Bouwvergunningen: september 2023

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: september 2023

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot september 2023.

Voor de recentst beschikbare maand september 2023 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.101 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover augustus 2023 is dat een toename van 25,4%. In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 38,5%, goed voor 1.618 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 5,8% tot een niveau van 471 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 12 nieuwe residentiële gebouwen vergund.

 

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2022 1 2.497   1.919   553   25  
2022 2 2.451 (-1,8%) 1.862 (-3,0%) 574 (+3,8%) 15 (-40,0%)
2022 3 3.486 (+42,2%) 2.723 (+46,2%) 746 (+30,0%) 17 (+13,3%)
2022 4 2.240 (-35,7%) 1.593 (-41,5%) 638 (-14,5%) 9 (-47,1%)
2022 5 2.715 (+21,2%) 1.994 (+25,2%) 706 (+10,7%) 15 (+66,7%)
2022 6 2.392 (-11,9%) 1.832 (-8,1%) 553 (-21,7%) 7 (-53,3%)
2022 7 1.954 (-18,3%) 1.419 (-22,5%) 527 (-4,7%) 8 (+14,3%)
2022 8 2.461 (+25,9%) 1.788 (+26,0%) 668 (+26,8%) 5 (-37,5%)
2022 9 2.269 (-7,8%) 1.705 (-4,6%) 551 (-17,5%) 13 (+160,0%)
2022 10 2.247 (-1,0%) 1.674 (-1,8%) 570 (+3,4%) 3 (-76,9%)
2022 11 1.910 (-15,0%) 1.355 (-19,1%) 541 (-5,1%) 14 (+366,7%)
2022 12 2.025 (+6,0%) 1.538 (+13,5%) 474 (-12,4%) 13 (-7,1%)
2023 1 2.270 (+12,1%) 1.571 (+2,1%) 692 (+46,0%) 7 (-46,2%)
2023 2 2.108 (-7,1%) 1.652 (+5,2%) 450 (-35,0%) 6 (-14,3%)
2023 3 2.652 (+25,8%) 2.022 (+22,4%) 619 (+37,6%) 11 (+83,3%)
2023 4 2.006 (-24,4%) 1.531 (-24,3%) 457 (-26,2%) 18 (+63,6%)
2023 5 2.095 (+4,4%) 1.565 (+2,2%) 519 (+13,6%) 11 (-38,9%)
2023 6 2.159 (+3,1%) 1.609 (+2,8%) 527 (+1,5%) 22 (+100,0%)
2023 7 1.917 (-11,2%) 1.388 (-13,7%) 523 (-0,8%) 6 (-72,7%)
2023 8 1.675 (-12,6%) 1.168 (-15,9%) 500 (-4,4%) 7 (+16,7%)
2023 9 2.101 (+25,4%) 1.618 (+38,5%) 471 (-5,8%) 12 (+71,4%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw.
Eind 2021/begin 2022 piekte het aantal residentiële renovaties.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner. De afgelopen maanden groeit het verschil tussen beide reeksen ten voordele van het aantal nieuwe flats.