ICT gebruik bij de ondernemingen

Belgische ondernemingen meer en meer op sociale media en in de “cloud”

Ondernemingen
pc's

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium publiceert vandaag de resultaten van de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen[1]2017.

Het percentage ondernemingen dat bestellingen heeft ontvangen via een website of apps tijdens het jaar voorafgaand aan de enquête  bedraagt 21%, namelijk een stijging van 1 procentpunt in vergelijking met het jaar ervoor. Er is daarentegen een stijging van 2 procentpunt voor ondernemingen met minstens 250 personen: van 41% in 2016 naar 43% in 2017.

Daarnaast gebruikt eén op vijf ondernemingen haar eigen website of haar eigen apps om online bestellingen te ontvangen. Voor ondernemingen van ten minste 250 personen bedraagt dit percentage 43%.

58% van de ondernemingen gebruikt sociale media. Het percentage steeg van 53% in 2016 naar 58% in 2017, namelijk een significante stijging van 5 procentpunt. Dat aandeel bedraagt 88% voor ondernemingen met minstens 250 mensen. Sociale media worden voornamelijk gebruikt om het imago van de onderneming te ontwikkelen of producten te commercialiseren en om personeel te rekruteren.

40% van de bedrijven koopt cloudcomputingdiensten[2], een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van 2016. Vooral ondernemingen met minstens 250 mensen (76%) en de ICT-sector (77%) maken gebruik van deze diensten.

In België hebben bijna alle ondernemingen toegang tot het internet (99,6%), bijna uitsluitend via een breedbandverbinding. Een derde van hen stelt ICT-specialisten te werk. Deze verhouding stijgt naar 87% voor ondernemingen van ten minste 250 personen, namelijk een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van het jaar voordien.

Ecommerce.png

[1] Ondernemingen van ten minste 10 personen.

[2] Cloud computing verwijst naar informaticadiensten op internet voor toegang tot software, rekencapaciteit of opslagruimte.

2017 10 tot 49 werknemers (kleine ondernemingen) 50 tot 249 werknemers (middelgrote ondernemingen) 250 werknemers en meer (grote ondernemingen) Totaal - 10 werknemers en meer
Internettoegang 100% 99% 100% 100%
Bezit een website 81% 92% 97% 83%
Gebruik van sociale media 56% 65% 88% 58%
Cloud computing 37% 49% 76% 40%
Tewerkstelling van ICT-specialisten 23% 55% 87% 29%
e-Commerce * 19% 27% 43% 21%

* e-commerce: percentage ondernemingen dat bestellingen heeft ontvangen via een website of apps

Enquête ICT bij de ondernemingen

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling over het gebruik van informatietechnologie en van de communicatietechnologie bij ondernemingen van ons land is om een beter zicht te krijgen op de informatica-infrastructuur van deze ondernemingen en om deze statistische gegevens te kunnen vergelijken op Europees niveau.

Populatie

Ondernemingen behorende tot de secties B t.e.m. N en P t.e.m. S van de NACE rev.2.

Frequentie

Jaarlijks.

Grootte van de steekproef

Ongeveer 7 500 ondernemingen

Definities

Breedbandaansluiting ; Vaste of mobiele breedbandaansluiting op het internet

Internetaansluiting Via Dsl : Internetaansluiting via ADSL

Werker geïnformatiseerde firma : Aantal werknemers tewerkgesteld in bedrijven die computers gebruiken

Werker bij aangesloten firma : Aantal werknemers die werken in bedrijven met een internetaansluiting

Heeft een website : Heeft een website of beschikt over een webportaal

Beschikt over internettoegang : Beschikt over internettoegang

Mobiele aansluiting : Mobiele aansluiting op het internet (met breedband of anderszins).

Documenten

Enquête formulier

Metadata

 

ictbedrijven.svg

Zijn er vragen over dit thema?