Covid-19 - Statbel data

Table of Contents

  Op deze pagina verzamelt Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, de resultaten van verschillende statistieken. Dit zijn veelgevraagde cijfers, gerelateerd aan de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België. We publiceren hier regelmatig nieuwe analyses en specifieke cijfers over werkgelegenheid, bevolking en economie. Heeft u nog meer vragen? Neem contact met ons op via statbel@economie.fgov.be


  Socio-economische impact

  Hotelbezetting met 47% gedaald in juli

  Het aantal overnachtingen in Belgische vakantieverblijven bedroeg 4,87 miljoen in juli 2020. 23% van deze overnachtingen vond plaats in hotels.

  De aanvoer van vis bleef laag in juni

  In juni werd 740 ton vis door Belgische schepen aangevoerd en verkocht in de Belgische havens. Deze lage aanvoer is te wijten aan sector ondersteunende maatregelen in het kader van Covid-19.

  September 2020: 729 faillissementen

  In september 2020 werden 729 bedrijven failliet verklaard in België. Door die faillissementen in september gingen er 1.371 banen verloren: 813 voltijdse banen, 250 deeltijdse banen en 308 loontrekkende werkgevers.

  Geharmoniseerde consumptieprijsindex – september 2020

  De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in september 0,5% ten opzichte van -0,9% in augustus. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in september 1,5%.

  141 faillissementen in week 42

  Tijdens de week van 12 tot 18 oktober (week 42) spraken de ondernemingsrechtbanken 141 faillissementen uit. Dit cijfer ligt in lijn met dat van de voorgaande week (150), die werd gekenmerkt door een daling ten opzichte van de stabilisatie van de vorige 4 weken. Tijdens die 4 weken werden er gemiddeld 179 faillissementen uitgesproken.

  Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – augustus 2020

  De werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen wordt voor augustus geschat op 68,8%, het laagste niveau sinds het begin van de gezondheidscrisis. Bij de 55-plussers neemt het percentage werkenden nog toe maar in de andere leeftijdsgroepen neemt de werkgelegenheidsgraad sterk af in vergelijking met het niveau van de maanden ervoor.

  >> Meer nieuws


  Mortaliteit

  >> Lees meer

  Opendata: Aantal sterfgevallen per dag, geslacht, arrondissement en leeftijd (2009-2020)


  Contextuele gegevens

  Belgische lonen met focus op essentiële beroepen tijdens Covid-19

  In 2018 verdient een voltijds tewerkgestelde medewerker in de private sector gemiddeld 3.627 euro bruto per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De mediaan, dus het bedrag waarbij 50% van de loontrekkenden minder en 50% van de werknemers een hoger bedrag verdient, bedraagt 3.361 euro bruto per maand.

  >> Lees meer

  Verzorgend personeel

  In 2020 zijn er 47.808 artsen, 152.067 verpleegkundigen en 109.534 zorgkundigen die in België wonen, er actief zijn en gemachtigd zijn om op het Belgisch grondgebied hun beroep uit te oefenen.

  >> Lees meer

  Levensverwachting

  In 2019 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,8 jaar voor de totale bevolking, 84,0 jaar voor vrouwen en 79,6 jaar voor mannen.

  https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting

  Scholen en rusthuizen op minder dan 5 km

  In België woont 99,9% van de bevolking binnen een straal  van 5 kilometer van een lagere school. 88,6% van de Belgen heeft een middelbare school op minder dan 5 km van huis.

  Ten slotte woont 97,5% van de Belgische bevolking op minder dan 5 km van een rusthuis.

  >> Lees meer

   Digitaal isolement: bijna een kwart van alleenstaanden heeft thuis geen internet

   In deze coronacrisis verloopt communicatie hoofdzakelijk digitaal. Toch heeft een aanzienlijk deel van de bevolking nog geen internetconnectie, via eender welk apparaat. In totaal heeft 22% van de alleenstaanden in België thuis geen internet. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het gaat voornamelijk om iets oudere personen: bij de 65-74-jarigen gaat het zelfs om 31%. Ook 2% van de schoolgaande kinderen heeft thuis geen toegang tot internet, en kan dus onmogelijk thuis online les volgen.

   >> Lees meer

   Een op vijf loontrekkenden deed aan thuiswerk in 2019

   In 2019 werkte 18,9% van de loontrekkenden soms of gewoonlijk van thuis uit. In 1999 ging het om 7,4%. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de Enquête naar Arbeidskrachten.

   Met thuiswerk wordt al het werk bedoeld dat van thuis uit verricht wordt. Het hoeft daarbij niet noodzakelijk te gaan om telewerk, dat mogelijk gemaakt wordt door een telecommunicatieverbinding.

