Uitkomst van de informele meeting van de Raadswerkgroep Statistiek

EU2024
Uitkomst van de informele meeting van de Raadswerkgroep Statistiek

Op dinsdag 20 februari 2024 vond een informele vergadering van de Raadswerkgroep Statistiek onder het Belgisch Voorzitterschap plaats. Deze werd gehouden via een videoconferentie en werd voorgezeten door Dhr. Olivier Goddeeris.

De meeting stond volledig in het teken van de Verordening betreffende de Europese statistieken over bevolking en huisvesting (ESOP). De bedoeling van de vergadering was om het voorstel van ‘landing zones’ van het Voorzitterschap volledig door te nemen.

Op basis van de feedback van de delegaties zal het Belgisch Voorzitterschap bekijken hoe het verder moet.