Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – december 2023

DataLab
Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt – december 2023

Volgens de voorlopige resultaten voor de maandelijkse indicatoren op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, bedroeg de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen 72,1% in december 2023. De werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen bedroeg 5,4%.

De gerapporteerde cijfers vormen voorlopige schattingen op basis van een steekproefenquête. Ze zijn gebaseerd op een effectieve steekproef van ongeveer 8.300 personen (respondenten) tussen 15 en 89 jaar in december 2023. Het gaat om ongeveer 4.300 respondenten in Vlaanderen, 3.200 in Wallonië en 800 in Brussel.

De resultaten die hier gepresenteerd worden, zijn indicatieve resultaten op maandbasis en zijn onderhevig aan grotere toevalsschommelingen dan de resultaten op kwartaal- en op jaarbasis omdat ze gebaseerd zijn op een twaalfde van de steekproef op jaarbasis.