ICT gebruik bij de ondernemingen

Vier Belgische ondernemingen op vijf passen maatregelen toe op het vlak van ICT-beveiliging

Ondernemingen
Vier Belgische ondernemingen op vijf passen maatregelen toe op het vlak van ICT-beveiliging

Oktober: Europese Cyber Security maand

Vier Belgische ondernemingen op vijf passen maatregelen toe op het vlak van ICT-beveiliging: de kleinste bedrijven (2 tot 9 werkzame personen) geven iets minder vaak aan maatregelen op het vlak van ICT-beveiliging te nemen (78%), terwijl bijna alle bedrijven met meer dan 50 werkzame personen acties ondernemen. Alle ondernemingen in de informatie-en communicatiesector hanteren veiligheidsmaatregelen terwijl de bedrijven die maaltijden en accommodatie verschaffen een stuk zwakker scoren (54%).

Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De cijfers komen uit een enquête over ICT en e-commerce bij Belgische ondernemingen in 2019, en specifiek uit een module over ICT-beveiliging. Op Europees niveau worden de resultaten gepubliceerd door Eurostat.

De software up-to-date houden (inclusief besturingssystemen) is de meest toegepaste veiligheidsmaatregel. 98% van de grootste ondernemingen (meer dan 250 werkzame personen) past die maatregel toe terwijl slechts 67% van de ondernemingen met 2 tot 9 werkzame personen dit doen. De middenmoters scoren rond de 90%. Slechts één op vijf ondernemingen hanteert coderingstechnieken voor gegevens, documenten of e-mails en slechts 28% voert ICT-veiligheidstests uit. De grootste bedrijven (meer dan 250 werkzame personen) scoren hier wel opmerkelijk hoger: 68% past coderingstechnieken toe en 83% voert veiligheidstests uit.

Ongeveer 4 op de 10 ondernemingen briefen hun personeel inzake verplichtingen op het vlak van ICT-beveiliging; de grootste bedrijven sensibiliseren het meest (91%). De communicatie-en informatiesector neemt daarbij het voortouw (80%), terwijl de transport- en opslagsector het minst sensibiliseert (21%).

14% van de ondernemingen werd tijdens 2018 geconfronteerd met de onbeschikbaarheid van hun ICT-diensten, 4,5% met vernietiging of corruptie van gegevens en 1,3% met bekendmaking van vertrouwelijke gegevens.
15% van de ondernemingen is verzekerd tegen incidenten inzake ICT-beveiliging.

De uitgebreide resultaten van de enquête vindt u hieronder in dynamische grafiekvorm:

  • Maatregelen op het vlak van ICT-beveiliging;
  • Sensibilisering van het personeel inzake verplichtingen op het vlak van ICT-beveiliging;
  • Ondervonden problemen in verband met ICT-gerelateerde-beveiligingsincidenten in 2018;
  • Uitvoering van ICT-beveiliging-gerelateerde activiteiten;
  • Geschikbaarheid van documenten over maatregelen, praktijken of procedures op het gebied van ICT-beveiliging.

Enquête ICT bij de ondernemingen

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling over het gebruik van informatietechnologie en van de communicatietechnologie bij ondernemingen van ons land is om een beter zicht te krijgen op de informatica-infrastructuur van deze ondernemingen en om deze statistische gegevens te kunnen vergelijken op Europees niveau.

Populatie

Ondernemingen behorende tot de secties B t.e.m. N en P t.e.m. S van de NACE rev.2.

Frequentie

Jaarlijks.

Grootte van de steekproef

Ongeveer 7 500 ondernemingen

Definities

Breedbandaansluiting: Vaste of mobiele breedbandaansluiting op het internet

Internetaansluiting Via Dsl: Internetaansluiting via ADSL

Werker geïnformatiseerde firma: Aantal werknemers tewerkgesteld in bedrijven die computers gebruiken

Werker bij aangesloten firma: Aantal werknemers die werken in bedrijven met een internetaansluiting

Heeft een website: Heeft een website of beschikt over een webportaal

Beschikt over internettoegang: Beschikt over internettoegang

Mobiele aansluiting: Mobiele aansluiting op het internet (met breedband of anderszins).

Documenten

Enquête formulier

Metadata