijgt licht en bedraagt 0,60%

  • De inflatie stijgt van 0,48% naar 0,60% in juni.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,07 punt of 0,06%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 1,11% naar 0,94%.

  Industriële omzet-index: april 2020

  De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in april 2020 een daling van 20,6% ten opzichte van maart 2020.

  Slechts 937.490 overnachtingen in maart

  De lockdownmaatregelen met betrekking tot COVID-19 hebben een aanzienlijke impact gehad op het aantal overnachtingen in vakantieverblijven van maart 2020. Er waren slechts 937.490 overnachtingen.

  Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – april

  Op basis van voorlopige resultaten uit de Enquête naar de Arbeidskrachten voor de maand april, blijkt dat – ondanks het feit dat werknemers in tijdelijke werkloosheid als werkend worden beschouwd - de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen licht gedaald is.

  De IAB-werkloosheidsgraad, volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), bedroeg in maart 4,8%. In april zakt deze werkloosheidsgraad verder naar 4,3%. 

  >> Meer nieuws


  Mortaliteit

  >> Lees meer

  Opendata: Aantal sterfgevallen per dag, geslacht, arrondissement en leeftijd (2009-2020)


  Contextuele gegevens

  Scholen en rusthuizen op minder dan 5 km

  In België woont 99,9% van de bevolking binnen een straal  van 5 kilometer van een lagere school. 88,6% van de Belgen heeft een middelbare school op minder dan 5 km van huis.

  Ten slotte woont 97,5% van de Belgische bevolking op minder dan 5 km van een rusthuis.

  >> Lees meer

   Digitaal isolement: bijna een kwart van alleenstaanden heeft thuis geen internet

   In deze coronacrisis verloopt communicatie hoofdzakelijk digitaal. Toch heeft een aanzienlijk deel van de bevolking nog geen internetconnectie, via eender welk apparaat. In totaal heeft 22% van de alleenstaanden in België thuis geen internet. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het gaat voornamelijk om iets oudere personen: bij de 65-74-jarigen gaat het zelfs om 31%. Ook 2% van de schoolgaande kinderen heeft thuis geen toegang tot internet, en kan dus onmogelijk thuis online les volgen.

   >> Lees meer

   Een op vijf loontrekkenden deed aan thuiswerk in 2019

   In 2019 werkte 18,9% van de loontrekkenden soms of gewoonlijk van thuis uit. In 1999 ging het om 7,4%. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de Enquête naar Arbeidskrachten.

   Met thuiswerk wordt al het werk bedoeld dat van thuis uit verricht wordt. Het hoeft daarbij niet noodzakelijk te gaan om telewerk, dat mogelijk gemaakt wordt door een telecommunicatieverbinding.

   >> Lees meer

   52% van grootouders woont op minder dan 5 km van kleinkinderen

   Belgen hebben de reputatie honkvast te zijn en dat blijkt ook enigszins het geval te zijn over de generaties heen. Bijna 22% van de grootouders (21,79%), die kleinkinderen van 15 jaar of jonger hebben, wonen op minder dan 1 km afstand van één van hen. 4,5% woont zelfs in bij zijn of haar kleinkinderen. Omgekeerd woont 28% van de kleinkinderen op minder dan 1km van zijn grootouders en in totaal woont meer dan drie op vier kleinkinderen (78%) op maximaal 10km van zijn grootouders. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

   In de huidige coronacrisis wordt aan ouders gevraagd om grootouders niet langer te bezoeken, en geen beroep meer op hen te doen voor de opvang van kinderen. Al is de werkelijke afstand tussen grootouders en kleinkinderen is in de praktijk sowieso vrij klein.

   >> Lees meer

   Meer dan 700.000 werkenden actief in de zorg

   15% van de werkende bevolking werkt in de sector van de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Dit blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van 2019.

   Naast 140.000 verpleegkundigen, 100.000 verzorgenden en 35.000 artsen telt de zorgsector ook heel wat sociaal werkers, administratief personeel, schoonmaak- en onderhoudspersoneel en andere beroepscategorieën. In totaal werken meer dan 700.000 personen in deze sector.

   Statbel keek in detail naar het profiel van zij die actief zijn in de zorg: het is een uitgesproken vrouwelijke sector, personeel is er hoger dan gemiddeld opgeleid en de zorg telt meer oudere werknemers dan gemiddeld.

   >> Lees meer

   65+

   België telt 2.204.478 personen van 65 jaar en ouder. Dat komt neer op 19% van de totale bevolking. Vlaanderen telt 20% « senioren », Wallonië 19% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13%. (cijfers op 01.01.2020)
   https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#panel-13

   Voor een snel en makkelijk overzicht van de belangrijkste cijfers van uw gemeente: Ontdek uw gemeente

   Opendata: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-naar-woonplaats-nationaliteit-burgerlijke-staat-leeftijd-en-geslacht-9

   65+ aan het werk

   61.332 personen van 65 jaar en meer hadden een job in 2019.
   Werkende 65 plussers (.xlsx)

   Huishoudens met kinderen en alleenstaanden

   1.744.620 mensen wonen alleen in België. Dit vertegenwoordigt 35% van de huishoudens in België. 25% van de huishoudens bestaat uit paren zonder kinderen, 28% uit paren met kinderen en 10% uit eenoudergezinnen. (cijfers op 01.01.2020)

   Type huishouden België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   TOTAL 4.995.388 100% 2.845.252 100% 1.593.505 100% 556.631 100%
   Alleenwonenden 1.744.620 35% 912.371 32% 577.026 36% 255.223 46%
   Koppels zonder thuiswonend kind 1.263.712 25% 824.063 29% 357.079 22% 82.570 15%
   Koppels met thuiswonend(e) kind(eren) 1.388.235 28% 820.558 29% 434.445 27% 133.232 24%
   Alleenstaande ouders 491.825 10% 233.504 8% 194.063 12% 64.258 12%
   Andere types huishoudens 100.538 2% 50.876 2% 28.978 2% 20.684 4%
   Collectieve huishoudens 6.458 0% 3.880 0% 1.914 0% 664 0%

   Levensverwachting

   In 2018 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,5 jaar voor de totale bevolking, 83,7 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen.

   https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting

   Doodsoorzaken

   Ondanks een lichte daling van hun relatieve omvang, blijven hart- en vaatziekten (27,1% van alle doodsoorzaken) de belangrijkste doodsoorzaak, voor kanker (25,8% van alle doodsoorzaken) en ziekten van het ademhalingsstelsel (11,2% van alle doodsoorzaken). Deze rangschikking is identiek in Vlaanderen en in Wallonië, maar in Brussel is kanker de belangrijkste doodsoorzaak met 24,9% van alle sterfgevallen ten opzichte van 24,6% voor hart-en vaatziekten.

   In 2017 daalt het aandeel van hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak

   Thuiswerk

   59% van de bedrijven van 2 werknemers of meer levert draagbare apparaten voor professioneel gebruik die een mobiele internetverbinding via mobiele telefoonnetwerken mogelijk maken.

   46% levert het aan meer dan 10% van hun personeel, 39% aan meer dan 20% en 17% aan meer dan de helft van hun personeel.
   ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen 2019 (.xlsx) 

   https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/ict-gebruik-bij-de-ondernemingen#figures

   Toerisme

   In 2019 bedroeg het aantal overnachtingen in toeristische accomodaties 2,81 miljoen in maart 2019 en 3,95 miljoen in april.

   https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/horeca-toerisme-en-hotelwezen#figures


   Opendata


   Covid-19 and European statistics

   EUROSTAT