Stijging van de landbouwindexen tussen oktober en november 2023

Landbouw & Visserij
Stijging van de landbouwindexen tussen oktober en november 2023

Tussen oktober en november 2023 steeg de index van de prijzen voor plantaardige landbouwproducten met 12,7%, gestimuleerd door het herstel van de prijzen voor bewaaraardappelen op de vrije markt. De landbouwindex voor dieren en dierlijke producten is relatief stabiel gebleven (+0,5%).

Voor tuinbouwproducten werd een stijging van 11,4% opgetekend ten opzichte van oktober, als gevolg van de stijging van de index voor groenten (+21,4%).

In totaal steeg het globale indexcijfer van de land- en tuinbouwproducten in november 2023 dus met 5,9% ten opzichte van de vorige maand, maar daalde ook met 5,9% ten opzichte van november 2022.