   >> Lees meer

   52% van grootouders woont op minder dan 5 km van kleinkinderen

   Belgen hebben de reputatie honkvast te zijn en dat blijkt ook enigszins het geval te zijn over de generaties heen. Bijna 22% van de grootouders (21,79%), die kleinkinderen van 15 jaar of jonger hebben, wonen op minder dan 1 km afstand van één van hen. 4,5% woont zelfs in bij zijn of haar kleinkinderen. Omgekeerd woont 28% van de kleinkinderen op minder dan 1km van zijn grootouders en in totaal woont meer dan drie op vier kleinkinderen (78%) op maximaal 10km van zijn grootouders. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

   In de huidige coronacrisis wordt aan ouders gevraagd om grootouders niet langer te bezoeken, en geen beroep meer op hen te doen voor de opvang van kinderen. Al is de werkelijke afstand tussen grootouders en kleinkinderen is in de praktijk sowieso vrij klein.

   >> Lees meer

   Meer dan 700.000 werkenden actief in de zorg

   15% van de werkende bevolking werkt in de sector van de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Dit blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van 2019.

   Naast 140.000 verpleegkundigen, 100.000 verzorgenden en 35.000 artsen telt de zorgsector ook heel wat sociaal werkers, administratief personeel, schoonmaak- en onderhoudspersoneel en andere beroepscategorieën. In totaal werken meer dan 700.000 personen in deze sector.

   Statbel keek in detail naar het profiel van zij die actief zijn in de zorg: het is een uitgesproken vrouwelijke sector, personeel is er hoger dan gemiddeld opgeleid en de zorg telt meer oudere werknemers dan gemiddeld.

   >> Lees meer

   65+

   België telt 2.204.478 personen van 65 jaar en ouder. Dat komt neer op 19% van de totale bevolking. Vlaanderen telt 20% « senioren », Wallonië 19% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13%. (cijfers op 01.01.2020)
   https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#panel-13

   Voor een snel en makkelijk overzicht van de belangrijkste cijfers van uw gemeente: Ontdek uw gemeente

   Opendata: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-naar-woonplaats-nationaliteit-burgerlijke-staat-leeftijd-en-geslacht-9

   65+ aan het werk

   61.332 personen van 65 jaar en meer hadden een job in 2019.
   Werkende 65 plussers (.xlsx)

   Huishoudens met kinderen en alleenstaanden

   1.744.620 mensen wonen alleen in België. Dit vertegenwoordigt 35% van de huishoudens in België. 25% van de huishoudens bestaat uit paren zonder kinderen, 28% uit paren met kinderen en 10% uit eenoudergezinnen. (cijfers op 01.01.2020)

   Type huishouden België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   TOTAL 4.995.388 100% 2.845.252 100% 1.593.505 100% 556.631 100%
   Alleenwonenden 1.744.620 35% 912.371 32% 577.026 36% 255.223 46%
   Koppels zonder thuiswonend kind 1.263.712 25% 824.063 29% 357.079 22% 82.570 15%
   Koppels met thuiswonend(e) kind(eren) 1.388.235 28% 820.558 29% 434.445 27% 133.232 24%
   Alleenstaande ouders 491.825 10% 233.504 8% 194.063 12% 64.258 12%
   Andere types huishoudens 100.538 2% 50.876 2% 28.978 2% 20.684 4%
   Collectieve huishoudens 6.458 0% 3.880 0% 1.914 0% 664 0%

   Doodsoorzaken

   Ondanks een lichte daling van hun relatieve omvang, blijven hart- en vaatziekten (27,1% van alle doodsoorzaken) de belangrijkste doodsoorzaak, voor kanker (25,8% van alle doodsoorzaken) en ziekten van het ademhalingsstelsel (11,2% van alle doodsoorzaken). Deze rangschikking is identiek in Vlaanderen en in Wallonië, maar in Brussel is kanker de belangrijkste doodsoorzaak met 24,9% van alle sterfgevallen ten opzichte van 24,6% voor hart-en vaatziekten.

   In 2017 daalt het aandeel van hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak

   Thuiswerk

   59% van de bedrijven van 2 werknemers of meer levert draagbare apparaten voor professioneel gebruik die een mobiele internetverbinding via mobiele telefoonnetwerken mogelijk maken.

   46% levert het aan meer dan 10% van hun personeel, 39% aan meer dan 20% en 17% aan meer dan de helft van hun personeel.
   ICT Gebruik en E-commerce bij ondernemingen 2019 (.xlsx) 

   https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/ict-gebruik-bij-de-ondernemingen#figures

   Toerisme

   In 2019 bedroeg het aantal overnachtingen in toeristische accomodaties 2,81 miljoen in maart 2019 en 3,95 miljoen in april.

   https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/horeca-toerisme-en-hotelwezen#figures


   Opendata


   Covid-19 and European statistics

   EUROSTAT